"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ลก 19:11-28…
      11ขณะที่ประชาชนกำลังฟังเรื่องเหล่านี้อยู่ พระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนคิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้า พระองค์จึงทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง 12พระองค์ตรัสว่า “บุรุษตระกูลสูงผู้หนึ่งออกเดินทางไปแดนไกลเพื่อรับตำแหน่งกษัตริย์ แล้วจะกลับมา 13เขาเรียกผู้รับใช้สิบคนเข้ามา แล้วมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แต่ละคน สั่งว่า ‘จงเอาเงินนี้ไปทำธุรกิจจนกว่าเราจะกลับ’ 14แต่ชาวเมืองเกลียดชังเขา จึงส่งทูตคณะหนึ่งตามไปแจ้งว่า ‘พวกเราไม่ต้องการให้บุรุษผู้นี้เป็นกษัตริย์ปกครองเรา’


15แต่เขาก็ยังได้รับตำแหน่งกษัตริย์แล้วกลับมา จึงสั่งให้ไปเรียกผู้รับใช้ที่เขามอบเงินให้ไว้มาพบ เพื่อจะรู้ว่าแต่ละคนได้ทำธุรกิจอย่างไร 16คนแรกเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้ ทำกำไรได้สิบเท่า’ 17นายจึงบอกเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดี เพราะเจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย เจ้าจงมีอำนาจปกครองเมืองสิบเมืองเถิด’ 18คนที่สองเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้ ทำกำไรได้ห้าเท่า’ 19นายบอกเขาว่า ‘เจ้าจงไปปกครองเมืองห้าเมืองเถิด’ 20อีกคนหนึ่งเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้อยู่นี่ ข้าพเจ้าเอาผ้าห่อเก็บไว้ 21ข้าพเจ้ากลัวท่าน เพราะท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเอาสิ่งที่ท่านไม่ได้ฝาก ท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หว่าน’ 22นายจึงพูดกับเขาว่า ‘เจ้าขี้ข้าชั่วช้า ข้าจะตัดสินเจ้าจากคำพูดของเจ้า เจ้ารู้แล้วว่า ข้าเป็นคนเข้มงวด เอาสิ่งที่ข้าไม่ได้ฝากไว้ เก็บเกี่ยวสิ่งที่ข้าไม่ได้หว่าน 23ทำไมเจ้าจึงไม่เอาเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้เล่า เมื่อข้ากลับมา ข้าจะได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย’ 24นายยังกล่าวกับคนที่อยู่ที่นั่นว่า ‘จงเอาเงินจากเขามาให้กับผู้ที่ทำกำไรสิบเท่าเถิด’ 25คนเหล่านั้นพูดว่า ‘นายขอรับ เขามีเงินมากอยู่แล้ว’ 26นายจึงตอบว่า ‘ข้าบอกเจ้าทั้งหลายว่า ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีอยู่จะถูกริบไปด้วย 27ส่วนพวกศัตรูของข้าที่ไม่ต้องการให้ข้าเป็นกษัตริย์ จงพามาที่นี่ และประหารชีวิตต่อหน้าข้า’”
28เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินต่อไป เสด็จนำหน้าประชาชนขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• สิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเรื่องนี้ที่พระเยซูเจ้าเล่าเป็น “อุปมา” ในภาษาอุปมาเป็นภาษาเล่าเรื่องให้เห็นความจริงที่นอกเหนือจากอุปมา คือ การรอคอยการปกครองของพระเจ้า การต้อนรับพระอาณาจักรของพระเจ้า และจำเป็นที่จะต้องออกแรงดำเนินชีวิตเต็มที่ตามกำลังที่แต่ะคนได้รับ ตามพระพรที่แต่ละคนได้รับเพื่อสามารถรายงานตัวเองต่อหน้าพระเจ้า “พระมหากษัตริย์” ที่เรารอคอยคือพระเยซูเจ้า

• เรื่องนี้เราต้องไม่สะดุจกับตัวเรื่องอัปมา ที่อาจจะทำให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในอุปมาไปรับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์นั้นดูจะโหดร้ายและจัดการกับคนที่ไม่ต้องการให้เขาเป็นกษัตริย์ หรือคนที่ได้รับเงินให้ไปลงทุนทำประโยชน์แต่กลับเกียจคร้านและต่อต้าน... เราเห็นในเรื่อง “อุปมา” ถ้าเราจะเห็นความเข้มงวดของกษัตริย์ผู้นี้เราจะเห็นสองประเด็นคือ
o คนใช้ที่ขี้เกียจและไม่ยอมออกแรงทำงานให้เกิดประโยชน์ ได้รับเงินมาน้อยแต่เพราะเขาขี้เกียจและที่สำคัญ ไม่ฉลาดอย่างน้อยเอาไปฝากธนาคารไว้... เรียกว่า ขี้เกียจแล้วยังไม่ฉลาดอีกด้วย ก็สมควรจะถูกตำหนิ
o กลุ่มคนที่ต่อต้านการปกครองของกษัตริย์ ก็ต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขาได้ปฏิเสธและต่อต้าน

• ความจริงอุปมานี้เล่าเรื่องที่เหมาะกับช่วงปลายปีพิธีกรรม และในพระวรสารนักบุญลูกา พระเยซูเจ้าเองก็กำลังจะเสด็จขึ้นไปเยรูซาเล็มเพื่อเป็นกษัตริย์จริงๆ คือ กษัตริย์ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ คือ “บนไม้กางเขน” เพราะพระวรสารวันจบเรื่องอุปมาเรื่องนี้ด้วยประโยคที่ว่า “เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินต่อไป เสด็จนำหน้าประชาชนขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

• ถ้าเราจะพิจารณาความจริงของพระเยซูเจ้า พระองค์กำลังจะไปเป็นกษัตริย์แห่งความรักปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความรักจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน... พ่อเชื่อว่าอุปมานี้เหมาะจะสอนเราทุกคนที่จะติดตามพระองค์ครับ พี่น้องครับ
o เราจะยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์เช่นนี้หรือไม่ แน่นอน ต่างจากกระแสโลกโดยสิ้นเชิง แต่เป็นกษัตริย์แท้จริง ทรงปกครองดวงใจ ให้แบบฉบับชีวิต และทรงมอบชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างและประทานชีวิตแก่เราทุกคน การปกครองของพระองค์คืออาณาจักรแห่งความรักเมตตาและความยุติธรรม สันติสุขแท้จริง
o เราจะยอมออกแรงกับพระพรที่พระองค์ประทานให้กับเรา เราจะตอบสนองเต็มร้อยกับพระพรที่พระองค์ประทานให้หรือไม่ ใช้พระพรให้เกิดผลดีร้อยเปอร์เซนต์เสมอ พระพรทุกๆด้านที่เราได้รับจากพระองค์
o ผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่ละคนล้วนได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้พระพรนั้นให้เกิดผลดีเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้า พระพรที่พระเจ้าประทานเราแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ในจำนวนและพระพรที่ต่างกัน แต่หน้าที่สำคัญคือทำให้เกิดผลจริงๆ เราไม่สามารถที่จะทิ้งพระพรให้เสียเปล่า อย่างน้อยที่สุดเราต้องฉลาดพอที่จะทำให้พระพรนั้นเกิดผล เหมือนกับเงินที่ได้รับอย่างน้อยก็ฉลาดพอที่จะฝากธนาคารไว้ ไม่นำไปฝังดินไว้โดยไม่ลงทุนลงแรงทำอะไร ซึ่งนั่นเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย

• พี่น้องที่รัก พ่อมั่นใจในพระวาจาวันนี้ว่าเป็นพระพรพิเศษสำหรับเราทุกคนที่จะต้องตระหนักว่า โดยทางศีลล้างบาป เราทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้า ได้รับพระพรแห่งความเป็นบุตรพระเจ้า และพระองค์ได้ประทานพระพรให้กับเราเพื่อจะได้ออกแรงประกาศศักดาแห่งพระเจ้า ด้วยการเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก พ่อเชื่อว่าเราทุกคนเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะครับ อย่าอยู่เฉย อย่าฝังดินไว้ซึ่งพระพรแห่งการเป็นแสงสว่างและการเป็นเกลือดองโลกที่เราได้รับ ซึ่งนั่นคือคุณภาพของการเป็นลูกๆของพระเจ้า พระเจ้าองค์ความรัก องค์ความจริง องค์ความเมตตา องค์ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมต่างๆที่เราจะพรรณาได้ล้วนอยู่ในพระองค์

• พี่น้องพระเจ้าประทานพระพรแห่งคุณธรรมมากมายนี้ให้กับเราทุกคน ให้กับแต่ละคน ให้กับพระศาสนจักร...
o สมัยพ่อเป็นเด็ก พ่อเคยได้ยินคุณพ่อท่านหนึ่งมาจากต่างประเทศ ถ้าจำไม่ผิดท่านชื่อพ่อจีโน่ เวลานั้นพ่อเป็นเณรนั่นหมายถึงประมาณ 30 ปีก่อนกระมัง คุณพ่อจีโนก็อายุมากแล้วเวลานั้น ท่านผ่านมาและบรรยายที่แสงธรรม บ้านเณรใหญ่ พ่อจำไม่ลืมแม้ภาษาอังกฤษพ่อจะอ่อนแอแบบเด็กไทย บ้านนอก ไม่เคยไปต่างประเทศ แต่พ่อจำได้ประโยคหนึ่งที่พ่อจีโน่พูดชัดมากๆ
o ท่านบอกว่า “พระศาสนาจักรคาทอลิก พวกเรา คือ ยักษ์ใหญ่ที่นอนหลับ” คือ เป็นคริสตชนที่ได้ชื่อว่ามีจำนวนมากที่สุดในโลกนั่นเมื่อ สามสิบกว่าปีก่อน ปัจจุบันน่าจะไม่จริงเสียแล้ว เราเป็นยักษ์ที่ตัวเล็กลงแล้ว แต่ยังอาจจะหลับต่อไปอยู่ก็เป็นได้...
o คำพูดนี้สอนพ่อมากๆ ถ้าเราได้รับพระพรจากพระเจ้า เหมือนเงินที่พระมหากษัตริย์มอบให้ผู้รับใช้ แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้พระพรนั้น “นอนหลับทับสิทธิ์ และยิ่งกว่านั้น “อย่านอนหลับทับชีวิตคริสตชน” และยิ่งกว่านั้น “อย่านอนหลับทับพระพรที่พระเจ้าประทานให้ ดุจเอาไปฝังดินไว้ไม่เกิดผล” เราก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่นอนหลับและรอวันตายไปกับพระพรที่เราได้รับกระนั้นหรือ

• พ่อมั่นใจจริงๆ พระวาจาวันนี้เตือนเรา ปลุกเราให้ต้องตื่นครับ.. การเป็นคริสตชนแท้จริง เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือดองแผ่นดินนั้น อันที่จริง “เป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าไม่โง่และเกียจคร้าน” นำพระพรไปฝังดินไว้ และที่สุดโดนตำหนิจากพระมหากษัตริย์แบบในอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่า เพราะพระพรของพระเจ้าการเป็นเกลือดองโลก... คือทำให้โลกนี้รับรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า ได้รับความดี และไม่เสียหายเพราะมีเรา เหมือนปลาในใหมีเกลืออยู่ด้วย คือ โลก ที่มีเราคริสตชนเป็นพระพร หรือในโลกที่มืดมนและมีคริสตชนเป็นแสงสว่าง (เทียบ มธ 5:13-15) และความจริงของการอยู่อย่างคริสตชนของเราคือ.. “เพื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของท่าน เขาจะสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเท่าน” (มธ 5:16)

• พี่น้องที่รัก... พวกเราคริสตชนจึงควรเป็นคนที่ขยันเพาะได้รับพระพรจากพระเจ้า เมื่อเราได้อะไรเปล่าๆ คนเราจะขยันอดทนมาก ไปเข้าแถว ไปนอนรองานเทกระจาด เพราะอยากได้ของฟรี ของที่มาจากทานเมตตา... แล้ว “พระหรรษทาน” เล่า เราจะไม่ดีใจและกระตือรือร้นต้อนรับและออกเรงกับพระหรรษทาน กับพระคุณต่างๆ มากกว่านั้นสักเพียงใด
o พ่อขอให้เราได้ไตร่ตรองครับ ให้เรารับรู้พระพรพระหรรษทาน และ
o ให้เราขยันขันแข็งในการตอบรับพระพรของพระเจ้าด้วยความรักมากๆ รักมากๆ เมตตามากๆ ความรักความเมตตาคือการลงทุนของพระเจ้าที่ทรงลงทุนกับชีวิตเราแบบหมดตัวนะครับ เพราะ “ทรงรักเรา”
o ดังนัน พ่อขอให้เราได้รักตอบ ออกแรงที่จะรักเมตตาตอบพระเจ้าเสมอนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรให้เรายักษ์ใหญ่ในพระพรแห่งความเป็นบุตรของพระเจ้าได้ตื่นจากหลับ ตื่นขึ้นเจริญชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้านะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2022นักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรมบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 7:10-17 ) ในครั้งนั้น อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอล ส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’ ” สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาทีนั่นเถิด แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 5:14-15, 21-24...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022ระลึกถึง นักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 3:1-8 และ...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022นักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 2:6-10,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์