"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ลก 17:20-25…
 26เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในสมัยของโนอาห์ฉันใด ก็จะเกิดขึ้นในสมัยของบุตรแห่งมนุษย์ ฉันนั้น 27ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ น้ำวินาศก็ได้ท่วมเขาเหล่านั้นจนตายสิ้น 28ในสมัยของโลทก็เช่นเดียวกัน ผู้คนกิน ดื่ม ซื้อขาย ปลูกพืช สร้างบ้าน 29แต่ในวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถันได้ตกจากท้องฟ้ามาเผาผลาญเขาเหล่านั้นจนตายสิ้น 30ในวันที่บุตรแห่งมนุษย์จะทรงสำแดงองค์ ก็จะเป็นเช่นเดียวกันด้วย


31ในวันนั้น คนที่อยู่บนดาดฟ้าและมีข้าวของอยู่ในบ้าน จงอย่าลงมาเอาของเหล่านั้นเลย คนที่อยู่ในทุ่งนาก็เช่นเดียวกัน จงอย่าหวนกลับมาอีก 32ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงเรื่องภรรยาของโลทไว้เถิด 33ผู้ใดที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น และผู้ใดที่เสียชีวิตของตน ก็จะรักษาชีวิตนั้นไว้ได้ 34เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในคืนนั้น สองคนที่นอนเตียงเดียวกัน คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ 35หญิงสองคนที่กำลังโม่แป้งอยู่ด้วยกัน คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้” (36) 37บรรดาศิษย์จึงทูลถามว่า “เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ใด พระเจ้าข้า” พระองค์ทรงตอบว่า “ที่ใดมีซากศพ ที่นั่นบรรดาแร้งจะมาชุมนุมกัน”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 • พระวาจาเกี่ยวกับอวสานตกาลหรือว่าระสุดท้าย เป็นการเตือนให้มีการไตร่ตรองและเสียงเตือนเราให้ได้พิจารณาชีวิตของเราทุกคน พระเยซูเจ้าได้เตือนประชาชนให้ได้ตระหนักถึงวาระสุดท้ายจริงๆ พระเยซูเจ้าเน้น
 o เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในสมัยของโนอาห์ฉันใด ก็จะเกิดขึ้นในสมัยของบุตรแห่งมนุษย์ ฉันนั้น ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานเป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ น้ำวินาศก็ได้ท่วมเขาเหล่านั้นจนตายสิ้น
o ในสมัยของโลทก็เช่นเดียวกัน ผู้คนกิน ดื่ม ซื้อขาย ปลูกพืช สร้างบ้าน แต่ในวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถันได้ตกจากท้องฟ้ามาเผาผลาญเขาเหล่านั้นจนตายสิ้น
 o ในวันที่บุตรแห่งมนุษย์จะทรงสำแดงองค์ ก็จะเป็นเช่นเดียวกันด้วย

 • ความหมายสำคัญคือการเตือนให้เตรียมพร้อมไว้อย่างจริงจัง...
o พระเยซูเจ้ากำลังเตือนเราทุกคนได้ตระหนักและเตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตของเราทุกคน พ่อคิดว่าเรื่องนี้เราคงไม่ต้องสงสัยกับความจริงของโลกนี้ เพราะชีวิตนี้จะผ่านไปในยามใดในเวลาใด เราไม่อาจคาดได้เลย
o หลายคนยังหนุ่มสาวจริงๆ แต่โดยไม่คาดคิดอะไรๆก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ บ่อยครั้งชีวิตก็จบลงได้อย่างง่ายดาย เพราะความเจ็บป่วย เพราะอุบัติเหตุ หรือเพราะอะไรที่ไม่คาดฝันเอาเสียเลย...ประสบการณ์บอกกับเราเช่นนี้จริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ ชีวิตเป็นอะไรที่ยากจะเข้าใจจริงๆ เมื่อถึงเวลาที่ชีวิตจะจากไปเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลย.. แต่คำสำคัญที่เราสามารถกล่าวเสมอคือ “จงเตรียมพร้อมไว้” ประสบการณ์ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าสมัยโนอาห์ บาปมากมายกระจายบนโลก (ปฐก 6-9 นี่เป็นตำนานธรรมเพื่อสอน)

• เสียงเตือนของพระเจ้า เสียงเรียกร้องของโนอาห์ขอให้ได้เชื่อฟังแต่ประชาชนมิได้เชื่อฟัง ไม่ได้ฟังสัญญาแห่งการเรียกร้องให้มีการละทิ้งกิจการชั่วร้ายและกลับใจกันจริงๆ และที่สุด “การล้างโลก” เพื่อจะทำให้เห็นว่า “บาปกับพระเจ้าไปกันไม่ได้ ความชั่วร้ายกับโลกที่พระเจ้าสร้างมาตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นไปกันกับบาปไม่ได้เลย”
o พ่ออ่านพระดำรัสของพระเยซูเจ้า พ่อได้พบความมั่นใจว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้เป็นอิสระจากบาปจริงๆ ละทิ้งบาปและความชั่วร้ายจริงๆให้ได้
o โดยที่เราไม่ไหลไปตามกระแสโลก ไม่ปล่อยตัวเราให้เดินไปตามกระแสโลกและจุ่มตัวลงไปในความผิดบาปโดยที่ไม่ได้มี “การกลับใจ”

• พ่อรู้และมั่นใจจริงๆ ในกระแสโลกพี่น้องคริสตชนฆราวาสกำลังดำเนินชีวิต เวทีชีวิตและสนามแห่งการประกาศข่าวดีของบรรดาฆราวาสคือการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลก เพื่อเป็นข่าวดีให้กับโลกได้รับพระพรแห่งข่าวดีและการประกาศข่าวดี

• วันนี้พ่ออยากจะเน้นความจริงเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของพี่น้องคริสตชนทุกคน ฆราวาสคริสตชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ครับ... สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้เน้นเรื่องนี้เด่นชัดครับ...
 o หน้าที่สำคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชายก็คือการประกาศพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและพันธกิจที่เป็นประจักษ์พยานท่ามกลางโลก
o ดำรงชีวิตและบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า ในครอบครัว ในสังคม และในงานอาชีพ โดยมุ่งนำความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม
 o สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นบทบาทของคริสตชนฆราวาส ซึ่งสนามแห่งชีวิตและพันธกิจของพวกเขาในการประกาศข่าวดีก็คือโลกกว้างแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

 • พ่อขอเน้นว่า กระแสโลกนั้นเป็นบ้านของฆราวาสและของเราคริสตชนทุกคน พระสงฆ์ด้วยครับ แต่บ้านหลังนี้เป็น “บ้านส่วนรวมของพวกเรา” (Laudato si’) พ่ออยากจะบอกว่าโลก
o ในท่ามกลางโลก แทนที่เราจะปล่อยตัวเรา ชีวิตคริสตชนของเราให้ไหลไปตามกระแสโลกไปสู่โลกียนิยม
o แต่ทว่าเป็นพวกเราคริสตชนฆราวาสและพระสงฆ์นักบวชครับที่ต้อง “กอบกู้โลก” ด้วยการเรียนรู้เครื่องหมายแห่งการเวลาจริงๆ ของโลกปัจจุบัน จนกระทั่งพวกเราซึ่งมีศรัทธาในพระเจ้าจะเป็นผู้นำความหวัง เป็นผู้นำความรักของพระเจ้าที่แสนงดงามลงไปสู่โลกและสังคม

 • พระเยซูเจ้าตรัส “ที่ใดมีซากศพ ที่นั่นบรรดาแร้งจะมาชุมนุมกัน” อย่าตกใจกับประโยคนี้นะครับ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้ศิษย์ของพระองค์ได้เห็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา เครื่องหมายที่ชัดเจนของเวลาปัจจุบันที่เราต้องดำเนินชีวิต

• วันนี้พ่ออยากเชิญชวนพวกเราให้ได้ตระหนัก และเรียนรู้สัญญาณแห่งการเวลาของเราในยุคปัจจุบัน
o พี่น้องที่รักพ่อมีโอกาสได้คุยกับลูกของพระท่านหนึ่ง พี่น้องคริสตชนของเรา เขามีบทบาทและมีตำแหน่งสำคัญในงานราชการมาก่อน และได้มีโอกาสสนทนากับพ่อในเรื่องพระคัมภีร์ พ่อฟังเขาแล้วพ่อสุขใจจัง
o ฆราวาสของเรามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน สังคมราชการการทำงานแบบสภาพโลกสังคมไทยของเรา แน่นอนครับ มีการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มากๆ มีการใช้งบประมาณเพื่องานสังคม ให้โอกาสคนยากไร้ชายขอบ เด็กในชนบทยากไร้... ลูกของพระคนนี้เล่าให้พ่อฟังในสิ่งที่เขาทำ เป็นงานส่วนราชการก็จริง แต่เขาได้อธิบายให้พ่อฟังเกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งผ่านความรัก ความเมตตาไปสู่เด็กๆ ในชนบทห่างไกลปลายขอบประเทศ พ่อนั่งฟังเขาเล่าอย่างสุขใจจริงๆ เพราะอะไรหรือครับ
 o เขามีบทบาทในสังคมโลก เวทีโลก ที่เขารับราชการในหน้าที่สำคัญ เขามีโอกาส และสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่เพียงงานสังคมสงเคราะห์ แต่เขาพยายามที่จะก่อให้เกิดสำนึกในกิจการที่กระทำนั้นๆ เพื่อให้คนที่ทำงานเช่นนี้ เด็กๆทุกคนที่ได้รับผลนี้ได้สัมผัสให้ได้ว่าทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันจริงๆอย่างลึกซึ้ง และให้พวกเด็กสัมผัสได้ถึงความรักอย่างเจาะจงและเอาใจใส่

 • จริงครับ บ่อยครั้งงานสังคม งานสงเคราะห์ หลายองค์กรก็ทำกันไปตามปกติ และบ่อยครั้งก็มีการเลือกเฉพาะที่อยากทำ อยากให้ เลือกกลุ่มเป้าหมาย และก็หลายครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือเพื่อตนเอง เพื่อชื่อเสียงเพื่อฐานเสียงของกลุ่ม พรรคพวกของตน และสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกไปอีกก็มักจะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือฉ้อหลวงบังราษฎร์ ที่เรียกว่าคอรับชั่น สิ่งที่ไปถึงปลายของสังคมคือเศษจริงๆ ของสิ่งของหรือความช่วยเหลือ
 o แต่พ่อนั่งฟังลูกของพระท่านนั้นเล่าถึงสิ่งที่ทำ หัวใจที่เปี่ยมสุข และเจตนาที่เขาลงรายละเอียดเพื่อให้ไปและถึงไปช่วยเด็กๆ ทุกคนอย่างเจาะจง ไม่ใช่เพียงหลักร้อยแต่หลายพันคนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงสิ่งของที่แจก แต่สำคัญมาก “ได้รับความรักและตระหนักถึงความเป็นพี่น้อง”

 • หลังจากการสนทนา ทำให้พ่อได้เรียนรู้ และได้รับการแบ่งปันจริงๆครับ พ่อยิ่งมั่นใจและอยากจะเรียนบอกพี่น้องฆราวาสคริสตชนคนส่วนใหญ่... เวทีของพี่น้องคือในโลกอันกว้างแห่งโลกปัจจุบัน เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เป็น “เกลือดองโลก” เป็น “แสงสว่างส่องโลก” ที่เราน่าจะทำได้มากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับ

 • พระเยซูเจ้ายืนยันให้เราได้เรียนรู้ สังเกต เครื่องหมายหรือสัญญาณแห่งกาลเวลา ถึงเวลาจริงๆ ครับ ที่เราจะได้ประกาศพระเจ้าให้ดังขึ้น โดยเสียง และชีวิตประจักษ์พยานของพี่น้องคริสตชนฆราวาส ขอให้เราหล่อเลี้ยงกันและกัน บรรดาพระสงฆ์ นักบวช หล่อเลี้ยงศาสนบริการเพื่อให้พี่น้องฆราวาสได้เข้มแข็ง และให้พวกเขาได้เป็นประจักษ์พยานทรงพลังของพระเจ้าในท่ามกลางโลก เพื่อกระแสโลกจะได้รับพระพรและได้หันมาหาแสงสว่างแท้ของพระคริสตเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับ

 • พ่อขอให้สมัชชาได้เป็นความจริง ที่ “วิถีชุมชนวัด” ของเรา คริสตชนฆราวาสทุกคน นักบวชพระสงฆ์ร่วมกัน...
o พวกเราต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องมือในการอบรม การฟื้นฟูชีวิต และพันธกิจการประกาศข่าวดี ด้วยการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม เอาใจใส่ผู้ยากไร้ ผู้สนใจที่ต้องการรู้จักพระคริสตเจ้า ผู้แสวงหาความจริงสูงสุด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่เข้มแข็งจะสามารถเอาชนะความแตกแยกในสังคมได้
 o ขอให้สังคมโลกได้รับพระพรแห่งชีวิตคริสตชนของเรา เครื่องหมายแห่งการเวลาเตือนเราให้ทำงานเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเสมอครับ

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือกันดารวิถี (กดว 21:4-9) เวลานั้น ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮร์มุ่งสู่ทะเลต้นกก เพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดม แต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทน จึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่า “ทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารนี้เล่า ที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหาร พวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้ว” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชน ทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมาก คนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่า “พวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่าน ขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิด” โมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากร แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า “จงทำงูโลหะติดไว้บนเสา...
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ดนล 13:1-9, 15-17,...
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:12-14) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้...
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 7:10-14) เวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาหัสว่า “จงขอองค์พระผู้เป็นเจ้า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8...
“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (1)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) 1432พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ “เกทเสมนี” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนา”...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(3)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. นักบุญเปโตรยอมรับว่า แม้ทุกคนอาจสะดุดล้มแต่เขาจะไม่สะดุมล้มเลย เพราะเขาไม่เป็นเหมือนผู้อื่น...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(2)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา" ถ้าแปลพระวาจาประโยคนี้ตามตัวอักษรจะได้ว่า...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(1)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31) 1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS...
บทสวดของฉัน บทที่ 469 คนที่มีความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 469 คนที่มีความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์