"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2017
ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี
ยน 17:20-26…
20ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น
แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้า ผ่านทางวาจาของเขาด้วย


21ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์
เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า
โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
22พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้แก่เขา
เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน
23ข้าพเจ้าอยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า
เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์
โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
และพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า
24ข้าแต่พระบิดา ผู้ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น
ข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่
เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
25ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรม โลกไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์
และคนเหล่านี้รู้ว่า พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
26ข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะบอกให้รู้ต่อไป
เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา
และข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นเดียวกัน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนฟิลิปินส์ เป็นครั้งแรงของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เสด็จมาแถบนี้ พ่อจำได้ว่า ที่นั่น ในมิสซาใหญ่ที่ลูเนต้า ที่มีคนนับล้าน ประมาณหกล้านคนร่วมพิธีมิสซากับพระสันตะปาปา พระสงฆ์ ก็คงหลายพันคนที่ร่วมมิสซา

• พ่อได้ติดตามและได้ฟังช่วงสำคัญช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่ พระคาร์ดินัลแห่งมะนิลา พระคาร์ดินัลหนุ่มนักเทววิทยาตัวยงของพระศาสนจักร นักเทศน์ที่พ่อประทับใจมาตั้งแต่ท่านยังเป็นพระสงฆ์ พ่อทึ่งท่านพระคาร์ดินัลตาเกลนี้มากๆ มากจริงๆ และวันนั้น ที่ฟิลิปินส์ พ่อจดจ่อมาก นั่งฟังสุนทรพจน์ที่ท่านกล่าวกับพระสันตะปาปาฟรังซิส ในนามของบรรดาพระสังฆราชและคริสตชนทั้งหมดที่มาร่วมมิสซาอย่างมหาศาลในวันนั้น....

• พ่อจำได้ว่า ท่านได้กล่าวบางประโยคที่ทำให้พ่อ “งง หรือ ตะลึง” อยู่พักหนึ่งขณะที่ฟัง... พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นนักเทววิทยาตัวยงขนาดนี้ ท่านกล่าวโดยอ้างพระคัมภีร์ซึ่งทำให้พ่อฉงนสนใจมาก ท่านกล่าวกับพระสันตะปาปาว่าดังนี้
o “พระสันตะปาปา พระองค์มีบุญจริงๆ พระองค์มีบุญที่พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระองค์” (ตรงนี้พ่อตกใจเลยว่า เอพระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาหรอ พระองค์เคยภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาจริงๆ หรือ ท่านไปนำความคิดและเทววิทยานี้มากจากไหน ท่านตาเกลคิดอะไร???) ท่านกล่าวต่อไปว่า...
o “พระองค์มีบุญที่พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระองค์...(พ่อสังเกตหน้าพระสันตะปาปา ดวงตาถามและรอคำตอบ) ท่านตาเกลกล่าวต่อไปว่า
o ท่านตาเกลกล่าวต่อไปว่า...“พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญเปโตร (พระสันตะปาปาองค์แรกเลย) พระองค์ตรัสว่า “เปโตร เราภาวนาเพื่อท่าน เพื่อว่าความเชื่อของท่านจะได้ไม่สะดุดล้ม” (พ่อจะอ้างพระคัมภีร์ต้อนนี้ให้ดูนะครับ ในภาษาไทยของเราและภาษาที่ชัดกว่าด้วย... “แต่เราอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อท่าน ให้ความเชื่อของท่านมั่นคงตลอดไป” (เทียบ ลก 22:32) “but I have prayed for you that your faith may not fail; (Luk 22:32 RSV)”
o “เปโตร เราภาวนาเพื่อท่าน เพื่อว่าความเชื่อของท่านจะได้ไม่ล้มเหลว” พ่อจำได้ว่า เมื่อท่านตาเกลกล่าวประโยคนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสพยักหน้าก้มศีรษะยอมรับ อย่างอ่อนโยนและถ่อมตน...เพราะพระองค์คือพระสันตะปาปา พระองค์คือเปโตรสำหรับโลกปัจจุบัน พระองค์คือผู้แทนพระนักบุญเปโตร และผู้นำพระศาสนจักร พระเยซูภาวนาเพื่อเปโตรจะได้ไม่อ่อนแอ แต่เข้มแข็งในความเชื่อ.... (พ่อเห็นน้ำตาคลออิ่มตื้นตันในพระเนตรของพระสันตะปาปาฟรังซิส)
o ท่านตาเกลกล่าวถึงตอนนี้ คนทั้งหมดปรบมือให้พระสันตะปาปา ท่านตาเกลร้องย้ำว่า “พระสันตะปาปา... พระองค์ช่างมีบุญจริงๆ” (หมายความว่า พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระองค์

• สำหรับพ่อ...พลอยตื้นตันไปด้วย ทึ่งกับคำปราศรัยของท่านตาเกลและการเลือกพระคัมภีร์เพื่อประกอบเทววิทยาที่แสนยอดเยี่ยมของท่าน.... แม้ตอนแรกพ่อรู้สึกแปลๆ ทั้งๆที่พ่อเองเป็นคนเรียนพระคัมภีร์ แต่ไม่ทันได้คิดถึงพระวาจาของนี้ ว่าพระเยซูเจ้าเคยภาวนาเพื่อนักบุญเปโตร... เมื่อได้ยิน พ่อยอมรับว่าใช่เลย สุดยอดเลย ท่านตาเกลยอดเยี่ยม ส่วนพระสันตะปาปาช่างมีบุญจริงๆ และเป็นพระคัมภีร์ที่เสริมกำลังพระองค์มากๆเลย

• พี่น้องที่รัก...พ่อเขียนเล่ามา เพราะพ่อรู้สึกว่า... “เราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้า เราทุกคนที่เชื่อในพระวรสารซึ่งเป็นคำสั่งสอน การถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อในพระเยซูเจ้าที่บรรดาอัครสาวกได้บันทึก ได้ถ่ายทอด และมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์...
o พ่อดีใจที่สุดที่พระวาจาของพระเจ้า ในพระวรสารนักบุญยอห์นบทที่ 17 ตอนท้ายๆ ก่อนที่พระองค์จะรับทรมาน... แน่นอนในพระวรสารนักบุญลูกกาที่พ่ออ้างอิงก่อนหน้านี้... ท่านตาเกลย้ำว่า พระเยซูภาวนาเพื่อนักบุญเปโตร
o แต่พี่น้องที่รักครับ... พี่น้องทุกท่านมีบุญที่ได้เชื่อในพระวาจา เชื่อในพระวรสาร เชื่อในพระเยซูเช่นกัน...
o พระเยซูภาวนาเพื่อเราทุกคน... ช่างมีบุญจริงๆ พระองค์ภาวนาถึงพระบิดาเพื่อบรรดาศิษย์ และในคำภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ที่เราเรียกว่า คำภาวนาสงฆ์ของพระเยซูเจ้า หรือที่พ่อเรียกว่า “คำภาวนาอำลา” ก่อนถึงบทถัดไปที่พระองค์จะถูกจับกุมและประหารชีวิต
o พ่อกล่าวได้เช่นเดียวกันครับ “พี่น้องที่รัก พี่น้องคริสตชนทุกคนที่เชื่อในพระเยซู โดยคำสอนที่ถ่ายทอดมาทางพระคัมภีร์โดยบรรดาอัครสาวก พี่น้องมีบุญจริงๆ พระเยซูเจ้าทรงภาวนาถึงพระบิดาเพื่อเรา....ลูกรัก พวกเรามีบุญจริงๆ”
o หลักฐานจากพระวรสารวันนี้ที่พ่อนั่งไตร่ตรอง อ่าน และเขียนอยู่นี้ และเราจะอ่านในทุกวัดในมิสซาของวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 7 ของปัสกา...นี้ครับ
o พระองค์ทรงภาวนาถึงพระบิดาเพื่อบรรดาศิษย์ที่อยู่กับพระองค์ และทรงภาวนาเพื่อเรทุกคนด้วย อ่านพระวาจาข้อนี้สิครับ....และจะรู้ว่าเป็นความจริง “ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้า ผ่านทางวาจาของเขาด้วย”
o หมดข้อสงสัยเลย และภูมิใจที่สุดที่เราได้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าผ่านทางวาจาของอัครสาวกในพระคัมภีร์... พระเยซูคิดถึงทุกคนและภาวนาเพื่อทุกคน

• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้เพียงบรรทัดเดียว ทำให้เราได้รู้จริงว่า พระเยซูเจ้าทรงรักเราจริงๆ และทรงภาวนาปราศรัยอำลาก่อนสิ้นพระชนม์ (ย้ำว่าสิ้นพระชนม์นี้ก็เพราะทรงรักเรา เพื่อเรา) พระองค์ภาวนาอำลาด้วยคำภาวนาเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์โดยผ่านทางวาจาของบรรดาอัครสาวก... นั่นคือข้อคำสอนที่ผ่านมาทางพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระวรสาร”... พ่อยอมรับเขียนไปใจของพ่อก็ไตร่ตรองอย่างมีความสุข เจ๋งมาชีวิตคริสตชนถ้าได้เชื่อในพระวาจา เจ๋งที่สุด เพราะพระเยซูเจ้าเคยทรงภาวนาอำลานี้ด้วยทรงระลึกถึงเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์...

• พี่น้องที่รัก...
o พ่อไม่เคยเสียใจเลยที่เกิดมาเป็นคริสตชน ไม่เคยเสียใจเลยสักวันที่ได้เป็นลูกของพระเจ้า ได้เป็นศิษย์พระเยซู ไม่เคยมีสักวินาทีที่คิดเปลี่ยนใจ หรือย้ายศาสนา ไม่เคยมีสักวินาทีตั้งแต่พ่อเกิดมาที่คิดว่าศาสนาที่พ่อศรัทธาคือพระเยซูนี้เป็นหนทางที่ผิดหรือไม่ดี
o โอเค โอเค ก็เจอบ้างคริสตชนที่ช่างไม่น่ารัก หรือไม่น่ารักมากๆ
o ก็เจอบ้างเพื่อนักบวชพระสงฆ์ที่น่ารักน้อยหรือน่าเกลียดไปหน่อย... (ตัดสินก็ไม่ดีเนอะ) แต่ชีวิตพ่อเองและพี่น้องก็คงเลยพบเจอบ้าง... เจอความอยุติธรรม เอาเปรียบ ชอบนินทา ชอบวิจารณ์ ตำหนิทุกคนยกเว้นตนเอง เอาเปรียบ เอาหน้าไปหมดแต่งานไม่แตะ ขี้เหล้าเมายา เสเพล เกเรนิดหน่อย ดื้อรั้น กลั่นและแกล้ง (คือจะแกล้งก็กลั่นกรองคิดมาอย่างดีและลงมือจนเป็นนิสัย โลภ เห็นแก่ตัว... ฯลฯ ก็เจอมาบ้างทั้งสำหรับพี่น้องคริสตชน หรือแม้แต่คนของพระศาสนาในชุดนักบวชพระสงฆ์... ก็เจอมาบ้าง...
o แต่เมื่ออ่านคำภาวนาของพระเยซูเจ้าเพื่อบรรดาศิษย์และทุกคนที่เชื่อในพระองค์ พ่อได้รับวามบรรเท่าใจ ใช่ครับ มนุษย์เราอ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงเข้มแข็งมาก ทรงพยุงเราด้วยความรักและปรารถนาดีที่สุดของพระองค์

• พ่ออ่านพระวรสารวันนี้...พี่น้องอ่านดีๆสิครับ... อ่านแล้วเราจะกล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะอ่อนโยน... ความแตกแยกกันทั้งหลายในหมู่เรา ความเกลียดชังและสร้างความแตกแยกจะได้รับการบรรเทาเยียวยาถ้าเรารู้และยอมรับว่า พระองค์ภาวนาอำลาด้วยปรารถนาให้เราเจริญชีวิต “เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง” แต่ละคำในบทภาวนาอำลานี้ช่างงดงามจริงๆ
o “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้าโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”
o “พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้แก่เขา เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน”
o “ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรม โลกไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะบอกให้รู้ต่อไป เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา และข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นเดียวกัน”

• สรุป พวกเราคริสตชนทุกคนมีบุญจริงๆ พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อเรา... และสำคัญมากๆ ภาวนาเพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.. ถ้ามีความแตกแยก เกลียดชัง ทะเลาะชวนโกรธ จงให้อภัย จงให้อภัย จงให้อภัย และคืนดี เพื่อความเชื่อของเราจะได้มั่นคงไม่ล้มเหลวนะครับ.... ขอพระเจ้าอวยพรครับบรรดาลูกของพระเจ้าผู้มีบุญทุกท่าน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์