Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ค: คำบรรยายดินแดนของเจ็ดเผ่าอื่น

การสำรวจแผ่นดินสำหรับเจ็ดเผ่าเหล่านี้

18 1ชุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดได้มาชุมนุมกันที่ชิโลห์a และเต็นท์ของการพบปะได้ถูกตั้งไว้ที่นั่น ทั่วทั้งประเทศได้ถูกปราบสำหรับพวกเขา 2แต่ในระหว่างชาวอิสราเอล ยังมีอีกเจ็ดเผ่าที่เหลือซึ่งยังไม่ได้รับส่วนที่เป็นมรดก 3โยชูวาจึงกล่าวกับชาวอิสราเอลว่า 'พวกท่านจะเสียเวลาอีกนานเท่าใดก่อนจะไปยึดครองประเทศ ซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ทรงมอบให้พวกท่าน? 4จงเลือกตัวแทนมาเผ่าละสามคน

เพื่อข้าพเจ้าจะจัดส่งไปทั่วประเทศ เพื่อทำการสำรวจโดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับมรดกของพวกเขา และหลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้า 5พวกเขาจะแย่งประเทศออกเป็นเจ็ดส่วน ยูดาห์จะอยู่ในดินแดนของตนทางตอนใต้ และเผ่าของวงศ์วานของโยเซฟจะอยู่ในดินแดนของตนทางทิศเหนือ 6พวกท่านจะต้องสำรวจประเทศเจ็ดส่วน และรายงานสิ่งที่พวกท่านพบให้ข้าพเจ้าทราบที่นี่ เพื่อว่าเราจะได้จัดจับสลากระหว่างพวกท่านที่นี่ ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา 7อย่างไรก็ตาม คนเลวีจะไม่ได้รับการแบ่งสรรพร้อมกับพวกท่านคนอื่น สมณภาพของพระยาห์เวห์จะเป็นมรดกของพวกเขา เกี่ยวกับกาดและรูเบน และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า พวกเขาได้รับมรดกในส่วนของพวกเขาแล้ว ทางอีกฟากหนึ่ง ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ส่วนที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้ยกให้พวกเขา'

8พวกคนเหล่านั้นจึงลุกขึ้นและออกเดินทาง โยชูวาได้มอบคำสั่งนี้ให้แก่ผู้ที่จะต้องออกไปสำรวจประเทศ 'จงออกเดินทางไปทั่วประเทศ จัดการทำการสำรวจและจงกลับมาหาข้าพเจ้า และเราจะจับสลากระหว่างพวกท่านที่นี่ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ ที่ชิโลห์' 9คนเหล่านั้นจึงออกเดินทาง ไปทั่วประเทศและทำการสำรวจทีละเมือง แบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน และเขียนสิ่งที่พวกเขาค้นพบลงในหนังสือ และหลังจากนั้นจึงกลับมาหาโยชูวาที่ค่ายที่ชิโลห์

10โยชูวาได้จัดการจับสลากให้พวกเขาต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่ชิโลห์ และที่นั่น โยชูวาได้แบ่งประเทศออกให้ชาวอิสราเอล คนละส่วน

เผ่าเบนยามิน

11ส่วนหนึ่งส่วนแรกตกเป็นของเผ่าซึ่งเป็นบุตรของเบนยามิน แบ่งให้ตามตระกูล ดินแดนส่วนที่เป็นของพวกเขาตั้งอยู่ระหว่างบุตรของยูดาห์และบุตรของโยเซฟ 12พรมแดนทางทิศเหนือของพวกเขาเริ่มต้นที่แม่น้ำจอร์แดน ขึ้นไปเลียบเยริโคทางทิศเหนือ และไต่ขึ้นไปทางตะวันตกผ่านที่ราบสูงและไปสุดที่ทะเลทรายเบธ-อาเวน 13ต่อจากนั้น พรมแดนยาวต่อเนื่องไปจนถึงลูส ทางริมด้านทิศใต้ของลูส -เวลานี้คือเบธเอล- และต่อจากนั้นลงมาจนถึงอาทาโรท-อาราค ที่ภูเขาทางตอนใต้ของเบธ-โฮโรนตอนล่าง 14ที่ปลายด้านทิศตะวันตกนี้ พรมแดนมีลักษณะเป็นแนวโค้งไปทางทิศใต้ จากภูเขาที่หันหน้าเข้าหาเบธ-โฮโรนจากทางทิศใต้ และไปสุดที่คีริยาท-บาอัล เวลานี้คือคีริยาท-เยอาริม เมืองหนึ่งซึ่งเป็นของบุตรของยูดาห์ นั่นเป็นด้านทิศตะวันตก

15นี่เป็นทางด้านทิศใต้ จากปลายสุดของคีริยาท-เยอาริม พรมแดนมีความยาวไปจนถึงกาสินb และไปสิ้นสุดที่แหล่งน้ำของแม่น้ำเนฟโทอาห์ 16ต่อจากนั้นลงไปจนถึงริมภูเขาที่หันหน้าเข้าหาหุบเขาฮินโนม ผ่านลงไปทางทิศใต้เลียบดินแดนของคนเยบุส และลงไปจนถึงเอน-โรเกล 17กต่อจากนั้นจึงโค้งขึ้นไปทางเหนือและสิ้นสุดที่เอน-เชเมช และสิ้นสุดที่วงกลมหินตรงข้ามกับที่ลาดชันอดุมมิม 17ขต่อจากนั้นจึงลงไปจนถึงหินโบหาน บุตรของรูเบน 18แล้วต่อไปจนถึงเคเทฟติดกับเบธ-ฮา-อาราบาห์c ทางทิศเหนือ และลงไปจนถึงอาราบาห์ 19ต่อจากนั้นพรมแดนผ่านรอบชายแดนของเบธ-โฮกลาห์ และพรมแดนมาสิ้นสุดที่อ่าวทางตอนเหนือของทะเลเกลือ ทางทิศใต้ที่แม่น้ำจอร์แดน นั่นเป็นพรมแดนทางทิศใต้ 20แม่น้ำจอร์แดนเองเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันออก

นั่นเป็นมรดกในส่วนที่เป็นของบุตรของเบนยามิน กำหนดตามพรมแดน โดยแบ่งให้เป็นตระกูล

เมืองของเบนยามิน

21เมืองต่าง ๆของเผ่าของบุตรของเบนยามิน แบ่งตามตระกูลประกอบด้วย

22เยรีโค เบธ-โฮกลาห์ เอเมก-เคซีส 23เบธ-อาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล อัฟวิม ปาราห์ โปฟราห์ 24เคฟาร์-อัมโมนี โอฟนีและเกบา รวมทั้งสิ้นสิบสองเมืองและหมู่บ้าน

25กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26มิสเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์ 27เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28เศลา-หะ-เอเลฟ เยบุส -นั่นคือเยรูซาเล็ม- กิเบอาห์และคีริยาท รวมทั้งสิ้นสิบสี่เมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

นี่เป็นมรดกในส่วนที่เป็นของบุตรของเบนยามิน แบ่งออกเป็นตระกูล


18a ผู้เรียบเรียงหนังสือโยชูวาเล่าว่า การแบ่งแผ่นดินให้เผ่าที่เหลือทั้งเจ็ด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองชิโลห์ (18:1-10 และ 19:51) เพราะโยชูวาจัดตั้งกระโจมนัดพบไว้ที่นั่น เหตุการณ์นี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นที่นั่นจริงๆก็ได้ ต่อมาเมืองชิโลห์จะเป็นสักการสถานสำคัญแห่งหนึ่งของอิสราเอล (ดู 21:2; 22:9,12) และเป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาในยุคผุ้วินิจฉัย (1 ซมอ 1:3 เชิงอรรถ d)

b 'ทางตะวันออก' ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทางตะวันตก” ซึ่งไม่ถูกต้อง (เทียบ 15:9)

c ”ตรงข้ามกับที่ราบลุ่มแม่น้ำจอร์แดน” หรือ “ตรงข้ามกับอาราบาห์” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เมืองเบธ-ฮา-อาราบาห์'

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย