"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ลก 21:5-11…
      5ขณะนั้นบางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า 6“สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” 7เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”


     8พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป 9เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย” 10แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง 11แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ในพระวรสารนักบุญลูกาอยู่ในหมวดที่เรียกว่า “อวสานตกาล” และเป็นเนื้อหาที่ออกไปในรูปของ “วิวรณ์” apocalypse เหมือนกับเป็นการทำนายถึงอนาคต และผู้อ่านทั่วไปก็มักจะคิดว่านี่เป็นการทำนายถึงอวสานตกาล ซึ่งเรื่องอวสานตกาลนี้คนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นว่าจะมาถึงเมื่อไร การสิ้นโลกหรือวาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อใด

• พ่อจำได้ สมัยพ่อเป็นเด็ก มีคนบอกปล่อยข่าวว่า “อีกสิบปีโลกแตก” แค่ได้ยินพวกเราก็ตกใจตามประสาเด็กๆ โลกแตกเราก็จะต้องตายกันหมด ไม่มีใครรอดอยู่ได้เลย จะไม่มีใครสักคนที่รอดไปได้...

o พ่อจำได้ว่าพอพ่อได้ยินว่าโลกจะแตก พ่อกลัวเลย ซึมเลย และก็คิดหนักมากเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร... พ่อจำได้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวสานสุดท้ายของโลก หายนะที่จะมาถึงกับโลก โลกจะแตกนี้พ่อได้ยินอยู่เนืองๆทุกยุคทุกสมัย มีเกจิอาจารย์ นักทำนายทายทักมากมายในอดีตที่ผ่านมา ก็ป่าวประกาศทำนายว่าจะมาถึงแล้ว ใกล้แล้ว และบ่อยครั้งก็มีเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้เวร เวรจริงคือเวรกรรม และหาทางต่างๆนาๆ ที่จะแก้ไข้ไม่ใหเกิดขึ้น หรือให้มีทางที่จะเลื่อนออกไปได้... เหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เสมอครับ

• มนุษย์เราอยากรู้อนาคต และก็อยากรู้ว่าเมื่อไรหนอการอวสานสิ้นโลกจะเกิดขึ้น... เป็นธรรมดาจริงๆครับ และพระวรสารก็มีเรื่องราวที่เป็นลักษณะของวิวรณ์หรือการคาดการณ์แบบนี้ ในพระวรสารสหทรรศน์ มัทธิว มาระโก ลูกา ก็มีทุกฉบับ และทั้งสามฉบับ เรื่องราวอวสานตกาลนั้นอยู่ก่อนเรื่องเล่า “พระทรมานของพระเยซูเจ้า”

• ณ เวลาที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และเมื่อทรงเห็นนครเยรูซาเล็ม เหตุการณ์เรื่องราวอวสานตกาลก็เริ่มต้นเล่าเรื่องเช่นนี้ และคำถามที่มีเสมอคือเหตุการณ์นี้จะมาถึงเมื่อใด... เพราะทุกคนก็อยารู้ และคิดว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และยิ่งคาดกันไปเสมอเมื่อเหตุร้ายต่างๆมากมายเกิดขึ้น... เวลามีเหตุร้ายมากๆ ก็คิดว่าโลกจะแตกแล้ว อวสานจะมาถึงแล้ว... ในพระวรสารวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ..
o เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”
o พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป
o เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย”

• แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนน่าวิตก แต่พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึง...
o พ่อเรียนพี่น้องตรงๆ ว่า เวลานี้ในโลกของเราก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายที่น่าหวั่นวิตกจริงๆ การก่อการร้าย การอ้างศาสนาและพยายามก็ให้เกิดความรุนแรง การอพยพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอย่างน่าผิดสังเกตมาก... การก่อความรุ่นแรงต่อชีวิตด้วยความรุนแรงจริงๆแบบที่ไม่เคยมีมากำลังเกิดขึ้นและขู่ทำร้าย ทำลาย โดยอ้างศาสนาอย่างผิดๆ
o และดูเหมือนโลกของเรากำลังขาดความปลอดภัยอย่างมากๆ และไม่รู้ว่าใครแท้จริงอยู่เบื้องหลังหรือความรับผิดชอบ มีความซับซ้อนมาก และดูเหมือนยิ่งวันยิ่งรุนแรงและต้องอยู่กันอย่างไม่สามารถไว้วางใจ และต้องระวังระไว
o สภาพของโลกเราเป็นเช่นนี้จริงๆ ในปัจจุบัน จนบางทีความคิดเรื่องอวสานตกาล เรื่องสงครามโลก หรือความรุนแรงจนโลกของเราจะอยู่ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้กำลังก่อความรุนแรงอย่างน่าแปลกใจครับ

• แล้วอวสานจะมาถึงหรือยัง... พระเยซูเจ้าตรัสว่า
o “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”
o แม้ในเรื่องที่พระดำรัสเช่นนี้ ก็เป็นแบบวรรณกรรมส่วนหนึ่งของวรรณกรรมวิวรณ์ครับ ไม่มีอะไรต้องตกใจ

• จุดประสงค์ของวรรณกรรมวิวรณ์คืออะไรจริงๆ จุดประสงค์ของวรรณกรรมชนิดนี้เป็นแบบวรรณกรรมพิเศษจริงๆ เพื่อเป็นการเน้น “การเตรียมพร้อมไว้” แน่นอนความคิดแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการบอกให้เราคาดคะเนหรือประกาศให้รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือการสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร แต่ทว่า...
o วรรณกรรมวิวรณ์ หรือการเขียนแบบนี้เน้นให้ผู้อ่านไม่ประมาทและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเท่านั้น
o และที่สำคัญในการเตรียมพร้อมเสมอนั้น เน้นให้ต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างยิ่ง ให้ฝากชะตากรรมหรืออนาคตให้พระเจ้าดูแล ไม่ต้องกล้ว แต่วางใจในพระองค์ต่างหาก นั่นคือประเด็น
o วรรณกรรมแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการเป็นผู้พยากรณ์หรือทำนายนะครับ อย่าลืมประเด็นนี้หลายคนเรียกว่า “พระวิวรณ์” และคิดว่านี่คือการทำนาย พยากรณ์ แบบรู้อนาคต... แต่ที่ไหนได้ วรรณกรรมชนิดนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ ให้ไม่ประมาทและวางใจในพระเจ้าเท่านั้น
o และที่สำคัญ พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบวันเวลาและไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของเราหรืออยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมครับ

• พี่น้องที่รัก.. ช่วงเวลาปลายปีพิธีกรรมพระวรสารก็เป็นแบบนี้ครับ อย่าลืมว่าเราอยู่อาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรจัดให้เราได้อ่านพระวรสารนักบุญลูกาเช่นนี้
o พระวาจาวันนี้เพื่อเตือนเรา ให้ตื่นเฝ้าและพร้อมเสมอถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
o เป็นการเตือนเราให้ทราบถึงเวลา และตระหนักเสมอกับเวลาของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรที่กำลังจบเช่นนี้ เพื่อเราจะได้ทบทวนชีวิตที่รอคอยพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาก หรือแม้แต่เวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป เพื่อว่า... “จงเตรียมพร้อมไว้”
o พี่น้องที่รัก...ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งเวลา และนิรันดรภาพแก่พวกเราเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ขอให้เรา พร้อมรับเสด็จพระองค์ทุกวันเสมอไป...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 2:1ก, 12-22) ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้เหตุผลผิดๆ คิดว่า “เราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเรา เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้าเรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเขาเป็นการติเตียนความรู้สึกนึกคิดของเราเพียงแต่เห็นเขา เราก็ทนไม่ได้ เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่นความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามาก เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่า เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเขาประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดท้าย อวดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขาเราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่ เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรูเราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขา...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 32:7-14) ในครั้งนั้น...
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 49:8-15) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 47:1-9, 12)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8...
“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (1)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) 1432พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ “เกทเสมนี” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนา”...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(3)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. นักบุญเปโตรยอมรับว่า แม้ทุกคนอาจสะดุดล้มแต่เขาจะไม่สะดุมล้มเลย เพราะเขาไม่เป็นเหมือนผู้อื่น...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(2)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา" ถ้าแปลพระวาจาประโยคนี้ตามตัวอักษรจะได้ว่า...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(1)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31) 1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 469 คนที่มีความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 469 คนที่มีความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์