"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ลก 21:12-19…
        12แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมท่าน จะเบียดเบียนท่าน จะนำท่านไปไต่สวนในศาลาธรรม และจะจองจำท่านในคุก เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา 13และนี่จะเป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา 14จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน 15เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้ 16บิดามารดา พี่น้อง ญาติและมิตรสหายจะทรยศต่อท่าน บางท่านจะต้องถูกประหารชีวิตด้วย 17ท่านทั้งหลายจะเป็นที่เกลียดชังของทุกคนเพราะนามของเรา 18แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว 19 ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวรสารนักบุญตามคำบอกเล่าของลูกา บทนี้ยังคงดำเนินต่อไปในเรื่องอวสานตกาล จุดประสงค์เพื่อเตือนสอนเราให้เราได้ตระหนักถึงวันเวลาจริงๆ ให้เราได้ใส่ใจกับวันเวลาจริงๆ ถ้าเราได้ดูอย่างดีๆเราจะเห็นว่า โลกนี้ช่างมีการเบียดเบียน มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเสมออย่างไม่น่าเชื่อ เพราะความรุนแรงความน่ากลัวในรูปแบบต่างๆ ...

• แต่อ่านดีๆครับ สำหรับเราคริสตชนผู้เชื่อในพระเยซูเจ้าหามีอะไรต้องกลัวไม่ เพราะวรรณกรรมวิวรณ์ในพระวรสารที่เรานำมาอ่านตอนปลายปีพิธีกรรมนี้เตือนเราให้เรารู้ถึงเวลา... เวลานั้น คือ เวลาแห่งความรักที่สุดของพระเจ้าผู้ทรงรักเรา “Sic Nos Amantem” ทรงรักเราถึงเพียงนี้... เวลา ที่มนุษย์อยากรู้อยากเห็นในโลก เวลาแห่งอวสานของโลก... หาใช้เนื้อหาสำคัญที่เราควรจะแสวงหาไม่... ไม่เลย... แต่เวลาแท้จริงที่เราควรรับรู้ที่สุด คือ เวลานั้น.. เวลาที่พระเจ้าทรงรักเรามากที่สุด...

• ถ้ามเราถามหญิงที่ตั้งครรภ์ใกล้จะคลอด และถามว่าเวลาที่เขากลัวที่สุด คือ เวลาไหน... กังวลที่สุดคือเวลาใด... คำตอบพ่อคิดว่าน่าจะ (พ่อไม่ทราบโดยส่วนตัวเพราะไม่เคยตั้งครรภ์ทบทวนไตร่ตรองจากประสบการณ์ที่ได้เห็น) เป็นเวลาที่หญิงคนนั้นจะคลอดบุตร.. เธอคงกลัวความเจ็บปวดที่สุด กลัวที่สุดยิ่งถ้าเป็นบุตรคนแรก เป็นการคลอดครั้งแรก

• การให้กำเนิดบุตรของหญิงแต่ละคน พ่อไม่ทราบว่าเจ็บแค่ไหน... แต่มีคนเคยเล่าและแพทย์เคยประมาณว่า การคลอดบุตรแต่ละครั้ง (คลอดธรรมชาติ ไม่ผ่าตัดวางยานะครับ) ความเจ็บปวดของร่างกายของหญิงที่เป็นมารดานั้น เมื่อให้กำเนิด ภาษาอังกฤษเพราะๆใช้คำว่า (Deliver) เหมือนคือการส่งมอบชีวิตออกมากก็ได้ มีความหมายดีครับ... การคลอดบุตรแต่ละครั้ง ร่างกายแม่จะเจ็บปวดราวกระดูกหักแหลกไปทั้งร่างกาย... (ได้ยินเขาว่ากันนะครับ) โอย กระดูกหักชิ้นเดียวก็แย่แล้วครับ แต่หักแหลกไปทั้งสรรพางค์กายไม่ไหวนะครับ... แต่แม่ทุกคนทนได้... เพราะ “รัก รัก รัก” ที่สุด...

• เป็นอันว่าเวลาที่น่ากลัว น่าวิตก ห่วงใยที่สุด กลายเป็นเวลาที่แม่ทุ่มเทหัวใจ เทความรักให้ลูกมากที่สุดที่จะ ส่งชีวิตของลูกออกมาสู่การหายใจเฮือกแรกของชีวิตลูกและลมหายใจนี้จะไม่หยุดไปจนวันลาจากโลกนี้เลย... ช่างล้ำค่าจริงๆ ความเจ็บปวดดุจกระดูหักทั้งร่างช่างเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

• พี่น้องที่รัก... นี่คือเหตุผลต่อเนื่องที่พ่อไตร่ตรองรำพึงพระวรสาร เพราะพระวรสารนำเสนอเสมอ...“ก่อนที่พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าจะมาถึง” มีบทที่เป็นวรรณกรรมแบบวิวรณ์เตือนเรื่องวันเวลา เรียกว่าเป็นบทนำพระทรมาน.. พระทรมานซึ่งอันที่จริง เป็น “ความรักที่สุดที่พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้”
o อย่าแปลกใจที่ก่อนเรื่องเล่าพระทรมาน พระวรสารทั้งมัทธิว มาระโก ลูกา มีบทนำที่เป็นวรรณกรรมแบบวิวรณ์คือเตือนเรื่องวันเวลา
o อย่าแปลกใจที่เราได้อ่านมาสองสามวันในปลายปีพิธีกรรม เพราะเป็นการนำการเตือนให้เราได้รู้ถึงวันเวลา และปีพิธีกรรมที่กำลังจบและและกำลังจะเริ่มใหม่กับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และก้าวต่อไปอีกหนึ่งปี
o เพราะ อันที่จริง... การกล่าวถึงความคิดแบบวิวรณ์ การใช้ภาษาน่าสะพรึงกลัว... “แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมท่าน จะเบียดเบียนท่าน จะนำท่านไปไต่สวนในศาลาธรรม และจะจองจำท่านในคุก เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา”

• การเสนอวรรณกรรมวิวรณ์นี้... คือ บทโหมโรงเท่านั้น โหมโรงให้ตื่นเต้นและดูน่าสะพรึงกลัว... เหมือนมารดาจะคลอดบุตร ใกล้วันคลอดยิ่งกังวลและมีคนมาโหมโรงให้เห็นว่าเวลานั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก แต่...ไม่ต้องกลัว.. ทั้งหมดจะผ่านไปได้สบายด้วย “ความรักที่สุด”

• พี่น้องที่รักครับ ในพระวรสาร เรื่องความน่าตระหนกทั้งหมดในรูปแบบวิวรณ์ที่พ่อเน้นต่อเนื่องมาสามวันแล้ว... อันที่จริง เป็น “บทโหมโรงครับ” ใช่พระเยซูเจ้าตรัส... แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น
o “เขาจะจับกุมท่าน
o จะเบียดเบียนท่าน
o จะนำท่านไปไต่สวนในศาลาธรรม
o และจะจองจำท่านในคุก
o เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา
o บิดามารดา พี่น้อง ญาติและมิตรสหายจะทรยศต่อท่าน
o บางท่านจะต้องถูกประหารชีวิตด้วย
o ท่านทั้งหลายจะเป็นที่เกลียดชังของทุกคนเพราะนามของเรา”

• น่าตระหนกไหมครับ และตอนเมื่อวานนี้ก็เน้นว่าจะมีแผ่นดินไหว สงคราม ความแตกแยก และหลายคนตั้งตนเป็นผู้ทำนายทายทัก ฯลฯ แต่เวลายังมาไม่ถึงครับ ไม่มีใครรู้เวลาเหล่านั้น... แต่เมื่อมาถึง ต้องกลัวไหม... พระเยซูเจ้าตรัสต่อไปน่ารักที่สุด...
o “นี่จะเป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา
o จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน
o เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้”
• อ่านประโยคท้ายของพระดำรัสของพระเยซูเจ้าดีๆครับ...
o “แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

• ความรักของแม่ที่กำลังจะให้กำเนิด (แม้นางกลัวที่สุด) แต่ความรักมั่นคงยืนหยัดจะทำให้นางกล้าก้าวเดินไปสู่การให้กำเนิด และพร้อมจะยอมรับ และแม่ส่วนใหญ่ แม่จริงๆในความหมายของแม่.. คงภาวนาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในการให้กำเนิด คงภาวนาว่า “ขอให้ลูกของฉันมีชีวิต ถ้าแม่จะต้องตายเพราะการนี้ก็ยอม ขอให้ได้เห็นหน้าลูกเกิดมาเถิด” (พ่อคาดๆเอานะครับ เพราะเชื่อในความรักของแม่แท้ๆทุกคนที่ให้กำเนิดเพราะความรัก ยกเว้นจะไม่ได้รัก ไม่ได้ตั้งใจ นั่นไม่ใช่แม่ในความหมายธรรมชาติมนุษย์ที่พ่อหมายถึงครับ)

• พี่น้องที่รัก... สรุปว่า ความน่ากลัวต่างๆที่พระวรสารเล่า เป็นเพียงบทโหมโรงก่อนจะไปถึงเวลาแห่ความรักที่สุดที่เราเรียนรู้ได้จากพระวรสาร คือ Sic Nos Amantem “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” คือ การรับพระทรมาน สิ้นพระชนม์บนกางเขน และที่สุด ความรัก พระเจ้าองค์ความรัก ทรงทำให้พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ เป็นความหวังนิรันดร เป็นความรักนิรันดรทั้งกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ทรงบังเกิดอย่างยากไร้ ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์... เพราะทรงรักเราครับ และพระองค์คือชีวิตของเราคริสตชนทุกคนเสมอไป

• ขอให้เราได้เข้าใจสัจจธรรมรักยิ่งใหญ่นี้ พระวรสารเสนอบทโหมโรงยิ่งใหญ่ตื่นเต้น แต่พี่น้องอย่าไปเต้นตื่นหน้าตั้งครับ..เพราะ พระดำรัสที่บอกเราคือให้เราวางใจในพระองค์ครับ... สบายใจ เพราะทรงรักเราครับ
o “นี่จะเป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา
o จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน
o เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้”
o เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

• ชีวิตเรา อนาคต จึงวางใจในพระเจ้าได้เลย... นะ... ไม่ต้องวิ่งโล่ไปหาหมอดู ดูหมด ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาบอกอนาคตของเราที่เขาและเราก็ไม่รู้... ปล่อยให้เขามามั่วกับอนาคตของเรา แถมได้สตางค์เราไปอีก เขาว่ากันว่าหมอดูดังๆ ดูทีเป็นแสนเป็นล้านในสังคมไฮน์ๆๆ ครับ... ไปดูหมอบาปนิดหน่อยไหมก็บาปนะครับแต่โง่นี่สิเจ็บ เสียตังค์ด้วยปวดใจอ่ะ... โถลูก..อานาคตของเรา อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วครับ... เพียงพระเจ้า เพียงพอ น่า..นะ...เนอะ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 2:1ก, 12-22) ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้เหตุผลผิดๆ คิดว่า “เราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเรา เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้าเรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเขาเป็นการติเตียนความรู้สึกนึกคิดของเราเพียงแต่เห็นเขา เราก็ทนไม่ได้ เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่นความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามาก เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่า เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเขาประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดท้าย อวดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขาเราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่ เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรูเราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขา...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2023 นักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 32:7-14) ในครั้งนั้น...
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 49:8-15) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 47:1-9, 12)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2023 วันพุธที่ 8...
“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (1)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) 1432พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ “เกทเสมนี” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนา”...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(3)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. นักบุญเปโตรยอมรับว่า แม้ทุกคนอาจสะดุดล้มแต่เขาจะไม่สะดุมล้มเลย เพราะเขาไม่เป็นเหมือนผู้อื่น...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(2)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา" ถ้าแปลพระวาจาประโยคนี้ตามตัวอักษรจะได้ว่า...
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”(1)
“ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 75. พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:27-31) 1427พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิ้งเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไป 28แต่เมื่อเรากลับคืนชีพแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน”...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 470 ความเชื่อ ความศรัทธา VS ความงมงาย:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 469 คนที่มีความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 469 คนที่มีความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 468 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์