"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
มธ 8:28-34…
28พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามฟากมาถึงดินแดนของชาวกาดารา ผู้ถูกปีศาจสิงสองคน ออกจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์ ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านทางนั้นได้ 29ทันใดนั้น ทั้งสองคนร้องตะโกนว่า “ข้าแต่บุตรของพระเจ้า ท่านมายุ่งกับเราทำไม ท่านมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนเวลาหรือ” 30ไม่ไกลจากที่นั่นมีหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่


31พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่า “ถ้าท่านขับไล่พวกเรา ขอได้ส่งเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิด” 32พระองค์ตรัสกับมันว่า “จงไปเถิด” พวกปีศาจจึงออกไปสิงในหมู หมูทั้งฝูงต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ จมน้ำตาย 33คนเลี้ยงหมูหนีเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดนี้และเรื่องผู้ถูกปีศาจสิงด้วย 34คนทั้งเมืองต่างออกมาเฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นพระองค์ ก็ทูลขอพระองค์ให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ชาวกาดารา ไม่ต้องการให้พระองค์อยู่กับพวกเขา เพราะพระองค์ขับไล่ปีศาจออกไปจากคนสองคน แต่พวกเขาต้องเสียหมูไปมากมายกระนั้นหรือ... พ่อก็นั่งลงไตร่ตรองครับ เมืองกาดารา เมื่องนี้อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี ห่างไปประมาณหกไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน เมืองนี้ชื่อ Um-Deis เป็นหนึ่งในทศบุรีที่แบ่งโดยชาวโรมมัน อยู่ทางใต้ของแม่น้ำที่ชื่อว่า Hieromax เป็นเมืองที่ทอดยาวอยู่ในประเทศจอร์แดน ต่อจากกาลิลี บางทีเรียกว่า เกราซา

• พระวรสารบันทึกถึงคนถูกปีศาจสิงสองคนที่อาศัยอยู่บริเวณหลุมฝังศพ และเจ้าคนปีศาจสิงสองคนนี้ดูดุร้าย และปรารถนาจะอยู่ในสภาพนั้นเมื่อได้พบพระเยซูเจ้า มันร้องถามพระองค์ว่า “จะมาขับไล่มันไปก่อนเวลาหรือ” และมันขอร้องว่า “ให้มันไปสิงในหมูเถิด”

• ความจริงนี่คงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกชิงชังหมูสำหรับชาวยิว เพราะการเลี้ยงหมูเป็นสิ่งที่คนต่างชาติทำ และคนต่างชาติก็คงยอมรับว่าหมูคือสิ่งที่มีค่า (มีค่ากว่าคนสองคนที่ถูกปีศาจสิงด้วยกระมัง) อันที่จริงหมูสำหรับชาวเซเมติกยาวนานแม้ก่อนสมัยพระเยซูถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทินหรือไม่สะอาด...

• ดังนั้น นี่คงเป็นเหตุให้ชาวยิวไม่กินหมู และโลกมุสลิมก็ไม่ยอมรับหมูเช่นกัน... นอกจากเหตุผลทางการศึกษาที่พวกเขาเชื่อว่าหมูเป็นสัตว์ที่มีมลทิน มีเชื้อโรคมากมายสำหรับพวกเขา และนี่คือสาเหตุที่พวกเขาปฏิเสธ...

• พระวรสารยังบอกว่าเราว่า ปีศาจขอไปสิงในสหมูและก็ทำให้หมูกระโดดจากหน้าผาลงน้ำตายสิ้น... ที่เมืองกาดาราตามภูมิศาสตร์ก็มีหน้าผา และการขุดค้นพบทางโบราณคดีก็มีหลุมศพจำนวนมาก... จึงสนับสนุนว่า คนถูกปีศาจสิงก็คงอาศัยอยู่ตามหลุมศพนั้นเอง

• แต่ประเด็นที่พ่อไตร่ตรองคือ คนที่ผีสิงสองคนที่ได้หายเป็นปกติ กับหมูของชาวบ้านที่กระโดดน้ำตาย.... ที่สุด เราพบจากพระวรสารว่า... “คนเลี้ยงหมูหนีเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดนี้และเรื่องผู้ถูกปีศาจสิงด้วย คนทั้งเมืองต่างออกมาเฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อเห็นพระองค์ ก็ทูลขอพระองค์ให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา”
o พวกเขาเลือกที่จะออกมาและเชิญให้พระองค์เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา
o พ่อหาเหตุผลไม่เจอมากนักจากพระวาจาตอนนี้ว่าเพราะอะไร ทำไมพวกเขาไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้า ทำไมต้องขอให้พระองค์เสด็จออกไปจากแผ่นดินของเขาเพราะพวกเขาเสียหมูไปกระนั้นหรือ??
o นี่คือประเด็นคำถามของพ่อจริงๆ... แต่แน่นอนพ่อคงไม่ค้นคว้าไปไกลกว่านี้ นอกจากที่นี่คือดินแดนคนต่างชาติ พวกเขาไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า และพวกเขาก็หวงแหนหมูของพวกเขากระมัง หรือว่าพวกเขาคิดว่าหมูของพวกเขามีค่ามากกว่าคนที่ถูกผีสิงแล้วหายแล้ว หรือว่า พวกเขาไม่ต้องการต้อนรับพระเยซูเพราะทรงเป็นชาวยิว พ่อหาเหตุผลต่อไปคงจบปริญญาเอกเรื่องหมูกระโดดหน้าผานี้กระมังครับ

• แต่ประเด็นที่พ่อสนใจและไตร่ตรองคือ เรื่อง “คนผีสิงสองคนที่ผีออกไปและเขาสองคนได้รอดจากอำนาจปีศาจ และเรื่องที่หมูจำนวนมากกระโดดหน้าผาเพราะผีเข้าไปสิงพวกมัน”

• ชาวกาดารา เห็นแก่หมูมากกว่ามนุษย์กระนั้นหรือ เพราะพวกเขาเป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนา นับถือพระเท็จเทียมและได้รู้จักคุณค่าของพระเจ้า พวกเขาก็เลยไม่ได้เห็นคุณค่าของพี่น้องเพื่อนมนุษย์...
o ถ้าเราคริสตชนไม่ได้ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ แต่ไปให้ราคาและดูเหมือนให้เกียรติสัตว์เลี้ยงแล้วไซร้ เราก็ไม่ต่างจากชาวกาดาราในสมัยพระเยซู เราเหมือนคนต่างชาติ คนนับถือพระเท็จเทียม แต่ไม่ได้ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ของเรา จบกันเลย
o ตรงข้าม ถ้าเรามีพระเจ้าจริง ถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆ มีความเชื่อจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของทุกสิ่ง รักสุนัขด้วย แต่ไม่มีวันเหนือกว่าเพื่อนมนุษย์ เพราะเรารู้จักแยกแยะคุณค่า ด้วยสิ่งสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้เรา เราจะรักเพื่อนมนุษย์มากๆ เห็นใจมากๆ และเมื่อเราจะต้องดูแลโลกและสรรพสัตว์เราก็จะดูแลด้วยความรักเช่นกัน
o พ่อคิดว่าเราเพียงเริ่มให้ถูกที่ และชี้ให้ถูกประเด็น พระเจ้า เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์และสรรพสิ่ง ทุกอย่างล้วนดีและมีค่า แต่เหนือสิ่งอื่นใด มนุษย์เรามีค่าสูงสุด เพราะเราเหมือนพระเจ้าครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคุณค่าและความรักของพระองค์ ในเพื่อนพี่น้อง ในสิ่งสร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่ง และเคารพทุกชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้าพระผู้สร้างนะครับ

• อาจมีคนถามว่า
o ทำไมผีต้องขอไปสิงในหมู... คำตอบง่ายๆ ปีศาจเป็นความเป็นมลทิน มันขอกลับไปสิงในหมูซึ่งสำหรับพวกเขาถือว่าเป็นมลทิน
o ทำไมหมูต้องกระโดดลงทะเลตายหมด ตอบง่ายมากเช่นกัน ทะเลในพระคัมภีร์เป็นที่มาของความชั่วร้าย (ดูวิวรณ์) ดังนั้น ปีศาจเมื่อพบพระเยซู มันต้องกลับไปสู่ที่ที่มันออกมา
o พระเยซู คือ พลังขับไล่ความชั่วร้ายนั่นเอง

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์