"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
มก 9:41-50
“ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”

42“ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อ เหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว

43ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ (44)45ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าพิการ ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก (46)47ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก 48ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ 49เพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ 50เกลือเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเกลือจืด ท่านจะนำสิ่งใดมาทำให้เกลือเค็มอีกเล่า จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” เริ่มต้นด้วยคำถามเพื่อการไตร่ตรองความใจดี...
• พระเยซูเจ้าทรงสัญญาถึงรางวัลนิรันดรสำหรับผู้ที่ต้อนรับศิษย์ของพระองค์ เรื่องนี้เราคงไม่ต้องสงสัยสำหรับคริสตชนไทย พวกเราต้อนรับกันและกันมากมายกว่าน้ำแก้วหนึ่งเพราะเราเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า แต่คำถามคือ
o เราเห็นคุณค่าของการต้อนรับ และความใจดีที่เราได้รับจากเพื่อนพี่น้องอย่างไร??
o เพราะเป็นเราเอง หรือว่าเพราะเราเป็นคนของพระคริสตเจ้า เพื่อประชากรของพระองค์???
o คริสตชนในเขตวัดของเราเป็นกลุ่มคนของพระคริสตเจ้าเพียงใด???
o ศิษย์พระคริสตเจ้า ต้องใจดี ต้องเมตตา เต็มไปด้วยความรักเมตตาและการให้เสมอ

• ผู้ใดเป็นเหตุคนธรรมดา ๆ (ผู้เล็กน้อย mikron) ที่มีความเชื่อ เหล่านี้ทำบาป
o คนธรรมดานี้แปลจากความหมายภาษากรีกคือ เด็กเล็กๆ หรือผู้เล็กน้อย คำสอนนี้น่าจะสอดคล้องกับข้อความก่อนหน้านี้ที่พระเยซูเจ้าทรงโอบเด็กคนหนึ่งไว้ และไม่อาจแน่ใจว่าเด็กคนนี้ยังอยู่หรือไม่
o แต่โดยบริบทเด็กคนนี้น่าจะยังอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์สอนเรื่องการเป็นที่สะดุดแก่ศิษย์ของพระองค์ *ลองคิดถึงธรรมชาติของเด็กเล็กๆอีกครั้งว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไร?? (Totally depend on parents)
• (Skandaliso/ Skandalos) เป็นที่สะดุด เป็นเหตุให้คนอื่นเดินหกล้ม คำนามหมายถึงไม้กระดานที่วางดักไว้ปากหลุมพรางเพื่อจับสัตว์ เขาจะต้อนสัตว์ป่าให้วิ่งเข้าหาหลุมพรางนั้น และเมื่อสัตว์วิ่งมาด้วยความตกใจ จะเตะไม้กระดานที่วางขวางทางไว้ (Skandalos) และเสียหลักตกหลุมลงไป หรือล้มลงแล้วบาดเจ็บ และผู้ล่าจะเข้าไปจัดการกับมันได้โดยง่ายดาย
o หินโม่ ขนาดของหินโม่นี้ไม่ใช่อย่างที่บ้านเราใช้ แต่ที่ปาเลสไตน์ คำที่ใช้นี้หมายถึงหินโม่ขนาดใหญ่ที่เขาใช้ลาเป็นสัตว์ลากจูงโม่นี้ เพื่อโม่หรือคั้นน้ำมันมะกอกเป็นต้น (จะมีโอกาสรอดไหม ถ้าถูกหินโม่ชนิดนี้)
o ถ้ามือข้างหนึ่ง/ ถ้าเท้าข้างหนึ่ง ภาษาชนิดที่เรียกว่า “พูดเกินความจริง” (Hyperbole) ทำเห็นว่าจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องเห็นคุณค่าของพระอาณาจักรสวรรค์

• นรก/ ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ “นรก
o ภาษากรีกใช้ Gehennan” สถานที่อยู่นอกกำแพงเยรูซาแล็ม ทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับห้วยเคโดรน
o มีชื่อเรียกว่า Ge-Hinnom หรือ Ge-Ben-Hinnom สถานที่กษัตริย์อิสราแอลหลายคนเผยบุตรของตนเป็นเครื่องบูชาแก่พระเท็จเทียม (2พศด 28:3; 33:6)
o สถานที่ดังกล่าวนี้ถูกถือว่าเป็นที่ชั่วช้า ที่ที่สาปแช่ง (ยรม 7:31-34; 19:1-13) แต่ในที่นี้กล่าวถึงลักษณะของชีวิตหน้า หลังความตาย หรือสภาพอวสานกาล ซึ่งสรุปความจริงคือ
o เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า มีความเชื่อในพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร

• เพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ
o ความหมายของการดองด้วยไฟนั้นมีความยากที่จะอธิบาย แต่ให้เราดูคุณสมบัติของเกลือ
o เกลือโดยธรรมชาติใช้เพื่อ รักษา ถนอมอาหารไม่ให้เสีย ใช้เพื่อเยียวยา และเพิ่มรส
o คุณภาพของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องมีคุณภาพตามธรรมชาติ และไม่สูญเสียธรรมชาตินั้นไป

• จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น
o ความหมายที่ว่าจงมีเกลือในท่าน นั้นหมายความว่าอะไรกันแน่
o ตรงนี้ยากที่จะอธิบาย แต่อันที่จริงนั้นมีคำอธิบายอยู่ในประโยคถัดมาทันที “จงอยู่กับผู้อื่นอย่างสันติ”
o นั่นคือความหมายของบรรดาศิษย์ที่แท้จริง เพื่อจะอยู่กับผู้อื่นอย่างสันตินั้น ต้องมีคุณสมบัติของเกลือคือ รักษา ถนอม เยียวยา???

การไตร่ตรอง
• ใครบ้างที่เป็นคนธรรมดาที่อยู่รอบข้างเรา??
• เราปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเราในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเจ้า??
• บางครั้งเราเป็นอุปสรรค หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นล้มบ้างไหม ด้วยชีวิต แบบอย่าง คำพูด และการกระทำ??
• เราเป็นเกลือชนิดที่มีคุณภาพอย่างไร??
• ถ้าคุณสมบัติของเกลือที่พระเยซูเจ้ากล่าว “จงมีเกลือในตัวท่าน” ชีวิตของเราเป็นอย่างไร อยู่อย่างสันติกับผู้อื่นไหม??
• ครอบครัว(พระศาสนจักร)ของเราได้รับการทะนุถนอม รักษา และเพิ่มรสชาติ จากชีวิตของเราแต่ละคนเพียงใด???
• พระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตนิรันดรมีค่าต่อเราเพียงใด เรากล้าแลกด้วยชีวิตของเราหรือไม่ ถ้าใช่ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตเราอุทิศตัวเพื่อความรอดนี้เพียงใด สำหรับตัวเรา และเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนพี่น้องคริสตชน???

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์