"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
มก 7:24-30…
24พระองค์เสด็จออกจากที่นั่น เข้าไปในเขตเมืองไทระและเสด็จเข้าในบ้านหลังหนึ่ง ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ แต่ทรงซ่อนพระองค์ไม่ได้ 25ทันใดนั้น หญิงคนหนึ่งมีบุตรหญิงถูกปีศาจสิงได้ยินพูดถึงพระองค์ ก็มากราบพระบาท 26นางไม่ใช่ชาวยิวเป็นชาวซีโรฟีนีเซียโดยกำเนิด นางทูลอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจออกจากบุตรหญิง

27พระองค์ตรัสกับนางว่า “ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” 28หญิงนั้นทูลตอบว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ” 29พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “เพราะถ้อยคำนี้ จงไปเถิด ปีศาจออกจากลูกสาวของเธอแล้ว” 30เมื่อกลับมาถึงบ้าน นางก็พบลูกนอนอยู่บนเตียง ปีศาจออกไปแล้ว

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• สมัยพ่อเป็นเด็ก พ่อได้ฟังเรื่องหญิงเชื้อสายซีโรฟีนีเซียคนนี้มาขอร้องพระเยซูให้รักษาลูกของนางจากอาการปีศาจสิง และพระเยซูเจ้าตอบประโยคที่ฟังคลาสสิกในวันนี้ “ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” พ่อฟังดูแล้วพ่อแปลกใจ พระองค์เสด็จเข้าไปในเขตเมืองของคนต่างชาติด้วย.. แล้วหญิงต่างชาติคนนี้ก็เข้ามากราบพระบาททูลขอด้วยความเชื่อ
o ตอนเด็กๆพ่อฟังพระวาจาตอนนี้ พ่อว่าพระเยซูเจ้า “แรงอ่ะ” พระองค์พูดแรงมาก พระองค์มองว่าหญิงชาวซีโรฟีนีเซียคนนี้เป็นเหมือนลูกสุนัขเลยหรือ เอาเช่นนั้นเลยหรือครับ
o พ่อเคยฟังแล้วก็รู้สึกมากๆนะครับ พระองค์ดูถูกนางหรือ พระองค์ว่านางเป็นเหมือนลูกสุนัขที่มาขาอาหารเศษจากโต๊ะของลูก

• พระเยซูเจ้ามองบรรดาชาวยิวเป็นดังลูกที่ต้องได้กินอิ่มก่อน และถ้ามีเหลือก็โยนให้คนต่างชาติ ต่างเชื่อสายจากชาวยิวหรือ... แรงจัง พระองค์ทำไมตรัสไม่ค่อยน่ารักเอาเสียเลย...พ่อเคยคิดแบบนี้จริงๆ ครับ
• แต่เมื่อพ่อได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ แบบวรรณกรรมของพระคัมภีร์มากขึ้น เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น
o พ่อพบว่า ไม่เลย พระองค์ไม่ได้ลังเกียจคนต่างชาติเลย
o แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ต่างหาก
o พระองค์ยินดีและทรงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ขอเพียงประการเดียวขอให้คนเหล่านั้นเชื่อในพระองค์

• เรื่องราวตอนนี้ต้องตีความดีๆครับ
o เราอ่านพระวรสารนักบุญมาระโกมาหลายวันต่อกัน เราพบว่า พวกชาวยิว พวกฟาริสีจำนวนมาก “เป็นชาวยิวแท้ๆ” ได้ฟังพระเยซูเจ้ามาตลอด แต่ไม่เคยเชื่อ และหาเรื่องจับผิดพระองค์ ใจหยาบกระด้างและไม่ยอมรับพระองค์ ไม่น่ารัก ไม่ฟัง ไม่เชื่อ เอาจริงๆ และพระองค์เพิ่งตำหนิว่าพวกเขา “หน้าซื่อใจคด” สุด... เรียกว่า เป็นลูกที่น่าเบื่อไม่รู้คุณค่าของอาหารหรือขนมปังที่พระเจ้าทรงเตรียมให้พร้อมสรรพ กลับไม่รู้บุญคุณ ไม่ตอบรับด้วยความเชื่อและรู้คุณ
o หญิงเชื้อสายซีโรฟีนีเซียคนนี้...นางในสายตาชาวยิวถูกมองว่าเป็นคนต่างชาติ เป็นดังสุนัขด้วยซ้ำเพราะห่างไกลจากพระเจ้า เป็นเลือดผสมของชาติที่เป็นศัตรูกับชาวยิว แต่นางกลับมาหาพระเยซูเจ้า เข้ามากราบ ขอความช่วยเหลือ เพราะนาง “เชื่อในพระองค์”
o พระดำรัสของพระเยซูเจ้า “ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” ภาษาตรงนี้มีลักษณะที่เป็นภาษาพูดเกินความจริง พูดแรงๆเพื่อกระชากความคิดและตริตรอง ภาษาแบบ Hyperbole คือ เน้นย้ำว่าคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวนั้นที่ชาวยิวและฟาริสีถือว่าเป็นดังสุนัข เป็นภาษาที่มีลักษณะสองประการที่พ่อจับประเด็นค้นพบ
1. ภาษาพูดเกินความจริง Hyperbole เพื่อให้น้ำหนักมากๆกับความจริง ที่นางแสนถ่อมตนยอมรับความต่ำต้อย แต่นางเชื่อในพระเยซูเจ้าสุดจิตใจ
2. ภาษานี้เป็นการทดสอบความเชื่อของนาง และเป็นการตบหน้าสอนชาวฟาริสีเป็นนับว่าเป็นลูกๆของพระเจ้า ที่ควรอิ่มในความเชื่อเมื่อได้ฟังพระเยซู แต่กลับสงสัย ขอเครื่องหมาย และท้าทายพระเยซูตลอดเวลา (เราอ่านเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ต่อเนื่อง)

o สรุปได้สวยงามที่สุด “ความเชื่อในพระเยซูของหญิงชาวซีโรฟีนีเซีย” กลายเป็นการตบหน้าเตือนสติบรรดาชาวยิวและฟาริสีที่ควรจะเชื่อแต่กลับไม่ได้เชื่อเอาเสียเลย มีแต่สงสัย ขอเครื่องหมาย และท้าทายพระเยซูอยู่เรื่อย
o คำตอบของพระเยซูต่อความถ่อมตน และเชื่อสุดในพระองค์ทั้งๆที่นางเป็นคนต่างชาติ... เพื่อคำตอบแสนสวยงาม “หญิงนั้นทูลตอบว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ” พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “เพราะถ้อยคำนี้ จงไปเถิด ปีศาจออกจากลูกสาวของเธอแล้ว””
o เพราะเห็นแก่ถ้อยคำนี้ “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ” คือถ้อยคำที่นางยอมรับว่านางเป็นคนต่างชาติ และชาวยิวเองก็มองพวกเขาเป็นดังสุนัขไม่ใช่ลูก แต่นาง “เชื่อในพระเยซูเจ้า (มากกว่าชาวยิวและฟาริสี)” พระองค์จึงทรงรักษาลูกของนางขับไล่ปีศาจ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงเพราะถ้อยคำของนาง ความเชื่อของนางก็เกินพอ...

• พี่น้องที่รัก พ่อเข้าใจแล้ว พระองค์ไม่ได้ดูถูกนางเลย
o แต่พระวรสารใช้ภาษาเกินความจริงหน่อย แรงหน่อย อันที่จริงไม่ใช่เพื่อตำหนินางหรือดูถูกนางแต่อย่างใด
o ตรงกันข้าม พระวรสารเล่าเรื่องนี้ เป็นประกาศความเชื่ออันลึกซึ้ง พร้อมกับความถ่อมตนของนางจริงๆ ที่จะสอนบรรดาชาวยิว และแน่นอน สอนพวกเราที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าโดยทางศีลล้างบาป พ่อคิดว่า
1. ไม่ใช่เพียงแต่ประกาศว่าศีลล้างบาป ทำให้เราถือใบศีลล้างบาป และประกาศว่าสวรรค์เป็นของเราเพราะเราเป็นคริสตชนแล้วเท่านั้น แต่พ่อเชื่อว่าต้องเป็นเพราะว่าเราได้เชื่อในพระองค์สุดจิตใจ เชื่อในพระวาจาของพระองค์และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์มากกว่า
2. ไม่ใช่เป็นคริสตชนแล้วเราจะเหนือคนอื่นด้วยความเชื่อว่าเรามีความรอด เรามีความจริง แต่พ่อคิดว่า เราต้องถ่อมตน ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอ และเราต้องมีศรัทธาในพระองค์มากขึ้นทุกวัน และแบ่งปันความเชื่อ ความรักนี้ไปยังเพื่อนพี่น้องของเรา โดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนาด้วยการเป็นตัวอย่างดี ไม่ใช่แสดงความเหนือกว่าแบบน่าสมเพช
3. พี่น้องที่รัก เราต้องไม่เป็นลูกพระเจ้าแบบฟาริสีนะครับ คือ หวังแต่ว่าพระเจ้าเป็นของเรา เราเป็นของพระเจ้า แต่ชีวิตของเราไม่ได้ใกล้ชิดศรัทธาในพระองค์เลย
4. พ่อสรุปแบบเบาๆ หยิกๆหยอกๆนิดจากพระวรสารเรื่องนี้ พ่อคิดว่าพ่อขอเป็นลูกสุนัขที่แสนรักนายและกินเศษอาหารที่นายให้อย่างรู้คุณ น่าจะดีกว่าเป็นลูกนายที่ไม่เคยรู้จักอิ่มและไม่เคยรู้คุณแต่กลับทรยศบิดาตนอยู่ร่ำไปจนนำไปสู่การประหารชีวิตพระบุตรของพระบิดาบนไม้กางเขน

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์