"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า                 
 
อสย 56:1-9
พระสัญญาต่อชนต่างชาติ
56 1พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า
จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม
เพราะความรอดพ้นของเราใกล้เข้ามาแล้ว
และความเที่ยงธรรมของเรากำลังจะถูกเปิดเผย


2มนุษย์ผู้ทำเช่นนี้ย่อมเป็นสุข
คือบุตรของมนุษย์ผู้ยึดมั่นสิ่งนี้ไว้
ผู้รักษาวันสับบาโต ไม่ทำให้เป็นมลทิน
และยั้งมือไว้ไม่ทำการชั่วร้ายใดๆ
3อย่าให้ชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อพระยาห์เวห์พูดว่า
“พระยาห์เวห์จะทรงแยกข้าพเจ้าจากประชากรของพระองค์อย่างแน่นอน”
อย่าให้ขันทีพูดว่า
“ดูซิ ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้แห้ง”
4เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า
“ถ้าขันทีทั้งหลายรักษาวันสับบาโตของเรา
เลือกสิ่งที่เราพอใจ
และยึดมั่นพันธสัญญาของเราไว้
5เราจะให้อนุสาวรีย์และนามแก่เขาเหล่านั้น
ในบ้านและภายในกำแพงของเรา
สิ่งนี้ดีกว่าการมีบุตรชายหญิง
เราจะให้เขาทั้งหลายมีชื่อตลอดไป
ซึ่งจะไม่ถูกลบล้างเลย”
6บรรดาชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อพระยาห์เวห์
เพื่อรับใช้พระองค์และรักพระนามพระยาห์เวห์
และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ทุกคนที่รักษาวันสับบาโต มิได้ทำให้เป็นมลทิน
และยึดมั่นพันธสัญญาของเราไว้
7เราจะนำเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา
จะทำให้เขามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม
ในบ้านของเราเพื่อการอธิษฐานภาวนา
เครื่องเผาบูชาและสักการบูชาของเขา
จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา
เพราะบ้านของเราจะได้ชื่อว่า
“บ้านสำหรับประชากรทั้งหลายเพื่อการอธิษฐานภาวนา”

8พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า
“เรายังจะรวบรวมผู้อื่น
นอกจากผู้ที่เราได้รวบรวมไว้แล้วด้วย”
9สัตว์ทั้งหลายในทุ่งเอ๋ย จงมากินเถิด
สัตว์ทั้งหลายในป่า จงมากินด้วย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เราอ่านหนังสือประกาศกอิสาห์ต่อเนื่องมาหลายวัน... วันนี้อ่านต่อนิดหน่อย และพ่ออยากให้เราเห็นชัดๆบางคำที่เป็นเงื่อนไขของชีวิตเพื่อได้รับเชิญมาหาพระเจ้าเสมอ... เราพบในพระคัมภีร์วันนี้ อิสยาห์ได้ย้ำ คือ
o จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม เพราะความรอดพ้นของเราใกล้เข้ามาแล้ว และความเที่ยงธรรมของเรากำลังจะถูกเปิดเผย
o มนุษย์ผู้ทำเช่นนี้ย่อมเป็นสุข คือบุตรของมนุษย์ผู้ยึดมั่นสิ่งนี้ไว้ ผู้รักษาวันสับบาโต ไม่ทำให้เป็นมลทิน และยั้งมือไว้ไม่ทำการชั่วร้ายใดๆ

• อ่านข้อความเหล่านี้แล้วพ่อเห็นชัดจริงๆครับ อยากให้พี่น้องบรรเพลงอิสยาห์นี้ให้เป็นความจริงในชีวิตของเรา คือ

1. “เราจงรักษาความถูกต้อง”... ประโยคคำสั่งนี้พ่อไม่ทราบจะเขียนอย่างไรต่อไปในภาคปฏิบัติ... ยากไหมสำหรับเรา ในสังคม... สังคมที่ต้องสอนแล้วสอนอีก “เราต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ” ... คำสอนชัดๆของเราคนไทยสวยจริงๆ... แต่คำถามคือ จริงๆ แล้วเราเป็นเช่นนี้ไหมหนอ ในขณะที่คำพูดที่หล่อหลอมเป็นจริงอีกอย่างคือ “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” ทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้... พ่อเชื่อว่าสำหรับเราคริสตชน พ่อเองและพี่น้องที่รัก... ไม่ถูกต้องเราจะไม่ทำ ไม่ถูกต้องเราจะไม่ก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องดีกว่า...เพราะ...เพราะ... พี่น้องครับ พระคัมภีร์ยืนยัน “พระเจ้าคือความเที่ยงธรรม” ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เราก็ขัดกับความจริงของศรัทธาของเรา มากกว่าศรัทธาครับ แต่เป็นเลือดเนื้อแห่งชีวิตจิตของเรา ชีวิตคริสตชนของเรา เราเป็นเช่นนั้น ดังนั้น...ค่านิยมสุดยอดของเรา เลือดเนื้อของเราที่ต้องเข้มข้นคือ “รักษาควาถูกต้องเสมอ” พ่อไตร่ตรอง และชวนให้ไตร่ตรอง.... “พี่น้องที่รัก สิ่งที่เรากระทำ ตัดสินใจ เลือก คิด และลงมือ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอหรือไม่...ถามตนเองจริงๆ”

2. “ปฏิบัติความชอบธรรม”... ข้อนี้ต่อเนื่องจริงๆ และน่าสนใจมากเพราะ “การปฏิบัติ” คือ ข้อสำคัญของชีวิต ความจริงที่ปรากฎ... พ่อกำลังนั่งเขียนไปและไตร่ตรองไป... พ่อเองปฏิบัติความชอบธรรมหรือความชอบใจ พ่อถามตนเองจริงๆ ปี 2016 ตลอดปีที่ผ่านมา พ่อปฏิบัติตนอย่างไร... ได้ปฏิบัติความชอบธรรมหรือความถูกต้องจริงๆกับเพื่อนพี่น้อง กับตนเอง สรรพสิ่ง สรรพสัตว์ สิ่งสร้างที่พระเจ้าประทานให้ เราได้ปฏิบัติความชอบธรรม คือ ความถูกต้องเที่ยงตรงจริงๆไหม พ่ออยากเชิญชวนให้เรา สำรวจตนเองจริงๆและอยู่กับตนเองเงียบๆ เปิดเพลงคริสต์มาสเบาๆ และนั่งลง “ปิดตาให้แลเห็น”... (ปิดตาเราเห็นไกลย้อนเวลา ไปได้ไกลกว่าวิสัยทัศน์ของจักษุ แต่เป็นการปิดที่เปิดกว้างที่สุด) ลองหาเวลาเงียบๆแบบที่พ่อกำลังนั่งทำนี้ เขียนบทอธิบายพระคัมภีร์อิสยาห์ เปิดเพลงคริสต์มาสเบาๆ และปิดตามองดูตนเองตลอดปี 2016 และตลอดมา ความชอบธรรมของเรา การปฏิบัติความชอบธรรมของเราเป็นความชอบธรรมจริงๆไหม... ในความมืดมิดแห่งดวงตาที่ปิดเราเห็นแสงสว่างแน่ๆ ดุจเบธเลเฮมในค่ำคืนนั้นที่ดวงดาวส่องจ้าจนบัณฑิตจากบูรพาเห็นได้ชัดเจนถึงแสงเจิดจ้านั้น)

3. “มนุษย์ผู้ทำเช่นนี้ย่อมเป็นสุข” หมายถึงการปฏิบัติและรักษาความชอบธรรมและความสัตย์จริง พี่น้องที่รัก... หันมาพัฒนาชีวิตจิตคริสตชนของเราด้วยกัน... ถ้าเรายิงปืนหรือหนังสติ๊ก สังเกตอะไรไหม ปิดตาข้างหนึ่งจะเล็งได้ตรงมาก... ขนาดนักยิงปืนยังต้องมีที่ปิดตาไว้ข้างหนึ่งเลย... น่าคิดนะครับ... พ่อคิดว่า การปิดตาบ้างทำให้เราได้เห็นอะไรมากมายในโลกของปัญญาและจิตใจ... มีความสุข คนเราก็ปิดตานะครับ...พ่อก็ไม่ทราบว่าทำไม เวลาพ่อเทศน์ในมิสซา บรรยาย หรือทำคลิปเทศน์พระจำวัน ไปย้อนชมสิครับ พ่อปิดตาเยอะมากในการเทศน์ ไม่ใช่พ่อไม่สู้กล้องนะครับ แต่พ่อรู้สึกว่าพ่อต้องบังคับตนเองให้เปิดตามองกล้องบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนกับต้องบังคับเพราะตามักจะปิดเมื่อเริ่มพูด เทศน์ หรือบรรยาย... ไม่ทราบสิ พี่น้องเป็นเหมือนพ่อไหม ปิดตา คิดถึง ไตร่ตรอง มองเห็น... (ปิดตาเห็น) มองเห็นสิ่งที่ดีๆ งดงาม เห็นได้ถึงดวงดาวและฟ้าสวรรค์ และในหัวใจของเราที่เปิดตาไม่มีวันได้เห็น ปิดตาเรากลับเห็นสัมผัสได้ วันนี้มาแปลก นั่งเขียนไปตาก็ปิดเหมือนกัน ดีที่พ่อพิมพ์แบบระบบสัมผัสได้... ความสุขทำให้เราปิดตาเห็นได้จริงๆนะครับ ดังนั้น .... จริงแน่ๆแท้ “มนุษย์ผู้รักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม เป็นสุข” ตามพระวาจาบอกกับเรา

• พี่น้องที่รัก อ่านอิสยาห์วันนี้แล้วหาเวลานั่งหลับตาให้เห็นตนเองจริงๆ เห็นชีวิตของเรา เห็นความชอบธรรมของเรา เห็นความถูกต้องของเรา และสงบนิ่งเพื่อเห็นจริงถึงความงดงามในความชอบธรรมและความรักที่เราพึงเป็นจริงๆนะครับ

• วันพ่อขอให้เราหลับตาสักหานาที สิบนาที มองดู... (หลับตามองดู...ภาษาแปลกทางกายภาพแบบเป็นไปไม่ได้ แต่ยิ่งใหญ่ในทางจิตวิญญาณ) วันนี้ หาเวลาหลับตาพิจารณาให้เห็นตัวตนและความถูกต้องของเรา ความชอบธรรมจริงๆ ของเรา... และความสุขของเรา เท่านี้หรือ.... ไม่นะครับ ที่สำคัญ... “ความสุขของพี่น้องรอบข้างเรา” พวกเขามีความสุขไหมเมื่อมีเรา... พ่อจะนั่งหลับตาและคิดถึงความจริงของพ่อเช่นกัน... พี่น้องรอบข้างพ่อมีความสุขไหมที่มีพ่อสมเกียรติอยู่ในโลกขณะนี้...??? ไม่กล้าขอคำตอบนะครับ อาย หรือกลัวคำตอบจริงๆ

• ถ้ารักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม... ตามที่อิสยาห์บอกพ่อมั่นใจว่าทุกคนจะไม่เป็นภัยใดๆจากเราเลย...สำคัญกว่านั้น ถ้าเรา “รัก” รัก รัก รัก เมตตา... คนรอบข้างเราจะมีความสุขมากมายแน่นอนครับ...

• พี่น้องที่รัก... หลับตาเยอะหน่อยในช่วงนี้ อากาศเย็นลง สบาย ไม่ร้อน... หาที่นั่งเงียบ หลับตา คิดถึงพี่น้องและมองดูตนเอง ละจากความเห็นแก่ตัว และพิจารณา บางทีปลายปี 2016 จะพาเราก้าวสู่ 2017 อย่างมีความสุขและมีคุณค่ามากกว่าที่เคย...

• จงทำให้ “บ้านของเรา” เป็นดังที่พระเจ้าตรัส “เพราะบ้านของเราจะได้ชื่อว่า “บ้านสำหรับประชากรทั้งหลายเพื่อการอธิษฐานภาวนา”” ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์