"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า                 

มธ 1:1-17…

…….1หนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า โอรสของกษัตริย์ดาวิด ผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัม
2อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับบรรดาพี่น้อง

3ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศและเศราห์ มารดาของคนทั้งสองคือนางทามาร์ เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน เฮสโรนเป็นบิดาของราม 4รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโซน นาโซนเป็นบิดาของสัลโมน 5สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของโบอาสคือนางราหับ โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของโอเบดคือนางรูธ โอเบดเป็นบิดาของเจสซี 6เจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

กษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอน จากมารดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของอูรียาห์ 7ซาโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์ อาบียาห์เป็นบิดาของอาสา 8อาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัท เยโฮซาฟัทเป็นบิดาของโยรัม โยรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์ 9อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม โยธามเป็นบิดาของอาหัส อาหัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์ 10เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์ มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมน อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์ 11โยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนียาห์และพี่น้อง ในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลน

12หลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนียาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล 13เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์ 14อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด 15เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ 16ยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟ พระสวามีของพระนางมารีย์พระเยซูเจ้า ที่ขานพระนามว่า “พระคริสตเจ้า” ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้

17ดังนั้น ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า จากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน นับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีกสิบสี่ชั่วคน และนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีกสิบสี่ชั่วคน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

มัทธิวชาญฉลาดมากที่จะร้อยเรียง แน่นอนโดยการนำขององค์พระจิตเจ้า พระวาจาตอนนี้จึงเป็นเพชรเม็ดงามแห่งบทนำของพันธสัญญาใหม่ ดังนี้

1. พระเยซูที่แท้จริงคือพระสัญญากับประชากรของพระเจ้า พระองค์มาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด และมาจากต้นตระกูลคืออับราฮัมซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเป็นคนแรกและทรงสัญญาพันธสัญญานิรันดรตลอดไป เราจึงมั่นใจว่าพระวรสารตอนนี้ย้ำความจริงว่า พระเยซูที่จะบังเกิดมาคือ “พระสัญญา” นิรันดรกับอับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

2. มัทธิวแบ่งกลุ่มรายชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม เราทราบดีว่าเลข 3 คือเลขแห่งความสมบูรณ์สูงสุด เช่นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดชาวยิวจะกล่าวว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์” ดังนั้น มัทธิวจึงแบ่งกลุ่มรายชื่อบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ออกเป็นสามกลุ่ม หมายความว่า ที่สุด ถึงเวลาที่รอคอย ถึงเวลาที่สำคัญที่สุด สัญญากับอับราฮัม ดาวิด และแม้ชนชาติจะต้องไปเนรเทศแต่ก็ได้กลับมาและสานต่อคำสัญญาต่อไป

3. ในกลุ่มรายชื่อกลุ่มมีรายนาม “สตรี” ด้วย ซึ่งปกติจะไม่บรรจุชื่อสตรีไว้ในลำดับวงศ์ของกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญสำหรับชาวยิว ปกติจะไม่ใส่ชื่อสตรีเด็ดขาดเพราะการสืบเชื้อสายนั้นเน้น “บิดา” แต่ที่นี้ ในพระวรสารบทนี้งดงามมาก เพราะมัทธิวต้องการให้เห็นว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อทุกคนไม่เว้นใครเลย และบรรดาผู้หญิงในรายชื่อก็ไม่ใช่คนที่ครบครัน มีชื่อหญิงโสเภณีด้วยซ้ำคือ “นางราหับ” และยังมี “นางรูธ” คุณย่าของกษัริย์ดาวิดก็ไม่ใช่หญิงชาวยิวแต่เป็น “ชาวโมอับ” ด้วย เป้าหมายของพระวรสารเพื่อเน้นว่า...พระเยซูทรงบังเกิดมาเพื่อทุกคนจริงๆ.....

4. การแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละ 14 ชั่วคน ถ้าเรารู้ภาษาฮีบรูแบบมัทธิวและผู้อ่านของท่านในสมัยแรกๆ ก็ไม่ยากเลยครับ
- เลข 14 เป็นเลขที่คำนวณจากชื่อของกษัตริย์ดาวิดในภาษาฮีบรู...

- ชื่อ “ดาวิด” (ภาษาฮบรู דָּוִד) ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว คือ Dalet+Waw+Dalet คือ อักษรฮีบรูถ้าอ่านเรียงไปมี 22 ตัวอักษร และ

- ตัวอักษรภาษาฮีบรูทุกตัวมีค่าเป็นตัวเลขด้วย วันนี้พ่อเสนอแค่หกตัวอักษรแรกเรียงกันไปดังนี้คือ Aleph, Beth, Gimel, Dalet, He, Waw อ่านว่า “อาเลฟ เบท กีเมล ดาเลท เฮ วาว….”

- ดังนั้นชื่อดาวิดประกอบด้วยตัวอักษรตัวที่ 4 คือ Dalet ตัวที่ 6 คือ Waw และตัวที่ 4 คือ Dalet ดังนั้น จึงมีค่าเป็น D+W+D ซึ่งมีค่าทางตัวเลขคือ 4+6+4=14

- ด้วยเหตุนี้ชื่อ “ดาวิด” (DaWiD หรือ David) จึงมีค่าคำนวณเท่ากับ 14 อย่างแน่นอน เรื่องนี้ชาวยิวเข้าใจดี มัทธิวเข้าใจดี จึงเน้นจัดลำดับรายชื่อเป็น 14 ชั่วคน

- และที่สำคัญเน้นเป็น 3 ช่วง ต้องร้องว่า โอ้โห สุดๆ สุดๆ มัทธิว ยอดเยี่ยม... มัทธิวต้องการเน้นว่า... “สุดยอดคือพระเยซู” พระองค์คือสุดยอดแห่งคำสัญญาที่ให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดและยิ่งในการใช้เลข 14 (ชื่อของดาวิด) รวม 3 หน (คือขั้นสูงสุด)

- จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามัทธิวต้องการสื่อว่า “พระเยซูคือสุดยอดแห่งคำสัญญาและพันธสัญญา” ตลอดไป...

- ชัดไหมครับ ยากไปไหมครับ มีภาษาฮีบรูปนมานิดหน่อย ทำอย่างไรได้เพราะพระเยซูเจ้าเป็นชาวยิว และพระองค์ใช้ภาษาฮีบรู มัทธิวก็ใช้ภาษาฮีบรู...

- เอาน่า....วันนี้เราให้เวลากับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ยากหน่อยนะครับ... เพราะจากนี้ไปเมื่ออ่านจนจบและเข้าใจ เราจะเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าสุดยอดจริงๆ ครับ

5. การย้ำ 14 ชั่วคน 3 ช่วงคือหัวใจสำคัญมากๆๆๆๆ หมายความว่า พระสัญญาที่ให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิด (DaWiD เลข 14) คือบทนำที่งดงามที่สุดของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จริงๆ เรื่องราวทั้งหมดจากนี้ไปจนจบพันธสัญญาใหม่คือเรื่องราวที่มีพระเยซูเจ้า “พระสัญญา” นี้เท่านั้นเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ครับ

6. แต่ละช่วงมีชื่อต้นช่วงกำกับสามชื่อ และแต่ละชื่อมีความหมายและเป็นเครื่องหมายสำคัญที่สุดจนเห็นได้ชัดจริงๆ...คือ

a. อับราฮัม... บิดาแห่งความเชื่อ เครื่องหมายแห่ง “ความเชื่อ” (FAITH)

b. กษัตริย์ดาวิด... เครื่องหมายแห่งความรัก ดาวิดแปลว่าที่รัก “ความรัก” (LOVE)

c. การกลับจากเนรเทศ....เครื่องหมายแห่งความหวังที่สุด “ความหวัง” (HOPE)

7. ที่สุด เราสรุปได้ว่า มัทธิวเปิดพระวรสารได้เหมาะเจาะที่สุด... เหมาะเจาะที่สุดที่จะนำมาอ่านในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า...จริงๆ นะครับ.. ถ้าเราเข้าใจเจตนา ยากหน่อยแต่เยี่ยมจริงๆ...(พ่ออธิบายให้ง่ายสำหรับพี่น้องแล้ว แต่ก็ยากเหมือนกันนะครับ พยายามให้ง่ายที่สุด) สรุปได้ว่า “พระเยซูเจ้าพระกุมารน้อยจอมราชา” คือ พระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้กับบรรพบุรุษ และพระองค์เป็นพระแมสซียาห์สำหรับทุกคนไม่ว่าใคร พ่อองค์คือจุดโฟกัส (Focus) หรือเป้าหมายสูงสุดของความเชื่อ ความรักและความหวัง (Focus of our FAITH, LOVE,HOPE) จริงๆตลอดไป เราต้องเชื่อ ต้องรัก และต้องหวังในพระองค์ พระเจ้าเที่ยงแห่งองค์แห่งความเชื่อ ความรักและความหวังของเราตลอดไป

• พี่น้องที่รัก เหนื่อยหน่อยนะครับ... แต่ถ้าพยายามเข้าใจหน้าแรกของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ตอนนี้ให้ได้ เราจะเห็น มธ 1:1-17 เป็นสุดยอดบทนำของพันธสัญญาใหม่จริงๆ ถ้าเราอ่านอย่างเข้าใจเจตนาของแบบวรรณกรรมลำดับวงศ์วานนี้ พ่อเชื่อเว่าพวกเราจะรักพระคัมภีร์อีกมหาศาลเลยนะครับ พยายามนะครับ...
o อ้อเกือบลืมบอกไปว่าพระวรสารนักบุญมัทธิวเป็นเล่มเดียวในพระวรสารทั้งสี่เลยนะครับที่มีคำว่า “ekklesia” อ่าน “เอ็กเกลซีอาห์” ภาษากรีกที่แปลว่า “พระศาสนจักร”
o ดังนั้น สุดยอดเลยครับ... สมกับเป็นบทนำของพันธสัญญาใหม่ที่ได้ชื่อว่า หนังสือของพระศาสนจักรจริงๆ และพระศาสนจักรคือพวกเราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปได้มีความเชื่อ ความรักและความหวังในพระองค์นั่นเอง และ
o อย่าลืมนะครับว่า “ความเชื่อ ความรัก ความหวัง” อันที่จริงคือพระเยซูเจ้า และคือพระหรรษทานที่เราได้รับจากพระเจ้าเสมอไป....
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ... ใครอ่านจบและพยายามเข้าใจมัทธิวตอนนี้ที่พ่อพยายามอธิบาย... ขอให้ได้รับพรมากๆ เลยก็แล้วกัน... ให้กำลังใจและให้พรนะครับ... จำไว้นะครับ อะไรที่ยากนั้นมีค่าและน่าภูมิใจเสมอ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์