"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

มธ 18:1-4…

1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” 2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา 3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย 4ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ทุกปีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม มาถึง พ่อก็รู้ได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องคิดถึงเจ้าหญิงน้อยแห่งลีซีเออร์ ฝรังเศส นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พ่อรู้ว่า สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันฉลอง และก็เป็นประเพณีทางศาสนาของเราคริสตชนคาทอลิกมานาน ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ เป็นวันฉลอง มิใช่เพียงระลึกถึง แต่เป็นวันฉลอง ขณะที่นานาชาติถือเป็นวันระลึกถึง ประพระศาสนจักรไทย คงเหมือนกับฝรั่งเศส คือ วันนี้พิเศษ และอาจมีอีกบางประเทศที่ถือว่าวันนี้เป็นวันฉลอง ที่แน่ๆสำหรับประเทศไทยคือวันฉลองจริงๆ วันที่เราให้เกียรติท่านนักบุญเทเรซา เธอเหมือนเจ้าหญิงน้อยๆ เป็นกุหลาบงามลีซีเออร์ และก็เป็นกุหลาบงามที่น่ารักของคริสตชนไทย 


• คาทอลิกไทยใช้ชื่อเทเรซา น่าจะเป็นชื่อนักบุญรองลงมาจากชื่อมารีย์กระมัง น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะคริสตชนไทยของเรารักชีวิตสวยงามในอารามคาร์แมลของเทเรซา ชีวิตที่แสนน่ารัก และความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เทเรซามีต่อพระเจ้า และความใสซื่อแห่งความรักของเธอ...

• แต่ที่สุด เราก็ได้ฉลองเธอมากขึ้นในฐานะ “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆ 

o “ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักปราชญ์ของพระศาสนจักร...” 

o การที่คนๆหนึ่งจะได้เป็น “นักปราชญ์” คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย... ทำอย่างไรหนอจึงจะได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร คงไม่มีทางเป็นไปได้เลยนำสำหรับเรา... 

o พ่อพบความจริงว่า ท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูมีเสน่ห์มากๆในพระศาสนจักร เป็นดังหัวใจของพระศาสนจักรเสมอมา และที่สำคัญ.... พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ประกาศให้เทเรซาผู้น่ารักผู้นี้ได้เป็น “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” (Doctor of the Church) 

o เวลานั้น ที่พระสันตะปาปาประกาศให้กุหลาบน้อยแห่งลีซีเออร์น้อยเป็น “นักปราชญ์” บรรดานักวิชาการ อาจารย์ที่โรม และหลายแห่งได้วิจารณ์กันให้ขรมไปเลย เพราะเหตุว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่เทเรซาแห่งพระกุมารเยซูจะได้เป็นนักปราชญ์ของพระ ศาสนจักร ความรู้ก็ไม่มีพอ เก่งก็ไม่เก่ง ไม่มีผลงานทางการสอนที่โดดเด่นแต่อย่างใด ไม่มีหลักวิชาการใดๆที่เธอได้ผลิตหรือวิจัยในชีวิต.... 

o ครั้งนั้น พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองได้ให้คำตอบว่า “เธอเป็นปราชญ์แห่งความรัก” เพราะชีวิตของเธอเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเธอ “รัก” และเจริญชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและพระศาสจักร... 

o นักบุญ พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับการตั้งเทเรซาแห่งลีซีเออร์ให้เป็นนักปราชญ์ได้ดี จริงๆ สำหรับเธอ “เทเรซา” เด็กน้อยแห่งลีซีเออร์ และกุหลาบพรหมจารีย์บริสุทธิ์แห่งความรัก เราทราบจากบันทึกของเธอว่า...ถ้าเธอเลือกได้ที่จะเป็นอะไรในพระศาสนจักร... เธออยากที่จะเป็นความรักในหัวใจของพระศาสนจักร.... ดังนั้น เธอจึงเหมาะจะได้ชื่อว่าปราชญ์ของพระศาสนจักรในเรื่องความรักจริงๆ

• “ความรัก” คือ “ปรีชาญาณ” แท้จริง ความรักเรียกร้องวีรกรรมถึงชีวิต ความรักเรียกร้องการสละตนเอง ยอมมอบตนเองทั้งหมดเพื่อเจริญชีวิตในความรัก ความรักทำให้คนเราเลิกนึกถึงตนเองและเลือกที่จะนึกถึงคนอื่นๆที่รักเสมอ... 


• พ่อเชื่อว่า การเจริญชีวิตในความรักคือการเจริญชีวิตที่มีปรีชาญาณแท้จริง เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์คือปรีชาญาณแท้จริง


• ดังนั้นใครก็ตามที่เจริญชีวิตในความรักก็เปี่ยมด้วยปรีชาญาณจริงๆครับ เทเรซาคือคนๆนั้นทีรักพระเจ้าเหลือเกิน รักพระศาสนจักรเหลือเกิน จากชีวิตเล็กในลีซีเออร์ ในรั้วอารามคาร์แมลที่ล้อมด้วยกำแพงหนาแน่น แต่กแพงนั้น ไม่ได้จำกัดความรักของหัวใจของเธอได้เลย.... เทเรซาจึงน่ารักมีเสน่ห์ตลอดกาลในพระศาสนจักรคาทอลิกนับร้อยปีที่ผ่านมา...

• เธอเป็นเหมือนเด็กเล็กแบบที่พระเยซูเจ้าเรียกร้อง และเสนอให้เราเป็น... 

o ““เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์”

• ชีวิตแบบเทเรซา คือ ชีวิตที่เล็กน้อย ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กในพระศาสนจักร แต่ความรักในหัวใจของเธอนั้นยิ่งใหญ่จริงๆ นักบุญองค์เล็กๆองค์นี้จึงยิ่งใหญ่เสมอมาในความรักของพระศาสนจักรเพราะเทเร ซาคือความรักในหัวใจของพระศาสนจักรนั่นเอง


• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า นี่คือความสำคัญสำหรับชีวิตเรา ความถ่อมตน ความรัก และความน่ารักในการเป็นคริสตชนที่ทรงพลังด้วยความรักแบบพระคริสตเจ้า โดยเลียนแบบท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 


• ขอเชิญชวนเราให้ฉลองท่านด้วยความรัก ด้วยความรัก ความสุภาพ ความน่ารักในชีวิตของเราทุกคนนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ขอท่านนักบุญเทเรซาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราเสมอไปให้เราได้รักพระเจ้าและรัก เพื่อนพี่น้อง รักพระศาสนจักรเหมือนกับท่านนักบุญครับ..

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์