"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 30 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ลก 9:57-62

57ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ 58พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ”
59พระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า “จงตามเรามาเถิด” แต่เขาทูลว่า “ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อน” 60พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิด ส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า”
61อีกคนหนึ่งทูลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อน” 62พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ถ้อยคำของพระเยซูเจ้ายังดังก้องอยู่ในใจ พ่อได้ยินมาตั้งแต่พ่อเป็นเด็ก เป็นคำที่ทำให้พ่อหลงใหลได้ปลื้มจริงๆ และก็รู้สึกดีจริงๆ ที่ได้ยินถ้อยคำนี้ “จงตามเรามาเถิด” พ่อได้เลือกตามเสียงเรียกนี้มา พ่อได้เลือกรักเสียงนี้มาตลอด และอยากตามพระเยซู ถามว่าพ่อรู้จักพระองค์ดีที่สุดไหม พ่อตอบว่า ปัญญาเล็กน้อยของพ่อ จะรู้จักพระองค์อย่างดีที่สุดได้อย่างไร ช่างเหมือนกับวิดน้ำทะเลใส่รูปูและหวังจะให้ทะเลแห้งไป... (เทียบออกัสติน) หรือเปรียบเหมือนหน่วยความจำเพียงเล็กน้อยในหัวของพ่อ จะบรรจุข้อมูลยิ่งใหญ่คือพระเยซูเจ้าได้อย่างไร หัวคิดของพ่อความจำของพ่อเล็กน้อยเกินไป


• แต่เสียงของพระองค์น่าหลงใหล ฟังแล้วปลื้มใจ.. ทำให้อยากติดตาม อยากเป็นเหมือนแม้ไม่มีวันเหมือนได้เลย... พระวาจาของพระองค์จูงใจ ตรัสเรียก “จงตามเรามาเถิด” พระวาจานี้ที่ทำให้พ่อมีความสุขใจและมีความประทับใจมากที่สุด และอยากตามพระองค์มาตั้งแต่เด็ก บางเวลาพ่ออาจลืมไปบ้างว่าตามเสียงเรียก “กระแสเรียก” ที่พระองค์เรียก อาจเคว้งคว้างอยู่ในนภากาศอันกว้างใหญ่ ฟังเสียง ดูแสงมากมาย จนอาจลืมฟังเสียงพระองค์ แต่เมื่อหันกลับมาพิจารณา ก็รู้ว่าพระองค์เรียกอยู่เสมอ ไม่เคยปล่อยพ่อไป ทรงเรียกทุกวัน ทรงรักทุกวัน แม้มีหลายวันที่พ่อลืมฟังพระองค์ แต่ก็ทรงเรียกอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้น... เพราะพระองค์ทรงรักเราทุกวัน แม้มีบางวันหรือหลายวันที่เราไม่ได้รักพระองค์หรือลืมพระองค์เลย

• พระวาจา “จงตามเรามาเถิด” เป็นวาจาที่ทรงพลังและอ่อนหวาน เรียกร้องให้เราออกเดินทาง ออกเดินทางเพื่อติดตามพระองค์... การเรียก เรียกให้ออกจาก คือ ออกจากบ้าน จากครอบครัว จากพี่น้อง จากแผ่นดิน เท่านั้นหรือ... แล้วจะไปไหน ในเมื่อพระองค์ตรัสว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ” พระวาจานี้ท้าทายมาก การจะละจากทุกสิ้งเพื่อไปติดตามพระองค์ ผู้ตรัสว่า “พระองค์ไม่มีที่จะวางศีรษะ” ความหมายตรงนี้ลึกซึ้งมาก... แล้วเราจะทิ้งบ้านของเรา ไปติดตามคนไร้บ้านอย่างเช่นพระองค์ เรียกว่า นกยังมีรัง สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง แต่พระองค์ไม่มี... พ่อคิดว่า เรื่องแบบนี้ถ้ามองในแง่ของความมีอย่างที่พระองค์ตรัสก็คงจบ เพราะพระองค์ยืนยันว่า พระองค์ไม่มี แต่ แต่ แต่.... พระองค์ “เป็น” I AM นี่สิที่สำคัญ การเป็นสำคัญกว่าการมี

• ถ้าพ่อจะเปรียบเทียบประสบการณ์... ความรักของหนุ่มสาวในสมัยก่อน ถ้ารักมาก รักกันจริงๆ และนี่คือหลักการ “พร้อมจะก้าวเดิน ร่วมชีวิต ไปด้วยกัน ไม่ว่ายามสุข หรือยามทุกข์ ยามมีหรือยามไม่มี... เวลาป่วยหรือเวลาสบาย... เพราะขอเป็นให้เป็นของกันและกัน เพียงมีกันและกัน” ใช่ครับ พ่อตั้งแต่เด็ก ได้เห็น ได้ดูละคร ได้เห็นชีวิต คนสองคนรักกัน แม้น้ำขวางหน้าแม้ฟ้าขวางกัน... ทั้งสองก็ไปพบกันจนได้ ถ้าต้องหนีตามกันไปตายเอาอาบหน้า หนุ่มสาวก็พร้อมจะออกไป พร้อมจะก้าวออกไป หนีตามกันไป เพราะเขาทั้งสองมีกันและกัน เป็นของกันและกัน เท่านั้นพอ ไม่กลัวอะไรอีกแล้ว...

o ใช่บ่อยครั้ง ความรักของคู่รักทำให้พร้อมจะหนีตามกันไป

o ตำนานความรักก้องโลกที่พร้อมจะตายตามกันดังโรเมโอกับจูเลียตก็มีให้เห็นมากมาย

o ความรักทำให้คนเราพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่า จะมีหรือจน หรือไม่มีอะไรเลย จะอดตายแค่ไหน ขอให้เรามีกันและกัน เป็นของกันและกัน นี่คือความรัก

o ความรักแบบนี้ โง่ในสายตาของคนมากมาย จนได้ชื่อว่า “ตาบอด” แต่หามิได้ เขามิได้ตาบอด แต่เขารักกันจริงๆ เขาพร้อมจะออกจากความปลอดภัยทุกอย่าง ออกจากความมีทุกอย่างเพื่อไปมีกันที่เป็นบุคคลสองคน..เพราะความรัก คนรักเป็นของเขา เขาเป็นของคนรัก...
• พี่น้องที่รัก กระแสเรียกเป็นเช่นนี้ ความรักต่อเสียงเรียกของพระเยซูเจ้า “จงตามเรามาเถิด” มีอะไรหรือไม่ไม่สำคัญของให้มีพระเจ้า

• วันนี้พ่ออยากให้เราได้ฟังเสียงของพระเจ้าที่เรียกเราทุกคน ไม่ใช่เพียงพระสงฆ์ นักบวช ไม่ใช่ครับ แต่ทุกคน “คริสตชน” ทุกคนได้รับเรียบให้มาติดตามพระคริสตเจ้าในฐานะที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่ากันหรอกครับ... อย่าคิดว่าเป็นพระสงฆ์พิเศษกว่ามาก... เป็นสังฆราชพิเศษกว่ามาก มีครอบครัวก็เป็นกระแสเรียกยิ่งใหญ่ เรียกว่า “ยิ่งใหญ่ที่สุด” ก็ว่าได้ เพราะพระเยซูเจ้าก็เกิดมาในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับ พระองค์ไม่ได้เสด็จลงมาจากฟ้าแบบไร้ครอบครัวและญาติมิตร

• พ่ออยากให้เราได้รับฟัง ได้รัก ได้ติดตามพระคริสตเจ้าทุกคน ในช่องทางกระแสเรียกที่เราเดินไป ในครอบครัว ในสังคมโลก หรือในวัดที่เป็นพระสงฆ์ ขอเพียงให้เราได้เป็นของพระคริสตเจ้า ได้มีพระองค์เสมอในชีวิตของเรา นั่นสวยงามและล้ำค่าที่สุด

• จงเลือกพระองค์ อย่ากังวลกับสิ่งใด้ ออกไปตามพระองค์ ออกจากตัวเอง สำคัญมาก “ออกจากตัวเอง ความเป็นตัวตนของเรา และให้พระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามากมาย ดีกว่ามากมายได้เป็นตัวตนของเราแทน ยอมหลอมตัวเราให้เป็นเหมือนพระองค์เสมอนะครับ...

• วันนี้ พ่ออยากให้เราทุกคนมั่นใจว่า “พระองค์กำลังเรียกเรา เพราะรักเราทุกคน” กระแสเรียก เสียงเรียก ความเป็นคริสตชนที่เราได้รับมา คือ “ความรัก” ครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้เราได้ตอบสนองเสียงเรียกของพระองค์ เป็นคริสตชนที่ดียอดเยี่ยมทุกวันเสมอไป ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 24:15-24) องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะพรากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกะทันหัน แต่ท่านอย่าคร่ำครวญ อย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลย จงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆ อย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย จงสวมผ้าโพกศีรษะ จงสวมรองเท้า อย่าเอาผ้าปกปิดหนวด อย่ากินอาหารไว้ทุกข์” ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้า ในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรม เช้าวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชา...
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 38:4-6, 8-10) ในครั้งนั้น...
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์ มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2022นักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 16:59-63)...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์