"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบสอง เทศกาลธรรมดา
มธ 7:21-29…

21“คนที่กล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะ เข้าสู่สวรรค์ได้ 22ในวันนั้น หลายคนจะกล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศพระวาจาในพระนามพระองค์ ขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์ และได้ทำอัศจรรย์หลายประการในพระนามพระองค์มิใช่หรือ’ 23เมื่อนั้น เราจะกล่าวแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลายเลย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา’
24“ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน

25ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน 26ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย 27เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก”
28เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว ประชาชนต่างพิศวงในคำสั่งสอนของพระองค์ 29เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอำนาจ ไม่ใช่สอนเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ฟังและปฏิบัติ” เท่านั้น คือชีวิตคริสตชนของเรา... เราพบว่าพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้มาถึงตอนสุดท้ายของบทเทศน์แรกสุดของพระ เยซูเจ้า คือ บทเทศน์บภูเขา Sermon on the Mount พระองค์เริ่มเทศน์ที่มหาบุญลาภ และมัทธิวบันทึกตลอด 3 บทในพระวรสารของท่าน คือ มธ 5-7 เราได้อ่านและไตร่ตรองมาอย่าต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ครับ... พระองค์สอนมหาบุญลาภ พระองค์สอนบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์กว่าบัญญัติเดิม พระองค์สอนการภาวนา การจำศีล การให้ทาน ฯลฯ และที่สุด ภาพบนภูเขาที่กาลิลีมาถึงจุดสำคัญ คือ “บทสรุป” ถ้าเราสรุปง่ายคือ “ฟังแล้วจะทำหรือไม่ทำ” “ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ” เสียงของพระองค์คือพระวาจาบนภูเขาที่ดังก้องและบันทึกไว้ในพระวรสาร ต่อไปนี้คือเรา ฟังแล้วเราจะปฏิบัติหรือไม่...


• ประสบการณ์ของพ่อ “เสน่ห์ของภูเขามหาบุญลาภ” พ่อได้มีโอกาสขึ้นไปหลายๆครั้งที่กาลิลี.. พ่อรักสถานที่นี้ที่สุดเช่นกัน คือ พ่อขึ้นไปทุกครั้ง พ่อได้เห็นภาพของทะเลสาบกาลิลี ได้เห็นบริเวณภูเขาที่พ่อขึ้นไป ไปถวายมิสซากับกลุ่มแสวงบุญทั้งพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาส พ่อขึ้นไปทุกครั้งพ่อประทับใจทุกที... เพราะ ณ สถานที่นี้ พระองค์ได้ประกาศ “ความสุขแท้ หรือบุญลาภ” พ่อขึ้นไปทุกครั้ง พ่อจะถวายมิสซา ณ ที่นั่น 


• พ่อรักความเงียบสงบบนภูเขามหาบุญลาภ (Mount of Beatitudes) ที่นั่น..พ่อได้ยินเสียงลมพักบนเขาที่พัดขึ้นมากจากทะเลสาบกาลิลีที่ พ่อจะนั่งหันหน้าลงไปที่ทะเลสาบ พ่อจะจินตนาการ... คนจำนวนมากตามพระองค์ พระองค์เห็นพวกเขามากมายจึงขึ้นไปบนภูเขา... พระองค์ประทับนั่ง บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์เผยพระโอษฐ์ สอนพวกเขา ตรัสว่า “ความสุขแท้... บุญลาภ (Makarios)… (เทียบ มธ 5:1ff) พ่อจะพยายามใช้เวลามากที่สุดกับการนั่งเงียบๆ เพื่อฟัง พ่อศึกษา พ่อเทศน์เรื่องมหาบุญลาภมามากมายหลายรอบ อาจจะถึงร้อยรอบกระมัง... เมื่อพ่อไป ณ สถานที่ภูเขาริมทะเลสาบกาลิลี.. พ่ออยากได้ยิน อยากได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าจริงๆ พ่อจินตนาการ พ่อนั่งเงียบๆ มองทะเลสาบ พยายามฟังเสียงกระแสลม และคิดถึงบรรยากาศเมื่อสองพันปีก่อนที่พระองค์ประทับนั่งตรัสจากพระโอษฐ์ของ พระองค์ที่นั่น...


• โอ ขนาดเขียนนี้ ยังรู้สึกได้เลยว่า บรรยากาศนั้น การนั่งฟังของประชาชน ช่างมีความสุข เพราะในฤดูที่อากาศดี ดีจริงๆ สดชื่นจริงๆ ภาพบรรยากาศภูเขาล้อมทะเลสาบแสนสวยสงบ และความเงียบที่ทำให้ได้ยินเสียงพระองค์ตรัส... (มีคนบอกว่า เสียงที่พูดไปแล้วจะเป็นคลื่นเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันจะสะท้อนไปมาในอากาศตลอดไป.. พ่อก็พยายามนั่งเงียบ อยากได้ยิน อยากได้ฟัง “พระดำรัส” ของพระเยซูเจ้าเอง อยากได้ยิน “เสียง” สะท้อนที่ยังก้องอยู่ของพระองค์)


• ภาพที่พ่อเขียนเล่ามาทั้งหมด... พ่อสะท้อนความงดงามของสถานที่ และความยิ่งใหญ่แห่งคำสอน “มหาบุญลาภ” ที่พระเยซูเจ้าประทับนั่ง ตรัสสอนจากพระโอษฐ์ ภาพที่บรรดาศิษย์เข้าห้อมล้อมฟังพระองค์... ใช่ๆๆๆ บรรยากาศก็พาไป ใจก็มุ่งสู่พระสุระเสียงของพระเยซูเจ้า... แต่ แต่ แต่
• เมื่อมาถึงตอนสุดท้ายของพระโอวาทบนภูเขา.. ที่กาลิลี ที่ท่านนักบุญมัทธิวบันทึกให้เราอ่านและไตร่ตรองมาหลายๆวันในมิสซาที่จัดไว้ และพ่อก็เขียนบรรยายตลอดมาเป็นอาทิตย์แล้ว.. วันนี้ ความสุขของสถานที่ ความใหลหลงอยู่กลับบรรยากาศและการถูกสะกดให้นิ่งฟังพระวาจาแสนงดงามของพระ โอวาทบนภูเขามาถึงจะหักศอก... ทำให้ต้องสะดุ้งในวิญญาณ ไม่ใช่เพียงการฟัง ไม่ใช่ความเคลิบเคลิ้มในการฟังพระวาจาเท่านั้นนี่นา... มากกว่านั้น... มากกว่านั้นจริงๆ จาก “การฟัง”.. ต้องนำไปสู่การ “ปฏิบัติ”


• ไม่ใช่การร้องร่ำภาวนาดังที่พระองค์สอนด้วยซ้ำที่สอนบทข้าแต่พระบิดา... สอนให้ภาวนา... ไม่ใช่การร้องภาวนาคร่ำครวญชวนศรัทธา ไม่ใช่การฟังและอินเนอร์กับพระวาจา แต่ แต่ แต่... อ่านพระคัมภีร์ตอนจบพระโอวาทนี้ดีๆสิครับ

o “คนที่กล่าวแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะ เข้าสู่สวรรค์ได้”

o ความสำคัญที่สุด...ไม่ใช่อยู่ที่การร้องร่ำหาพระเจ้า ไม่ใช่การประกาศหาพระเจ้า แต่ สำคัญที่สุดนั้นอยู่ที่ การ “ปฏิบัติตาม” พระวาจาของพระเจ้า คือ กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาต่างหากที่สำคัญที่สุด

o พ่อจึงมาถึงหัวใจสำคัญของพระโอวาท คำสอนของพระเยซูเจ้า คือ การฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์หรือคำสอนของพระเจ้าเป็นสำคัญที่สุด นั่นเอง...


• ใช่ พ่อเดินทางไปที่นั่นทีไร พ่อมีความสุขทุกที พ่อเทศน์สอนพระโอวาทบนภูเขาทีไร พ่อประทับใจและกินใจตนเองด้วยทุกทีเลย... แต่ที่สุดแล้ว พี่น้องที่รัก สำคัญสูงสุดอยู่ที่ให้เราปฏิบัติตามพระโอวาทบนภูเขา คือ ชีวิตที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เราต้อง “เชื่อ รัก หวัง เต็มเปี่ยมในพระองค์” เร้าต้อง “แสวงหาพระองค์สุดกำลัง เราต้องมีใจบริสุทธิ์ เราต้องเป็นผู้สร้างสันติ” กล่าวตรงๆ คือ เราดำเนินชีวิตตามพระโอวาทบนภูเขาหรือเส้นแทงแห่งมหาบุญลาภอย่างแท้จริงใน ชีวิตของเราครับ

• “เราต้องเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก” (มธ 5:13-14)

o ความจริงวานนี้มีพี่น้องท่านหนึ่ง แน่นอนเขาคือลูกรักของพระเจ้าพระบิดา... เขาถามพ่อว่า “พ่อเราจะสามารถเป็นเกลือดองโลก เป็นแสงสว่างส่องโลกได้อย่างไรในท่ามกลางกิจการงานและอาชีพหรือสังคมของ เรา...” 

o พ่อได้ตอบเขาไปด้วยพระวาจาจากพระเยซูเอง.. คือ “กิจการดี” เพราะพระองค์ตรัสว่า “เพื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของท่าน เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน” (มธ 5:16)


• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ตอนจบของพระโอวาทบนภูเขามาถึงจุดสำคัญ ไม่ใช่มโนจินตนาการ ไม่ใช่การชื่นชมคำสอนแสนสวยงาม ไม่ใช่การกลับไปบนภูเขามหาบุญลาภด้วย ไม่ใช่อินเนอร์กับบรรยากาศของสถานที่ กระแสลม และเคลิ้มกับคำสอนบนภูเขา... แต่ แต่ แต่... 

o “ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน 

o ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก”


• พ่อเชิญชวนพวกเราให้ “มีปัญญา” ครับ สร้างวางรากฐานชีวิตคริสตชนของเราไว้บนความแข็งแกร่งแห่งศิลาแท้ พระศิลานั้นคือพระเยซูคริสตชน ตามหนทางความจริงและชีวิตของพระองค์... ตามพระฉบับแห่งความรักของพระองค์ที่ทรงมอบให้กับเราบนไม้กางเขน คือ รักจนถึงที่สุดนะครับ... รัก รัก รัก ปฏิบัติบัญญัติแห่งความรักสุดกำลังนะครับ... 


• เราต้องไม่ขาดปัญญา เราต้องไม่โง่เขลาในการดำเนินชีวิต...เด็ดขาดนะครับ....


• กระแสโลก กระแสโลภ รุนแรงมากๆในโลกปัจจุบัน สังคมปัจจุบัน ทำให้เราคริสตชนทุกคนต้องกล้าครับ กล้าปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า โดยการดำเนินชีวิตในกิจการดีจริงๆนะครับ กิจการแห่งความรักเมตตาและเปี่ยมด้วยความสุขแท้ที่สุดนะครับ ไม่ต้องเยอะ ไม่ต้องเยอะ เพียงแต่ ดำเนินชีวิตเป็น “เกลือที่มีคุณภาพ เป็นแสงสว่างแห่งคุณธรรม” เพื่อรักษาสังคมให้อยู่ในความจริงและความดีเสมอไป เริ่มจากคนรอบข้างเรานะครับ เริ่มจากครอบครัวเรา ชุมชนวัดของเรา ที่ทำงานอาชีพของเรา.. ไม่เพียงแต่ฟังพระวาจา แต่ต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้านะครับ...

• “เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว ประชาชนต่างพิศวงในคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอำนาจ ไม่ใช่สอนเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา”

o เซอร์ไพรส์ของประชาชน เพราะคำสอนของพระองค์ มีอำนาจ มิใช่เพียงจำมากพูด แต่มาจากความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์จริงๆ ประชาชนพิศวงในพระองค์

o พี่น้องที่รัก จงทำให้ทุกคนรอบข้างพิศวงในคำสอนของเรา ในชีวิตของเรา เพราะเราดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยกิจการดีนะครับ เพื่อคนทั้งหลายสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์เพราะความดี ความงดงามแห่งชีวิตของเรา... 

o อย่าทำให้คนรอบข้างเราผิดหวังนะครับ เหตุเพราะว่า เราเป็นคริสตชนครับ... ดีเสมอ น่ารักเสมอนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์