"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบสอง เทศกาลธรรมดา
ลก 1:57-66,80….

57เมื่อครบกำหนดคลอด นางเอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง 58เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง
59เมื่อเด็กเกิดได้แปดวัน เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุหนัตให้ เขาต้องการเรียก เด็กว่าเศคาริยาห์ตามชื่อบิดา 60แต่มารดาของเด็กค้านว่า “ไม่ได้ เขาจะต้องชื่อยอห์น” 61คนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่า “ท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้” 62เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณ ถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไร

63เศคาริยาห์ขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่า “เขาชื่อยอห์น” ทุกคนต่างประหลาดใจ 64ทันใดนั้น เศคาริยาห์ก็กลับพูดได้อีก เขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า 65เพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดีย 66ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่า “แล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไร” เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา
80เด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้น จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วย เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอิสราเอล


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
ที่ประเทศอิสราเอล มีสถานที่ประสูติสองแห่งที่คนให้ความศรัทธานับถือ และบนพื้น ณ สถานที่ หรือจุดที่ตามธรรมประเพณีถือว่าเป็นที่กำเนิดมาทั้งสองสถานที่มีการทำ เครื่องหมาย ดาวหรือกำหนดจุดที่การกำเนิด และมีคนแสวงบุญมาก ให้ความเคารพต่อจุดนั้น หรือสถานที่นั้นๆที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ทั้งสองแห่งคือ
1. เบธเลเฮม ไม่ต้องสงสัยเลย ณ สถานที่ประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า ในวัดแห่งพระคริสตสมภพ ณ จุดที่มีรูปดาวแห่งเบธเลเฮม เป็นเครื่องหมายแห่งการประสูติของพระเยซูเจ้าคริสตเจ้า... ณ ที่นี้คนนับล้านๆๆ ตลอดมาได้เคยมาเข้าแถวและรอคอยลงไปเพื่อกราบนมัสการ แต่ละคนที่ลงไปนมัสการ ก็ได้ก้มลงจูบลงไปบนพื้นหินในถ้ำที่ล้อมไว้ด้วยดาวโลหะที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงจุดที่ทรงประสูติตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร นับจากศตวรรษแรกๆ
2. ที่เอนคาริม ไม่ไกลจากเยรูซาเล็ม มีวัดอีกแห่งหนึ่ง ชื่อ วัดนักบุญยอห์น บาฮารีม (Saint John Baharim) ในวัดนี้ถ้าเราเข้าไปทางซ้ายข้างพระแท่น จะมีทางเดินลงไปในถ้ำเล็กๆเช่นกัน ที่พื้นจะมีจุดกำหนดที่กำเนิดคล้ายกับที่เบธเลเฮม เป็นหินอ่อนแกะสลักบนพื้น ณ สถานที่นี้ที่เรียกว่า จุดที่เราะศรัทธาและให้ความเคารพ “การบังเกิด” ของนักบุญยอห์นบัปติส...


• ในพระศาสนจักรเรามีการฉลองการบังเกิด ของคนสามคน... 


• นักบุญส่วนใหญ่เราฉลองวันที่พวกท่านจากโลกนี้ไป แต่มีสามคน 
1. คนแรกไม่ต้องพิจารณา เพราะทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ คือ พระเยซูคริสตเจ้า วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกคือวันสมโภชใหญ่สุดๆ เรียกว่า “สมโภชพระคริสตสมภพ” 
2. คนที่สองมนุษย์แท้ๆ แต่เป็นการสมโภชเช่นเดียวกัน คือ “สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติส” วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเช่นกัน แม้ถ้าตกให้วันอาทิตย์ ก็ต้องสมโภชในวันอาทิตย์นั้นเลย... 
3. คนที่สามอันที่จริงยิ่งใหญ่มาก มีการสมโภชของท่านมากมายคือพระนางมารีย์ เรามีสมโภชพระแม่พระรับสาร สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ฯลฯ แต่วันเกิดของแม่พระ เราไม่ได้สมโภชคือฉลองใหญ่สุดชั้นหนึ่ง แต่เราจัดการ “ฉลอง” เช่นกัน วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี...

• พี่น้องที่รัก พ่อเริ่มเกริ่นแบบนี้ เพราะวันนี้เป็นวัน “สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์นบัปติส” กล่าวได้ว่า เป็นมนุษย์แท้ๆ คนเดียวเท่านั้นที่พระศาสนจักรจัดให้วันเกิดของท่านเป็นวันฉลองชั้นหนึ่ง “สมโภช” ครับ นั่นหมายความว่า พระศาสนจักรให้ความสำคัญกับท่านนักบุญยอห์นบัปติสตามมากๆ พ่อมีข้อคิดข้อคำสอน และข้อไตร่ตรองบางประการให้พิจารณาเพื่อการสมโภชในวันนี้ครับ
1. วันสมโภชวันเกิดของท่านยอห์นบัปติส ตกในวันที่ 24 มิถุนายน สังเกตนะครับ เราสมโภชแม่พระรับสารจากทูตสวรรค์ วันที่ 25 มีนาคม คือ วันที่พระเยซูเจ้าปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระแม่... ในวันแม่พระรับสารนั้น ทูตสวรรค์กาเบรียลแจ้งแก่แม่พระด้วยว่า “นางเอลีซาเบธญาติของเธอทั้งๆที่ชรามากแล้วและเป็นหมัน บัดนี้ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้ว”... คำนวณเลยครับ ทำไมพระศาสนจักรกำหนดวันเกิดของท่านนักบุญยอห์นลูกชายท่านซาคาเรียและเอลี ซาเบธ ในวันที่ 24 มิถุนายน... แน่นอนครับ วันที่ 25 มีนาคม สมโภชแม่พระรับสาร และต่อด้วย เดือนเมษายน พฤษภาคม จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน เป็นการกำหนดให้ครบถ้วนทศมาสเต็ม สอดรับกันพอดีกับการแจ้งสารการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้าครับ... ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่เราจะสมโภชในวันนี้ครับ
2. การสมโภชการบังเกิดของท่านนักบุญยอห์นบัปติส... ถือว่าเป็นการสมโภชที่เก่าแท้ที่สุดอันหนึ่งของพระศาสนจักร การสมโภชนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในปฏิทินของพระศาสนจักรตั้งแต่ปี ค.ศ. 506 กำหนดให้เป็นวันฉลองใหญ่ของภูมิภาค และวันฉลองนี้เป็นวันหยุดเหมือนพระคริสตสมภพ และให้ฉลองมิสซาสามมิสซาเช่นเดียวกันด้วย... ประวัติศาสตร์การสมโภชนี้ทำให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 506 แล้วที่มีประชุมของพระศาสนจักรที่เรียกว่า the Council of Agde ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน ในปีนั้น...
3. นักบุญยอห์นคือ “ผู้นำหน้า วิ่งนำหน้า ร้องประกาศ” (Forerunner) คนที่วิ่งนำหน้า และประกาศป่าวร้องให้ใครต่อใครได้รู้ถึงผู้ที่กำลังเสด็จมา ท่านยอห์นเป็นผู้นั้นที่วิ่งนำหน้าพระคริสตเจ้า และประกาศให้ต้อนรับ ให้เตรียมหนทางให้กับพระคริสตเจ้าตลอดกาลครับ... วันฉลองวันนี้เตือนเราอย่างมาก... ไม่ใช่เตือนว่านักบุญยอห์นเป็นใคร... แต่เตือนเราอย่างมากว่า “พระเยซูคริสตเจ้าเป็นใคร และทรงสำคัญ ยิ่งใหญ่เพียงใด”
4. ท่านยอห์น ไม่เพียงนำหน้าการบังเกิดของพระเยซูเท่านั้น ... ก่อนพระเยซูเจ้าจะทรงเริ่มเทศนา ท่านยอห์นก็นำหน้าและประกาศที่แม่น้ำจอร์แดน... “จะมีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองไม่สมควรไม่คู่ควรเลยแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของท่าน...” นั่นหมายความว่า ยอห์นประกาศให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆ ทรงเป็นพระแมสซียาห์ และท่านไม่มีความสามารถใดๆจะเทียบกับพระองค์ได้เลย
5. แม้แต่ในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า.. พระวรสารมาระโกบันทึกว่า เมื่อทรงทราบว่ายอห์นถูกตัดศรีษะแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงเริ่มเทศนาทันที... ความตายของยอห์นเพราะความโกรธและอิจฉา เป็นการเตรียมทางแห่งพระทรมานของพระคริสตเจ้าเช่นกัน กล่าวได้ว่า ท่านเกิดมาเพื่อนำหน้าพระผู้ไถ่โดยแท้จริง...
6. คนจำนวนมากคิดว่า ยอห์นคือประกาศกเอลียาห์ ท่านเป็นคนที่มีพลังของประกาศกมากที่สุด ท่านเหมือนเอลียาห์จริงๆ ... และแน่นอน ตามคำสอนของพระคัมภีร์ เมื่อถึงวันของพระเจ้าที่พระองค์จะเสด็จมา... เอลียาห์ต้องมาก่อน... นั่นหมายความว่า ยอห์น คือเครื่องหมายของการวิ่งนำหน้าประกาศพระคริสตเจ้าตลอดกาลง... ถ้าเห็นยอห์นมา... แปลว่า พระองค์กำลังเสด็จมา

• พี่น้องที่รัก หลังจากประวัติศาสตร์การฉลอง ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ของท่านนักบุญยอห์นบัปติสที่พ่อเล่ามา อย่าลืมนะครับ ท่านยิ่งใหญ่เพราะพระคริสตเจ้ายิ่งใหญ่ ท่านเป็นเพียงเสียงร้องในถิ่นกันดารให้ต้อนรับพระคริสตเจ้าเท่านั้น... 


• บัดนี้เรากลับมาที่ความสำคัญของนักบุญยอห์นบัปติส ตามพระวรสารนักบุญลูกาสักน่อยครับ... พ่อมีประเด็นที่จะให้วิเคราะห์ชื่อกันอีกหน่อย ว่า สามคนคือพ่อแม่ลูกนี้สำคัญไฉน ท่านนักบุญลูกาจึงนำเรื่องราวของครอบครัวนี้มาขึ้นต้นพระวรสารของท่านเป็น เรื่องแรก...


• กล่าวได้ว่า ไม่ใช่เพียงแต่ยอห์นบัปติสที่นำหน้าพระผู้ไถ่ แต่ทั้งครอบครัวของท่านเลยทีเดียว เรามาดูความหมายสุดงดงามชวนให้หลงใหลในพระคริสตเจ้าจากชื่อของท่านกันครับ
1. เศคาริยาห์ บิดาของนักบุญยอห์นบัปติส ท่านเป็นสมณะ และชราแล้วโดยไม่มีบุตร ชื่อของท่าน ภาษาฮีบรูเพราะมากๆ Zechariah แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึง” ลูกาต้องการเน้นว่า พระยาห์เวห์ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด กับอับบราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระเจ้าทรงระลึกถึง ทรงใส่พระทัยจริงๆ
2. นางเอลีซาเบธ มารดาของนักบุญยอห์นบัปติส หญิงชราที่เป็นหมันด้วย แต่ที่สุด พระเจ้าทรงประทานบุตรให้... ชื่อของเอลีซาเบธ ELiZabeth เพราะมากเช่นกัน แปลว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงสัญญาหรือสาบานไว้” เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่โบราณกาลว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด พระแมสซียาห์ พระคริสตเจ้า ดังนั้น ชื่อของนางจึงเป็นการประกาศสัญญาของพระเจ้า
3. ยอห์น นักบุญยอห์น Johanan หรือ เยโฮ ฮานัน หรือ โยห์ ฮานัน แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา” พระเจ้าในที่สุดทรงสำแดงพระกรุณาแก่ประชากร...

• พี่น้องที่รักครับ... หัวใจของการฉลองสมโภชไม่ใช่ยอห์น แต่เป็น “พระคริสตเจ้า” ยอห์นบัปติส และครอบครัวของท่านคือเครื่องหมายประกาศความสำคัญของพระเยซูเจ้าจริงๆครับ.. 


• พ่อกล่าวได้ว่านักบุญลูกาเห็นชัดแจ้งจริงว่า.... พระเยซูเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด (อาศัยสมาชิกในครอบครัวของนักบุญยอห์น สามคนพ่อแม่ลูก เศคาริยาห์ เอลีซาเบธ และยอห์น) คือ 

o พระเยซูนี้แหละคือ
1. ความระลึกถึงของพระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงลืมประชากรของพระองค์ ดังนั้น 
2. พระองค์ทรงทำตามที่ทรงสัญญาหรือสาบานไว้... และสิ่งที่ทรงกระทำคือ
3. ทรงสำแดงพระกรุณาแก่เรา 

o ทั้งหมดที่กว่ามาก “การระลึกถึง พระสัญญา และพระกุรณา” เราพบได้ใน “พระเยซูคริสตเจ้าผู้เดียว”

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้สมโภชนักบุญยอห์นบัปติส 

o พ่อขอให้เราได้รับ “พระกรุณา” ทั่วหน้านะครับ 

o ขอให้พระเจ้าทรง “ระลึกถึง” เราทุกคนนะครับ... และแน่นอน 

o ขอพระองค์ทรงประทาน “พระสัญญา” คือพระเยซูเจ้าให้ประทับอยู่ในใจของเราทุกคนอย่างเต็มเปี่ยมเสมอไปนะครับ... 


• สุขสันต์วันสมโภชครับ.. สุขสันต์วันแห่งพระสัญญา พระกรุณา และการระลึกถึง ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผ่านทางการนำของท่านนักบุญยอห์น บัปติส และเศคาริยาห์ และเอลีซาเบธ ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ 


• วันนี้พ่อเขียนยาวเพราะเป็นวันสมโภช มีทั้งความรู้แบบบู๊และบุ๋นครับ และอีกอย่างพ่อก็ลูกวัดนักบุญยอห์นบัปติส เจ้าเจ็ด อยุธยา เป็นวัดเดียวในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มีนามชื่อนี้ พ่อก็ต้องฉลองและศรัทธาท่านมากหน่อยด้วยเช่นกัน... 


• พ่อขอให้เราร่วมฉลองกับพี่น้องที่นั่นทางจิตวิญญาณแลการภาวนา และแน่นอน ขอให้เราเป็นดังท่านนักบุญยอห์น คือ นำหน้าพระคริสตเจ้า เราไปที่ไหน อยู่กับใคร ขอให้เขาเหล่านั้น รู้ว่า เรามาในพระนามของพระองค์ เราอยู่เพื่อพระองค์เสมอไป... 


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์