"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบสอง เทศกาลธรรมดา
มธ 7:6,12-14…

6“อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย”
12“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก” 
13“จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก 14แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวาจาของพระเจ้าวันนี้มีคำสอนอยู่สามประการที่เป็นคำโบราณหรือคำปราชญ์ เป็นกฎทองของชีวิตมนุษย์ พ่อคิดว่าวันนี้จะเขียนสรุปสั้นๆ ให้เห็น “กฏปฏิบัติ” เหล่านี้คือ

• “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย”

o พระวาจาของพระเจ้ามีค่า คำสอนบนภูเขามีค่ามากสำหรับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาบุญลาภแปดประการ แต่คำสอนที่มีค่าเกินกว่าเพชรพลอย ต้องไม่โดยให้กับสุนัขหรือสุกร นี่เป็นภาษาเปรียบเทียบที่จะบอกว่า พระวาจาของพระเจ้า ต้องหว่านให้กับมนุษย์ ให้กับคนที่มีความปรารถนาจะได้รับ รัก และปรารถนาจะนำไปปฏิบัต

o พ่อคิดว่าประเด็นสำคัญคือ การเห็นคุณค่าของพระวาจาของพระเจ้า ที่เรามนุษย์จะต้องเห็นคุณค่าจริงๆ พิจารณาจริงๆ เอาใจใส่ให้เกิดผลจริงๆ มิฉะนั้น จะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมอบให้ เหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปบนถนนหินทั้งหมด เสียเปล่า...

o พี่น้องที่รักครับ.. พ่อหว่านพระวาจามาสี่ปีทางเฟสบุค facebook พ่อมั่นใจ ไม่เสียเปล่าเลย พ่อได้พบกับพี่น้อง ได้ประกาศข่าวดี และได้ทำให้พี่น้องลูกๆที่รักของพระเจ้าได้ฟังพระวาจาและได้ยินพระองค์ตรัส กับเราทุกวัน... พ่อมั่นใจจากเสียงตอบรับ พี่น้องหลายท่าน รักพระมากขึ้น บอกพ่อว่า “ใกล้ชิดพระมากขึ้น” หลายท่าน “คืนดีกับพระเจ้า หลายท่าน คืนดีกับพี่น้อง หลายท่าน ไปวัดและรักเมตตามากกว่าที่เคย...” พ่อคิดว่า นี่ไม่ใช่ facebook นี้ ไม่ใช่ facebook ต่อไป นี่เป็นเหมือน “วัดน้อยของพ่อ” เป็นเหมือน “ธรรมาสน์ประกาศพระวาจาของพ่อ” เป็นเหมือน สำคัญมาก คือ “Faithbook” ไปเสียแล้วครับ... ไม่ใช่หนังสือที่ทำให้เรารู้จักหน้าค่าตากัน แต่เป็น หนังสือเสริมความเชื่อไปอย่างแน่นอนเสียแล้ว... ดังนั้น

o การผ่านพระวาจา ณ ที่นี้ กลังเป็นการหว่านในจิตใจลูกของพระ ผู้ที่อ่อนโยน น่ารัก และตั้งใจรัก และเปิดใจ... มีค่า ล้ำค่า พ่อรู้และมั่นใจว่า ใจของพี่น้องและของพ่อไม่ใช่หิน แต่เป็นใจเนื้อที่อ่อนโยนครับ...

o พวกเราไม่ได้รับพระวาจาแบบไม่เห็นคุณค่า หรือเหยียบย่ำลายหรือละเลย...พ่อมั่นใจและขอบคุณพระมากๆครับ... ขอให้สิ่งที่เรากำลังทำนี้ เป็น Faithbook หนังสือแห่งความเชื่อของพวกเราตลอดไปนะครับ...

• “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”

o นี่คือกฎทองครับ... ไม่ต้องอธิบาย คริสตชนต้องกระทำความดี ต้องดีจริงๆกับพี่น้องครับ ทำดีกับทุกคน คริสตชนทุกคนต้องใจดีมีเมตตา 

o และเหนือกฎทอง.. คือ มากกว่ากฎทองคือกฎเพชรของชีวิต... รักศัตรู ให้อภัย แก่ทุกคนจริงๆ นะครับ คนทั่วไปเขาก็ทำดีกับคนอื่นๆด้วยหวังจะได้รับสิ่งดีตอบแทน... แต่มากกว่านั้น เราต้องกระทำความดีแม้เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ตาม นี่คือกฎที่เหนือกฎทองจริงๆครับ

• “จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อย”

o พี่น้องที่รัก หนทางแห่งชีวิตของเราคริสตชนคือการเลือกหนทางที่ถ่อมตน สุภาพ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับ ความสุขไม่ได้อยู่กับสิ่งของหรือทรัพยสิน... 

o พ่อขอกลับมาเรื่องจาพ่อนิดหนึ่ง จาสอนพวกเราให้เรียบง่าย ใช่เรายากจนแต่จาก็สอนพวกเราให้ใช้ชีวินไม่ฟุ้งเฟ้อแม้มีโอกาส... ช่วงนี้พี่น้องพอมีกลุ่มสนทนาผ่านไลน์กันตลอดทุกวัน ตั้งแต่จาป่วย พ่อก็ถูกพี่เชิญเข้ากลุ่มไลน์ มีอะไรเราก็ไลน์หากันทุกวัน พ่อว่า พี่น้องสิบกว่าคนถ้าไม่มีไลน์ เราคงอาจจะปีละครั้งพบกันคุยกัน... แต่อาศัยไลน์กลุ่ม พ่อกับพี่ๆได้คุยกัน หยอกล้อกัน ร้องไห้ด้วยกัน (พ่อนำจดหมายที่จาเขียนถึงพ่อด้วยลายมือที่แสนยอดเยี่ยมของเด็ก จบป.4เท่านั้น จาเขียนจดหมายหาพ่อแสนซึ้งใจ พ่อเก็บมายี่สิบปีไม่เปิดเผย คืนหลังฝังศพจา พ่อตัดสินใจ ถ่ายรูป และส่งจดหมายขของจาให้พี่น้องอ่านทางไลน์... พวกเราร้องไห้กันทั่วหน้า... สรุปว่า ไลน์มีคุณค่าจริงๆ เชื่อโยงชีวิตและจิตใจของพวกเรา)

o ครับ พ่อเห็นไลน์ของพี่น้องเช้านี้... น้องเขียนว่า “กู๊ดมอนิ่ง วันนี้ขอเป็นวันที่สดใส มีพระจิตนำทาง.. ไม่หลงไหลวัตถุนอกกาย งดดราม่า” พ่ออ่านแล้วข้ำ ได้รับมาเช้านี้เอง... น้องเตือนพี่ๆ ให้สดใส และพระจิตนำทาง.. ชอบมากต่อไปคือ “ไม่หลงไหลัตถุ” ตรงนี้ดีจริงๆ พวกเราต้องเห็นคุณค่าของพระเจ้า และไม่ให้ค่ากับวัตถุมากเกินไป ไม่หลง เพราะจาพ่อสอนด้วยชีวิตที่ตายไปโดยไม่มีวัตถุต้องยึดติดหรือกังวล...

o พี่น้องครับ “ประตูแคบ” คือประตูแห่งวามสุภาพ ถ่อมตน อ่อนโยน ไม่ยึดติด ประตูกว้างนำไปสู่หายนะนะครับ มีแต่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ยึดติด โลภ อยากได้และที่สุดก็ฉ้อโกงเอาเปรียบ ไม่น่ารักเลย... คนรวยๆ ก็เลือกประตูแคบได้นะครับ ด้วยความถ่อมตนไม่ยึดติดนะครับ... คนทั่วไปชอบหนทางกว้าง ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย ยศศักดิ์ และการเยินยอ แต่ประตูแคบ คือ หนทางที่คนน้อยคนจะเข้าไป เลือกเข้าไป หนทางของพระเยซูครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อไม่กล้าเอาครอบครัวพ่อมาเป็นตัวอย่างอะไรเลยครับ... ต่ำต้อยเกินไป เล็กน้อยเกินไป แต่พ่ออยากให้เราใช้สื่อเทคโนโลยี เฟสบุค ไลน์ หรืออื่นๆ เพื่อสื่อความรักกันในระหว่างพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อนชีวิตคริสตชนนะครับ... จะมีคุณค่ามหาศาลในการประกาศพระคริสตเจ้าครับ... ขอพระเจ้าโปรดให้เราได้ใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วย กันเสมอครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ทรงพลังแห่งความรัก รู้รักพระวาจา เห็นคุณค่า และดำเนินชีวิตเลือกหนทางประตูเล็กแต่ทรงพลังแห่งรักของพระเจ้าครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2023 ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซี บทอ่านจากหนังสือเนหะมีย์ (นหม 2:1-8) เดือนนิสาน ปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส เมื่อถึงเวลาที่กษัตริย์ต้องเสวยเหล้าองุ่น ข้าพเจ้าก็นำเหล้าองุ่นมาถวายพระองค์ ข้าพเจ้าไม่เคยเศร้าโศกเฉพาะพระพักตร์พระองค์ กษัตริย์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “ทำไมท่านจึงมีใบหน้าเศร้าหมอง ท่านไม่ได้เจ็บป่วย ท่านคงจะเป็นทุกข์ใจแน่ๆ” ข้าพเจ้ามีความกลัวยิ่งนัก ทูลตอบกษัตริย์ว่า “ขอพระราชาทรงพระเจริญตลอดไปเถิด ใบหน้าของข้าพเจ้าจะไม่เศร้าหมองได้อย่างไร ในเมื่อเมืองที่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าถูกฝังไว้ยังเป็นซากปรักหักพัง และประตูเมืองก็ถูกไฟเผาทำลาย”...
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2023 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์ (ศคย 8:20-23)...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2023 ระลึกถึง ทูตสวรรค์ผู้อารักขา บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 23:20-23ก) พระเจ้าตรัสดังนี้...
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2023 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 18:25-28)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (2)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ในข้อความนี้ เราเห็นพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์...
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 481 ปลาที่ว่ายน้ำลึก
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 481 ปลาที่ว่ายน้ำลึก:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์