Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: กิเดโอนและอาบีเมเลคa

1: พระเจ้าทรงเรียกกิเดโอน

ชาวมีเดียนรุกรานชาวอิสราเอล

6 1ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์จึงทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปี 2ชาวมีเดียนได้กดขี่ชาวอิสราเอลอย่างหนัก ชาวอิสราเอลกลัวชาวมีเดียน จึงไปซ่อนอยู่บนภูเขาตามถ้ำและซอกหิน 3เมื่อใดที่ชาวอิสราเอลเพาะปลูก ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกb ก็เข้ามาโจมตีอิสราเอล 4เขาเหล่านั้นตั้งค่ายในเขตแดนของชาวอิสราเอลทำลายผลผลิตของแผ่นดินจนถึงเมืองกาซา ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ชาวอิสราเอลใช้เลี้ยงชีพ ไม่ว่าแกะ โค หรือลา 5เขาเหล่านั้นต้อนฝูงสัตว์และยกกระโจมเข้ามาตั้งอยู่หนาแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน ผู้คนกับฝูงอูฐมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน พากันทำลายแผ่นดิน 6ชาวมีเดียนทำให้ชาวอิสราเอลยากจนและหมดหวัง ชาวอิสราเอลจึงร้องหาพระยาห์เวห์

ประกาศกคนหนึ่งc เตือนชาวอิสราเอล

          7เมื่อชาวอิสราเอลร้องหาพระยาห์เวห์เพราะชาวมีเดียนนั้น 8พระองค์ทรงส่งประกาศกคนหนึ่งมาหาชาวอิสราเอล ประกาศว่า 'พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ "เราช่วยท่านทั้งหลายให้ออกจากประเทศอียิปต์ และช่วยให้พ้นจากการเป็นทาส 9เราช่วยพวกท่านให้พ้นจากอำนาจของชาวอียิปต์และจากอำนาจของทุกคนที่กดขี่ท่าน เราขับไล่เขาไปให้พ้นหน้าท่านและมอบแผ่นดินของเขาให้ท่าน 10เราบอกท่านว่า เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านจะต้องไม่นมัสการเทพเจ้าของชาวอาโมไรต์ ที่ท่านจะไปอยู่ในแผ่นดินของเขา แต่ท่านไม่เชื่อฟังเรา"'

ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์แสดงองค์แก่กิเดโอนd

11ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์มาที่หมู่บ้านโอฟราห์eและนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊ค ซึ่งเป็นของโยอาช จากตระกูลอาบีเยเซอร์ กิเดโอน บุตรของเขากำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่น เพื่อไม่ให้ชาวมีเดียนเห็น 12ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์สำแดงองค์แก่เขากล่าวว่า 'ท่านนักรบผู้เข้มแข็ง พระยาห์เวห์ทรงสถิตกับท่าน!' 13กิเดโอนก็ตอบว่า 'ขอถามสักหน่อยเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าพระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเรา ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กับพวกเราเล่า? เครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆที่บรรพบุรุษของเราเคยเล่าให้เราฟังนั้นอยู่ที่ไหนเล่า "เขาเคยเล่าว่าพระยาห์เวห์ทรงนำพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์?" แต่บัดนี้ พระยาห์เวห์ทรงละทิ้งพวกเราไปแล้ว พระองค์ทรงมอบเราไว้ในอำนาจของชาวมีเดียน'

14พระยาห์เวห์จึงทรงบัญชาสั่งเขาว่า 'จงไปเถิด จงใช้กำลังที่ท่านมีนี้ช่วยอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของชาวมีเดียน เราเป็นผู้ที่ส่งท่านไป?' 15กิเดโอนทูลตอบว่า 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะช่วยชาวอิสราเอลได้อย่างไร? ตระกูลของข้าพเจ้าเป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ และข้าพเจ้าก็ต่ำต้อยที่สุดในครอบครัวของบิดา' 16พระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'เราจะอยู่กับท่าน และท่านจะเอาชนะชาวมีเดียนทั้งหมดเหมือนกับว่าเขาทั้งหลายมีเพียงคนเดียว' 17กิเดโอนทูลตอบว่า 'ถ้าพระองค์ทรงโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดประทานเครื่องหมายให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นพระองค์ที่ตรัสกับข้าพเจ้า 18ขออย่าทรงจากข้าพเจ้าไปจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมา และนำของมาถวายแด่พระองค์ พระองค์ตรัสว่า 'เราจะคอยท่านอยู่จนท่านกลับมา'

19กิเดโอนก็เข้าไปในบ้าน จัดเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งและเอาแป้งหนึ่งถังมาทำขนมปังไร้เชื้อ เขาเอาเนื้อใส่ลงตะกร้าและเอาน้ำต้มเนื้อใส่หม้อ นำมาถวายที่ใต้ต้นโอ๊ค 20ทูตของพระเจ้าบอกเขาว่า 'จงเอาเนื้อและขนมปังไร้เชื้อวางบนหินก้อนนี้ แล้วเทน้ำต้มเนื้อลงบนนั้น' เขาก็ทำตาม 21ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์จึงยื่นมือที่ถือไม้เท้าอยู่เอาปลายไม้แตะเนื้อและขนมปังไร้เชื้อ ทันใดนั้นก็มีเปลวไฟลุกจากก้อนหินมาเผาเนื้อและขนมปังจนหมด แล้วทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ก็หายวับไปกับตาf 22กิเดโอนจึงทราบว่าเขาเห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ และกล่าวว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ของพระองค์ซึ่งๆหน้าแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆ 23พระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'สันติสุขจงมีแก่ท่าน อย่ากลัวไปเลย ท่านจะไม่ตายหรอก' 24กิเดโอนจึงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น แล้วตั้งชื่อให้ว่าพระยาห์เวห์แห่งสันติสุข แท่นบูชานี้ยังคงอยู่ที่โอฟราห์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของตระกูลอาบีเยเซอร์มาจนถึงวันนี้

กิเดโอนทำลายแท่นบูชาพระบาอัลg

25ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'จงเอาโคผู้ของบิดาของท่านมาตัวหนึ่ง อายุเจ็ดปีh แล้วจงไปรื้อแท่นบูชาที่บิดาของท่านสร้างถวายแด่พระบาอัล โค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้นลงด้วย 26จงเอาก้อนหินมาเรียงสร้างพระแท่นบูชาขึ้นถวายแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านบนยอดเนินนี้ แล้วเอาโคตัวนั้นถวายเป็นเครื่องเผาบูชาโดยใช้เสาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านโค่นลงนั้นเป็นฟืน' 27กิเดโอนจึงพาผู้รับใช้สิบคนไปทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา เขากลัวญาติพี่น้องและชาวเมืองจึงไม่กล้าทำตอนกลางวัน แต่ทำในเวลากลางคืน 28เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้น ก็เห็นว่ามีคนมารื้อแท่นบูชาของพระบาอัลและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้นเสียแล้ว และเห็นว่ามีคนถวายโคผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาบนพระแท่นที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย 29เขาจึงถามกันว่า 'ใครทำดังนี้?' เมื่อเขาไต่ถามกันดูก็ทราบว่า กิเดโอน บุตรของโยอาชเป็นผู้กระทำเช่นนี้ 30ชาวเมืองจึงกล่าวแก่โยอาชว่า 'จงนำบุตรของท่านออกมา เขาจะต้องตายเพราะได้ทำลายแท่นบูชาของพระบาอัลและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างแท่นนั้น' 31โยอาชตอบทุกคนที่มาประท้วงว่า 'ท่านทั้งหลายต้องการจะแก้ต่างให้พระบาอัลหรือ? ท่านต้องการมาช่วยเหลือพระองค์หรือ? ใครที่ต้องการจะแก้ต่างให้พระบาอัลจะต้องถูกประหารก่อนรุ่งเช้า ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้าจริงก็ให้พระองค์ทรงแก้ต่างให้พระองค์เองที่มีคนทำลายพระแท่นของพระองค์ซิ' 32ในวันนั้น กิเดโอนได้ชื่อว่าเยรุบบาอัลi เพราะโยอาชกล่าวว่า 'ให้พระบาอัลทรงแก้ต่างให้พระองค์เองที่เขาได้ทำลายแท่นของพระองค์!'

กิเดโอนรวมกำลังพล

          33ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกรวมกำลังกัน ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งค่ายอยู่ในที่ราบยิสเรเอล 34พระจิตของพระยาห์เวห์เสด็จมาครอบคลุมกิเดโอนไว้ เขาจึงได้เป่าแตรเขาสัตว์เรียกชุมชนผู้คนตระกูลอาบิเยเซอร์ให้ตามเขาไป 35เขาส่งผู้ถือสารไปทั่วเขตแดนเผ่ามนัสเสห์ เรียกผู้คนให้ตามเขาไป เขาส่งผู้ถือสารไปหาชนเผ่าอาเชอร์ เศบูลุนและนัฟทาลี คนเหล่านี้ก็พากันมาสมทบด้วย

กิเดโอนใช้ขนแกะเสี่ยงทายj

          36กิเดโอนทูลพระเจ้าว่า 'ถ้าพระองค์จะทรงใช้ข้าพเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นดังที่ตรัสไว้ 37ข้าพเจ้าจะเอาขนแกะนี้วางไว้ที่ลานนวดข้าว ถ้ามีน้ำค้างที่ขนแกะเท่านั้น แต่พื้นดินโดยรอบแห้งอยู่ ข้าพเจ้าก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงใช้ข้าพเจ้ามาช่วยอิสราเอลให้รอดจริงๆ' 38และก็เป็นดังนั้น เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น กิเดโอนลุกขึ้น ไปบีบขนแกะได้น้ำค้างออกมาเต็มชาม 39กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าอีกว่า 'ขอพระองค์อย่าทรงกริ้วข้าพเจ้าเลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ข้าพเจ้าใช้ขนแกะเสี่ยงทายอีกครั้งหนึ่งเถิด ขอให้ขนแกะเท่านั้นแห้ง ขณะที่มีน้ำค้างอยู่ตามพื้นดินโดยรอบ!' 40คืนนั้น พระเจ้าก็ทรงกระทำเช่นนี้ ขนแกะเท่านั้นที่แห้ง แต่มีน้ำค้างอยู่ตามพื้นดินโดยรอบ


6a เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกิเดโอนมาจากธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่ามนัสเสห์ ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติพบธรรมประเพณีเหล่านี้เกือบจะเหมือนกับที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น ธรรมประเพณีบางเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะของกิเดโอนต่อชาวมีเดียน ทั้งในเขตแดนของอิสราเอลหรือทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ธรรมประเพณีเรื่องอื่นเกี่ยวกับความเชื่อถือและการปฏิบัติศาสนา คือการรับรองให้สร้างพระแท่นบูชาที่โอฟราห์ การทำลายแท่นบูชาของพระบาอัล การใช้ขนแกะเสี่ยงทาย เรื่องเหล่านี้ทำให้เข้าใจถึงวิกฤติการณ์ด้านศาสนาที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวอิสราเอลรับเอาวิถีชีวิตเกษตรกรมาเป็นของตนและรับอิทธิพลจากศาสนพิธีของพระบาอัลจากชาวคานาอัน เรื่องเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ทำให้ชาวอิสราเอลต้องการแต่งตั้งกิเดโอนเป็นกษัตริย์ รวมทั้งความล้มเหลวของระบบกษัตริย์ที่อาบีเมเลคตั้งขึ้น

b ชาวมีเดียนเป็นชนเร่ร่อนอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรซีนาย (ดู อพย 2:11 เชิงอรรถ c) ส่วนชาวอามาเลขตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณปาเลสไตน์ตอนใต้ แต่ชื่อนี้อาจจะหมายถึงกลุ่มชนเร่ร่อนเผ่าต่าง ๆก็ได้ 'ชนเผ่าจากทิศตะวันออก' หมายถึงชนเผ่าที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน * เรื่องนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นแรกที่กล่าวถึงการเลี้ยงอูฐเป็นสัตว์ใช้งานและการใช้อูฐเป็นพาหนะในสงครามระหว่างเผ่า

c เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่กล่าวถึงประกาศก ข้อความตอนนี้เป็นผลงานของนักเขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ

d ข้อความตอนนี้รวมสองเรื่องเข้าด้วยกัน เรื่องแรกคือพระเจ้าทรงเรียกกิเดโอนให้มาทำหน้าที่ผู้วินิจฉัย ซึ่งจะมีต่อในข้อ 36-40 เรื่องที่สองเล่าถึงการตั้งสักการสถานแห่งหนึ่ง โดยที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์มาช่วยให้รอดพ้นและให้มนุษย์ถวายคารวกิจแด่พระองค์ที่นั่น คล้ายกับในเรื่องที่พบได้ใน ปฐก น่าสังเกตว่า “ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์” (ข้อ 11) จะเหลือเพียง “พระยาห์เวห์” ในข้อ 14,16 และ 23 ส่วนในข้อ 22 กิเดโอนคิดว่าพระยาห์เวห์และทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นบุคคลเดียวกัน (ดู ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c)

e เราไม่ทราบว่าโอฟราห์อยู่ที่ไหน แต่คงจะอยู่ไม่ไกลจากเมืองเชเคม “ต้นโอ๊ค” คงจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (ดู 4:5, 11; 9:37; ยชว 24:26)

f อาหารที่กิเดโอนเตรียมสำหรับทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ -ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นการถวายบูชาหรือไม่ก็ตาม- ถูกไฟจากพระเจ้าเผาจนหมดสิ้นจึงกลายเป็นเครื่องเผาบูชา เช่นเดียวกับของถวายของมาโนอาห์ (13:15-20) ก้อนหินที่กิเดโอนวางอาหารนั้นจึงกลายเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า และกิเดโอนได้สร้างแท่นบูชาบนหินก้อนนั้น (ข้อ 24)

g เรื่องเกี่ยวกับสักการสถานเรื่องนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสักการสถานแห่งเดียวกันที่กล่าวแล้ว แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในฐานะที่คารวกิจแด่พระบาอัลถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เพื่อถวายคารวกิจแด่พระยาห์เวห์แทนที่

h ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'โคผู้ตัวหนึ่งของบิดาของท่านและโคตัวที่สองอายุเจ็ดปี' ดูเหมือนว่าตัวบทภาษาฮีบรูตรงนี้สับสน เพราะกล่าวถึงการถวายบูชาเพียงครั้ง

i ข้อนี้อธิบายความหมายของชื่อที่สองของกิเดโอน แบบชาวบ้านเพื่อประชดประชันพระบาอัล (ดู 7:1 ฯลฯ) โดยแท้จริงแล้วคำว่า “เยรุบบาอัล” หมายความว่า 'ขอพระบาอัลทรงปกป้อง…(ผู้มีชื่อนี้)”

j กิเดโอนเสี่ยงทายขอเครื่องหมายจากพระเจ้าสองครั้งในข้อ 17 พระเจ้าประทานเครื่องหมายสองประการเพื่อรับรองภารกิจของโมเสส (อพย 4:1-7)