Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เผ่ายูดาห์a

15 1ส่วนมรดกที่ตกเป็นของเผ่าของยูดาห์ แบ่งกันตามตระกูล คือบริเวณที่อยู่ติดพรมแดนของเอโดม ตั้งแต่ทะเลทรายศินลงไปทางใต้จนถึงคาเดชซึ่งอยู่ทางทิศใต้b 2พรมแดนด้านทิศใต้เริ่มต้นจากสุดทะเลเกลือ ตรงอ่าวทางใต้ 3และไปทางใต้ของบริเวณที่ลาดชันแมงป่อง ข้ามทะเลทรายศินและขึ้นไปยังคาเดช-บารเนอาจากทางทิศใต้ หลังจากผ่านเฮสโรนแล้ว จะต่อเนื่องไปยังอัดดาห์และเลี้ยวกลับมาจากด้านคารคา 4หลังจากนั้น อาณาเขตยังต่อไปถึงอัสโมน และไปสุดที่ห้วยอียิปต์และยื่นออกไปจนถึงทะเล นี่จะเป็นพรมแดนทางทิศใต้ของพวกท่าน

5พรมแดนด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับทะเลเกลือไปจนถึงปากแม่น้ำจอร์แดน

6พรมแดนด้านทิศเหนือเริ่มต้นที่อ่าวปากแม่น้ำจอร์แดน หลังจากนั้น พรมแดนทอดขึ้นไปถึงเบธ-โฮกลาห์ ผ่านทางเหนือของเบธ-ฮา-อาราบาห์ และต่อไปจนถึงหินโบฮัน ซึ่งเป็นชื่อบุตรของรูเบน 7พรมแดนยังต่อไปจนถึงเดบีร์จากหุบเขาอาโชร์และเลี้ยวขึ้นทางเหนือไปทางกัลกาลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ลาดชันอดุมมิม ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของห้วย พรมแดนยังต่อไปจนถึงแม่น้ำเอน-เชเมชและไปสุดที่เอน-โรเกล 8ต่อจากนั้น จะย้อนขึ้นไปหุบเขาฮินโนม เรื่อยไปจากทางใต้จนถึงข้างคนเยบุสc -นั่นคือเยรูซาเล็ม- และเลาะขึ้นตามสันของภูเขาที่กั้นหุมเขาฮินโนมเยื้องไปทางตะวันตก ทางปลายด้านทิศเหนือของหุบเขาของคนเรฟาอิม 9จากยอดภูเขา อาณาเขตจะมีลักษณะเป็นแนวโค้งไปจนถึงน้ำพุของแม่น้ำเนฟโทอาห์ และต่อไปจนถึงเมืองต่าง ๆบนภูเขาเอโฟรนและหลังจากนั้นเลี้ยวไปทางบาอาลาห์ -นั่นคือคีริยาท-เยอาริม 10จากบาอาลาห์ พรมแดนจะเป็นแนวโค้งไปทางตะวันตกจนถึงที่ราบสูงเสอีร์ เลียบไปตามที่ลาดชันทางเหนือของภูเขาเยอาริม -นั่นคือเคสะโลน- และลงไปจนถึงเบธ-เชเมชและตัดผ่านทิมนาห์ 11และไปสุดที่ด้านเหนือของเอโครน และเลี้ยวไปทางชิกเคโรน และเมื่อผ่านที่ราบสูงบาอาลาห์แล้ว ไปสิ้นสุดที่ยับเนเอล และยื่นออกไปจนถึงทะเล

12พรมแดนด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอาณาเขตล้อมรอบบุตรของยูดาห์ แบ่งออกตามตระกูล

คนคาเลบเข้าขึ้นครองดินแดนของเฮโยรนd

13คาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ได้รับส่วนแบ่งจากส่วนที่จัดสรรให้กับบุตรของยูดาห์ ตามรับสั่งที่พระยาห์เวห์มีต่อโยชูวา ได้แก่คีริยาท-อารบา เมืองของบิดาของคนอานาค -นั่นคือเฮโบรน 14คาเลบขับไล่บุตรสามคนของอานาคออกไป ได้แก่เชชัย อาหิมานและทัลมัย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอานาค 15จากที่นั่น เขาได้เดินทัพเข้าตีชาวเดบีร์ เดบีร์ในสมัยก่อนมีชื่อว่าคีริยาท-เสเฟอร์ 16หลังจากนั้น คาเลบกล่าวว่า 'ใครเข้าโจมตีและยึดคีริยาท-เสเฟอร์ได้ ข้าพเจ้าจะยกบุตรสาวชื่ออัคสาห์ ให้เป็นภรรยาของผู้นั้น' 17และคนที่เข้ายึดเมืองได้คือโอทนีเอล บุตรของเคนัส น้องชายของคาเลบเอง และยาเลบได้ยกบุตรสาวชื่ออัคสาห์ให้เขาเป็นภรรยา 18เมื่อนางมาถึง เขาได้กระตุ้นนางe ให้ขอที่ดินสำหรับทำนาจากบิดา แต่เมื่อนางลงจากหลังลาและคาเลบถามนางว่า 'มีเรื่องอะไรหรือ?' 19นางกล่าวกับเขาว่า 'ขอคุณพ่ออวยพรลูกด้วยเถิด' จากการที่ที่ดินที่คุณพ่อยกให้คือเนเกบ โปรดให้แหล่งน้ำพุแก่ลูกด้วย!' ดังนั้นคาเลบจึงให้ตามที่นางต้องการ นั่นคือน้ำพุตอนบนและน้ำพุตอนล่าง

20นั่นเป็นมรดกของเผ่าซึ่งเป็นของบุตรของยูดาห์ แบ่งกันตามตระกูล

ชื่อสถานที่ซึ่งยูดาห์เป็นเจ้าของf

21เมืองต่าง ๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนของเผ่าของบุตรของยูดาห์ ติดพรมแดนของเอโดมในเนเกบมีดังนี้

ขับเซเอล เอเดอร์ ยากูร์ 22คีนาห์ ดีโมน อาโรเออร์ 23คาเดช ฮาโซร์-อิทนาน 24ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25ฮาโซร์-ฮาดัททาห์ คีริยาท-เฮสโรน -นั่นคือฮาโซร์- 26อามัม เชมา โมลาดาห์ 27ฮาซาห์-กัดดาห์ เบธ-เปเลต 28ฮาซาร์-ชูอัล เบเออร์เชบาและเมืองบริวารทั้งหลายg 29บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31ศิกลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์ 32เลบาโอท ชิลฮิม อายินและริมโมน รวมทั้งสิ้นยี่สิบเก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบ

33เมืองในบริเวณที่ราบลุ่ม

เอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม 35ยารมูท อดุลลัม โสโค อาเซคาห์ 36ชาอาราอิม อาดีธาอิม เกเดราห์และเกเดโรธาอิมh รวมทั้งสิ้นสิบสี่เมืองพร้อมกับหมู่บ้านต่าง ๆดดยรอบ

37เศนัน ฮาดาชาห์ มิกดัล-กาด 38ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล 39ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40คับโบน ลามัม คิทลิช 41เกเดโรท เบธ-ดาโกน นาอามาห์และมักเคดาห์ รวมทั้งสิ้นสิบหกเมืองและหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ

42ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43อิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44เคอีลาห์ อัคซีบและมาเรชาห์ รวมทั้งสิ้นเก้าเมืองและหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ

45เอโครนi กับเมืองบริวารและหมู่บ้าน 46จากเอโครนไปจนถึงทะเล ทุกเมืองใกล้กับอัชโดด พร้อมกับหมู่บ้าน 47อัชโดดพร้อมกับเมืองบริวารและหมู่บ้าน กาซาพร้อมกับเมืองบริวารและหมู่บ้านไปจนถึงห้วยของอียิปต์ มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดน

48บริเวณที่ราบสูง

ชามีร์ ยาทธีร์ โสโค 49ดานนาห์ คีริยาท-สันนาห์ เวลานี้มีชื่อว่าเดบีร์ 50อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51โกเชน โฮโลนและกิโลห์ รวมทั้งสิ้นสิบเอ็ดเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

52อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53ยานิม เบธ-ทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54ฮุมทาห์ คีริยาท-อารบา เวลานี้คือเฮโบรน และศิโยร์ รวมทั้งสิ้นเก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบ

55มาโอน คารเมล ศีฟ ยุทธาห์ 56ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57คาอิน กิเบอาห์และทิมนาห์ รวมทั้งสั้นสิบเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบ

58ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59มาอาราท เบธ-อาโนทและเอลเทโคน รวมทั้งสิ้นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบ

เทโคอา เอฟราธาห์ เวลานี้คือเบธเลเฮม เปโอร์ เอทาม คุโลน ทาทัม โนเรส คาเรม กัลลิม เบเธอร์และมานาค รวมทั้งสิ้นสิบเอ็ดเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบj

60คีริยาท-บาอัล นั่นคือคีริยาท-เยอาริม และรับบาห์ รวมสองเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

61ในทะเลทราย

เบธ-อาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62นิบชาน เมืองเกลือและเอน-เกดี รวมทั้งสิ้นหกเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

63แต่คนเยบุสที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มนั้น บุตรของยูดาห์ไม่สามารถยึดครองกรรมสิทธิ์ของพวกเขา และคนเยบุสยังคงอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มมาจนถึงปัจจุบัน เคียงข้างกับบุตรของยูดาห์


15a เขตแดนทางใต้และทางตะวันออกของเผ่ายูดาห์ตรงกับเขตแดนของแผ่นดินคานาอัน ส่วนเขตแดนทางเหนือดังที่กล่าวไว้อย่างละเอียดเป็นเขตแดนของเผ่ายูดาห์ในสมัยของกษัตริย์ดาวิด ข้อความนี้คำนึงถึงสถานการณ์พิเศษของกรุงเยรูซาเล็มและการที่ยังมีชาวคานาอันบางกลุ่มอาศัยอยู่ภายในเขตแดนนั้น การกล่าวว่าเขตแดนทางตะวันตกคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้น เป็นเพียงอุดมการณ์เท่านั้น

b 'จากถิ่นทุรกันดาร' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงว่า “ถิ่นทุรกันดาร”

c 'ไหล่เขาของชาวเยบุส' (ดู 18:16) คือบริเวณลาดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็ม (ดู 2 ซมอ 5:9ฯ)

d ข้อ 13-19 จะมีซ้ำใน วนฉ 1:10-15 เกือบคำต่อคำ แต่ที่นั่น จะบอกว่าผู้ที่เข้ายึดเมืองเฮโบรนเป็นชนเผ่ายูดาห์ โอทนีเอล (ข้อ 17) จะปรากฏอีกครั้งหนึ่งในฐานะ 'ผู้วินิจฉัย' ของอิสราเอล (วนฉ 3:7-11)

e 'นางรบเร้าโอทนีเอล' (ดู วนฉ 1:14) ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู “นางรบเร้าเขา” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เขารบเร้านาง”

f ต้นฉบับตอนนี้ไม่สมบูรณ์ ชื่อเมืองบางเมืองถูกแก้ไขตามต้นฉบับภาษากรีก หรือตามข้อความอื่นในพระคัมภีร์ หรือตามชื่อสถานที่ในปัจจุบัน

g 'และหมู่บ้านโดยรอบ' เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่มีความหมาย

h ”เกเดโรธาอิม” บางคนอ่านว่า “เกเดราห์และบริเวณ”

i ในความเป็นจริง เมืองเอโครนยังคงเป็นเมืองของชาวฟีลิสเตียจนกระทั่งสมัยของกษัตริย์ดาวิด และกลับเป็นของชาวฟีลิสเตียอีกตั้งแต่รัชสมัยของกษัตริย์อาหัส (736-716) จนถึงยุคเปอร์เซียหลังกลับจากเนรเทศที่บาบิโลน (ดู อมส 1:8; ศคย 9:5-7

j ตั้งแต่ชื่อเมืองเทโคอาจนจบข้อ 59 นี้ แปลจากต้นฉบับภาษากรีก ซึ่งไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย