Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
ความสุขและความร่าเริง
                   มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายชาวไอร์แลนด์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันและมีความเฉลียวฉลาด แต่เขาตายอย่างกะทันหัน และอยู่ต่อหน้าการตัดสินของพระเจ้า เขารู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมาก เขาไม่คิดว่าเขาได้ทำดีมากมายขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลก มีคนเข้าแถวอยู่หน้าเขา เขาจึงตั้งใจฟังและมองดูสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากได้พิจารณาจากหนังสือเล่มใหญ่แล้ว พระเจ้าตรัสกับชายคนแรกในแถวว่า “ฉันพบว่าเมื่อฉันหิว ท่านได้ให้อาหารแก่ฉัน ท่านเป็นคนดี จงไปอยู่ในสวรรค์” พระเจ้าทรงส่งชายคนที่สองไปสวรรค์เช่นกัน เพราะเขาได้ให้น้ำดื่มแก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงกระหาย ชายคนที่สามก็ถูกส่งไปสวรรค์ เพราะชายคนนี้ได้ไปเยี่ยมพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเจ็บป่วย และก็ถึงคิวของชายชาวไอร์แลนด์ เขานั่งลงพิจารณามโนธรรมของเขา เขารู้สึกกลัวมาก เขาไม่เคยให้อาหารหรือน้ำดื่มแก่ใคร และไม่เคยไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยด้วย พระเจ้าตรัสกับชายชาวไอร์แลนด์ว่า ท่านก็ถูกส่งไปสู่สวรรค์ด้วย เพราะเมื่อพระองค์เป็นทุกข์และหมดกำลังใจ เรื่องขำขันของท่านทำให้พระองค์หัวเราะและมีความสุข

ข้อคิด
         เรื่องขำขันทำให้ผู้คนหัวเราะ การหัวเราะทำให้เกิดความสุขและสุขภาพที่ดี คนที่มีอารมณ์ขันและทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็ต้องถือว่าเขาได้รับใช้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย