"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ลก 14:1,7-11...
         1วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์
        7พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่า 8“เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย 9เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่า ‘จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด’ แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้าย

10แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า ‘เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด’ แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย 11เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “เกียรติ” “สมเกียรติ” วันนี้แตะความหมายของศัพท์คำนี้นิดหน่อยครับ... “ชื่อพ่อก็มีคำนี้เป็นส่วนสำคัญ...
o [เกียด เกียดติ- เกียน] น. ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา
o ถ้ามีคำว่า “สม” อยู่ด้วย “สม” แปลว่า “เหมาะ หรือ พอดี หรือ เหมือนกัน”

• วันนี้ได้รู้ความหมายจริงๆของชื่อที่ใช้มาห้าสิบปีครับ... หลานๆพ่อเรียกพ่อ คนใกล้ชิดพ่อเรียกว่า “พ่อเกีรยติ” การเรียกแบบนี้ “พ่อเกียรติ” พ่อชอบที่สุด พ่อรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิด พี่น้อง หลานๆ ทุกคนเรียก “พ่อเกียรติ”

• วันนี้ขอเล่าเรื่อชื่อนี้ กับคนที่เรียกพ่อว่า “พ่อเกีรยติ” สักหน่อยครับ หวังว่าจะยังไม่เบื่อถ้าจะต้องเล่าอีก เรื่องเก่า เคยเล่าแล้ว “จา” ของพ่อนะครับ พี่น้องที่รักครับ
o คนที่เรียกชื่อ “พ่อเกียรติ” เป็นคนแรก และเรียกให้พี่น้องพ่อฟังทุกคน หลานๆ ทุกคนได้เลียนแบบ คือ “จา” ของพ่อ... จาจะเรียกเสมอ “พ่อเกียรติ” กับลูกๆ และถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ ถ้ามีใครรู้ว่าจาสดของพ่อคือบิดาของพ่อสมเกียรติ
o ซึ่งโดยปกติจาจะอาย ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขา คือ บิดาผู้ให้กำเนิดคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คนนี้
o เคยมีคนเล่าให้พ่อฟังว่าจาของพ่อ ขณะยังแข็งแรงเวลานั้น อายุจาน่าจะสักเจ็ดสิบต้นๆ จาจะไปกับคณะทัวร์ของวัดเจ้าเจ็ด น่าจะสักสองครั้งโดยมีลูกชายของจาพี่หม่องไปเป็นเพื่อน... จาชอบไปสองคอน และหนึ่งในโปรแกรมของการเดินทาง คือ เยี่ยมอารามการิสที่ท่าแร่...
o พ่อได้ยินดว่าเวลาได้พบกับซิสเตอร์ทั้งหมดในห้องใหญ่... ก็ธรรมดาครับที่บรรดาสัตบุรุษทั้งหลายก็ตื่นเต้น ห้องไม่ได้ใหญ่มาก และทัวร์ไปกันทีก็หลายสิบคนคน... พ่อได้ยินคนเล่าว่า จาจะไปนั่งหลังๆ แอบๆหน่อยเพราะอาย เพราะจาพ่อเป็นคนพูดไม่เก่งเลย ขี้อาย จะบอกพ่อเหมือนจาพี่น้องคงไม่เชื่อ... แต่พ่อก็ชอบหลบๆมุมบ้างเหมือนกัน ไม่ชอบออกไปงานใหญ่ คือว่าถ้าไม่จำเป็นจนตรอกจริงๆ ถ้าเลือกได้พ่อก็ขอหลบเสมอถ้าทำได้
o จาพ่อจะหลบมุมหลังๆ และพ่อแนะนำตัว หรือมีซิสเตอร์ทราบว่าพวกเขามาจากวัดเจ้าเจ็ด พวกซิสเตอร์ก็จะพูดถึงพ่อสมเกียรติบ้าง... และบรรยากาศก็เซ็งแซ่ เพราะทุกคนจะบอกว่า “จาของพ่อสมเกียรติก็อยู่ที่นี่” และเขาเล่าว่าจาก็จะเขิน ไม่กล้าพูดอะไรนอกจากหน้าแดงเหมือนความดันขึ้นหน้าแดงและเขินอายเสมอ... พ่อจำได้ว่า คนที่เล่าบอกว่าพอมีคนบอกว่าจาเป็นบิดาของพ่อสมเกียรติ จาจะเขินมากๆ และจาเคยพูดกับพ่อว่า “จาไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเป็นจาของพ่อ อาย...ไอ้เราก็หลบแล้วนะ แต่เขาก็ถามหาจนได้” พ่อก็อดยิ้มและขำจาไม่ได้... จาขี้อายและเขินที่มีลูกอย่างพ่อเกียรติกระมัง...

• กลับมาที่เรื่อง “เกียรติ” หรือ “สมเกียรติ” จริงๆ พ่อก็ไม่ค่อยชอบข่าวรายงานเวลามีทหารหรือคนทำหน้าที่สำคัญในชาติเสียชีวิต... พ่อขำๆทุกทีเพราะข่าวมักจะรายงายด้วยคำว่า “ตายอย่างสมเกียรติ... เผาศพอย่างสมเกียรติ... นำศพกลับมาอย่างสมเกียรติ” พ่อได้ยินพ่อก็ขำๆเคืองๆทุกที พ่อรู้แล้วว่า “เกียรติ สมเกียรติ” ที่จริงคืออะไร... คือ ความยกย่อง การนับหน้าถือตา การให้เกียรติ ยกย่อง...

• ที่สุด พ่อกลับมาที่ความหมายแท้ของเกียรติ... ที่เป็นการให้... “จากผู้อื่น”
o พ่อคิดว่าสำคัญมาก เกียรติไม่ได้มีเพราะเราให้กับตนเอง ชื่อพ่อนี้พ่อก็ไม่ได้ตั้งเอง แต่ก็มีคนตั้งให้
o พ่อคิดว่า การมีเกียรติเป็นเรื่องของความเคารพ ยกย่อง และให้จากคนอื่นๆ เกียรติเราไม่ได้ให้แก่ตัวเราเองเป็นหลัก เกียรติที่เราได้รับจากพระเจ้าคือความเป็นมนุษย์ความเป็นบุตรของพระเจ้า และสิ่งนี้เราทุกคนมีเหมือนกัน เกียรติที่เราได้เป็นบุตรพระเจ้า ยิ่งงดงามเหลือเกิน...
o เกียรติจึงเป็นของประทานจากพระเจ้า... และเป็นการเทิดเกียรติกันเพราะของประทานนั้นๆ เรามนุษย์ก็เคารพยกย่องให้เกียรติกันทุกคน (ทุกคนจริงๆ) แต่เรามักจะวัดค่าวัดเกียรติกันผิด ด้วยความร่ำรวย ความเก่ง ตำแหน่ง อำนาจ ฯลฯ แต่พ่อคิดว่า ถ้าจะให้สมเกียรติพื้นฐานเลยคือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในความรักต่อพระเจ้า ในความรัก เคารพ ให้เกีรยติ ต่อเพื่อนี่น้องจริงๆ ที่เป็นเกีรยติ มิใช่เกียรติ สมมุติแต่อย่างใดเลยนะครับ

• พี่น้องที่รัก... ให้เกียรติคนอื่นๆ สวยงามเสมอ เพราะเกียรติคือของขวัญจากพระเจ้า จงให้เกียรติ กันและกัน อย่าเลือกพยายามให้ทุกคนให้เกียรติเรา โดยเฉพาะเกียรติที่ไม่สมเกียรติ คือ เกียรติสมมุติทั้งหลาย เพราะในเกียรติสมมุตินั้นก็จะเกิดการเลือกที่นั่ง และถ้าเราเลือกที่นั่งมีเกียรติ ที่สุดไม่ใช่เราเลือก แต่ต้องเป็นเจ้าภาพ และเราจะอับอายถ้าเราไปนั่งในที่ไม่เหมาะกับเรา พระเยซูเจ้าสอนเราจากสังคมฟาริสีที่เลือกที่นั่ง สมมุติและทำตนยิ่งใหญ่ บางทีขนาดที่ไปนั่งตรงกลางระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็แย่งกันก็มีนะครับ... เกินจริง คำสอนของพระเยซูเจ้าคือให้ถ่อมตน อ่อนโยน สุภาพ นั่นคือ “เกียรติแท้จริง” ของเราครับ....
o พระองค์ตรัสสอนให้เลือกที่นั่งที่ท้ายไร้เกียรติดีกว่า... พ่อว่าพระองค์ก็ทำเช่นนั้น ที่ทรงได้รับการยกย่องสูงส่ง เพราะทรงถ่อมตนลงมาจากความเป็นพระเจ้า มาเป็นมนุษย์ดุจเราจนยอมรับความตายบนกางเขน.... (เทียบ ฟป 2)
o พระเยซูเจ้าได้ย้ำในพระวรสารวันนี้เรื่องความถ่อมตน นั่นคือ “เกียรติ” ของเราคริสตชน ศิษย์ของพระองค์.. “เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

• ที่สุด เกียรติที่สมเกียรติที่เรามีเท่าเสมอกัน มีเหมือนกันจนน่ารักไปหมดทุกคน คือ “ความเป็นบุตรของพระเจ้า” ครับ

• วันนี้เขินแล้ว เขียนชื่อตัวเอง (สมมุติ) ใช้ชื่อตนเองมากไปหน่อยในบทเทศน์นี้ แต่พ่อมั่นใจ เวลาที่จาเรียกพ่อว่า “พ่อเกียรติ” วันนี้จากบทอ่านนี้... พ่อพบคำตอบ... พ่อจะมีเกียรติ สมเกียรติ ถ้าพ่อดำเนินชีวิตเป็น “พ่อ” อย่างสมเกียรติจริงๆ ไม่ใช่ “เป็นพ่ออย่างพ่อสมเกียรตินะครับอย่าเข้าใจผิด”

• พี่น้องที่รัก ขอให้เราดำเนินชีวิตเป็นลูกพระเจ้าด้วยกันอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าผู้เดียว ขอให้เราน่ารักอย่างสมเกียรติแท้ที่เราเป็นคริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องต่อกันและกัน พ่อขอพระเจ้าอวยพร เพื่อ่ให้พี่น้องและพ่อด้วยได้ดำเนินชีวิตอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าตลอดไปครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านจบแล้ว นับหน่อยว่า มีคำว่า “เกียรติ” กี่ครั้ง และขอให้เราให้เกียรติพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าเราจะปิดตาลงจากโลกนี้อย่างสมเกียรติที่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์