"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ลก 13:18-21…
18พระเยซูเจ้าตรัสต่อไปว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกับสิ่งใด เราจะเปรียบพระอาณาจักรกับสิ่งใด 19พระอาณาจักรก็เหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งชายคนหนึ่งทิ้งไว้ในสวนของตน มันเติบโตขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”
20พระองค์ยังตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้ากับสิ่งใด 21พระอาณาจักรก็เหมือนกับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถัง จนแป้งฟูขึ้นทั้งหมด”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้พ่อคิดถึง “ฉลามวาฬ”
o ความจริงเคยเห็นในภาพมาบ่อยๆ โดยเฉพาะบรรดานักดำน้ำที่เขาไปเที่ยวแถวมัลดีฟและก็ว่ายน้ำตามเจ้าฉลามวาฬ เจ้าฉลาดวาฬมีขนาดใหญ่มากๆ มากจริงๆ และก็มีวาฬชนิดอื่นๆอีกที่พ่อทราบว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่มากๆ
o แต่สิ่งที่พ่อทึ่งจากเห็นภาพข่าวนั้นคือเจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่นี้ ไม่ทำร้ายคน เพราะคนสามารถว่ายน้ำตามถ่ายรูปได้ ว่ายน้ำไปใกล้ได้ แต่ถ้าเรือไปใกล้เจ้าฉลามวาฬ ถ้ามันชนเรือหรือตกใจ อาจอันตรายได้เพราะขนาดและน้ำหนักของเจ้าพวกนี้... พ่อเขียนบทเทศน์ขณะกำลังฟังข่าวเรื่องฉลามวาฬนี่แหละครับ...

• พ่อได้ยินว่าเจ้าฉลามวาฬตัวยักษ์นี้ไม่อันตรายเพราะมันกินแพลงตั้น สัตว์เล็กๆในทะเลคล้ายกุ้งฝอยน้อยนิดกระมัง มันว่ายไปกวาดต้อนกินฝูงแพงตั้นที่ตาเราแทบมองไม่เห็น แปลไหมครับ...
o อาหารของเจ้ายักษ์ใหญ่ในทะเล อาหารที่ทำให้พวกมันมีแรงและมีขนาดมหาศาล กลับกลายเป็นสัตว์ตัวน้อยๆเหมือนแมลงในทะเล... และเพราะเจ้าตัวน้อยๆเล่านี้ที่ทำให้ฉลามวาฬและวาฬยักษ์เติบโต มีแรง และร่างใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกของสรรพสัตว์ และแต่ไม่อันตรายต่อเรามนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ
o พ่อดูเคยข่าวฉลามวาฬที่เข้ามาทะเลไทย และเป็นข่าว และคิดถึงสารคดีที่พ่อเคยได้ชมได้ฟังมา พ่อยอมรับจริงๆว่าแปลกครับ อาหารตัวเล็กๆกลับสร้างเจ้ายักษ์ใหญ่ให้กลายเป็นสัตว์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ มันมีแรง มันโต มันยิ่งใหญ่ แต่ไม่โหดร้ายและไม่รุนแรง แปลกดีครับ

• กลับมาที่พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสอย่างอ่อนโยน ถึง “อาณาจักรพระเจ้า” (Kingdom of God) น่าคิดจริงๆ พระอาณาจักรแห่งความรักความเมตตา ยุติธรรม สันติ และอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความดีและความรักที่สุด และต้องเป็นอาณาจักรที่ไม่มีความรุนแรงหรือเลวร้ายใดๆ เลย พระอาณาจักรพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด (พ่อเปรียบกับเจ้าฉลามวาฬที่เล่ามาข้างต้น) ยังความแปลกใจให้เราได้ไตร่ตรองจริงๆถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆล่ะครับ

• พระเยซูเจ้าตรัส...
o “พระอาณาจักรก็เหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ด... มันเติบโตขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”
o “พระอาณาจักรก็เหมือนกับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถัง จนแป้งฟูขึ้นทั้งหมด”

• พ่อเห็นภาพที่ทรงพลังยิ่งใหญ่ของเจ้าฉลามวาฬอีกครั้ง...
o มีญาติเคยไปว่ายน้ำตามฉลามวาฬที่มัลดีฟ เขาเล่าว่ามีนักดำน้ำนับร้อย เมื่อเจ้าฉลามวาฬว่ายน้ำมาใต้น้ำ คนก็ว่ายไปเป็นร้อยบนผิวน้ำและใส่แว่นดำน้ำเพื่อดูชมและว่ายตามเจ้ายักษ์ไป...
o เขาบอกพ่อว่า “พ่อ...เราเห็นมันเคลื่อนไหวไปช้าๆนะ แต่การว่ายน้ำตามมันไปนั้นต้องว่ายเร็วและเหนื่อยมาก เพราะเห็นช้าๆแต่ขนาดยักษ์ของมัน ขยับหางครั้งหนึ่งมันไปนิ่งแรงและดูเคลื่อนไปเร็วมากๆ จนพวกเราว่ายตามดูจากบนผิวน้ำเหนื่อยเลย”...พ่อฟังญาติพ่อที่เป็นนักดำน้ำเล่าและดูวีดีโอที่เขาถ่ายมาให้ชมอย่างตั้งใจ...

• วันนี้พ่อเข้าใจว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า” ทำไมพระเยซูเจ้าเปรียบกับมัสตาร์ด เปรียบกับเชื้อแป้ง พ่อคิดว่าสิ่งนี้คล้ายกับเจ้าฉลามวาฬที่กินแพลงตั้นตัวน้อยๆเป็นอาหาร แพลงตั้นตัวน้อยๆที่กินเข้าไปเป็นฝูงแบบที่ตาเราไม่เห็น ทำให้เจ้ายักษ์ใหญ่ใจดี นิสัยน่ารัก ไม่รุนแรง และว่ายน้ำในมหาสมุทรไปอย่างทรงพลังจริงๆ

• พ่อเชื่อว่าพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นเช่นนี้ ต้องเป็นยักษ์ใหญ่จริงๆและใหญ่ที่สุด ที่เคลื่อนไปอย่างทรงพลัง โดยมีพวกเราคริสตชน มีพระวาจาของพระเจ้าเป็นเชื้อแป้ง เป็นเมล็ดเล็กน้อยที่สร้างเสริมจนทรงพลัง... พี่น้องครับ พ่อจินตนาการ พระอาณาจักรของพระเจ้า คืออาณาจักรแห่งเชื้อแป้งแห่ง...
o ความรัก
o ความเมตตา
o ความยุติธรรม
o สันติภาพ ฯลฯ
o ถ้าจะเก็บให้ครบคือ “ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง” (เทียบ กท 5:22-23) ซึ่งเป็น “ผลของพระจิตเจ้า”

• พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อว่าพระอาณาจักรของพระเจ้า จะต้องปรากฎบนแผ่นดินในชีวิตของเรา ในสังคม ในครอบครัวของเรา โดยมีพระศาสนจักร คือ
o เราทุกคน มีพระวาจาของพระเจ้า ชีวิตของพระคริสตเจ้าที่จะทำให้โลกทั้งโลกของเราได้ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยพลังยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า พ่อเชื่อว่าสังคมของเรา โลกของเรา พระศาสนจักร ชุมชนศิษย์พระคริสต์เรานี้ต้องเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ที่มีเชื้อชีวิตพระเจ้า มีเชื้อแป้งแห้งความดี ความรัก เมตตา และยุติธรรมจริงๆ ที่จำทำให้โลกของเรา สังคมโลกของเราได้เติบโตเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า เคลื่อนไปดุจเจ้าฉลาดวาฬที่งดงาม ทรงพลัง น่ารัก ไม่อันตราย แต่ทำให้ท้องทะเลยสวยงามมีชีวิตชีวา...

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราทุกคนบริโภคเชื้อแป้ง เมล็ดมัสตาร์ด ความเล็กๆที่มีพลัง ให้เราบริโภคเสมอเพื่อเติบโต นั่นคือการฝึกชีวิตรับพระวาจา รับคุณธรรมความถ่อมตน ความน่าและคุณธรรมทุกอย่างที่งดงาม ศีลธรรม ข้อคำสอนข้อปฏิบัติของศาสนาและศาสนจักร ทั้งนี้เพื่อเราให้ได้เติบโตมากๆ รวมกันเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นสวรรค์ยิ่งใหญ่ทรงพลังงดงามที่สุด ณ แผ่นดินนะครับ

• ที่สำคัญ พ่อเชื่อว่า พระศาสนจักรเราต้องสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยชีวิตของพวกเราทุกคนที่ไม่รุนแรง แต่ทรงพลังแห่งความรักเมตตาและความยุติธรรมเปี่ยมสันติเสมอนะครับ

• พ่อขอจบด้วยคำสอนของสมัชชาฯ ที่น่ารักเกี่ยวกับพระอาณาจักรพระเจ้า และบทบาทของเราพระศาสนจักร คือ สมาชิกทุกคน ดังนี้ครับ... (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ข้อ 42)
o พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยยืนยันถึงการเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือของพระอาณาจักรของพระเจ้า พระอาณาจักรแห่งความรัก ความเมตตา ความยุติธรรมและสันติ พระศาสนจักรเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศีรษะ เป็นพระพักตร์แห่งเมตตาธรรมของพระเจ้าองค์ความรัก (Misericordiae Vultus, Pope Francis) เราตระหนักถึงการท้าทายของสังคมโลกีย์นิยมที่นำไปสู่ความมืดมนในความหวัง ก่อให้เกิดทะเลทรายของชีวิตฝ่ายจิตแห่งยุคสมัย พระศาสนจักรจำต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้น สามารถนำทุกคนให้ก้าวไปสู่พุน้ำแห่งชีวิต คือพระคริสตเจ้า ด้วยพันธกิจรักและรับใช้ ด้วยความรักเมตตา อยู่เคียงข้างคนยากไร้ ช่วยเหลือและคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์และผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคน

• พี่น้องที่รักครับ เชื้อแป้ง และเมล็ดมัสตาร์ดของชีวิตคริสตชนของเราที่จะร่วมสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ พ่อคิดว่า คือ “ความรักเมตตา” ครับ ความรักเมตตาเป็นเหมือนตัวแพงตั้นที่เจ้ายักษ์น่ารักใจดีมีเสน่ห์ฉลามวาฬบริโภคจนยิ่งใหญ่ได้เช่นนั้น พ่อจะสรุปได้ไหมว่า ให้เราใส่เชื้อแป้งแห่งความรักเมตตาในชีวิตของเราเสมอ และชีวิตเราทั้งหมดจะเติบโตยิ่งใหญ่ในโลกนี้ ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าครับ..

• ขอพระเจ้าองค์ความรักประทับและอวยพรทุกท่านเสมอครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์