"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:11-13…
11ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระองค์ ขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบ 12พระองค์ถอนพระทัยลึก ๆ ตรัสว่า “คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไร เราบอกความจริงกับท่านว่า คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย” 13แล้วพระองค์ทรงแยกจากคนเหล่านั้น เสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่ง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ถ้าเรามีพระองค์อยู่ต่อหน้าแล้ว เราคงไม่มีความจำเป็นต้องการเครื่องหมายใดๆอีกต่อไป พ่อเคยศึกษาในพระวรสารโดยเฉพาะพระวรสารนักบุญยอห์น พ่อพบว่า “เครื่องหมาย” Sings เป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะได้เชื่อในพระเยซูเจ้า เครื่องหมายมีมากมายที่เราต้องการเพื่อจะไดเชื่อในพระองค์
o พ่อยกตัวอย่าง เวลาที่เราเห็นเครื่องหมายบนถนนหนทาง มีรูปลูกศรตรงไป หรือย้อนกลับ และมีเส้นคาดไว้ ก็หมายความว่า “ห้ามตรงไป หรือห้ามกลับรถ” เราเห็นเครื่องหมายแบบนี้เราก็รู้ว่า กลับรถไม่ได้ ย้อนสอนหรือตรงไปไม่ได้ เพราะมีระเบียบมีข้อห้ามเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลัก...
o ดังนั้น เครื่องหมายมีไว้เพื่อจะได้เชื่อฟังและเพื่อจะได้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสันติจริงๆปลอดภัยจริงๆ...
• เวลานี้พ่อคิดว่าในประเทศไทยของเรามีปัญหาเรื่องเครื่องหมาย
o ความเชื่อต่อเครื่องหมายครับสองสามวันนี้พ่อดูข่าวทางทีวี มีคลิปที่คนไทยฝ่าฝืนกฎจราจร คือ “ขับรถย้อนศร” เยอะมาก ทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเรามีการฝ่าฝืนย้อนศร เฉพาะขับรถย้อนศรนี้แต่ละวันประมาณห้าพันรายในกรุงเทพฯ...
o ไม่น่าเชื่อนะครับ.. และก็ไม่รู้สึกผิดด้วย ไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นเสียเลย ปล่อยกันไป กระทำกันไปไม่เชื่อฟังเครื่องหมายจราจรกันเลย...แย่นะครับ...
o ความรู้สึกแบบไม่เคารพกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ “ไม่เชื่อฟังเครื่องหมาย” เป็นอะไรที่ทำให้ประเทศของเราต้องตกต่ำและถอยหลังเข้าคลองมากๆ มากอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวครับ... เพราะความ “ดื้อ รั้น ความด้าน ทน หนา ต่อความเชื่อฟังเครื่องหมายนี่เอง”
o การขับรถที่ขาดหัวใจ ไร้ระเบียบ มีแต่อารมณ์และความโกรธ กร่าง เก๋า โก๋ โจ๋ ล้วน เป็นพฤติกรรมขาดปัญญาและการศึกษา หรือมีการศึกษาแต่ขาดจริยธรรมและศีลธรรม ขาดหน้าที่พลเมืองดี ขาดสมบัติผู้ดี... ทำให้เกิดการเชื่อฟัง ไม่เคารพกฎหมาย และอะไรๆ ที่ตามมาอีกมากมายจริงๆ จนถึงการทำลายชีวิต...

• พี่น้องที่รักครับ... พระเยซูเจ้าได้พบกับความดื้อรั้นมากจนถึงมากที่สุดกับบรรดาฟาริสีธรรมมาจารย์ที่มีแต่อยากเห็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆ จึงจะเชื่อ..
o เราอ่านมาระโกมาหลายๆตอน เราเห็นว่าประชาชนเชื่อพระเยซูเจ้ากันมาก เพราะมีเครื่องหมายที่ทรงทำอัศจรรย์ การรักษาคนเจ็บมากมาย การเทศนาและมีผู้ติดตามมากมาย คนต่างเชื่อพระเยซูและติดตามพระองค์จนพระองค์เองไม่มีวันจะพักผ่อนเอาเสียด้วยซ้ำ... จนพระองค์กับบรรดาศิษย์ต้องลงเรือไปหาที่สงเพื่อพักผ่อน...
o คนทั่วไปเชื่อพระองค์ ติดตามพระองค์... แต่พวกฟาริสี ความรู้ศาสนาและธรรมเนียมธรรมบัญญัติดีกว่าใครๆ แต่กลับไม่เชื่อ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง แต่ไม่เชื่อง่าย เพราะใจดื้อหยาบกระด้างของพวกเขา
• พ่อคิดว่าสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากพระวรสารวันนี้คือ “ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ ก็อย่าทำใจแข็งเลย”
o นี่คือประเด็นสำคัญจริงๆ ครับ คือประเด็นที่เราควรไตร่ตรอง อย่าปล่อยให้ใจของเราดื้อกับเครื่องหมายที่พระเจ้าประทานให้เรา
o เครื่องหมายสูงสุดคือความรัก “ความรัก” คือ “ความรักจนยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” (Sic nos amantem ทรงรักเราถึงเพียงนี้) เครื่องหมายนี้ไม่รักไม่ศรัทธาไม่เชื่อไม่ได้แล้วครับ
• พ่อภาวนาขออย่าให้ใจเราดื้อหยาบกระด้างต่อเครื่องหมายนี้เลย
o คือ “ความรัก” ที่ทรงรักเรา คนเรานะเห็นรูปหัวใจก็รู้ว่าคือความรัก
o เวลาเป็นหนุ่มสาว ใครส่งรูปหัวใจมาให้วันวาเลนไทน์ก็ซึ้งเกินประมาณ เพราะเครื่องหมายมันบอกว่ารัก
o พ่อจำได้วัยเด็ก ไปเรียน วันวาเลนไทน์มีเพื่อนซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาติดกระเป่า ติดเสื้อ ติดแขนกันเต็มไปหมด.. ไปเรียนกลับมาบ้านมีแต่รอยยิ้ม หวานซื้อตรึงใจ ก็เพราะเครื่องหมายรูปหัวใจหรือดอกกุหลาบ..
o บ้าไหม ก็บ้านะ แต่เป็นวัยของเรา วัยรุ่น อยู่โรงเรียนชายล้วนยังไม่วายติดรูปหัวใจให้กันเล๊ย... (เสียงสูง) เพราะมันเป็นเครื่องหมายของ “ความรัก”

• พี่น้องที่รักครับ... เครื่องหมายที่แสดงความรักที่สุดที่เราต้องเชื่อ “พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” ทรงรักเราถึงเพียงนี้
o เราไม่ต้องการเครื่องหมายอะไรอีก ไม่ต้องขอเครื่องหมายอะไรอีก ไม่ต้องรออะไรอีกเพื่อจะเชื่อครับ เชื่อได้เลย หวังได้เลย รักได้เลย อย่าฝืนเครื่องหมายนี้ อย่าดื้อต่อความรักของพระเจ้าอีกเลยนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรให้เรา มีแต่รัก รัก รัก และนำไปสู่การให้อภัยที่สุดเหมือนพระองค์ครับ... อาแมน อาแมน อาแมน
o รักนะครับ จุ๊บๆ (วัยรุ่นเขาจบกันแบบนี้ครับ จุ๊บๆ แปลว่า รัก เครื่องหมายครับ) แต่เรามีเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า คือ รักแบบพระเยซูเจ้าครับ
• อ้อแล้วอย่าใช้เครื่องหมายผิดๆนะครับ
o จำได้ไหม ยูดาสทำอะไร “จูบเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและมิตรภาพ”
o แต่ยูดาสนัดแนะพวกทหารของสมณะว่า “เราจูบคนไหน จับกุมเลย” ...
o เครื่องหมายแสนดีมีมิตรภาพ หลายเป็นเครื่องหมายแห่งการ “ทรยศ” ไปได้อย่างไรกัน..
o อย่านะครับ อย่าขับรถย้อนศร อย่ากลับรถในที่ห้ามกลับ อย่าดื้อที่จะไม่รักถ้าพระองค์ทรงมอบเครื่องหมายแห่งความรักให้เรารักกันและกันดังเช่นพระองค์
o อาแมนอีกทีครับ... อัลเลลูยา ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์