"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:14-21…
14บรรดาศิษย์ลืมนำขนมปังไปด้วย และในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียว 15พระองค์ทรงกำชับเขาว่า “จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด” 16บรรดาศิษย์จึงพูดกันว่า “นี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปัง”

17พระเยซูเจ้าทรงทราบ จึงตรัสว่า “ทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือ ท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือ 18มีตา แต่ไม่เห็น มีหู แต่ไม่ได้ยินหรือ ท่านจำไม่ได้หรือว่า 19เมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง” เขาตอบว่า “สิบสองกระบุง” 20”เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า” เขาทูลตอบว่า “เจ็ดตะกร้า” 21แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “จงระวังเชื้อแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด”
o บรรดาศิษย์ได้ยินพระวาจานี้ พวกเขาคิดถึงเรื่องขนมปัง พวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่ได้นำขนมปังติดมาพอเพียงขณะเดินทางกับอาจารย์ พวกเขาคิดว่าพระองค์ตรัสหมายถึงอาหารที่พวกเขาจะมีไม่พอ จนลืมไปว่าพระองค์ทรงเลี้ยงประชากรสองครั้งสองคราด้วยขนมปังไม่กี่ก้อน แต่เลี้ยงคนได้สี่พันหรือห้าพันคน..
o พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ แต่พระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงเชื้อแป้งของฟาริสีและเฮโรดนั้นคือเชื้อแป้งที่ทำให้ฟูซึ่งความชั่วร้ายและความหน้าซื่อใจคดต่างหาก
• พ่อถามตัวเองว่า พระวาจาที่ตรัสเมื่อประมาณสองพันปีก่อนนั้น “จงระวังเชื้องแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด” นั้นจะมีความหมายเป็นคำเตือนสอน และตักเตือนพวกเราในปัจจุบันหรือไม่ มีความหมายอะไรสำหรับเราในปัจจุบัน... พ่อคิดถึงสิ่งนี้ครับ...

• ฟาริสี พวกฟาริสี หรือชาวฟาริสี คือ
o กลุ่มคนศาสนาที่เคร่งครัดกับธรรมเนียมของบรรพบุรุษ เคร่งครัดกับธรรมบัญญัติของโมเสส เคร่งครัดจนดูเหมือนบ้าคลั่งเหลือเกินกับเรื่องธรรมบัญญัติ และประกาศตนจากความเคร่งครัดธรรมเนียมมากมายจริงๆ ประกาศว่าตนเป็นคนแสนดี คนรักพระเจ้า คนศรัทธาในพระเจ้ามากๆแบบโดดเด่น (จำเรื่องฟาริสีภาวนาให้พระวิหารได้ไหม เขายื่นด้านหน้า ภาวนา โอ้อวดพระเจ้าว่าเขาจำศีลบ่อย เขาทำดี เขาบริจาค เขาศรัทธา และก็ไม่วายในคำภาวนายังไปเปรียบกับคนเก็บภาษีคนนั้นที่คุกเข้าไม่กล้าเงยหน้ามองพระวิหารเพราะสำนึกตนว่าเป็นคนบาป และขอความเมตตา...)
o ฟาริสีเป็นอริกับพระเยซูเจ้าเสมอ เพราะพระองค์สอน พระองค์ทำเครื่องหมายอัศจรรย์ พระองค์ลงไปเคียงบ่าเคียงไหล่หรือเรียกว่าเสด็จลงไปใกล้ชิดกินอาหารร่วมโต๊ะกับคนเก็บภาษี กับคนบาป... ฟาริสีคอยตำหนิ จับผิดพระเยซูเจ้าตลอดเวลา... คอยหาช่องตำหนิหรือเอาให้ถึงตายกับพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ละเมิดธรรมบัญญัติ..
o สรุปว่าฟารีสีคือตัวแทนของความ “หน้าซื่อใจคด มือถือสากปากถือศีล พวกเอาหน้าในสังคม พวกข้างนอกสุกใสข้างใสเป็นโพรงหรือหลุมศพที่ทำสวยภายนอก พวกที่จิตใจสกปรกมากๆแต่ทำตัวได้สะอาดเนียนเกรียนไปเรื่อย” พ่อก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรต่อดี เขียนต่อไปก็หาคำอธิบายได้ไม่หมด
o ภาษาเปรียบเทียบ (Analogy) กับยุคสังคมไทยของเราเราก็มีคนแบบฟาริสีหรือเฮโรดมีมาก เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้า เป็นผู้ปกครองแบบชั้นแนวหน้า พ่อคิดว่าเราพิจารณาเปรียบเทียบได้...

• ชื้อแป้งของฟาริสี
o คนศาสนาแบบฟาริสี มีในทุกๆศาสนา แม้แต่พวกเราพระสงฆ์นักบวชของศาสนาต่างๆ คนของศาสนาหรือคนแบบพ่อนี่เองที่ได้รับความนับถือ ยกย่องว่าเป็นคนขอพระเจ้าเป็นคนศาสนา แต่บางทีเราก็เป็นแบบฟาริสีไปด้วย
o บางทีเราสอนเรื่องความซื่อสัตย์ เรื่องทางสายธรรมสมถะ สอนความยากจน ความบริสุทธิ์ แต่บางทีบ่อยครั้งบางคนก็เป็นแบบฟาริสีเช่นกัน บางทีก็ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงหรือเป็นเหมือนหลุมศพ...
o บางทีเราก็โลภ ร่ำรวยสะสมมากมายหรือแม้แต่อาจจะโกงด้วยความเนียเกรียนเช่นกัน บางทีก็เล่นพรรคพวก ร่ำรวยจนเกินสามัญชนคนธรรมดาจะรวยได้เพราะการเล่นเงิน เล่นหุ้น หรือแม้แต่ยักยอกเรียกเก็บเชิงนโยบาย และก็ไม่ได้เป็นของจริง ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี
o บางทีคนแบบเราคนศาสนาก็เอาเหมือนกัน ในศาสนาต่างๆ หลายวัดก็สะสมกันเป็นสิบๆ ร้อยๆ หรือพันๆล้าน หรือแม้แต่ที่เราได้ยินจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือบทวิเคราะห์ บางทีคนศาสนา วัด นิกายใหญ่คนนับถือเยอะก็ร่ำรวยเป็นหมื่นล้าน อาศัยความได้เปรียงทางจิตวิญญาณและความลุ่มหลงของประชาชน...

• เชื้อแป้งของเฮโรด

o คือคนของการเมือง อำนาจ การปกครอง ที่ฉ้อโกงสังคมการเมือง พวกนี้ก็อาการหนักมาก กษัตริย์เฮโรดเป็นคนหวงอำนาจมาก กอบโกยมาก บ้างคลั่งการก่อสร้างรากฐานและกิจการเพื่อตนเอง เพื่อเอาใจคอการเมือง เอาใจจักรพรรดิโรมันแต่ก็พร้อมจะทรยศตลอดเวลา ไม่ได้มีความจริงใจใด เอาแต่อำนาจ... ทำร้าย ฆาตกรรม ทุกคนที่เฮโรดระแวงแบบอุ้มฆ่าทำได้เสมอ...
o ลูกชายของตนเองสามคนเฮโรดก็ฆ่าหมดเพราะเกรงจะมาแย่งอำนาจ คนใกล้ตัวที่ถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาก็ฆ่าหมดเช่นกัน... เฮโรดเป็นตัวแทนของอำนาจทางสังคมการเมืองที่เลวร้ายและฉ้อโกงที่สุด
o เชื้อแป้งของเฮโรด มีในทุกยุคทุกสมัย... การเมือง สังคม พวกที่ดูเป็นใหญ่เป็นโต เรื่องนี้พ่อก็ไม่อยากเขียนเยอะเพราะเชิงประจักษ์มันชัดหมดแล้ว.. ความร่ำรวยของพรรคการเมืองใหญ่ที่ได้อำนาจไปที่ผ่านมาก็โกงกินสารพัดจัดเต็มกันเสียขนาด รวยยกตระกูล อำนาจนับถือ เวลาหาเสียงนะครับ เดินไหว้คนทั่วบ้านทั่วเมือง ยากมือไหว้แม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงออกน้อมถ่อมตน... เขาว่ากันว่าเดินผ่านสุนัขยังแทบเผลอยกมือไหว้..
o แต่ความจริงในชีวิตที่ผ่านมา... พ่อได้เห็นนักการเมือง เป็นใหญ่เป็นโต ได้อำนาจบริหารจัดการ ก็เป็นเจ้านายละทีนี้ เป็นใหญ่และคาดหวังว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ ต้องเรียก “ท่าน ฯพณฯท่าน และก็ท่านนายก ท่านรัฐมนตรี ท่านนั่นท่านนี่ กลายเป็นว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ ทั้งๆที่เขาเคยเดินไปหาแม้ค้าแม่ขายชาวบ้านแม้แต่ตามสลัม เดินถึงเดินหา ยกมือไหว้ สัญญามากมาย...
o แต่พอได้อำนาจ... อย่าฝันเลยว่าจะได้เข้าไปถึงตัวท่านอีก รายรอบด้วยบอดี้การ์ด (พวกนี้กลัวโดนทำร้ายที่สุด เพราะมักจะกลายเป็นที่เกลียดชังเพราะความฉ้อโกงคอรัปชั่นสุดๆ และไม่ได้เห็นคนหรือความดีส่วนรวมอยู่ในสายตาอีกเลย...) บ่อยครั้งภาพทั้งหลายก็น่าตำหนิจริงๆ แต่ตำหนิไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมากนั้น

• พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเตือนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ระวังเชื้อแป้งของเฮโรดแลเชื้อแป้งของฟาริสี... มีความหมายอย่างไรสำหรับเรา
o พ่อเห็นแล้วว่าพระองค์สอนสุดยอด เพราะเชื้อแป้งมันมีพลังทำให้เติบโตพอฟู... ความชั่วร้ายของคนที่เป็นนักศาสนาหรือนักการเมืองทั้งสองมิตินั้นถ้าไม่ดี หรือทำตัวเลวร้าย ความประพฤติเช่นนี้เป็นเหมือนเชื้อแป่งที่จะติดต่อเติบโตไปในสังคม พวกนี้จะเดินตัวพองเลยครับ ตรงนี้เราคงเข้าใจ คุ้นเคยนะครับ พรรคพวกของความคนคนเลวก็ขยายพรรคขยายพวกหาแนวร่วมกระจายสู่ท้องถิ่นกินกันทั่วหัวระแหง...
o ถ้าเป็นคนศาสนาที่ไม่ดีหรือโลภก็ไม่ต่างกัน ขยายกลุ่มเพิ่มประชากรเพื่อเงินบุญเงินทานสร้างความร่ำรวยแทนที่จะสร้างสติ สร้างความดี แต่กลับ... เดินทางไปทั่วเพื่อหาประโยชน์จากศรัทธาและความดีของประชาชน ประชนแสนดีแสนซื่อก็กลายเป็นเหยื่อที่น่าชื่นชมและฝันเฟื่องเรื่องรางวัลสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่ากันไป

• เราคงต้องตัดสินใจเลือก “เชื้อแป้งแท้แห่งพระเจ้า” คือ พระวาจา คำสอนของพระองค์ เพื่อทำให้ชีวิตของเราได้ฟูขึ้นในทางดี กระจายความดีและข่าวดีไปยังเพื่อนพี่น้อง เราต้องเข้าใจ ต้องเรียนรู้เชื้อแป่งเลวร้ายของฟาริสีและเฮโรด และกลับใจมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเชื้อแป้งแห่งชีวิต เชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า คือความยุติธรรม ความดี ความรักเมตตา และช่วยกันทำให้สังคม ครอบครัว สังคมศาสนาของเรา ฟูขึ้นด้วยความสะอาดปราศจากเชื้อราและเชื้อร้ายใดๆ นอกจากพระศาสนจักรที่สวยงามด้วยศรัทธาแท้ และสังคมที่สวยงามด้วยความดีเพื่อส่วนรวมแท้จริงครับ
• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ใส่เชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรสวรรค์และร่วมกันทำให้สังคมและโลกได้ฟูขึ้นกันให้มากๆ เติขโตขึ้นในความรักของพระเจ้าครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซีบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:13-24) พี่น้อง ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องความประพฤติในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือลัทธิยิวว่า ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย ข้าพเจ้าเคร่งครัดในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ แต่พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ทรงเรียกข้าพเจ้า เดชะพระหรรษทานของพระองค์ และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษามนุษย์ผู้ใดเลย หรือไม่ได้ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียและกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่นๆ...
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2022สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 1:6-12) พี่น้อง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า...
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022วันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกฮาบากุก (ฮบก 1:2-3; 2:2-44) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า...
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 66:10-14) ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1...
TBS FAIR 2022
เชิญลงทะเบียนสำหรับผู้มาร่วมงานประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ (คลิก https://bit.ly/3Ccj3kl )
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 460 รางวัลคุณธรรมอวอร์ด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 459 แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์