"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
มธ 21:28-32…
28“ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” 29บุตรตอบว่า “ลูกไม่อยากไป” แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน 30พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สอง พูดอย่างเดียวกัน บุตรคนที่สองตอบว่า “ครับพ่อ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไป

31สองคนนี้ใครทำตามใจพ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน
32เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• มาถึงอาทิตย์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว... ชื่อที่เราได้ยินในพระวรสารเกือบทุกวัน พิธีกรรมของพระศาสนจักรจัดไว้ให้เราอ่านและไตร่ตรองเพื่อดำเนินชีวิต ชื่อนั้น คือ “ยอห์น” ยอห์น บัปติส ชื่อนี้มากบ่อยจริงๆ วันนี้ในพระวรสารตอนนี้ที่เราได้อ่าน ก็ปรากฏชื่อยอห์นนี้ที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึง 3 ครั้ง “เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น”

• อ่านไปพ่อก็ขนลุกครับ “ยอห์น” มาหลายรอบ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีชื่อนี้ปรากฏหมายรอบจริงๆ ทำไม ทำไม ทำไม แน่นอน พ่อชื่อนักบุญยอห์นเหมือนกัน อธิบายไปครั้งก่อนๆแล้ว และชื่อยอห์น แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา” ก็แสนจะไพเราะเหลือเกิน... ยอห์น ยอห์น ยอห์น ซ้ำแล้วซ้ำอีก... แต่วันนี้มีสามประเด็นที่พ่ออยากนำมาจากประโยคสุดท้ายของพระวรสารวันนี้ที่พ่อยกมาครับ
1. “เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม” พ่อคิดว่าเราต้องไตร่ตรองเรื่อง “หนทางแห่งความชอบธรรม” จริงๆ พ่อเองต้องไตร่ตรองมากๆ ตอนเด็ก พ่ออยู่วัดนักบุญยอห์น เจ้าเจ็ดนี่เอง มีเพลงสรรเสริญนักบุญยอห์นบัปติสนี่แหละครับที่พ่อร้องขึ้นใจ ประโยคหนึ่งเขียนว่า “ท่านสู่โลกนี้เพื่อชี้สวรรค์ นำความหวาดหวั่นให้แก่อบาย” พี่น้องที่รัก วันนี้เรามาไตร่ตรอง “ทางแห่งความชอบธรรม หรือทางสวรรค์” พ่อคิดว่า คือ หนทางแห่งพระบัญญัติของพระเจ้า คือ หนทางแห่งความเที่ยงตรง สัตย์จริงๆ พ่อคิดว่า การเตรียมฉลองคริสตมาสปีนี้จะมีความหมายมากถ้าเราฟังเสียงของท่านนักบุญยอห์น และให้เราได้ดำเนินชีวิตใน “หนทางเที่ยงตรง” ถามตนเองตรงๆ เราซื่อตรงกันไหม เราเที่ยงตรงกันไหม... ชีวิตเราคิดเคี้ยวเลี้ยวลด ไม่ซื่อไม่ตรงที่ไหนบ้างอย่างไรบ้าง... มาเลยครับ มาฝั่งเสียงของท่านนักบุญยอห์น และออกไปรอรับเสด็จพระคริสตเจ้า ให้เราฟังเสียงเตือนของพระวาจา และให้เราได้กลับใจจริงๆ เลิกเดินทางผิด ผิดแล้วก็กลับใจได้นี่ครับ.. คิดผิดตัดสินใจผิด คิดใหม่ ชดใช้ เริ่มใหม่ได้นี่ครับ... สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ “สำนึก” ครับ... บุตรคนแรกบอกพ่อว่าไม่ไป...ไม่ไปทำงานตามคำสั่งพ่อ... แต่ที่สุดสำนึก คิดได้ แล้วก็ไปเพราะ “สำนึก” พี่น้องครับ เราคริสตชนต้องมีสำนึกผิดชอบชั่วดีเด่นชัดกว่าใครๆ จะผิดมั่วชั่วตามไปและดื้อด้านไม่สำนึกก็น่าเสียใจ น่าเสียดายมโนธรรมที่พระเจ้าแสนดีทรงประทานให้เรา สิ่งที่พระบิดาทรงรักและเรียกเราให้สำนึกรักพระองค์ ให้รักเพื่อนพี่น้องของเรา คงน่าเสียดายตายเลยถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยสำนึกในพระพรครับ ดังนั้น “ยอห์น” เตือนเราเช่นนี้ให้เดินทางตรง สอนหนทางเที่ยงธรรม ขอให้เราดำเนินชีวิตเที่ยงตรง เตรียมชีวิตที่เที่ยงตรงเพื่อรับเสด็จพระเยซูกันครับ

2. ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น พระเยซูเล่าเรื่องเปรียบเทียบนี้เพื่อตำหนิฟาริสีจริงๆ คนที่เป็นใหญ่ มีหน้ามีตา เป็นคนในตำแหน่งฐานะทางศาสนาและเป็นที่ยอมรับ.. แต่พวกเขาคิดว่าตนเองดีแล้ว ไม่ต้องการกลับใจแล้ว มีสำนึกที่ดีแล้ว... ไม่เชื่อยอห์นที่มาสอนความเที่ยงธรรม ทั้งๆที่ยอห์นเคยตำหนิพวกคนพวกนี้ว่า เป็นสัญชาติงูร้าย... แต่พวกเขาไม่ได้ฟัง พวกเขาใช้ชีวิตทางศาสนา เป็นคนชั้นสูงในศาสนา แต่หารู้ร้อนรู้หนาวกับคนยากจนและคนบาป กลับดูถูกเหยียดหยามคนบาป และนำเสนอตนเองเป็นคนดีเปอร์เฟค ไม่มีบาป ขนาดภาวนายังต้องแยกที่กันยืน ไม่ยืนร่วมกันคนบาป ภาวนาอยู่แถวหน้า มีผ้าห้อยรุงรัง และโดดเด่นในศาสนสถาน... แต่ที่จริง ดื้อที่สุด ไม่มีสำนึกเลย ไม่ยอมทำตามพระบัญญัติด้วยใจจริงๆ แถมยังเหยียดหยามคนบาป และคอยแต่ตำหนิ สอนชี้ ไม่ได้ปฏิบัติแม้แต่ปลายนิ้ว.. พระเยซูทรงตำหนิพวกเขาแรงๆเสมอ... พี่น้องที่รักครับ เสียงเตือนของยอห์น พระดำรัสเตือนของพระเยซูด้วยอุปมาวันนี้ พ่อรู้สึกกลัวว่า พ่อเองนี่แหละที่จะเป็นฟาริสีแถวหน้า และเกรงว่า บางทีเราอาจจะพลาดเป็นเหมือนฟาริสีแถวต่อๆกันไป... ดังนั้น พ่อคิดว่า เรารีบ “กลับใจ” ให้เราสำนึก ตระหนัก ใช้โทษบาป และรีบเตรียมรับเสด็จพระองค์ด้วยการฟังและสำนึก และปฏิบัติตามพระวาจา พระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้ากันเถอะนะครับ ให้เราเห็นใจพี่น้อง คนที่ผิดพลาด ช่วยเหลือ สำคัญมากทำตามที่พระบิดาทรงเรียกร้อง “รักพระองค์และรักเพื่อนพี่น้องด้วยใจจริงมากขึ้นทุกวันครับ”

3. ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น” พ่อคิดว่าถึงเวลาจริงๆที่พ่อต้องเชื่อมากขึ้ง ต้องกลับใจมากเชื่อในพระคริสตเจ้ามากขึ้น และอันที่จริง มองตนเองลึกลงไป เราก็คนบาปหนาเหมือนกัน เราไม่ได้ชอบธรรมกว่าคนอื่นๆเลย ยิ่งถ้าเราเชื่อเสียงมโนธรรมที่ดี สำนึกรู้ตัวในความผิดบอกพร่อง เรายิ่งเห็นความรักของพระเจ้า และที่สำคัญ เรายิ่ง “เห็นใจ” เพื่อนพี่น้องที่อาจผิดพลาด ทำบาป หลงทางไป และบ่อยครั้ง พวกเขาเป็นบทสอนที่ดีแก่เราได้มากมาย... พ่อไม่ลืมว่า ถ้าจะสารภาพ และไตร่ตรองจริง พ่อก็เป็นคนบาปที่ต้องการพระเมตตาและการกลับใจมากเช่นกัน... ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากฟังเสียงของพระเจ้าอีกครั้งดังเช่นทุกวัน ฟังเสียงเตือนขอพระเจ้า เสียงเตือนให้เดินทางชอบธรรมมากขึ้น พ่อคิดว่า วันนี้ เสียงของยอห์น ชื่อของยอห์นบัปติสที่ได้ยินมาทุกๆวันในเทศกาลนี้กำลังมีความหมายมากขึ้นสำหรับพ่อและสำหรับพี่น้องทุกคนครับ...

• พี่น้องที่รักครับ... ถ้าเราดื้อไป กลับมาน่ารักเถอะครับ
o ถ้าเราหลงไป กับมาในหนทางของพระเจ้าเถอะครับ และในพระองค์ เราพี่น้องทุกคนจะได้รับการสวมกอดด้วยความรักนิรันดร์ของพระเจ้า... เราจะได้รักกันในฐานะคริสตชน “พี่น้องที่รัก” ในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งครับ เขียนเสร็จ เทศน์เสร็จ พ่ออยากจะเดินไปหาพี่น้องที่รักทุกท่าน และขอกอดแน่นๆด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า ความรักจริงๆใจที่ใสซื่อเปี่ยมสุขกับทุกคนครับ...
o วันนี้ในครอบครัว กับพี่น้อง สวมกอดกันแน่นๆ ด้วยรัก การคืนดี และหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับ กับเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่เราอาจจะไม่ได้มองเขาเป็นพี่น้องมานาน เพราะเขาอาจไม่ดีในสายตาเรา... และเราอาจจะคิดว่าเราดีกว่าเขา...
o ถึงเวลาครับ คืนดี สวมกอด และต้อนรับกัน อย่าได้ปฏิเสธกันเลย... ความรัก คือ การต้อนรับกันและกันนะครับ.. ยอห์นมาแล้วครับ เชื่อยอห์นเถอะครับ พ่อเองก็มีนามท่านยอห์นบัปติสเป็นองค์อุปถัมภ์ พ่อก็คงต้องหันกลับมาเชื่อท่านยอห์นให้มากขึ้นเหมือนกันครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2022
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2022นักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรมบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 7:10-17 ) ในครั้งนั้น อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอล ส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’ ” สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาทีนั่นเถิด แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป...
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 5:14-15, 21-24...
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022ระลึกถึง นักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 3:1-8 และ...
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022นักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส ( อมส 2:6-10,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์