"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 131

ความวางใจดุจเด็กน้อยa

อาจไม่มีเพลงสดุดีบทใด ที่แสดงความสุภาพถ่อมตนเท่ากับเนื้อหาของ สดด บทนี้ ภาพของทารกน้อยในอ้อมกอดของมารดาสะท้อนความเชื่อและความวางใจอย่างสมบูรณ์ ที่อิสราเอลมีต่อพระเจ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ (มธ 18:3)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจข้าพเจ้ามิได้หยิ่งผยอง

            ตาข้าพเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่น

        ข้าพเจ้าไม่ฝักใฝ่สิ่งใหญ่โต

            หรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินกว่าข้าพเจ้า

2      มิใช่เช่นนั้น ข้าพเจ้ามีใจสงบเสงี่ยม

            เหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดา

            วิญญาณข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อย

3      อิสราเอลจงหวังในพระยาห์เวห์เถิด

            บัดนี้และตลอดไป

131 a วิญญาณที่มีความสงบสุขมอบตัวไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ปล่อยวางความกังวลและความทะเยอทะยานจนหมดสิ้น ประชากรของพระเจ้าจะต้องมีความไว้วางใจต่อพระองค์ดุจเด็กน้อยเช่นนี้ ดู อสย 30:15.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก