"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

              เพลงสดุดีที่ 114             (Vg 113 A)

การอพยพจากประเทศอียิปต์a

            สดด บทนี้ก็เป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะมากอีกบทหนึ่ง บรรยายเหตุการณ์ในสมัยอพยพออกจากอียิปต์ และการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน การใช้ภาพพจน์บรรยายถึงทะเลที่ถอยหนี แม่น้ำจอร์แดนที่ไหลกลับ ภูเขากระโดดโลดเต้นเหมือนแกะเพศผู้ ล้วนมีความไพเราะและเป็นภาพที่น่าประทับใจและจินตนาการของผู้อ่านผู้ฟัง เพลงสดุดีบทนี้เหมาะสมมากกับวันสมโภชปัสกาที่ชาวอิสราเอลเฉลิมฉลองพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ทรงนำเขาออกจากอียิปต์เข้ามาในแผ่นดินแห่งพระสัญญา โดยที่ธรรมชาติไม่อาจขัดขวางเขาได้ พระศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือนชนชาติอิสราเอลใหม่   จึงยังคิดคำนึงตลอดมาว่าตนมีกำเนิดมาจากปัสกาของพระคริสตเจ้า ซึ่งเปิดทางให้ตนเดินไปถึงเมืองสวรรค์ แผ่นดินแห่งพระสัญญาด้วย

1      เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์

            เมื่อเผ่าพันธุ์ของยาโคบออกจากประชาชนต่างภาษา

2      ยูดาห์กลายเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

            และอิสราเอลก็เป็นเขตปกครองของพระองค์

3      ทะเลแลเห็นก็ถอยหนี

            แม่น้ำจอร์แดนก็ไหลกลับ

4      ภูเขากระโดดดังแกะเพศผู้

            เนินเขาก็โลดเต้นเหมือนลูกแกะ

5      ทะเลเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงถอยหนีเล่า?

            แม่น้ำจอร์แดนเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงไหลกลับ?

6      ภูเขาเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงกระโดดดังแกะเพศผู้?

             เนินเขาเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงโลดเต้นเหมือนลูกแกะ?

7      แผ่นดินเอ๋ย จงสั่นสะท้านเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

            เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งยาโคบ

8      พระองค์ทรงเปลี่ยนหินผาให้เป็นสระน้ำ

            ทรงเปลี่ยนหินเหล็กไฟให้เป็นพุน้ำ

114 a เพลงสดุดีบทนี้ ซึ่งสำนวนแปลโบราณทั้งหลายรวมเข้ากับ สดด บทต่อไป เล่าถึงเหตุการณ์สองเรื่องคู่ขนานกัน (เทียบ สดด 66:6 เชิงอรรถ b) คือเรื่องการข้ามทะเลต้นกก (อพย 14) และการข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ยชว 3)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก