"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

สายสืบของโยชูวา: ที่เยริโคa

2 1โยชูวา บุตรของนูน ได้ส่งชายสองคนเข้าไปสอดแนมในทางลับb เขากล่าวว่า 'จงไปสำรวจประเทศและเมืองเยริโค' พวกเขาได้ออกไปและเข้าไปในบ้านของโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับเพื่อค้างคืน 2มีผู้รายงานกษัตริย์ของเยริโคว่า 'มีชายชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาที่นี่เพื่อสอดแนมประเทศของเรา' 3กษัตริย์ของเยริโคจึงได้มีหนังสือถึงรำหับว่า 'จงส่งคนที่มาและค้างคืนที่บ้านของท่านออกมา เพราะพวกเขาได้มาสอดแนมประเทศของเรา' 4แต่นางได้พาชายทั้งสองไปซ่อนตัวไว้ นางกล่าวว่า 'เป็นความจริงที่มีพวกผู้ชายมาหาดิฉัน แต่ดิฉันไม่ทราบว่าพวกเขามาจากไหน   5เมื่อประตูเมืองกำลังจะปิดตอนใกล้เที่ยงคืน พวกเขาได้ออกจากบ้านและดิฉันไม่ทราบว่าไปไหน จงออกติดตามพวกเขาไปโดยเร็ว พวกท่านอาจตามพวกเขาทัน'

6นางได้พาชายสองคนขึ้นไปบนหลังคาบ้านและซ่อนพวกเขาไว้ใต้กองป่านที่นางได้เก็บมา 7พวกที่ค้นหาได้รีบออกตามพวกเขาไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามน้ำ ประตูเมืองได้ปิดลงเมื่อพวกที่ออกติดตามได้เดินทางผ่านไป

ข้อตกลงระหว่างราหับและสายสืบ

8ยังไม่ทันที่ชายทั้งสองจะเข้านอน ราหับได้ขึ้นมาหาพวกเขาบนหลังคา 9นางกล่าวกับพวกเขาว่า 'ดิฉันทราบว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงมอบประเทศนี้แก่พวกท่าน พวกเราเกรงกลัวพวกท่าน และทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างหวาดกลัวเมื่อพวกท่านกำลังเข้ามาใกล้ 10เพราะพวกเราได้ยินมาว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้ทะเลไม้อ้อแห้งต่อหน้าพวกท่านเมื่อเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ และทราบว่าพวกท่านได้ทำอะไรกับสองกษัตริย์ของอาโมไรต์ คือสิโหนและโอกที่ฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน ผู้โดนคำแช่งให้ถูกทำลาย 11เมื่อพวกเราได้ยินเรื่องนี้ หัวใจแทบหยุดเต้น เวลานี้ ไม่มีใครกล้าต่อต้านพวกท่าน เนื่องจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ทรงเป็นพระเจ้าทั้งในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างc 12ดังนั้น เนื่องจากดิฉันได้มีความกรุณาต่อพวกท่าน โปรดสาบานกับดิฉันต่อพระยาห์เวห์ว่า 13พวกท่านจะให้ความกรุณาต่อครอบครัวของบิดาของดิฉัน และให้ความมั่นใจแก่ดิฉันว่า พวกท่านจะไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้องชายหญิงของดิฉัน รวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างของพวกเขา และช่วยเราให้พ้นจากความตาย'

14ชายทั้งสองตอบนางว่า 'เราขอเอาชีวิตเป็นประกัน แต่ท่านต้องไม่แพร่งพรายภารกิจของเรา เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองนี้ให้แก่พวกเราแล้ว เราจะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์' 15จากนั้น นางได้หย่อนพวกเขาลงมาทางหน้าต่าง เนื่องจากบ้านของนางอยู่ติดกำแพงเมือง พูดได้ว่านางอาศัยอยู่บนกำแพงเมือง 16นางกล่าวกับพวกเขาว่า 'จงมุ่งไปทางเนินเขา มิฉะนั้นพวกท่านอาจวิ่งเข้าหาพวกที่ออกติดตามพวกท่าน จงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวัน จนกว่าพวกที่ออกค้นหาจะกลับ หลังจากนั้น จึงเดินทางต่อไป'   17ชายทั้งสองกล่าวกับนางว่า   'เราจะทำตามข้อตกลงที่ท่านได้ให้เราสาบานไว้ดังนี้ 18เมื่อพวกเราบุกประเทศ ท่านจะต้องผูกเชือกสีแดงเส้นนี้ไว้ที่หน้าต่างบ้านบานที่ท่านได้หย่อนเราลง และพาบิดามารดา พี่น้องและสมาชิกทุกคนของครอบครัวมาอยู่ในบ้านของท่าน 19ถ้าผู้ใดออกนอกประตูไปที่ถนน โลหิตของเขาจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง และจะมาตำหนิว่าเราไม่ได้   แต่โลหิตของทุกคนที่อยู่ในบ้านจะตกบนศีรษะของเราถ้ามีผู้ใดแตะต้องพวกเขา 20แต่ถ้าท่านแพร่งพรายภารกิจของเรา เราจะถือว่าเราหมดไม่มีข้อผูกมัดตามคำสัญญาที่เราสาบานไว้ 21นางกล่าวว่า 'ตกลงตามที่พวกท่านกล่าว' นางปล่อยพวกเขาไปและพวกเขาได้จากไป หลังจากนั้น นางได้ผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่างบานนั้นd

การกลับมาของสายสืบ

22พวกเขาออกไปและมุ่งไปยังเนินเขา พวกเขาคอยอยู่ที่นั่นสามวัน จนกระทั่งพวกที่ออกติดตามได้กลับบ้านหลังจากค้นหาจนทั่วบริเวณและไม่พบ 23คนทั้งสองจึงลงจากเนินเขา เดินข้ามแม่น้ำ และเมื่อไปหาโยชูวา บุตรของนูน พวกเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น 24พวกเขากล่าวกับโยชูวาว่า 'พระยาห์เวห์ได้ทรงมอบเมืองทั้งหมดไว้ในกำมือของเราแล้ว   ชาวเมืองต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นพวกเรากำลังเข้าไปใกล้'


2a บทที่ 2-9 เป็นการรวบรวมธรรมประเพณีจากสักการะสถานของเผ่าเบนยามินที่เมืองกิลกาล (4:19 เชิงอรรถ b) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยริโครวมข้อมูลจากธรรมประเพณี 2 สาย คือ 1. เรื่องการส่งผู้สอดแนมและเรื่องนางราหับ (บทที่ 2) ซึ่งจะจบใน 6:22-25 2. เรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนและการเข้ายึดเมืองเยริโค (บทที่ 3-4 และ 6) เรื่องการเข้ายึดเมืองอย่างอัศจรรย์นี้ดูเหมือนจะเป็นการเล่าแทนเรื่องการใช้กำลังทัพเข้าจู่โจมที่เขียนไว้แต่เดิม ต่อจากเรื่องนางราหับดังที่มีกล่าวพาดพิงถึงใน 24:11

b ชิทธิม (ต้นกระถินเทศ) หมายถึงที่ราบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตาย (กดว 25:1; 33:49)

c ข้อความนี้ให้นางราหับประกาศยืนยันความเชื่อตามแนวความคิดของ ฉธบ (ดู ฉธบ 4:39) นางราหับรอดชีวิตเพราะความเชื่อ (ฮบ 11:31) และไรับความชอบธรรมเพราะกิจการที่นางได้กระทำ (ยก 2:25) ในต้นฉบับภาษาฮีบรู ชื่อราหับยังใช้เรียกชื่อสัตว์ประหลาดตามตำนานเทพ (โยบ 7:12 เชิงอรรถ f; 9:13) และยังเป็นชื่อสัญลักษณ์ของประเทศอียิปต์ใน สดด 87:4

d ข้อ 17-21 น่าจะอยู่ก่อนข้อ 15 และหลังจากนั้นจะไม่มีการกล่าวถึงเชือกสีแดงอีกเลย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก