"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

โยชูวา

I. การพิชิตดินแดนแห่งพันธสัญญา

ก. การเตรียมการ

การชุมนุมเพื่อเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญา

1 1เมื่อโมเสสข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์สิ้นชีวิตa พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวา บุตรของนูน และเป็นผู้ช่วยของโมเสสว่าb   2'โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้สิ้นชีวิตแล้ว ท่านและประชาชนจงออกเดินทางเวลานี้และข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังประเทศซึ่งเราจะมอบให้แก่พวกเขา (ชาวอิสราเอล)   3ทุกที่ที่ฝ่าเท้าของท่านย่างเข้าไปเหยียบ จะเป็นที่ที่เราจะมอบให้แก่ท่าน ตามที่ได้ประกาศไว้กับโมเสสว่าเราจะทำ   4ตั้งแต่ทะเลทรายและเลบานอน ไปจนถึงแม่น้ำยูเฟรติส (ดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต์) รวมถึงทะเลใหญ่ด้านตะวันตก จะเป็นดินแดนของท่านc 5ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิต ไม่มีผู้ใดจะต่อต้านท่านได้ เราจะอยู่กับท่านเหมือนกับที่ได้อยู่กับโมเสส เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน'

ความช่วยเหลือของพระเจ้าขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ต่อการถือพระบัญญัติ

6'จงเข้มแข็งและหนักแน่น เนื่องจากท่านคือบุคคลที่จะให้ประชากรนี้ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ในดินแดนซึ่งเราได้สัญญากับบรรพบุรุษว่าจะมอบแก่พวกเขา 7เพียงแต่ท่านต้องเข้มแข็งและหนักแน่น และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อที่โมเสส ข้ารับใช้ของเราได้กำหนดไว้สำหรับท่าน จงอย่าบ่ายเบี่ยงไปทางขวาหรือทางซ้าย แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในทุกแห่งที่ท่านไป   8จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของท่านเสมอ และจงไตร่ตรองถึงทุกเช้าค่ำ เมื่อท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน การกระทำของท่านจะเจริญรุ่งเรือง ท่านจะประสบความสำเร็จ 9เราไม่ได้บอกท่านหรือว่า จงเข้มแข็งและหนักแน่น? ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะสถิตอยู่กับท่าน'

ความช่วยเหลือจากเผ่าที่ตั้งรกรากทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

10โยชูวาจึงออกคำสั่งแก่บรรดาผู้นำd ของประชาชนว่า 11'จงไปทั่วค่ายและประกาศคำสั่งนี้ให้ประชากรทราบ "จงเตรียมสัมภาระให้พร้อม เพราะอีกสามวัน เราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน และเข้ายึดครองดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่าน"' 12ต่อจากนั้น โยชูวาได้กล่าวกับชนเผ่ารูเบนและชนเผ่ากาด และชนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่า 13'จงจำคำสั่งของโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ที่ได้ให้ไว้แก่พวกท่านซึ่งมีใจความว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ในการที่ทรงนำพวกท่านไปยังถิ่นอาศัย ได้ทรงยกกรรมสิทธิ์ในดินแดนที่พวกท่านอยู่ให้แก่พวกท่าน 14ภรรยาและลูกหลาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของพวกท่านจะอยู่ในดินแดนที่โมเสสมอบให้ทางฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน ส่วนพวกชายฉกรรจ์นักรบ จะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นขบวนทัพ นำหน้าพวกพี่น้องและให้ความช่วยเหลือพวกเขาe 15จนกว่าพระยาห์เวห์จะทรงให้พี่น้องและพวกท่านเองได้หยุดพัก เมื่อเข้ายึดครองดินแดนที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านทรงมอบให้ได้แล้ว หลังจากนั้น พวกท่านจึงอาจเดินทางกลับและครองดินแดนที่เป็นของพวกท่านซึ่งโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้มอบให้ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน' 16พวกเขาตอบโยชูวาว่า 'พวกเราจะทำตามทุกอย่างที่ท่านสั่ง และไม่ว่าท่านจะส่งพวกเราไปที่ใด เราก็จะไป 17พวกเราได้เชื่อฟังโมเสสอย่างไร พวกเราจะเชื่อฟังท่านเช่นเดียวกัน ขอเพียงให้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านสถิตอยู่กับท่านเหมือนดังที่พระองค์ได้สถิตอยู่กับโมเสส 18ถ้าผู้ใดขัดคำสั่งของท่าน หรือไม่เชื่อฟัง ผู้นั้นจะต้องรับโทษประหารชีวิต ขอท่านจงเข้มแข็งและหนักแน่น'


a ผู้เรียบเรียงหนังสือโยชูวาใช้ลีลาการเขียนและแนวความคิดของ ฉธบ เล่าเรื่องต่อไป รวบรวมข้อมูลมาจากธรรมประเพณีโบราณที่กล่าวถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยเฉพาะธรรมประเพณีของเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์

b 'ผู้ช่วย' ในภาษาฮีบรู mesharet เป็นตำแหน่งที่พระคัมภีร์ใช้กับโยชูวาตามปรกติ (ดู อพย 24:13; 33:11; กดว 11:28) ตำแหน่งที่มีเกียรติมากกว่า “ผู้รับใช้” 'ebed ยกเว้นในวลี 'ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์' ตำแหน่ง “ผู้ช่วย” ยังใช้กับข้าราชสำนักของกษัตริย์ (1 พศด 27:1) หรือผู้ประกอบพิธีกรรมอีกด้วย สำหรับเรื่องชื่อของโยชูวา บทบาทของเขาในการสำรวจแผ่นดินแห่งพระสัญญา ความซื่อสัตย์และการแต่งตั้งเป็นผู้สืบตำแหน่งของโมเสส ดู อพย 17:9; 24:13; 33:11; กดว 11:28; 13:8,16; 14:5ฯ, 30,38; 27:15-23; ฉธบ 3:21,28; 31:7-8,14,23; 34:9.

c เขตแดนของแผ่นดินที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ที่นี่ให้ชาวอิสราเอลเข้ายึดครอง (ดู ปฐก 15:18; ฉธบ 1:7; 11:24 ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a) เป็นเขตแดนของแผ่นดินแห่งพระสัญญาตามอุดมการณ์ อาณาเขตดังกล่าวแผ่ขยายกว้างกว่าแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรจริงในบทที่ 13-19 วลี 'ดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต์' ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก สมณะผู้เรียบเรียงคงเติมเข้ามาในภายหลัง

d ”หัวหน้า” หน้าที่ของ “หัวหน้า” ที่ว่านี้ยังไม่เจาะจง (ดู ฉธบ 20:5, 8) คำนี้อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่ของแต่ละเผ่าที่ช่วยผู้พิพากษาในการบันทึกคดี (ดู ฉธบ 16:18; 1 พศด 23:4) หรือหมายถึง “หัวหน้าผู้ควบคุมงาม” (ดู อพย 5:6)

e ใน ยชว การยึดครองแผ่นดินคานาอันเป็นผลงานของทุกเผ่าร่วมกัน ไม่ใช่เป็นความพยายามของแต่ละเผ่าตามลำพังอย่างที่กล่าวไว้ใน วนฉ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก