"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

 โยชูวา

I. การพิชิตแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

ก. การเตรียมการ

การชุมนุมเพื่อเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

1 1เมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์สิ้นชีวิตa พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาบุตรของนูน และเป็นผู้ช่วยของโมเสสว่าb 2“โมเสสผู้รับใช้ของเราได้สิ้นชีวิตแล้ว เวลานี้ท่านและประชากรจงออกเดินทางข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังแผ่นดินซึ่งเราจะมอบให้แก่ชาวอิสราเอล 3ทุกที่ที่ฝ่าเท้าของท่านย่างเข้าไปเหยียบ จะเป็นที่ที่เราจะมอบให้แก่ท่าน ตามที่ได้สัญญาไว้กับโมเสส 4ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและเลบานอน ไปจนถึงแม่น้ำยูเฟรติส คือแผ่นดินทั้งหมดของชาวฮิตไทต์ รวมถึงทะเลใหญ่ด้านตะวันตกจะเป็นแผ่นดินของท่านc 5ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิต ไม่มีผู้ใดจะต่อต้านท่านได้ เราจะอยู่กับท่านเหมือนกับที่ได้อยู่กับโมเสส เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังหรือทอดทิ้งท่าน”

6“จงเข้มแข็งและหนักแน่น เพราะท่านจะต้องนำประชากรนี้เข้าไปรับกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินซึ่งเราได้สัญญากับบรรพบุรุษว่าจะมอบแก่เขา 7เพียงแต่ท่านต้องเข้มแข็งและหนักแน่น และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อที่โมเสสผู้รับใช้ของเราได้กำหนดไว้สำหรับท่าน จงอย่าบ่ายเบี่ยงไปทางขวาหรือทางซ้าย แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในทุกแห่งที่ท่านไป 8จงมีหนังสือธรรมบัญญัตินี้ติดอยู่กับริมฝีปากของท่านเสมอ และจงไตร่ตรองทุกเช้าค่ำ เมื่อท่านปฏิบัติตามที่มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน การกระทำของท่านจะเจริญรุ่งเรือง ท่านจะประสบความสำเร็จ 9เราไม่ได้บอกท่านหรือว่าจงเข้มแข็งและหนักแน่น ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะสถิตกับท่าน”

ความช่วยเหลือจากเผ่าที่ตั้งรกรากทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

10โยชูวาจึงออกคำสั่งแก่บรรดาผู้นำdของประชากรว่า 11“จงไปทั่วค่ายและประกาศคำสั่งนี้ให้ประชากรรู้ จงเตรียมสัมภาระให้พร้อม เพราะอีกสามวันเราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์” 12โยชูวากล่าวกับชนเผ่ารูเบน ชนเผ่ากาดและชนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่า 13“จงจำคำสั่งของโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้แก่ท่านว่า เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านพักผ่อน และทรงยกแผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ท่านแล้ว 14ภรรยาและลูกหลาน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของท่านจะอยู่ในแผ่นดินที่โมเสสมอบให้ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนักรบชายฉกรรจ์จะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นขบวนทัพ นำหน้าพี่น้องและให้ความช่วยเหลือเขาe 15จนกว่าพระยาห์เวห์จะทรงให้พี่น้องของท่านได้พักผ่อนเหมือนกับที่ทรงกระทำกับท่านแล้ว เขาจะได้ยึดครองแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้ หลังจากนั้น ท่านจะกลับมายึดครองแผ่นดินที่เป็นมรดกของท่าน ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์มอบให้ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน” 16เขาทั้งหลายตอบโยชูวาว่า “พวกเราจะทำตามทุกอย่างที่ท่านสั่ง และไม่ว่าท่านจะส่งพวกเราไปที่ใด เราก็จะไป 17เราได้เชื่อฟังโมเสสอย่างไร เราจะเชื่อฟังท่านเช่นเดียวกัน ขอเพียงให้พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสถิตกับท่านเหมือนดังที่พระองค์สถิตกับโมเสส 18ถ้าผู้ใดขัดคำสั่งของท่าน หรือไม่เชื่อฟัง ผู้นั้นจะต้องรับโทษประหารชีวิต ท่านจงเข้มแข็งและหนักแน่นเถิด”

 

1 a ผู้เรียบเรียงหนังสือโยชูวาใช้ลีลาการเขียนและแนวความคิดของ ฉธบ เล่าเรื่องต่อไป รวบรวมข้อมูลมาจากธรรมประเพณีโบราณที่กล่าวถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญา โดยเฉพาะธรรมประเพณีของเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์

b “ผู้ช่วย” ในภาษาฮีบรู mesharet เป็นตำแหน่งที่พระคัมภีร์ใช้กับโยชูวาตามปกติ (ดู อพย 24:13; 33:11; กดว 11:28) ตำแหน่งที่มีเกียรติมากกว่า “ผู้รับใช้” 'ebed ยกเว้นในวลี “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” ตำแหน่ง “ผู้ช่วย” ยังใช้กับข้าราชสำนักของกษัตริย์ (1 พศด 27:1) หรือผู้ประกอบพิธีกรรมอีกด้วย สำหรับเรื่องชื่อของโยชูวา บทบาทของเขาในการสำรวจแผ่นดินแห่งพระสัญญา ความซื่อสัตย์และการแต่งตั้งเป็นผู้สืบตำแหน่งของโมเสส ดู อพย 17:9; 24:13; 33:11; กดว 11:28; 13:8, 16; 14:5ฯ, 30, 38; 27:15-23; ฉธบ 3:21, 28; 31:7-8, 14, 23; 34:9

c เขตแดนของแผ่นดินที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ที่นี่ให้ชาวอิสราเอลเข้ายึดครอง (ดู ปฐก 15:18; ฉธบ 1:7; 11:24 ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a) เป็นเขตแดนของแผ่นดินแห่งพระสัญญาตามอุดมการณ์ อาณาเขตดังกล่าวแผ่ขยายกว้างกว่าแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรจริงในบทที่ 13-19 วลี “ดินแดนทั้งหมดของชาวฮิตไทต์” ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก สมณะผู้เรียบเรียงคงเติมเข้ามาในภายหลัง

d “ผู้นำ” หน้าที่ของ “ผู้นำ” ที่ว่านี้ยังไม่เจาะจง (ดู ฉธบ 20:5, 8) คำนี้อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่ของแต่ละเผ่าที่ช่วยผู้พิพากษาในการบันทึกคดี (ดู ฉธบ 16:18; 1 พศด 23:4) หรือหมายถึง “หัวหน้าผู้ควบคุมงาน” (ดู อพย 5:6)

e ใน ยชว การยึดครองแผ่นดินคานาอันเป็นผลงานของทุกเผ่าร่วมกัน ไม่ใช่เป็นความพยายามของแต่ละเผ่าตามลำพังอย่างที่กล่าวไว้ใน วนฉ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก