"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กษัตริย์โยสิยาห์

    49. 1การระลึกถึงกษัตริย์โยสิยาห์น่าชื่นชมเสมือนกำยาน

          ที่ผู้ปรุงเครื่องหอมเตรียมไว้อย่างดี

          พระนามของพระองค์หวานฉ่ำดุจน้ำผึ้งในปากของทุกคน

          ไพเราะดุจเสียงดนตรีในงานเลี้ยง

          2พระองค์ทรงทุ่มเทพลังเพื่อทำให้ประชากรกลับใจa

          ทรงขจัดรูปเคารพน่ารังเกียจที่ขัดต่อธรรมบัญญัติ

          3พระองค์ทรงมุ่งพระทัยไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้า

          ในสมัยที่ประชากรฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ

พระองค์ทรงฟื้นฟูความยำเกรงพระเจ้า

กษัตริย์พระองค์สุดท้ายและประกาศกเยเรมีย์

            4นอกจากกษัตริย์ดาวิด  เฮเซคียาห์ และ โยสิยาห์แล้ว

          กษัตริย์อื่นทุกพระองค์ทรงกระทำบาปมากมาย

          ทรงละทิ้งธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด

          บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ก็สูญสิ้นไป

          5เพราะทรงมอบอำนาจของตนให้ผู้อื่นb

          ทรงมอบศักดิ์ศรีของตนให้ชนต่างชาติ

          6ศัตรูเหล่านี้เผานครศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับพระวิหาร

          ทำให้ถนนหนทางร้างผู้คน

          7ตามคำพยากรณ์ของประกาศกเยเรมีย์cซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นทรงทำร้าย

          ทั้งๆที่เขาได้รับเจิมเป็นประกาศกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

          ให้เป็นผู้รื้อถอน ทำลาย และทำให้พังพินาศ

          จะได้สร้างและปลูกขึ้นอีก

ประกาศกเอเสเคียล

            8ประกาศกเอเสเคียลเห็นนิมิตรุ่งโรจน์

          ที่พระเจ้าทรงสำแดงบนราชรถที่บรรดาเครูบพยุงไว้

          9เขาระลึกถึงบรรดาศัตรูเมื่อประกาศล่วงหน้าถึงพายุหมุนd

          และได้ทำดีต่อผู้ดำเนินตามหนทางตรง

ประกาศกน้อยสิบสององค์

            10ขอให้ประกาศกทั้งสิบสององค์eมีผู้สืบทอดคุณธรรม

เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่จากหลุมศพ

          เพราะเขาเหล่านั้นเคยให้กำลังใจยาโคบ

          และช่วยประชากรให้รอดพ้น มีความเชื่อและความหวัง

เศรุบบาเบลและโยชูวา

            11เราจะยกย่องสรรเสริญเศรุบบาเบลได้อย่างไร

          เขาเป็นดังแหวนตราที่สวมอยู่บนมือขวา

          12โยชูวา บุตรโยซาดักก็เช่นเดียวกัน

          ในสมัยของเขาและเศรุบบาเบล เขาทั้งสองคนเป็นผู้สร้างพระวิหาร

          และถวายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

          พระวิหารใหม่นี้จะมีความรุ่งเรืองตลอดไป

เนหะมีย์

            13ประชากรจะระลึกถึงเนหะมีย์ต่อไปเป็นเวลานาน

          เขาเป็นผู้สร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่ให้พวกเรา

          สร้างประตูเมืองที่มีดาลกั้นขวางไว้

          และสร้างบ้านให้เราใหม่

ทบทวนอดีต

            14ไม่มีผู้ใดถูกสร้างบนแผ่นดินเหมือนกับเอโนค

          พระเจ้าทรงรับเขาจากแผ่นดินไปอยู่กับพระองค์

          15ไม่มีมนุษย์ใดเกิดมาเหมือนโยเซฟ เขาเป็นผู้นำพี่น้อง   

และเป็นผู้ค้ำจุนประชากรของตน

          แม้กระดูกของเขาก็ยังได้รับความเคารพ

          16เชมและเสทเป็นผู้มีเกียรติสูงสุดในหมู่มนุษย์

          แต่อาดัมอยู่เหนือสิ่งสร้างที่มีชีวิตทั้งปวง

49 a “ทรงทุ่มเทพลังเพื่อให้ประชากรกลับใจ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ทรงเป็นทุกข์เพราะความชั่วของพวกเรา”

b “ทรงมอบอำนาจของตนให้แก่ผู้อื่น” – ข้อความนี้อาจหมายถึงการที่กษัตริย์แห่งยูดาห์ทำสนธิสัญญากับชนต่างชาติ หรืออาจหมายถึงการที่พระเจ้าทรงลงโทษบาปของบรรดากษัตริย์โดยให้ประชาชนถูกเนรเทศไปต่างแดน – ในต้นฉบับภาษาฮีบรู ประธานของประโยคคือพระเจ้า (กริยาในเอกพจน์) ไม่ใช่ “บรรดากษัตริย์” (ซึ่งกริยาในต้นฉบับภาษากรีกอยู่ในพหูพจน์)

c “ตามคำพยากรณ์ของประกาศกเยเรมีย์” – แปลตามตัวอักษรว่า “ในมือของประกาศกเยเรมีย์”

d “ระลึกถึงศัตรู.....พายุหมุน” – ข้อความนี้อาจกล่าวพาดพิงถึคำพยากรณ์ของประกาศกเอเสเคียลประณามโกกและมาโกก ใน อสค บทที่ 38-39 (โดยเฉพาะ 38:22) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 9 ว่า 9เขายังกล่าวถึงโยบอีกด้วย ซึ่งปฏิบัติตามหนทางตรงทั้งสิ้น” (เทียบ อสค 14:14,20) – คำว่า “ศัตรู” ในต้นฉบับภาษากรีกอาจเกิดขึ้นเพราะผู้แปลสับสนคำว่า “โยบ” (‘iyob) กับคำว่า “ศัตรู” (‘oyeb) ซึ่งมีรากศัพท์เหมือนกัน (คือ ‘ – y – b ) 

e “ประกาศกน้อยสิบสององค์” เป็นหนังสือเล่มเดียวกันในหมวด “ประกาศกสมัยหลัง” (Later Prophets) ต่อจากหนังสือ อสย, ยรม และ อสค ในสารบบพระคัมภีร์ของชาวยิว แสดงว่าในสมัยของบุตรสิรา หนังสือพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูสมบูรณ์แล้วโดยแบ่งเป็นสามภาค คือ “ธรรมบัญญัติ” (Torah) – “ประกาศก” (Nebiim) – และ “ข้อเขียน” (Ketubim)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก