"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประกาศกเอลียาห์

   48. 1ต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวของประกาศกเอลียาห์ซึ่งเป็นเหมือนไฟ

          วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ

          2เขาทำให้เกิดขาดแคลนอาหารในหมู่ประชากร

          ความกระตือรือร้นของเขาทำให้ประชากรลดจำนวนลง

          3เขาปิดท้องฟ้าตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

          ทำให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าถึงสามครั้ง

          4ข้าแต่เอลียาห์ ท่านช่างมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเพราะการอัศจรรย์ที่ได้กระทำ

          ใครบ้างจะอวดตัวได้ว่าตนเท่าเทียมกับท่าน

          5ท่านปลุกผู้ตายคนหนึ่งให้กลับคืนชีพ

          และพ้นจากแดนมรณะตามพระบัญชาของพระผู้สูงสุด

          6ท่านผลักกษัตริย์หลายพระองค์ให้พินาศ

          และผลักบรรดาผู้ทรงเกียรติลงจากที่นอน

          7ท่านได้ยินพระวาจาติเตียนaที่ภูเขาซีนาย

          ได้ยินพระวินิจฉัยลงโทษบนภูเขาโฮเรบ

          8ท่านเจิมกษัตริย์หลายพระองค์ให้ลงโทษผู้กระทำผิด

          และเจิมบรรดาประกาศกให้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน

          9ท่านถูกยกขึ้นไปในพายุหมุนที่เป็นไฟ

          บนรถเทียมม้าเพลิง

          10ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคต

          เพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟ

          เพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร

          และแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่

          11บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข เขาตายในความรัก

          เพราะเขาทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วยb

ประกาศกเอลีชา

            12เมื่อเอลียาห์ถูกยกขึ้นไปในพายุหมุน

          เอลีชาก็ได้รับจิตของเขาอย่างเต็มเปี่ยม

          เขาไม่เคยหวาดกลัวผู้ทรงอำนาจใดๆตลอดชีวิต

          ไม่มีผู้ใดบังคับเขาได้

          13ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเขา

          แม้ในหลุมศพ ร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจาc

          14ขณะที่มีชีวิตอยู่ เขาทำปาฏิหาริย์ต่างๆ

          แม้เมื่อเขาตายแล้ว กิจการของเขาก็ยังน่าพิศวง

          15แต่ ประชากรก็ไม่ยอมกลับใจ

          ไม่ยอมละทิ้งบาปของตน

          จนกระทั่งประชากรถูกเนรเทศไปไกลจากดินแดนของตน

          และกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดิน

          16เหลือประชากรเพียงจำนวนน้อย

          พร้อมกับผู้ปกครองคนหนึ่งจากราชวงศ์ดาวิด

          คนเหล่านี้บางคนปฏิบัติเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

          แต่คนอื่นกลับทำบาปมากขึ้น

กษัตริย์เฮเซคียาห์

            17กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงเสริมสร้างนครของพระองค์ให้แข็งแรง

          ทรงขุดอุโมงค์ระบายน้ำเข้ากลางเมือง

          ทรงใช้เครื่องมือเหล็กเจาะหิน

          และสร้างบ่อเก็บน้ำไว้หลายบ่อ

          18ในรัชสมัยของพระองค์ กษัตริย์เซนนาเคริบทรงยกทัพมาทำสงคราม

          ทรงส่งรับชาเคห์d มาท้าทายศิโยน

          อวดตัวโอหังด้วยความหยิ่งยโส

          19ประชาชนก็วุ่นวายใจไม่รู้จะทำอย่างไร

          มีความเจ็บปวดดุจหญิงเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร

          20เขาทั้งหลายทูลวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเมตตา

          ยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากพระองค์

          พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทรงฟังจากสวรรค์ทันที

          ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยอาศัยประกาศกอิสยาห์

          21พระองค์ทรงโจมตีค่ายของชาวอัสซีเรีย

          และทูตสวรรค์ของพระองค์ก็ทำลายล้างเขาทั้งหลาย

ประกาศกอิสยาห์

            22กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า

          และทรงดำเนินตามหนทางของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษอย่างมั่นคงe

          ตามคำแนะนำของประกาศกอิสยาห์

          ผู้ยิ่งใหญ่และน่าเชื่อถือเมื่อเห็นนิมิต

          23ในสมัยของเขา ดวงอาทิตย์ถอยกลับ

          ทำให้กษัตริย์มีพระชนมายุยืนยาวต่อไป

          24อาศัยพลังดลใจของพระจิตเจ้า เขามองเห็นอนาคต

          และบรรเทาใจผู้เป็นทุกข์ในศิโยน

          25เขาเปิดเผยอนาคตจนถึงวาระสุดท้าย

          เปิดเผยสิ่งซ่อนเร้นก่อนที่จะอุบัติขึ้นf

48 a “พระวาจาติเตียน” – เหตุการณ์นี้อาจหมายถึงเหตุการณ์ที่มีเล่าใน 1 พกษ 19:9-18 เมื่อประกาสกเอลียาห์พบกับพระเจ้าที่ภูเขาโฮเรบ พระองค์ทรงตำหนิประกาศกเอลียาห์ (แต่ไม่โดยตรง) ที่เขาท้อแท้คิดว่าตนเป็นเพียงคนเดียวที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระองค์ แต่อันที่จริงยังมีประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์อยู่อีกถึง 7,000 คน (ข้อ 18)

b ต้นฉบับของข้อนี้ไม่ชัดเจน – แปลโดยคาดคะเน – หลังจากยกย่องบรรดาประกาศกแล้ว ผู้เขียนยังยืนยันว่าผู้ที่จะเห็นประกาศกเอลียาห์เมื่อเขาจะกลับมาอีกในยุคพระเมสสิยาห์ จะมีชีวิตตลอดไปเช่นเดียวกับผู้ที่ได้สิ้นใจ “ในความรัก” (ต่อพระเจ้า) – ข้อความนี้ยืนยันอย่างชัดเจนถึงความหวังในชีวิตอมตะ อย่างไรก็ดี ต้นฉบับภาษาฮีบรูที่ตรงนี้ไม่สมบูรณ์ (“ผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข”) อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงประกาศกเอลีชาที่เห็นประกาศกเอลียาห์ถูกพระเจ้าทรงยกไป (2 พกษ 2:10,12) ถ้าเป็นเช่นนี้ ข้อความในข้อนี้ก็เป็นเพียงตัวเชื่อมกับข้อความต่อไปในข้อ 12-14 เท่านั้น

c “แม้ในหลุมศพ ร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจา” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เนื้อหนังถูกสร้างขึ้นภายใต้เขา” – เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ประกาศกเอลีชายังปลุกผู้ตายให้กลับคืนชีพได้อีก (2 พกษ 13:20-21)

d “รับเชคาห์” – ผู้แปลหนังสือบุตรสิราคิดว่าคำนี้เป็นวิสามัญนาม แต่อันที่จริงเป็นชื่อตำแหน่งในราชสำนัก หมายถึง “หัวหน้าผู้เชิญเครื่องดื่มถวาย”

e “ทรงดำเนิน.....อย่างมั่นคง” เป็นการเล่นคำจากรากศัพท์ของพระนาม “เฮเซคียาห์” ซึ่งแปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงทำให้แข็งแรง”

f “เปิดเผยสิ่งซ่อนเร้นก่อนที่จะอุบัติขึ้น” อาจหมายถึงคำพยากรณ์ว่าการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนใกล้จะสิ้นสุด (อสย บทที่ 40-55) หรือหมายถึงข้อความในบทที่ 24-27 หรือบทที่ 61.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก