"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ซีโมนมหาสมณะ

   50. 1ซีโมนมหาสมณะ บุตรของโอนียาห์a

          ขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ซ่อมแซมพระวิหาร

          และในสมัยของเขายังได้สร้างป้อมปราการปกป้องสักการสถาน

          2เขาได้วางรากฐานสองชั้นรองรับกำแพงสูง

          ค้ำจุนบริเวณลานพระวิหารb

          3ในสมัยของเขา มีการขุดcบ่อเก็บน้ำ

          เป็นอ่างใหญ่เหมือนทะเล

          4เขาเอาใจใส่ป้องกันประชากรมิให้ต้องล่มจม

          จึงสร้างกำแพงป้องกันมิให้ศัตรูมาล้อมเมืองได้

          5เขาช่างสง่างามเมื่ออยู่กับประชากรที่ห้อมล้อมเขา

          เมื่อเขาออกมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหารd

          6เขาเป็นเหมือนดาวประจำรุ่งที่ส่องแสงในหมู่เมฆ

          เป็นเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญe

          7เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาเหนือพระวิหารของพระผู้สูงสุดf

          เป็นเหมือนสายรุ้งที่ฉายแสงในหมู่เมฆสุกใส

          8เป็นเหมือนดอกกุหลาบในฤดูใบไม้ผลิg

          เป็นเหมือนดอกลิลลี่ที่ริมลำธาร

          เป็นเหมือนหน่อต้นสนเลบานอนในฤดูร้อน

          9เป็นเหมือนกำยานบนไฟในถาดเผากำยานh

          เป็นเหมือนภาชนะทองคำบริสุทธิ์

          ประดับด้วยรัตนชาตินานาชนิด

          10เป็นเหมือนต้นมะกอกเทศใบเขียวสด มีผลดก

          และเป็นเหมือนต้นสนไซเปรสมียอดสูงเทียมเมฆ

          11เมื่อเขารับอาภรณ์สง่างาม

          และสวมเครื่องประดับงามระยับ

          เมื่อเขาก้าวขึ้นบนพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์

          ก็ทำให้บริเวณสักการสถานมีความสง่างามน่าชม

          12เมื่อเขารับส่วนเครื่องบูชาจากมือของบรรดาสมณะ

          ยืนอยู่ข้างกองไฟเผาเครื่องบูชา

          มีบรรดาพี่น้องห้อมล้อมอยู่เป็นวง

          ดั่งต้นสนเลบานอนมีกิ่งใบปกคลุมเหมือนต้นปาล์มตั้งอยู่โดยรอบ

          13ขณะที่บุตรหลานทุกคนของอาโรนยืนอยู่อย่างสง่า

          ถือของถวายสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

          ต่อหน้าชาวอิสราเอลทุกคนที่มาชุมนุมกัน

          14ซีโมนประกอบพิธีนมัสการ ณ พระแท่นบูชา

          และเตรียมเครื่องบูชาถวายแด่พระผู้สูงสุดผู้ทรงสรรพานุภาพ

          15เขายื่นมือไปหยิบถ้วยi

          เทเหล้าองุ่นถวาย

          ลงโดยรอบเชิงพระแท่นบูชา

          เป็นเครื่องหอมถวายแด่พระผู้สูงสุด กษัตริย์จอมจักรวาล

          16หลังจากนั้น บรรดาบุตรหลานของอาโรนก็ส่งเสียงร้องตะโกน

          และเป่าแตรที่ทำด้วยโลหะ

          ก่อให้เกิดเสียงดังกึกก้อง

          เป็นสัญญาณให้พระผู้สูงสุดทรงระลึกถึง

          17แล้วประชากรทั้งปวงก็พร้อมใจกัน กราบลงหน้าจรดพื้นทันที

          เพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเจ้าสูงสุด

          18บรรดานักขับร้องก็ร้องเพลงสรรเสริญ

          ด้วยเสียงเพลงที่มีทำนองไพเราะจับใจ

          19ประชากรก็วอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สูงสุด

          ถวายคำอธิษฐานภาวนาแด่พระผู้ทรงพระเมตตา

          จนกระทั่งคารวกิจjแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจบลง

          และพิธีกรรมสิ้นสุด

          20แล้วซีโมนก็ลงมา ชูมือขึ้น

          เหนือชาวอิสราเอลทั้งมวลที่มาชุมนุมกัน

          เพื่อกล่าวคำอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

          ด้วยความภูมิใจที่ได้ออกพระนามของพระองค์k

          21แล้วประชากรก็กราบลงนมัสการอีกครั้งหนึ่ง

          เพื่อรับพระพรจากพระผู้สูงสุด

คำเตือนใจ

            22บัดนี้ จงถวายพระพรแด่พระเจ้าจอมจักรวาลlเถิด

          พระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทุกแห่งหน

          ทรงยกย่องชีวิตของเราตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์

          ทรงปฏิบัติต่อเราตามพระเมตตา

          23ขอพระองค์ประทานจิตใจที่เบิกบานให้พวกเรา

          และทรงให้เราดำเนินชีวิตอย่างสันติในอิสราเอลตลอดไป

          24ขอพระองค์ทรงพระกรุณาต่อเราอย่างมั่นคง

          และทรงช่วยเราให้รอดพ้นในสมัยของเราm

ชนชาติที่น่ารังเกียจ

            25ข้าพเจ้ารังเกียจชนสองชาติ

          ชนชาติที่สามไม่น่าจะเรียกเป็นชนชาติเลย

          26คือชนชาติที่พำนักอยู่บนภูเขาเสอีร์n ชาวฟีลิสเตีย

          และประชาชนโง่เขลาซึ่งอยู่ที่เมืองเชเคมo

บทสรุป

            27คำสั่งสอนเปี่ยมด้วยสติปัญญาและความรู้ในหนังสือเล่มนี้

          เยซู บุตรสิรา บุตรเอเลอาซาร์ ชาวเยรูซาเล็มp ได้เขียนไว้

          ปรีชาญาณของเขาหลั่งไหลออกมาจากใจดังสายฝน

          28ผู้ที่ตรึกตรองคำสอนเหล่านี้ย่อมเป็นสุข

          ผู้ที่เก็บรักษาคำสอนนี้ไว้ในใจจะเป็นผู้มีปรีชา

          29ถ้าเขานำไปปฏิบัติ เขาก็จะเข้มแข็งในทุกกรณี

          เพราะแสงสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะชี้ทางให้เขาq

50 a ข้อความในบทนี้กล่าวถึงมหาสมณะซีโมนที่ 2 บุตรของมหาสมณะโอนีอัสที่ 3 – เขาอยู่ในตำแหน่งราวปี 220-195 ก.ค.ศ.

b เราไม่รู้แน่ว่า “รากฐานสองชั้น” และ “กำแพงสูง” ที่กล่าวถึงในข้อนี้หมายถึงอะไร  -- ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า ในสมัยของเขามีการสร้างกำแพงและย่านที่อยู่อาศัยติดกับพระราชวัง-- พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงการบูรณะพระวิหารตามที่เล่าถึงนี้ในที่ใดเลย แต่โยเซฟุส นักประวัติศาสตร์ชาวยิว บันทึกไว้ว่ากษัตริย์อันทิโอคัสที่ 3 (223-187 ก.ค.ศ.) ประทานเงินจำนวนหนึ่งเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร ซึ่งดูเหมือนจะยืนยันข้อความที่บุตรสิราเขียนไว้

c “ขุด” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ถูกย่อลง”

d “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหาร” – แปลตามตัวอักษรว่า “จากบ้านของม่าน” ซึ่งหมายถึงห้องชั้นในสุดของพระวิหารที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” และมีผ้าม่านกั้นไว้จากห้องที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” (ดู อพย 36:35-38)  ในบทนี้ บุตรสิรากล่าวถึงพิธีกรรมที่มหาสมณะประกอบในวันชดเชยบาป (หรือ “Yom Kippur”) – ดู ลนต 16.

e “วันเพ็ญ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “ในวันฉลอง”

f “พระวิหารของพระผู้สูงสุด” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระราชวัง”

g “ดอกกุหลาบในฤดูใบไม้ผลิ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหมือนดอกไม้ที่อยู่บนกิ่งในวันฉลอง”

h “ในถาดเผากำยาน” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพื่อถวายเครื่องบูชา”

i “หยิบถ้วย” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพิธีเทเหล้าองุ่นถวายแด่พระเจ้า -- อย่างไรก็ตาม หนังสือ ลนต ไม่กล่าวถึงพิธีนี้เลย – แต่  อพย 29:12 และ ลนต 8:15 กล่าวถึงพิธีเทเลือดสัตว์ถวายพระเจ้า

j “คารวกิจ” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เครื่องประดับ”

k “วันชดเชยบาป” เป็นวันเดียวในรอบปีที่มหาสมณะออกพระนามพระยาห์เวห์อวยพรประชากรได้

l “พระเจ้าจอมจักรวาล” – แปลตามตัวอักษรว่า “พระเจ้าของทุกสิ่ง” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล”

m ข้อนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า ขอให้พระกรุณาของพระองค์สถิตอยู่กับซีโมนอย่างมั่นคง ขอให้พันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับฟีเนหัสเป็นจริงในตัวเขา ขออย่าให้พันธสัญญนี้ถูกยกเลิกจากเขาและลูกหลานชั่วฟ้าดินสลาย

n “ภูเขาเสอีร์” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำนวนแปลโบราณภาษาละติน หมายถึง “ชาวเอโดม” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ภูเขาสะมาเรีย”

o “เมืองเชเคม” คือเมืองของชาวสะมาเรีย

p ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อนี้ว่า คำสั่งสอนที่มีปรีชาและสุภาษิตที่คมคายของซีเมโอน บุตรของเยซู บุตรของเอเลอาซาร์ บุตรของสิรา

q “แสงสว่าง.......หนทางให้เขา” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นชีวิต” *** สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมว่า “พระเจ้าประทานปรีชาญาณแก่ผู้ยำเกรงพระองค์ ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป อาเมน อาเมน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก