Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ฉ. สนธิสัญญาระหว่างอิสราเอลกับชาวกิเบโอน

การรวมกำลังต่อสู้กับชาวอิสราเอล

9 1เมื่อได้ยินเรื่องเหล่านี้ กษัตริย์ทุกคนทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ตามที่ราบสูงและที่ราบต่ำ ตามบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทางเลบานอน ชาวฮิตไทต์ อาโมไรต์ คานาอัน เปริสซี ฮีไวต์และคนเยบุส ได้ตกลงที่จะรวมตัวเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับโยชูวาและอิสราเอล

อุบายของชาวกิเบโอนa

3เมื่อพลเมืองของกิเบโอนทราบเรื่องว่าโยชูวาได้กระทำกับเยริโคและอัยอย่างไร ในส่วนของพวกเขา 4พวกเขาได้หันไปใช้อุบาย พวกเขาได้จัดเตรียมสัมภาระb และจัดการนำกระสอบเก่าและถุงหนังใส่เหล้าเก่าซึ่งแตกและถูกเย็บขึ้นบรรทุกลา 5พวกเขาสวมรองเท้าปะและเสื้อผ้าที่เปื่อยยุ่ย ขนมปังที่พวกเขานำติดตัวไปรับประทานก็แห้งแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย

6พวกเขามาหาโยชูวาในค่ายที่กิลกาล และกล่าวกับเขาและคนของอิสราเอลว่า 'เรามาจากประเทศห่างไกล จงทำสนธิสัญญากับเราเถิด' 7ชาวอิสราเอลตอบคนฮีไวต์เหล่านี้ว่า 'เท่าที่พวกเรารู้ พวกท่านอาจอาศัยอยู่ท่ามกลางเราทีเดียว แล้วเราจะทำสนธิสัญญากับพวกท่านอย่างไร?' 8พวกเขากล่าวกับโยชูวาว่า 'เรายอมเป็นข้ารับ

ใช้พวกท่าน' 'แต่พวกท่านเป็นใคร?' โยชูวาถามพวกเขา 'และพวกท่านมาจากที่ไหน? 9พวกเขากล่าวว่า 'ข้ารับใช้เหล่านี้มาจากประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมาก และได้มาเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน เราได้ยินเกี่ยวกับพระองค์และเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ได้ทรงกระทำในอียิปต์ 10เกี่ยวกับทุกสิ่งที่ได้ทรงทำกับกษัตริย์อาโมไรต์สองคนซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน คือกษัตริย์สิโหนของเฮชโบน และโอก กษัตริย์ของบาชาน ซึ่ง เคยอยู่ที่อัชทาโรท 11เพราะเหตุนี้ ผู้อาวุโสและประชาชนของเราทั้งประเทศได้กล่าวกับเราว่า "จงจัดเตรียมสัมภาระสำหรับเดินทาง ไปพบพวกเขาและกล่าวกับพวกเขาว่า เราเป็นข้ารับใช้ของพวกท่าน โปรดทำสนธิสัญญากับพวกเราเถิด" 12ดูสินี่คือขนมปังของเรา มันยังอุ่นอยู่เลยเมื่อเรานำออกจากจากบ้านเพื่อเตรียมสำหรับการเดินทางในวันที่เราออกเดินทางมาหาพวกท่าน แต่เวลานี้ อย่างที่พวกท่านเห็น มันแห้งกรอบเป็นเศษเล็กเศษน้อย 13ถุงเหล้าองุ่นเหล่านี้ยังใหม่อยู่เมื่อเราเติมใส่เหล้า พวกท่านก็เห็นว่ามันแตกจนหมด ส่วนเสื้อผ้าและรองเท้าของเราก็ขาดหลุดรุ่ยจากการเดินทางอันยาวไกล'

          14พวกผู้นำc ได้สุ่มลองชิมอาหารที่พวกเขามอบให้ แต่พวกเขาไม่ได้ถามว่าพระยาห์เวห์ทรงมีรับสั่งประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 15โยชูวาได้ทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขา และได้ทำสนธิสัญญากับพวกเขาโดยรับประกันชีวิตของพวกเขา และพวกผู้นำของชุมชนd ได้ลงนามรับรองสนธิสัญญานั้นด้วยคำสาบาน

16แต่ปรากฏว่า สามวันหลังจากการทำสนธิสัญญา พวกเขาได้มาทราบว่า คนเหล่านั้นเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตของอิสราเอล 17ชาวอิสราเอลได้ออกจากค่าย และมาถึงเมืองของพวกเขาหลังจากเดินทางสามวัน เมืองของพวกเขาคือกิเบโอน เคฟีราห์ เบเอโรทและคีริยาท-เยอาริม 18ชาวอิสราเอลไม่ได้โจตีพวกเขา เนื่องจากผู้นำของชุมชุนได้สาบานกับพวกเขาไว้ต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล แต่ชุมชนได้บ่นว่าพวกผู้นำ

ตำแหน่งของชาวกิเบโอนในชุมชน

19อย่างไรก็ตาม พวกผู้นำไปกล่าวกับชุมชนว่า 'เนื่องจากเราได้สาบานกับพวกเขาไว้ต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล เราไม่สามารถแตะต้องพวกเขาได้ในเวลานี้ 20เราจะทำดังนี้กับพวกเขา เราจะปล่อยให้พวกเขามีชีวิตe ดีกว่าที่จะนำการลงโทษมาสู่ตัวเราเพราะคำสาบานที่เราได้กล่าวไว้กับพวกเขา' 21และพวกผู้นำไปกล่าวต่อ

ว่า 'ให้พวกเขามีชีวิต แต่ให้เป็นคนตัดไม้และคนแบกน้ำสำหรับชุมชนทั้งหมด' พวกผู้นำได้กล่าวดังนั้น 22โยชูวาได้ส่งคนไปตามชาวกิเบโอนและถามพวกเขาว่า 'ทำไมพวกท่านจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่า "เราอาศัยอยู่ห่างไกล" เมื่อในความเป็นจริง พวกท่านอาศัยอยู่ใกล้พวกเรา? 23ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านต้องถูกสาปแช่ง และจะต้องเป็นทาสบริวารตลอดไป เป็นคนตัดฟืนและคนแบกน้ำในนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้า'f 24คำตอบของพวกเขาแก่โยชูวามีว่า 'เราได้ทำไปเพราะข้ารับใช้ได้รับการบอกกล่าวมาอย่างถูกต้องว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านได้ทรงมีรับสั่งแก่โมเสสข้ารับใช้ของพระองค์ให้ยกประเทศนี้ทั้งหมดแก่ท่านและทำลายพลเมืองทั้งหมดไปต่อหน้าท่าน นอกนั้นยังเป็นเพราะเมื่อท่านเคลื่อนมาทางเรา เรากลัวมากว่าจะต้องเสียชีวิต นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำสิ่งนี้ 25เวลานี้ ดังที่ท่านเห็น เราอยู่ในอำนาจของท่าน เชิญทำสิ่งที่ท่านเห็นดีและคิดว่าถูกต้องเถิด' 26สิ่งที่เขาได้ทำกับพวกเขามีดังนี้ เขาได้ช่วยพวกเขาให้รอดจากมือของชาวอิสราเอล ผู้ไม่ได้ฆ่าพวกเขาg 27แต่วันนั้นเอง โยชูวาได้สั่งให้พวกเขาเป็นคนตัดฟืนและคนแบกน้ำสำหรับชุมชน และสำหรับพระแท่นของพระยาห์เวห์ ตรงที่ซึ่งเขาจะเลือก และพวกเขายังทำเช่นนั้นอยู่จนทุกวันนี้


9a เรื่องนี้ทั้งหมดมีลักษณะการเขียนตามลีลาของธรรมประเพณีเฉลยธรรมบัญญัติ แม้ผู้เรียบเรียงได้ใช้ธรรมประเพณีโบราณ ซึ่งมาจากเผ่าเบนยามินอย่างแน่นอน แต่เราก็ไม่สามารถแยกแยะธรรมประเพณีโบราณเหล่านี้ได้ 'ชาวกิเบโอน' อาศัยอยู่ไม่เฉพาะในเมืองกิเบโอน (เอล-ยิบ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น) แต่ยังอาศัยอยู่ในเมืองใกล้เคียงอีกสามเมืองที่มีชื่อในข้อ 17 ชาวกิเบโอนเป็นคนต่างด้าว ไม่ใช่ชาวคานาอัน แต่เข้ามาแทรกอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวคานาอัน (ดู ข้อ 7; 11:19) เพราะฉะนั้นจึงแยกตัวจากชาวคานาอันและต้องการทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอล สนธิสัญญาระหว่างชาวกิเบโอนกับชาวอิสราเอลต้องมีมาแต่โบราณแล้ว ดังจะเห็นได้จากการที่กษัตริย์ดาวิดทรงชดเชยความผิดที่กษัตริย์ซาอูลได้กระทำต่อชาวกิเบโอน (2 ซมอ 21) แต่วิธีเล่าเรื่องในที่นี้แสดงเจตนาที่จะอธิบายเหตุผลทางเทววิทยาว่าทำไมสนธิสัญญากับชาวกิเบโอนนี้ไม่ขัดกับกฎการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ (ดู 6:17 เชิงอรรถ c) กฎเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับชนชาติที่อยู่นอกแผ่นดินคานาอัน ชาวกิเบโอนจึงใช้อุบายทำเป็นคนที่เดินทางมาจากไกล เมื่อชาวอิสราเอลสาบานเป็นมิตรกับชาวกิเบโอนแล้วจะคืนคำไม่ได้

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด เราจึงแปลตามต้นฉบับภาษากรีกคล้ายกับข้อ 9:12 แต่บางคนแปลว่า “เขาปลอมตัว”

c 'บรรดาหัวหน้า' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ในต้นฉบับภาษาฮีบรู มีว่า 'ผู้ชาย' การที่หัวหน้าชาวอิสราเอลยอมรับอาหารจากชาวกิเบโอน เท่ากับว่า ชาวอิสราเอลยอมทำพันธสัญญากับเขา (ปฐก 31:46ฯ)

d 'ชุมชน' เป็นศัพท์เฉพาะของตำนานสงฆ์หมายถึงชาวอิสราเอลที่มาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าหรือเพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของส่วนรวม (ดู บทที่ 22 โดยเฉพาะข้อ 12;) วนฉ 20:1; 1 พกษ 12:20

e 'เราจะปล่อยให้เขามีชีวิต' บางคนแปลว่า “ท่านจงปล่อย…” อาจเป็นข้อเสนอของบรรดาหัวหน้าให้โยชูวาปล่อยชาวกิเบโอนให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

f ”บ้านของพระเจ้า” ซึ่งมักจะเข้าใจว่าหมายถึง พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนั้น ในที่นี้น่าจะหมายถึง สักการสถานที่เมืองกิเบโอนมากกว่า (1 พกษ 3:4) ชาวกิเบโอนที่ทำงานในสักการสถานแห่งนี้ไม่ใช่คนพวกเดียวกับผู้รับใช้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (อสร 2:43,55) เพราะเอสราห์ยืนยันว่ากษัตริย์ดาวิดทรงจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้น คนกิเบโอนสมัครใจที่จะเป็นผู้รับใช้ในอิสราเอล (ข้อ 11; เทียบ ฉธบ 29:10) จึงมีฐานะต่ำกว่าชาวอิสราเอลอื่นๆ และสภาพนี้ไม่ใช่การลงโทษ

g กษัตริย์ซาอูลจะละเมิดสนธิสัญญากับชาวกิเบโอนนี้ กษัตริย์ดาวิดจึงต้องชดเชยความผิดโดยส่งตัวบุตรหลานกษัตริย์ซาอูลให้ชาวกิเบโอนไปประหารชีวิต (2 ซมอ 21:1-14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย