"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ง. การเข้ายึดเมืองอัย

รับสั่งของพระยาห์เวห์ต่อโยชูวา

8 1พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาหลังจากนั้นว่า 'จงกล้าหาญและอย่ากลัว จงเอานักรบทั้งหมดไปกับท่าน จงเดินทัพขึ้นไปรบกับอัย ดูเถิด เราได้มอบกษัตริย์ของอัย ประชาชน เมืองและดินแดนของเขาให้อยู่ในอำนาจของท่านแล้ว 2พวกท่านจะต้องปฏิบัติต่ออัยและกษัตริย์เหมือนกับที่พวกท่านได้กระทำต่อเยริโคและกษัตริย์ แต่ครั้งนี้ ของเชลยและฝูงสัตว์ที่ยึดได้เป็นของพวกท่าน จงเข้าหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้เมือง ทางด้านหลังของเมือง'

ยุทธศาสตร์ของโยชูวา

3โยชูวาได้ออกเดินทางไปรบกับอัยพร้อมกับนักรบของเขา โยชูวาเลือกผู้กล้าหาญที่สุดสามหมื่นคนและจัดส่งพวกเขาออกไปภายใต้กำบังของความมืด 4หลังจากที่ได้ให้คำสั่งเหล่านี้แก่พวกเขา 'จงตั้งใจฟัง! พวกท่านจะต้องเข้าหลบซ่อนอยู่ใกล้เมือง ทางด้านหลัง ไม่ห่างจากเมืองมากนัก และจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ! 5ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมด จะบุกเข้าไปยังเมือง และเมื่อประชาชนของอัยa ออกมาเพื่อรบพุ่งกับเราเหมือนกับที่พวกเขาได้กระทำในครั้งแรก พวกเราจะออกหนี 6พวกเขาจะออกไล่ตาม และเราจะดึงพวกเขาให้ออกห่างจากเมือง เนื่องจากพวกเขาจะคิดว่า "พวกเขากำลังหนีเหมือนอย่างที่ได้ทำในครั้งแรก"b 7เมื่อเห็นเช่นนั้น พวกท่านจะต้องรุดหน้าออกจากที่ซ่อนและเข้ายึดเมือง พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบเมืองให้อยู่ในอำนาจของพวกท่าน 8เมื่อพวกท่านเข้ายึดเมืองได้แล้ว จงจุดไฟเผาเมืองเสียด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังต่อรับสั่งของพระยาห์เวห์ ดีแล้ว นี่คือคำสั่งของข้าพเจ้า'

9โยชูวาได้ส่งพวกเขาออกเดินทางไป และพวกเขาได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ซุ่มและเข้าประจำการณ์อยู่ระหว่างเบธเอลและอัย ทางตะวันออกของอัย โยชูวาพักแรมอยู่กับประชาชน 10เมื่อลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น เขาได้ตรวจพลและพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล ได้ออกเดินนำพวกเขาไปยังอัย 11พวกนักรบที่เดินทัพไปกับเขาได้บุกเข้าทางด้านหน้าของเมืองและตั้งค่ายอยู่ทางเหนือของอัย มีหุบเขากั้นอยู่ระหว่างพวกเขากับเมือง 12โยชูวาได้นำกำลังราวห้าพันคนc และสั่งคนเหล่านี้ให้ตั้งดักซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอลและอัย ทางตะวันตกของเมือง 13กำลังพลได้ตั้งกองกำลังหลักอยู่ทางทิศเหนือของเมือง และตั้งกองกำลังสำหรับการซุ่มโจมตีไว้ทางตะวันตกของเมือง คืนนั้น โยชูวาได้บุกเข้าไปจนถึงกลางที่ราบ

การเข้ายึดเมืองอัย

14กษัตริย์ของเมืองอัยได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนในเมืองลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และรีบเร่งออกมา เพื่อเขาและกำลังพลจะสามารถเข้าพันตูกับอิสราเอลในสงครามบนที่ลาดชันd ซึ่งหันหน้าไปทางอาราบาห์ แต่เขาไม่รู้ว่า ได้มีการวางกำลังดักซุ่มโจมตีเขาไว้ทางด้านหลังของเมือง 15โยชูวาและอิสราเอลแสร้งทำเป็นถูกโจมตีพ่ายแพ้และหนีไปตามถนนที่ไปยังทะเลทราย 16ประชาชนในเมืองทั้งหมดได้พากันออกไล่ตาม และในการออกไล่ตามโยชูวา พวกเขาได้ถูกลวงให้ออกห่างจากเมือง 17ไม่มีชายฉกรรจ์แม้แต่คนเดียวเหลืออยู่ในเมืองอัย (และในเมืองเบธเอล)e ไม่มีใครไม่ได้ออกไล่ตามอิสราเอล และในการออกไล่ตามอิสราเอล พวกเขาได้ทิ้งเมืองไว้ปราศการป้องกัน

18พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโยชูวาว่า 'จงชี้ปลายดาบที่ท่านถืออยู่ไปทางเมืองอัยเพราะเรากำลังจะมอบเมืองให้ตกอยู่ในอำนาจของท่าน' โยชูวาจึงได้ชี้ดาบในมือของเขาf ไปทางเมือง 19ทันทีที่เขายื่นมือออก พวกทหารที่กำลังดักซุ่มอยู่ก็ลุกฮือออกจากที่ตั้ง วิ่งไปข้างหน้า เข้าเมือง เข้ายึดเมืองได้และจัดการจุดไฟเผาเมืองอย่างรวดเร็ว

20เมื่อคนของเมืองอัยหันกลับมามอง พวกเขาเห็นควันไฟลอยขึ้นจากเมือง ไม่มีใครกล้าวิ่งไปทางไหน เพราะพวกที่หนีไปทางทะเลทรายได้หันกลับมาสู้กับพวกที่ไล่ตามพวกเขา 21เพราะทันทีที่โยชูวาและอิสราเอลเห็นว่าเมืองได้ถูกยึดโดยพวกที่ดักซุ่มอยู่ และเห็นว่ามีควันไฟลอยขึ้นจากเมือง พวกเขาได้หันหลังกลับและโจมตีคนของเมืองอัย 22พวกคนอื่นได้ออกจากเมืองเพื่อเข้ารบพุ่งกับพวกเขาด้วย และคนของเมืองอัยจึงตกอยู่ในวงล้อมของชาวอิสราเอล บางคนทางด้านนี้ และบางคนทางอีกด้านหนึ่ง ชาวอิสราเอลได้ฟันพวกเขาล้มตายลงจนไม่มีใครรอดชีวิตและไม่มีใครหลบหนีไปได้ 23แต่กษัตริย์ของอัยถูกจับเป็น และถูกนำตัวมายังโยชูวา 24เมื่ออิสราเอลฆ่าชาวเมืองอัยตายจนหมดทั้งในทุ่งโล่งและในทะเลทรายที่พวกเขาได้ออกไล่ตามไปแล้ว และเมื่อทุกคนได้ล้มตายด้วยคบดาบ อิสราเอลได้กลับเข้าเมืองอัยและสังหารประชากรที่เหลือทั้งหมด 25ในวันนั้น มีผู้ล้มตายทั้งชายและหญิงรวมกันหนึ่งหมื่นสองพันคน เป็นประชาชนชาวอัยทั้งหมด

คำแช่งให้ถูกทำลาย การทำลายเมือง

26โยชูวาไม่ได้เอามือซึ่งใช้ชี้ดาบลงจนกระทั่งเขาได้จัดการกับพลเมืองอัยทุกคนตามคำสาปให้ถูกทำลาย 27สำหรับของเชลยที่ยึดได้ อิสราเอลเอาเพียงฝูงสัตว์และทรัพย์สินของเมืองตามรับสั่งที่พระยาห์เวห์ทรงให้กับโยชูวา 28หลังจากนั้น โยชูวาได้เผ่าเมืองอัย เป็นการทำให้เมืองพินาศย่อยยับมากกว่าเดิม จนกลายเป็นที่รกร้างมาจนถึงทุกวันนี้ 29เขาสั่งแขวนคอกษัตริย์ของอัยที่ต้นไม้g จนถึงเย็น แต่เมื่อดวงอาทิตย์ตก โยชูวาได้สั่งให้นำร่างของเขาลงจากต้นไม้ หลังจากนั้น ร่างของเขาได้ถูกโยนไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง และบนร่างของเขา มีการกองหินขึ้นเป็นกองใหญ่ ซึ่งยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

จ: การถวายเครื่องบูชาและการอ่านธรรมบัญญัติที่ภูเขาเอบาลh

พระแท่นทำด้วยหินที่ไม่ถูกสกัด

30หลังจากนั้น โยชูวาได้สร้างพระแท่นหลังหนึ่งสำหรับพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ไว้บนภูเขาเอบาล 31ตามที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้สั่งชาวอิสราเอล ดังที่มีเขียนไว้ในกฎหมายของโมเสสว่า แท่นทำด้วยหินที่ไม่ถูกสกัด ซึ่งไม่ได้มีการใช้เหล็กกับหินนั้น บนพระแท่นดังกล่าว พวกเขาได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์ รวมทั้งเครื่องบูชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน

การอ่านธรรมบัญญัติ

32ที่นั่น โยชูวาได้คัดลอกกฎหมายของโมเสสลงบนแผ่นศิลา เป็นกฎหมายที่โมเสสได้จารึกไว้ต่อหน้าชาวอิสราเอล 33อิสราเอล พร้อมกับผู้อาวุโส นายทหารและพวกตุลาการยืนอยู่สองข้างของหีบ หันหน้าเข้าหาพวกสมณะเลวีซึ่งกำลังหามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ มีทั้งคนต่างชาติและคนท้องถิ่น ครึ่งหนึ่งอยู่บนที่ราบชันตอนบนของภูเขาเกรีซิม และอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนที่ราบชันตอนบนของภูเขาเอบาลi ดังที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้สั่งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับการอวยพรประชาชน 34หลังจากนั้น โยชูวาได้อ่านถ้อยคำจากธรรมบัญญัติทั้งหมด -คำอวยพรและการสาปแช่ง- ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการ 35จากถ้อยคำที่โมเสสได้เขียนไว้ ไม่มีแม้แต่คำเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าที่ชุมนุมของอิสราเอล ซึ่งรวมทั้งพวกผู้หญิงและเด็ก และคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเขา


8a 'ชาวเมืองอัย' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เขาทั้งหลาย'

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'และเราจะคอยหนีต่อหน้าเขา' ซึ่งเป็นการคัดลอกซ้ำเหมือนปลายข้อ 5

c จำนวนห้าพันคนดูน่าจะเป็นไปได้มากกว่าจำนวน 30 000 คนในข้อ 3

d 'ที่ลาดเขา' จากคำว่า morad ซึ่งเป็นการคาดคะเน ดู 7:5 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า mo'ed แปลว่า 'สถานที่กำหนด'

e ต้นฉบับภาษากรีกละ 'และในเมืองเบธเอล'

f การยกหอกชี้ไปทางเมืองของศัตรูไม่เป็นเพียงสัญญาณรบ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าจะทรงช่วยทำลายเมืองนั้นอย่างแน่นอนคล้ายกับที่โมเสสกระทำใน อพย 17:9, 11

g การแขวนร่างของศัตรูที่ถูกประหารประจานไว้ (ดู 10:26-27) เป็นธรรมเนียมที่ชาติอื่นๆในสมัยโบราณปฏิบัติกันด้วย (ดู 1 ซมอ 31:10) ตามกฎใน ฉธบ 21:22-23 ร่างที่ถูกแขวนประจานจะต้องถูกนำลงมาก่อนค่ำ (เทียบ ยน 19:31)

h ข้อ 30-35 เข้ามาคั่นกลางเรื่องการยึดครองแผ่นดินคานาอัน (ใน 9:6 โยชูวายังอยู่ที่ค่ายเมืองกิลกาล) เป็นข้อความที่ผู้เรียบเรียงเพิ่มเข้ามาโดยรับแรงบันดาลใจจาก ฉธบ 11, 27 และ 31 ผู้เรียบเรียงอาจเขียนเรื่องนี้แทนเรื่องที่กล่าวถึงสักการสถานที่เมืองเบธเอล ซึ่งอยู่ใกล้เมืองอัย เพื่อตัดข้อความที่สนับสนุนความถูกต้องของสักการสถานที่เมืองเบธเอลเสีย เพราะเนวความคิดของ ฉธบ อนุญาตให้มีสักการสถานเพียงแห่งเดียวที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น

i เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองเชเคม มีภูเขาเอบาลอยู่ทางเหนือ และภูเขาเกรีซิมอยู่ทางใต้ ต่อมา อาจจะในสมัยเนหะมีย์ ชาวสะมาเรียสร้างวิหารของตนบนภูเขาเกริซิม วิหารนี้ถูกพระเจ้าอันทิโอคัส เอปิฟาเนสทำลาย (2 มคบ 6:2; ดู 5:23)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก