"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ช. การรวมตัวกันของกษัตริย์อาโมไรต์ห้าคน

ชัยชนะในปาเลสไตน์ใต้a

กษัตริย์ห้าคนทำสงครามกับกิเบโอน

10 1ขณะนั้น ปรากฏว่า กษัตริย์อาโดนี-เซเดคของเยรูซาเล็มทราบว่า โยชูวาได้ปราบอัยและทำให้เมืองโดนคำสาปให้ถูกทำลายและปฏิบัติต่ออัยและกษัตริย์เหมือนดังที่เขาได้เคยกระทำกับเยริโคและกษัตริย์มาแล้ว และเขายังทราบอีกด้วยว่า พลเมืองชาวกิเบโอนได้ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลและอาศัยอยู่กับพวกเขา 2เมื่อทราบดังนี้ ได้มีความกลัวอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้น เนื่องจากกิเบโอนเป็นเมืองสำคัญเทียบได้กับเมืองของกษัตริย์เอง (มันใหญ่กว่าเมืองอัย) และพลเมืองของเมืองอัยก็ล้วนเป็นนักรบ 3ดังนั้น กษัตริย์อาโดนี-เซเดกของเยรูซาเล็มจึงส่งสาสน์ไปถึงกษัตริย์โฮฮัมของเฮโบรน กษัตริย์ปิรามของยารมูท กษัตริย์ยาเฟียของลาคีช และกษัตริย์เดบีร์ของเอกโลนว่า 4'จงมารวมกลุ่มกับข้าพเจ้าและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการปราบกิเบโอนให้ได้ เนื่องจากกิเบโอนได้ทำสัญญาสันติภาพกับโยชูวาและชาวอิสราเอล' 5กษัตริย์อาโมไรต์ทั้งห้าได้รวบรวมกำลังพลเข้าด้วยกันและขึ้นไปที่นั่น ประกอบด้วยกษัตริย์ของเยรูซาเล็ม กษัตริย์ของเฮโบรน กษัตริย์ของยารมูท กษัตริย์ของลาคีช และกษัตริย์ของเอกโลน พวกเขาไปพร้อมกับกองทัพ และเมื่อได้ล้อมเมืองกิเบโอนแล้ว พวกเขาได้เข้าโจมตีเมือง

โยชูวายกทัพมาช่วยกิเบโอน

6คนกิเบโอนได้ส่งข่าวไปถึงโยชูวาที่อยู่ในค่ายที่กิลกาลว่า 'โปรดอย่าทอดทิ้งข้ารับใช้ของท่าน โปรดขึ้นมาที่นี่โดยเร็วเพื่อช่วยเราให้รอดและให้ความช่วยเหลือแก่เรา เนื่องจากกษัตริย์อาโมไรต์ทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงได้รวมตัวกันเพื่อรบกับเรา' 7โยชูวาจึงได้ขึ้นไปจากกิลกาล เขาไปพร้อมกับนักต่อสู้และผู้กล้าหาญที่สุดในกองทัพของเขา 8พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 'อย่ากลัวคนเหล่านี้ เราได้มอบพวกเขาให้อยู่ในอำนาจของท่านแล้ว จะไม่มีใครในพวกเขาที่จะทัดทานท่านได้' 9หลังจากได้ออกเดินทัพจากกิลกาลไปตลอดคืน โยชูวาได้เข้าจู่โจมโดยพวกเขาไม่รู้ตัว

การช่วยเหลือจากเบื้องบน

10พระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้พวกเขาตกอยู่ในความอลหม่านเมื่อเห็นอิสราเอล และปราบพวกเขาได้อย่างราบคาบที่กิเบโอน นอกนั้น อิสราเอลยังได้ออกติดตามพวกเขาไปตามที่ลาดชันเบธ-โฮโรน และติดตามโจมตีพวกเขาไปจนถึงอาเซคาห์ (ไปจนถึงมักเคดาห์) 11และขณะที่พวกเขาหนีอิสราเอลลงมาตามที่ลาดเบธ-โฮโรนb พระยาห์เวห์ได้ทรงกระหน่ำลูกเห็บใหญ่จากสวรรค์ให้ตกใส่พวกเขาตามทางที่ไปอาเซคาห์ จนพวกเขาตายจนหมด คนที่ตายเพราะลูกเห็บตกมีมากกว่าผู้ที่ตายเพราะดาบของชาวอิสราเอล 12โยชูวาจึงได้ทูลพระยาห์เวห์ ในวันที่พระยาห์เวห์ทรงมอบคนอาโมไรต์ให้กับชาวอิสราเอล ต่อหน้าอิสราเอล โยชูวากล่าวว่า

โอ้ ดวงอาทิตย์ จงหยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอน

และดวงจันทร์ จงหยุดอยู่เหนือหุบเขาอัยยาโลน!

13และดวงอาทิตย์ได้หยุดนิ่ง และดวงจันทร์หยุดอยู่กับที่ จนกระทั่งประชาชนได้จัดการล้างแค้นศัตรูของพวกเขาได้สำเร็จ

ที่กล่าวมานี้ไม่ได้มีเขียนไว้ในหนังสือของผู้เที่ยงธรรมดอกหรือ?c ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้า และเลื่อนเวลาตกให้ช้าลงไปเกือบหนึ่งวันเต็ม 14ไม่เคยมีวันใดเหมือนกับวันนี้มาก่อนหรือหลังจากนั้น เมื่อพระยาห์เวห์ทรงทำตามเสียงวิงวอนของคนคนหนึ่ง -เพราะพระยาห์เวห์ทรงกำลังต่อสู้เพื่ออิสราเอล 15โยชูวา และอิสราเอลทั้งหมดจึงได้กลับไปยังค่ายที่กิลกาล

กษัตริย์ห้าคนเหล่านั้นในถ้ำที่มักเคดาห์d

16เกี่ยวกับกษัตริย์ห้าคนเหล่านั้น พวกเขาได้หนีและไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเคดาห์ 17ข่าวนี้ได้ถูกนำไปบอกกับโยชูวา 'กษัตริย์ห้าคนได้ถูกพบว่ากำลังแอบซ่อนอยู่ในถ้ำมักเคาดาห์' 18โยชูวากล่าวว่า 'กลิ้งก้อนหินใหญ่ไปปิดปากถ้ำ และจัดยามเฝ้าปากถ้ำไว้ 19ส่วนพวกท่าน จงอย่าอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไร จงออกไล่ตามศัตรู เข้าสกัดการล่าถอยของพวกเขา อย่าปล่อยให้พวกเขาเข้าไปในเมืองของพวกเขาได้ เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้า ทรงมอบพวกเขาให้อยู่ในอำนาจของพวกท่าน'

20เมื่อโยชูวาและชาวอิสราเอลได้เสร็จสิ้นจากการสร้างความปราชัยครั้งใหญ่แก่พวกเขา จนถึงจุดที่ทำลายพวกเขาได้แล้ว พวกที่หนีรอดชีวิตไปได้ได้เข้าลี้ภัยอยู่ในป้อมปราการของพวกเขา 21ประชาชนกลับมายังค่ายของโยชูวาที่มักเคดาห์ พวกเขาทุกคนปลอดภัยทุกประการ และไม่มีใครกล้าทำสิ่งใดe กับชาวอิสราเอล

22โยชูวาจึงกล่าวว่า 'จงเปิดปากถ้ำและพากษัตริย์ห้าคนเหล่านั้นมาหาข้าพเจ้า' 23พวกเขาได้ทำตาม และได้นำกษัตริย์ห้าคนออกมาจากถ้ำเพื่อพาไปหาเขา คือกษัตริย์ของเยรูซาเล็ม กษัตริย์ของเฮโบรน กษัตริย์ของยารมูท กษัตริย์ของลาคีชและกษัตริย์ของเอกโลน 24เมื่อกษัตริย์เหล่านี้ได้ถูกนำออกมา โยชูวาได้เรียกชุมนุมชายฉกรรจ์

ชาวอิสราเอลทั้งหมด และกล่าวกับพวกหัวหน้านักรบซึ่งได้ต่อสู้ร่วมกันกับเขาว่า 'จงก้าวออกมาข้างหน้า และยกเท้าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี้!' พวกเขาได้ก้าวออกมาและยกเท้าเหยียบคอพวกเขา 25โยชูวากล่าวต่อไปว่า 'จงกล้าหาญและอย่ากลัว จงเข้มแข็งและหนักแน่น เพราะนี่เป็นวิธีที่พระยาห์เวห์จะทรงจัดการกับศัตรูทุกคนที่พวกท่านต่อสู้' 26เมื่อกล่าวดังนี้แล้ว โยชูวาได้ฟันและฆ่าพวกเขา และสั่งให้แขวนพวกเขาไว้กับต้นไม้ห้าต้น พวกเขาแขวนอยู่ที่นั่นจนถึงเย็น

27เมื่อถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตก ตามคำสั่งของโยชูวา พวกเขาได้ถูกปลดลงจากต้นไม้ และโยนเข้าไปในถ้ำที่พวกเขาได้ใช้หลบซ่อน หินก้อนใหญ่ได้ถูกนำมาวางปิดปากถ้ำ และกษัตริย์เหล่านี้ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

ชัยชนะเมืองทางใต้ของคานาอันf

28วันเดียวกันนั้น โยชูวาเข้ายึดมัคเคดาห์ได้ และได้ฆ่ากษัตริย์ตาย เขาได้มอบพวกเขาให้โดนสาปให้ถูกทำลาย พร้อมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นั่น และไม่มีใครหนีรอดไปได้ และเขาได้กระทำกับกษัตริย์ของอัคเคดาห์เหมือนกับที่เขาได้กระทำกับกษัตริย์เยริโค

29โยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดได้ไปจากมัคเคดาห์เพื่อไปลิบนาห์และโจมตีเมือง 30พระยาห์เวห์ได้ทรงมอบกษัตริย์ของเมืองนี้ให้อยู่ใต้อำนาจของอิสราเอลด้วย และอิสราเอลได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่ได้ปล่อยให้สิ่งใดรอดชีวิต และกระทำกับกษัตริย์เหมือนกับที่ได้กระทำกับกษัตริย์ของเยริโค

31โยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดได้ไปจากลิบนาห์เพื่อไปยังลาคีชและล้อมเมืองและบุกเข้าโจมตี 32พระยาห์เวห์ทรงมอบลาคีชให้อยู่ใต้อำนาจของอิสราเอล และอิสราเอลได้ยึดเมืองได้ในวันที่สอง และได้จัดการฆ่าทุกสิ่งที่มีชีวิตในเมืองตาย เหมือนกับที่พวกเขาได้กระทำกับลิบนาห์ 33โฮราม กษัตริย์ของเกเซอร์ได้นำกองทัพบุกขึ้นมาช่วยลาคีช แต่โยชูวาโจมตีเขาและประชาชนของเขาจนไม่มีใครรอดชีวิต

34โยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดได้ขึ้นไปกับเขาจากลาคีชเพื่อไปยังเอกโลน พวกเขาล้อมเมืองและบุกเข้าโจมตี 35วันเดียวกันนั้น พวกเขายึดเมืองได้และลงดาบกับเมือง วันนั้นเขาได้มอบสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่นั่นให้โดนสาปให้ถูกทำลาย ได้กระทำเหมือนกับที่เขาได้กระทำต่อลาคีช

36โยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดได้ขึ้นไปกับเขาจากเอกโลนไปยังเฮโบรน พวกเขาโจมตีเมือง 37ยึดเมืองได้และลงดาบเมืองพร้อมกับกษัตริย์ เมืองบริวารและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในเมือง เหมือนกับที่เขาได้กระทำกับเอโกลน เช่นเดียวกันที่นี่ เขาไม่ได้ปล่อยให้สิ่งใดให้มีชีวิตรอด เขาได้มอบทุกอย่างให้โดยคำสาปให้ถูกทำลาย พร้อมกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในเมือง

38หลังจากนั้น โยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดได้กลับไปยังเดบีร์และโจมตีเมือง 39เขายึดเมืองได้พร้อมกับกษัตริย์และสถานที่ทุกแห่งที่เป็นของเมือง พวกเขาได้ลงดาบพวกเขา และทุกสิ่งที่มีชีวิตที่นั่น ได้ถูกพวกเขามอบให้กับการสาปแช่งให้ถูกทำลาย เขาไม่ได้ปล่อยผู้ใดมีชีวิต เหมือนกับที่เขาได้กระทำกับเฮโบรน เหมือนกับที่เขาได้กระทำกับลิบนาห์และกษัตริย์ เขาก็ได้กระทำกับเดบีร์และกษัตริย์เช่นเดียวกัน

สรุปชัยชนะทางใต้

40ดังนั้นโยชูวาพิชิตได้ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูง เนเกบ ที่ลาบต่ำและบริเวณที่ลาดเชิงเขา และปราบกษัตริย์ของบริเวณเหล่านี้ได้ทั้งหมด เขาไม่ได้ปล่อยให้มีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียว และได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องถูกสาปให้ถูกทำลาย ตามที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงรับสั่ง

41โยชูวามีชัยชนะเหนือพวกเขาตั้งแต่คาเดช-บารเนอาไปจนถึงกาซา และทั่วแคว้นโกเชนเรื่อยไปจนถึงกิเบโอน 42กษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดและดินแดนของพวกเขาได้ถูกโยชูวายึดได้ในการรณรงค์ครั้งเดียว เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอล 43หลังจากนั้น โยชูวาพร้อมกับอิสราเอลได้กลับไปยังค่ายที่กิลกาล


10a บทที่ 10 และ 11 มีรูปแบบวรรณกรรมต่างจากบทที่ 9 เล่าว่าการเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาทางทิศใต้และทางทิศเหนือทั้งหมด เป็นผลงานของชาวอิสราเอลทุกเผ่าที่รวมกำลังกันโดยมีโยชูวาเป็นผู้นำเข้าโจมตีกองกำลังพันธมิตรของบรรดากษัตริย์ชาวคานาอันสองครั้งด้วยกัน การเข้ายึดครองเช่นนี้ขัดกับข้อความอื่นๆในหนังสือโยชูวา (13:1-6; 14:6-13; 15:13-19; 17:12,16) และขัดกับเรื่องเล่าในหนังสือผู้วินิจฉัย (วนฉ 1) ซึ่งกล่าวว่าชาวอิสราเอลแต่ละเผ่าค่อยๆเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันทีละเล็กทีละน้อย และไม่สามารถยึดครองแผ่นดินได้ทั้งหมด การเล่าแบบหลังนี้ดูเหมือนจะใกล้ความจริงทางประวัติศาสตร์มากกว่า แต่หนังสือโยชูวาต้องการให้ภาพรวมของการเข้ายึดครองแผ่นดิน จึงให้โยชูวาเป็นพระอก แม้ในเหตุการณ์ที่เขาไม่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

b เบธ-โชโรน เป็นทางผ่านทางเดียวจากดินแดนแถบภูเขาลงไปที่ราบเชิงเขา กองทัพที่รุกเข้ามาหรือถอยหนีจากดินแดนแถบภูเขาจะต้องใช้เส้นทางนี้ ดู กษัตริย์ซาอูลไล่ตามชาวฟีลิสเตีย (1 ซมอ 14:23,31); กองทัพซีเรียรุกเข้าจู่โจมอิสราเอล (1 มคบ 3:16, 24)

c ”หนังสือของยาชาร์” เป็นหนังสือรวบรวมบทประพันธ์โบราณต่างๆ แต่สูญหายไปแล้ว พระคัมภีร์จะอ้างถึงหนังสือนี้อีกใน 2 ซมอ 1:18; 1 พกษ 8:12 ข้อความสั้นๆ 2 บรรทัดที่ยกมานี้ ไม่มีความหมายทั้งในด้านดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ น่าจะเป็นเพียงภาพพจน์ทางกวี คล้ายกับที่พบในบทเพลงของโมเสส (อพย 14) และในบทเพลงของนางเดโบราห์ (วนฉ 5 โดยเฉพาะข้อ 20) ผู้เรียบเรียงยกข้อความนี้ในความหมายตามตัวอักษรเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อยกย่องความยิ่งใหญ่ของโยชูวา (ข้อ 14) ส่วนอัศจรรย์ที่แสดงว่าพระยาห์เวห์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลในเวลานั้น ก็คือการที่ทรงบันดาลให้ลูกเห็บตกมาทำลายศัตรู (ข้อ 11)

d เรื่องนี้มาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง ต่างจากธรรมประเพณีเรื่องการรบที่เมืองกิเบโอน บางคนคิดว่าการกล่าวถึงมัคเคดาห์ในข้อ 10 เป็นเพียงการต่อเติมของผู้คัดลอก เราไม่ทราบว่ามัคเคดาห์อยู่ที่ไหน ตาม 15:41 มัคเคดาห์อยู่ในบริเวณเมืองเอกโลนและเมืองลาคีช ห่างจากเมืองกิเบโอนมาก

e แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ไม่มีผู้ใด ('ish แทนที่จะเป็น le'ish ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู) ลับลิ้น (ฝีปาก) ของตนให้คมปรักปรำชาวอิสราเอล'

f พึงสังเกตว่า การเล่าเรื่องชัยชนะในที่นี้ใช้สูตรตายตัว (ดู 10:1 เชิงอรรถ a) เป็นไปไม่ได้ที่โยชูวาเข้ายึดครองเมืองเฮโบรนและเมืองเดบีร์ (ดู 15:13-17; วนฉ 1:10-15) ส่วนเมืองลิบนาห์ ลาคีชและเอกโลนนั้นชาวอิสราเอลสามารถยึดครองได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก