"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017  
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
มธ 3:13-17

13เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่น้ำจอร์แดน เพื่อทรงรับพิธีล้างจากยอห์น 14ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัย เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า”

15พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี้ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ยอห์นจึงยอมทำตาม
16เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ 17และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
พ่อขออธิบายเรื่องการจุ่มตัว โดยเน้นกับพระวรสารนักบุญยอห์น....
• “การจุ่มตัวลงไปในน้ำ” คือ “เครื่องหมายของการล้าง” การที่มนุษย์จะได้รับการชำระล้างจากความบาปหรือมลทินบาปทั้งหลาย..ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคิดของพวกเอสซีน บรรดาชาวยิวที่เคร่งครัดและคิดว่าถ้าพวกเขาทำบาป ทำผิด พวกเขาลงไปในน้ำและน้ำนั้นนะชำระบาปทั้งปวงได้... ยอห์นบัปติสต์ได้กระทำเช่นนี้ ท่านกระทำพิธีล้างให้กับบรรดาประชาชน เชิญชวนให้กลับใจ ให้แสวงหาพระเจ้า และลงไปในน้ำของแม่น้ำจอร์แดนเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ

• พระวรสารวันนี้ คือ “การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง”
o พระวรสารเล่าเรื่องการที่ยอห์นทำพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน แคว้นยูเดีย ที่อัยโนน... “ส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนน ใกล้ตำบลซาลิม เพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ ประชาชนต่างมารับพิธีล้าง”
o เราทราบเรื่องราวจากพระวรสารหลายเล่มเล่าเรื่องนี้... ประชาชนจำนวนมากมาหายอห์นมาขอทำพิธีล้าง ขอลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน... และแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ได้เสด็จมาหายอห์น และขอให้ยอนห์ทำพิธีล้างให้กับพระองค์... ทั้งๆที่ยอห์นปฏิเสธ แต่พระเยซูเจ้าก็ขอให้เป็นเช่นนั้น ให้กระทำเช่นนั้นไปก่อน...

• พี่น้องที่รัก วันนี้ทำให้เราเห็นเรื่อง “ศีลล้างบาปที่แท้จริง”
o ไม่ใช่การล้างแบบพวกเอสซีนที่ยอห์นบัปติสได้นำมาทำให้ประชาชน....
o (ดูพระวรสารนักบุญยอห์นเรื่องการล้างที่แม่น้ำจอร์แดน) วันนี้พระวรสารเล่าว่าพระเยซูเจ้าก็เสด็จมาที่นั่นและอยู่ตรงข้ามฝั่งของแม่น้ำจอร์แดน อยู่คนละฝั่งก็ว่าได้ คนละจุด มีคนจำนวนหนึ่งไปพบยอห์น และพระเยซูเจ้าก็มาทำพิธีล้างเช่นเดียวกัน...
o พระองค์กำลังโปรดศีลล้างที่แม่น้ำจอร์แดนเช่นกัน จนกระทั่งมีบรรดาศิษย์ของยอห์นและคนที่เคยมาหายอห์นบัปติสได้ร้องบอกยอห์นบัปติสต์ถึงสิ่งที่พระเยซูกำลังกระทำ ซึ่งดูภายนอกเหมือนกับกำลังเป็นคู่แข่งกับพระเยซูกระมัง.... เสียงร้องของคนเหล่านั้นบอกยอห์นว่า
o “ชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้าง คนเหล่านั้นจึงไปหายอห์น พูดว่า “รับบี ขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้น และท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่ และทุกคนก็ไปหาเขา”

• พระเยซูเจ้ากำลังทำพิธีล้างเหมือนยอห์น และทุกคนกำลังไปหาพระองค์ อะไรคือความหมายที่พระวรสารต้องการสื่อให้กับเรา... อะไรคือเจตนาของยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการจะบอกกับเรา คำตอบที่พ่อพบได้คือ
o ศีลล้างบาปแท้จริง การจุ่มตัวแท้จริงในน้ำแห่งศีลล้างบาปนั้นมาจากพระเยซูคริสตเจ้า อันที่จริง พระศาสนจักรเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งมากๆ พระองค์เคยเสด็จลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน พระศาสนจักรเข้าใจชัดเจน ไม่ใช่น้ำในแม่น้ำที่ชำระล้างบาปของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่มีบาปเลย ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด... เป็นพระองค์ที่ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างหาก... แม้ทุกวันนี้ทุกคนไปที่แม่น้ำจอร์แดน ก็ปรารถนาจะได้สัมผัสน้ำในแม่น้ำสายนั้น ที่พระองค์พระคริสตเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าเคยเสด็จลงไปในน้ำนั้น...
o “ยอห์นตอบว่า “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์” ‘ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์” นักบุญยอห์นยืนยันว่าท่านไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า.. และอีกตอนหนึ่งยอห์นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าล้างท่านด้วยน้ำ แต่ผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าจะทรงล้างท่านด้วยพระจิตเจ้า”
o สรุปว่า พระวรสารนักบุญยอห์นมีเจตนาทำให้เราทราบอย่างแท้จริงว่า พระเยซูเจ้า คือ องค์ผู้ตั้งศีลล้างบาป ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ และทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตให้แก่น้ำแห่งศีลล้างบาปที่เราทุกคนได้รับนั่นเอง

• ประเด็นสำคัญที่พ่อเห็นและยอมรับว่าเราควรเรียนรู้....
o ความสุภาพถ่อมตนของยอห์นบัปติสต์ ท่านพร้อมจะก้าวออกไปจากฉากชีวิตที่ริมแม่น้ำจอร์แดน เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา... ท่านเป็นเพียงผู้นำหน้าพระคริสตเจ้า ท่านยอมรับและพร้อมจะก้าวออกไป เปิดทางให้กับพระคริสตเจ้า...
o พ่อเองยอมรับว่า เราต้องเรียนรู้จักความสุภาพถ่อมตน ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นคริสตชน และสอนเราให้เลียนแบบพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน... ทรงยอมรับความตายเพื่อสอนเราให้รู้จักถ่อมตนจริงๆ พ่อคิดว่า ศาสนาคริสต์ของเรามีเสน่ห์ที่สุด คือ ความสุภาพถ่อมตน และอ่อนโยน แบบพระเยซู และยอห์นบัปติสต์ก็ได้ทำหน้าที่นำหน้า และเปิดทางให้กับพระเยซูอย่างแท้จริง

• คำพูดของยอห์นบัปติสต์ที่เป็นดังบทเพลงนี้สอนเราได้ดีจริงๆครับ
o ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าว แต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว
o ข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้ และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์
o พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง

• พ่อชอบประโยคนี้จริงๆ “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง” เป็นข้อความคำสอนที่อ่อนโยนเหลือเกิน ถ่อมตนเหลือเกิน... ไม่ใช่เพียงคำสอนของพระเยซู แต่ว่า พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสอนเราด้วยชีวิตของพระองค์
o ทรงถ่อมพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แม้ในถ้ำเลี้ยงสัตว์
o ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น เพื่อประกาศว่า พระองค์ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำสายเดียวกับเพื่อนมนุษย์จริงๆ
o ทรงยอมรับทรมาน ความเข้าใจผิด ความอิจฉา ทรงยอมถูกเบียดเบียน ทรงรับทรมาน และทรงยอมสิ้นพระชนม์อย่างไร้เกียรติบนไม้กางเขนซึ่งเราประจักษ์แก่ใจในพระองค์

• คำสอนด้วยชีวิตขอพระเยซู คือ คำสอนแห่ง “ความสุภาพถ่อมตน” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เรา แล้วเราคริสตชนจะไม่รัก ไม่เลียนแบบพระองค์อย่างมีความสุขได้อย่างไร...

• ความอ่อนโยน ถ่อมตน คือความน่ารักของชีวิตคริสตชนเสมอครับ... ขอให้พระองค์ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่แสนถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความรักของเราคริสตชนทุกคน...อาแมน

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ ข้อความนี้เป็นความงดงามจริงๆ “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์”

• ส่วนในพระวรสารนักบุญมัทธิว ฉากที่งดงามที่สุดคือ ณ เวลาแห่งการรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน คือ ฉากใหญ่สุด.... เมื่อ พระบุตรประทับที่นั่น พระจิตเสด็จลงมาในรูปนกพิราบ และพระบิดาตรัสจากฟ้า “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา ผู้ที่เราโปรดปราน”

• พี่น้องที่รัก ศีลล้างบาป ทำให้เราเป็น “บุตรของพระเจ้า ในพระตรีเอกภาพ” เป็นการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ แม่น้ำจอร์แดน ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าเสมอไปนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เห็น พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวาจาของพระองค์ และสิ่งสร้างทั้งปวงก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ ดวงอาทิตย์แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่ง พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ทรงเนรมิตไว้ทั้งหมด องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งดูห้วงสมุทรและใจมนุษย์และทรงรู้วิถีทางของสิ่งเหล่านี้ พระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสังเกตเห็นครื่องหมายแห่งอนาคต พระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้น และทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นพระองค์ไปได้...
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 12:9-16) พี่น้อง จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว...
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2023 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา(บสร 35:1-12) การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา...
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาล(ปฐก 3:9-15,20) องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน”...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...
บทสวดของฉัน บทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 471 สักการะสถาน แม่พระฟาติมา:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์