"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017  
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
มธ 3:13-17

13เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่น้ำจอร์แดน เพื่อทรงรับพิธีล้างจากยอห์น 14ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัย เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า”

15พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี้ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ยอห์นจึงยอมทำตาม
16เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ 17และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
พ่อขออธิบายเรื่องการจุ่มตัว โดยเน้นกับพระวรสารนักบุญยอห์น....
• “การจุ่มตัวลงไปในน้ำ” คือ “เครื่องหมายของการล้าง” การที่มนุษย์จะได้รับการชำระล้างจากความบาปหรือมลทินบาปทั้งหลาย..ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคิดของพวกเอสซีน บรรดาชาวยิวที่เคร่งครัดและคิดว่าถ้าพวกเขาทำบาป ทำผิด พวกเขาลงไปในน้ำและน้ำนั้นนะชำระบาปทั้งปวงได้... ยอห์นบัปติสต์ได้กระทำเช่นนี้ ท่านกระทำพิธีล้างให้กับบรรดาประชาชน เชิญชวนให้กลับใจ ให้แสวงหาพระเจ้า และลงไปในน้ำของแม่น้ำจอร์แดนเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ

• พระวรสารวันนี้ คือ “การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง”
o พระวรสารเล่าเรื่องการที่ยอห์นทำพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน แคว้นยูเดีย ที่อัยโนน... “ส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนน ใกล้ตำบลซาลิม เพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ ประชาชนต่างมารับพิธีล้าง”
o เราทราบเรื่องราวจากพระวรสารหลายเล่มเล่าเรื่องนี้... ประชาชนจำนวนมากมาหายอห์นมาขอทำพิธีล้าง ขอลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน... และแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ได้เสด็จมาหายอห์น และขอให้ยอนห์ทำพิธีล้างให้กับพระองค์... ทั้งๆที่ยอห์นปฏิเสธ แต่พระเยซูเจ้าก็ขอให้เป็นเช่นนั้น ให้กระทำเช่นนั้นไปก่อน...

• พี่น้องที่รัก วันนี้ทำให้เราเห็นเรื่อง “ศีลล้างบาปที่แท้จริง”
o ไม่ใช่การล้างแบบพวกเอสซีนที่ยอห์นบัปติสได้นำมาทำให้ประชาชน....
o (ดูพระวรสารนักบุญยอห์นเรื่องการล้างที่แม่น้ำจอร์แดน) วันนี้พระวรสารเล่าว่าพระเยซูเจ้าก็เสด็จมาที่นั่นและอยู่ตรงข้ามฝั่งของแม่น้ำจอร์แดน อยู่คนละฝั่งก็ว่าได้ คนละจุด มีคนจำนวนหนึ่งไปพบยอห์น และพระเยซูเจ้าก็มาทำพิธีล้างเช่นเดียวกัน...
o พระองค์กำลังโปรดศีลล้างที่แม่น้ำจอร์แดนเช่นกัน จนกระทั่งมีบรรดาศิษย์ของยอห์นและคนที่เคยมาหายอห์นบัปติสได้ร้องบอกยอห์นบัปติสต์ถึงสิ่งที่พระเยซูกำลังกระทำ ซึ่งดูภายนอกเหมือนกับกำลังเป็นคู่แข่งกับพระเยซูกระมัง.... เสียงร้องของคนเหล่านั้นบอกยอห์นว่า
o “ชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้าง คนเหล่านั้นจึงไปหายอห์น พูดว่า “รับบี ขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้น และท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่ และทุกคนก็ไปหาเขา”

• พระเยซูเจ้ากำลังทำพิธีล้างเหมือนยอห์น และทุกคนกำลังไปหาพระองค์ อะไรคือความหมายที่พระวรสารต้องการสื่อให้กับเรา... อะไรคือเจตนาของยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการจะบอกกับเรา คำตอบที่พ่อพบได้คือ
o ศีลล้างบาปแท้จริง การจุ่มตัวแท้จริงในน้ำแห่งศีลล้างบาปนั้นมาจากพระเยซูคริสตเจ้า อันที่จริง พระศาสนจักรเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งมากๆ พระองค์เคยเสด็จลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน พระศาสนจักรเข้าใจชัดเจน ไม่ใช่น้ำในแม่น้ำที่ชำระล้างบาปของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่มีบาปเลย ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด... เป็นพระองค์ที่ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างหาก... แม้ทุกวันนี้ทุกคนไปที่แม่น้ำจอร์แดน ก็ปรารถนาจะได้สัมผัสน้ำในแม่น้ำสายนั้น ที่พระองค์พระคริสตเจ้า ลูกแกะของพระเจ้าเคยเสด็จลงไปในน้ำนั้น...
o “ยอห์นตอบว่า “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์” ‘ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์” นักบุญยอห์นยืนยันว่าท่านไม่ใช่พระคริสตเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า.. และอีกตอนหนึ่งยอห์นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าล้างท่านด้วยน้ำ แต่ผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าจะทรงล้างท่านด้วยพระจิตเจ้า”
o สรุปว่า พระวรสารนักบุญยอห์นมีเจตนาทำให้เราทราบอย่างแท้จริงว่า พระเยซูเจ้า คือ องค์ผู้ตั้งศีลล้างบาป ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ และทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตให้แก่น้ำแห่งศีลล้างบาปที่เราทุกคนได้รับนั่นเอง

• ประเด็นสำคัญที่พ่อเห็นและยอมรับว่าเราควรเรียนรู้....
o ความสุภาพถ่อมตนของยอห์นบัปติสต์ ท่านพร้อมจะก้าวออกไปจากฉากชีวิตที่ริมแม่น้ำจอร์แดน เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา... ท่านเป็นเพียงผู้นำหน้าพระคริสตเจ้า ท่านยอมรับและพร้อมจะก้าวออกไป เปิดทางให้กับพระคริสตเจ้า...
o พ่อเองยอมรับว่า เราต้องเรียนรู้จักความสุภาพถ่อมตน ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นคริสตชน และสอนเราให้เลียนแบบพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน... ทรงยอมรับความตายเพื่อสอนเราให้รู้จักถ่อมตนจริงๆ พ่อคิดว่า ศาสนาคริสต์ของเรามีเสน่ห์ที่สุด คือ ความสุภาพถ่อมตน และอ่อนโยน แบบพระเยซู และยอห์นบัปติสต์ก็ได้ทำหน้าที่นำหน้า และเปิดทางให้กับพระเยซูอย่างแท้จริง

• คำพูดของยอห์นบัปติสต์ที่เป็นดังบทเพลงนี้สอนเราได้ดีจริงๆครับ
o ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าว แต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว
o ข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้ และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์
o พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง

• พ่อชอบประโยคนี้จริงๆ “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง” เป็นข้อความคำสอนที่อ่อนโยนเหลือเกิน ถ่อมตนเหลือเกิน... ไม่ใช่เพียงคำสอนของพระเยซู แต่ว่า พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสอนเราด้วยชีวิตของพระองค์
o ทรงถ่อมพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แม้ในถ้ำเลี้ยงสัตว์
o ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น เพื่อประกาศว่า พระองค์ทรงเสด็จลงไปในแม่น้ำสายเดียวกับเพื่อนมนุษย์จริงๆ
o ทรงยอมรับทรมาน ความเข้าใจผิด ความอิจฉา ทรงยอมถูกเบียดเบียน ทรงรับทรมาน และทรงยอมสิ้นพระชนม์อย่างไร้เกียรติบนไม้กางเขนซึ่งเราประจักษ์แก่ใจในพระองค์

• คำสอนด้วยชีวิตขอพระเยซู คือ คำสอนแห่ง “ความสุภาพถ่อมตน” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เรา แล้วเราคริสตชนจะไม่รัก ไม่เลียนแบบพระองค์อย่างมีความสุขได้อย่างไร...

• ความอ่อนโยน ถ่อมตน คือความน่ารักของชีวิตคริสตชนเสมอครับ... ขอให้พระองค์ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่แสนถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความรักของเราคริสตชนทุกคน...อาแมน

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ ข้อความนี้เป็นความงดงามจริงๆ “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์”

• ส่วนในพระวรสารนักบุญมัทธิว ฉากที่งดงามที่สุดคือ ณ เวลาแห่งการรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน คือ ฉากใหญ่สุด.... เมื่อ พระบุตรประทับที่นั่น พระจิตเสด็จลงมาในรูปนกพิราบ และพระบิดาตรัสจากฟ้า “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา ผู้ที่เราโปรดปราน”

• พี่น้องที่รัก ศีลล้างบาป ทำให้เราเป็น “บุตรของพระเจ้า ในพระตรีเอกภาพ” เป็นการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ แม่น้ำจอร์แดน ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าเสมอไปนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022น.ยอห์นเอิ๊ด พระสงฆ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 37:1-14) พระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำข้าพเจ้าออกมา และวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆ กระดูกเหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากทีเดียวในหุบเขานั้น เป็นกระดูกแห้งสนิท พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม” ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว” พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้ จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่า ‘กระดูกแห้งเอ๋ย...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 36:23-28) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า...
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 34:1-11) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย...
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการีบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล (อสค 28:1-10) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงบอกเจ้าเมืองไทระว่า...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร รุ่นเล็ก...
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
ข่าวจากสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 วันสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้แทนรับผิดชอบ กรรมการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) ในการประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2022 มีการประกาศ ดังนี้ บิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA1.Bishop Broderick Pabillo (ฟิลิปปินส์)2.Bishop Vira Arpondratana บิชอปที่รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ ของมาเลเซีย-สิงค์โปร์ บรูไน...
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 458 สายลม และ แสงแดด
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 458 สายลม และ แสงแดด:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 457 ข้าวละมาน และ ข้าวสาลี::::...
บทสวดของฉัน บทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 456 พรุ่งนี้อาจมาไม่ถึง:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 455 26 ปีที่แล้ว
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 455 26 ปีที่แล้ว:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์