"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์
ลก 2:41-51ก…
41โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี 42เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น

43เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ 44เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จัก 45เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นั่น
46ในวันที่สาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา 47ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถาม 48เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” 49พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” 50โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส 51พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ วันนี้แม้ในระหว่างเทศกาลมหาพรต แม้วันที่ 19 มีนาคมปีนี้ตกในวันอาทิตย์ แต่ะพระศาสนจักรไทยก็เลือนวันสมโภชนักบุญโยเซฟ มาเป็นวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม
• พ่อเองเคยมีประสบการณ์ฉลองสมโภชนักบุญเยเซฟยาวนานตั้งแต่พ่อเป็นเด็ก เมื่อเวลาที่เข้าบ้านเณร (สามเณรเล็ก) เพราะว่า บ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพของเราชื่อเต็มๆว่า “สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” พ่อเขียน “ยอแซฟ” ตามต้นแบบชื่อบ้านเณร ตามคำแปลที่ตั้งไว้ในครั้งกระโน้น

• บ้านเณรเล็กยอแซฟ หรือที่เรียกชื่อโรงเรียนของเรา ณ ที่เดียวกันนี้คือ “ยอแซฟอุปถัมภ์”

o พ่อชอบชื่อนี้เหลือเกิน “ยอแซฟอุปถัมภ์ คือ โรงเรียนที่บ้านเณรเล็กที่พ่อเรียนและเติบโตมา”
o พ่อก็ท่องชื่อ รู้ชื่อ จำชื่อได้แม่นยำ “ยอแซฟอุปถัมภ์” พ่อท่องมาตลอด... จำมาตลอด แต่พ่อเรียนตรงๆกว่าพ่อไม่เคยตระหนักจริงๆถึงชื่อ “ยอแซฟอุปถัมภ์” มาโดยตลอด วันนี้พ่อคิดต่อไตร่ตรองต่อครับ

• ชื่อของท่านนักบุญ และลงท้ายด้วย “อุปถัมภ์” ที่พอเคยได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูเติบโต และภูมิใจในชีวิตสามเณรมายาวนาน... พ่อได้รับการอุปถัมภ์ให้เติบโตนจนได้เรียนรู้และมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาบ้างจากวัยเด็กที่แสนอ่อนในเรื่องการเรียน
o (เกล็ดตลกและขำตัวเอง คำนี้เลยภาษาอังกฤษ Upatham อ่านว่า “อุปถัมภ์” เขียนแบบนี้ upatham พ่อก็รู้ภาษาไทย อ่านออกชัดว่า โรงเรียนเราชื่อ “ยอแซฟอุปถัมภ์”
o แต่ชื่อภาษอังกฤษนี่สิ เพราะความฉลาดแสนน้อยของพ่อ พ่ออ่านคำนี้ ออกเสียงผิดเป็นหลายปี “Upatham” ต้องร้องว่า โอแม่เจ้า ทำไมพ่อจึงฉลาดน้อยขนาดนั้น....พ่ออ่านภาษาอังกฤษคำนี้ที่เขียนคำว่าอุปถัมภ์ไม่ออกครับ อ่านออกเสียงว่า “อัพอาแทม” อยู่หลายๆปี ฉลาดน้อย (โง่น่ารัก) แบบที่ไม่อยากเชื่อเลยว่า เวลาเป็นเด็กเข้าบ้านเณรเล็กตั้งหลายปี แต่ไม่มีแม้กระทังไหวพริบที่จะรู้ว่านั่นคือคำว่าอุปถัมภ์ คือชื่อโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ นี่คือเกล็ดที่พ่อไม่อายแต่เล่าอย่างมีความสุขกับตนเองที่ฉลาดน้อยจริงๆ)
o แต่พ่อก็ผ่านเวลาเหล่านั้นมาได้ มาถึงวันนี้ พ่อได้ข้อสรุปอย่างมีความสุข พ่อผ่านมาได้ เพราะพ่อมีท่านนักบุญโยเซฟเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิต กระแสเรียก ของพ่ออย่างแน่นอน

• วันนี้ พ่อได้รับการอุปถัมอย่างน่ารักของท่านนักบุญมาตลอด... วันนี้พ่อวันฉลองท่านนักบุญโยเซฟ คิดถึงนามชื่อบ้านเณรเล็กของเรา สถานที่พ่อได้เรียนรู้อยู่กินและเติบโต ทั้งกายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณ วันนี้พ่อขอเทิดเกีรยติท่านนักบุญด้วยการเทิดเกีรยติท่านเป็นพิเศษ พ่อขอทำเพื่อให้เกีรยติท่านในสิ่งที่พ่อทำได้ แต่ท่านนักบุญ
o ชื่อของท่าน โยเซฟ ท่านเป็นชาวยิวจากราชวงศ์ดาวิด ชื่อของท่านในภาษาที่ท่านนักบุญใช้ คือ ภาษาฮีบรู บันทึกในพระคัมภีร์คือ יוֹסֵף อ่านว่า Yosef ภาษากรีกเขียนว่า Ἰωσήφ ออกเสียงว่า โยเซฟ
o ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติอย่างเงียบๆในพระวรสาร ท่านเป็นภัสดาของพระนางมารีย์ เป็นบิดาเลี้ยงของพระกุมารเยซู เป็นผู้ซึ่งพระเจ้างทรงบัญชาให้ท่านรับมารีย์เป็นภรรยา และให้ทราบว่า บุตรในครรภ์ของพระนางมารีย คือ พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด
o ชื่อโยเซฟ יוֹסֵף ชื่อภาษาฮีบรูนี้ มีความหมายลึกซึ้งจริงโดยรากศัพท์ ความหมาย คือ โยเซฟ แปลว่า “He will add” คือ “พระองค์จะทรงบวกเพิ่ม” อะไรที่ขาดไป หายไป ไม่พ่อ พระเจ้า พระยาห์เวห์จะทรงเพิ่มเติมให้ นั่นคือความหมายแสนงดงามของชื่อโยเซฟ... และเราก็เห็นชัดมาในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเยซูเจ้าผู้บังเกิดมา มีพระแม่มารีย์เป็นพระมารดา... และพระเจ้าทรง “เพิ่ม” ทรงบวกเพิ่มให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ ครบครันขึ้นจริงๆ เพียงพอจริงๆ

• ตามประเพณีความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก
o ท่านคือนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะท่านได้ทำหน้าที่บิดาบุญธรรมผู้เลี้ยงดูพระเยซูเจ้า ท่านเป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะทั้งชีวิตของท่าน
o ท่านเป็นผู้ใกล้ชิดของพระเยซูเจ้านับแต่แรกเกิดจนถึงวันที่ท่านเองสิ้นชีวิต จนเราอดไม่ได้ที่จะระลึกถึงและเชื่อว่าท่านมีบุญจริงๆ และท่านเป็นผู้ “อุปถัมภ์” ดูแลพระเยซูเจ้าอย่างน่าศรัทธาจริงๆ
• พระศาสนจักรคาทอลิก ออโธดอกซ์ตะวันออก และตะวันตก แองกลีกัน และลูเธอรัน อีกทั้งเมโธดิส
o มีความเชื่อว่าทท่านคือ “นักบุญ” ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ของคนใช้แรงงาน ท่านคือ “ผู้อุปถัมภ์” จริงๆ

• นอกจากนั้น ตรงนี้สำคัญมาก
o ท่านนักบุญโยเซฟ ได้รับการประกาศในศรัทธาว่า ท่านเป็นนอกจาก “ผู้อุปถัมภ์” แล้ว ท่านยังเป็น “ผู้ปกป้องคุ้มครอง” (Protector) ของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยการประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ในปี 1870
o ท่านนักบุญได้รับการประกาศเป็นผู้อุปถัมภ์ประเทศต่างๆมากมาย (แน่นอน ประเทศไทยของเราก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่าน วัดจากสมัยแรกที่อยุธยาที่เรามีอยู่ก็ชื่อวัดนักบุญโยเซฟเช่นกัน)
o การศึกษาเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ มารีย์ศาสตร์ Mariology ตั้งแต่ปี 1950 เรื่องราวของนักบุญโยเซฟ ก็ได้รับการศึกษาไตร่ตรอง และได้รับการส่งเสริมศรัทธามากขึ้นเช่นกัน

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อให้ข้อมูลเรื่องท่านนักบุญโยเซฟ “พระเจ้าทรงเพิ่มให้”
o วันนี้เราสมโภชนักบุญโยเซฟ และฉลองคิดถึงบ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรียกว่า ฉลองบ้านอบรมเลี้ยงดูกระแสเรียกขอพ่อนับแต่แรกเข้า จนพ่อเองและเพื่อนพี่น้องพระสงฆ์นับร้อยๆ ได้รับการอบรมในบ้านของท่านนักบุญโยเซฟ บ้านเณรเล็กที่สามพราน... มีฆราวาสดีจำนวนนับพันที่ได้รับการอบรมกระแสเรียกและออกไปเป็นคริสตชนที่ดีมากมาย...

• วันนี้พ่อขอเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟด้วยศรัทธาในการวิงวอนพระเจ้า อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่าน... พ่อขอพระเจ้าได้โปรด..
o โปรดอุปถัมภ์ ชีวิตคริสตชนของพวกเราทุกคนให้ได้รักและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเสมอ
o โปรดอุปภัมภ์ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยให้เติบโตในคุณค่าแห่งพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้นเสมอ
o โปรดอุปถัมภ์ ครอบครัวคาทอลิกทั้งหลาย เด็กๆ ในครอบครัวให้ปลอดภัย ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีคุณธรรมเหมือนท่าน เพื่อครอบครัวคาทอลิกจะได้เป็นบ่อเกิดของบุตรหลานที่มีชีวิตพระคริสตเจ้ามากขึ้นเสมอ และมีพระกระแสเรียก
o โปรดอุปถัมภ์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพให้ได้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เหมือนครอบครัวแห่งนาซาแร็ธ โปรดดูและทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวคณะสงฆ์ ให้เป็นต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
o โปรดอุปถัมภ์ โปรดอุปถัมภ์ดูแลบ้านเณร สามเณร และการอบรมในบ้านเณร ให้เกิดพระคริสตเจ้า ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ดังเช่นครอบครัวของท่านด้วย
o โปรดอุปถัมภ์ทุกคนที่เข้ามาวิงวอนพระเจ้าผ่านทางท่านด้วยเทอญ...
o โปรดอุปถัมภ์ลูกด้วย ขอให้ลูกได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเหมือนกันท่าน ซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต
o โปรดอุปถัมภ์ผู้ป่วยกำลังจะสิ้นใจ และทุกคนที่ขอพึ่งท่านให้ได้สิ้นใจในศีลในพรของท่าน เหมือนท่านยอดนักบุญผู้สิ้นใจอย่างมีความสุขที่สุดในอ้อมกอดของพระเยซู และพระแม่มารีย์
o สำคัญมากเวลานี้ โปรดอุปถัมภ์ให้ทุกคนได้เป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” อย่างเข้มแข็งด้วยเทอญ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์