"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
มก 9:41-50
“ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”

42“ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อ เหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว

43ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ (44)45ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าพิการ ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก (46)47ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก 48ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ 49เพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ 50เกลือเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเกลือจืด ท่านจะนำสิ่งใดมาทำให้เกลือเค็มอีกเล่า จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” เริ่มต้นด้วยคำถามเพื่อการไตร่ตรองความใจดี...
• พระเยซูเจ้าทรงสัญญาถึงรางวัลนิรันดรสำหรับผู้ที่ต้อนรับศิษย์ของพระองค์ เรื่องนี้เราคงไม่ต้องสงสัยสำหรับคริสตชนไทย พวกเราต้อนรับกันและกันมากมายกว่าน้ำแก้วหนึ่งเพราะเราเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า แต่คำถามคือ
o เราเห็นคุณค่าของการต้อนรับ และความใจดีที่เราได้รับจากเพื่อนพี่น้องอย่างไร??
o เพราะเป็นเราเอง หรือว่าเพราะเราเป็นคนของพระคริสตเจ้า เพื่อประชากรของพระองค์???
o คริสตชนในเขตวัดของเราเป็นกลุ่มคนของพระคริสตเจ้าเพียงใด???
o ศิษย์พระคริสตเจ้า ต้องใจดี ต้องเมตตา เต็มไปด้วยความรักเมตตาและการให้เสมอ

• ผู้ใดเป็นเหตุคนธรรมดา ๆ (ผู้เล็กน้อย mikron) ที่มีความเชื่อ เหล่านี้ทำบาป
o คนธรรมดานี้แปลจากความหมายภาษากรีกคือ เด็กเล็กๆ หรือผู้เล็กน้อย คำสอนนี้น่าจะสอดคล้องกับข้อความก่อนหน้านี้ที่พระเยซูเจ้าทรงโอบเด็กคนหนึ่งไว้ และไม่อาจแน่ใจว่าเด็กคนนี้ยังอยู่หรือไม่
o แต่โดยบริบทเด็กคนนี้น่าจะยังอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์สอนเรื่องการเป็นที่สะดุดแก่ศิษย์ของพระองค์ *ลองคิดถึงธรรมชาติของเด็กเล็กๆอีกครั้งว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไร?? (Totally depend on parents)
• (Skandaliso/ Skandalos) เป็นที่สะดุด เป็นเหตุให้คนอื่นเดินหกล้ม คำนามหมายถึงไม้กระดานที่วางดักไว้ปากหลุมพรางเพื่อจับสัตว์ เขาจะต้อนสัตว์ป่าให้วิ่งเข้าหาหลุมพรางนั้น และเมื่อสัตว์วิ่งมาด้วยความตกใจ จะเตะไม้กระดานที่วางขวางทางไว้ (Skandalos) และเสียหลักตกหลุมลงไป หรือล้มลงแล้วบาดเจ็บ และผู้ล่าจะเข้าไปจัดการกับมันได้โดยง่ายดาย
o หินโม่ ขนาดของหินโม่นี้ไม่ใช่อย่างที่บ้านเราใช้ แต่ที่ปาเลสไตน์ คำที่ใช้นี้หมายถึงหินโม่ขนาดใหญ่ที่เขาใช้ลาเป็นสัตว์ลากจูงโม่นี้ เพื่อโม่หรือคั้นน้ำมันมะกอกเป็นต้น (จะมีโอกาสรอดไหม ถ้าถูกหินโม่ชนิดนี้)
o ถ้ามือข้างหนึ่ง/ ถ้าเท้าข้างหนึ่ง ภาษาชนิดที่เรียกว่า “พูดเกินความจริง” (Hyperbole) ทำเห็นว่าจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องเห็นคุณค่าของพระอาณาจักรสวรรค์

• นรก/ ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ “นรก
o ภาษากรีกใช้ Gehennan” สถานที่อยู่นอกกำแพงเยรูซาแล็ม ทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับห้วยเคโดรน
o มีชื่อเรียกว่า Ge-Hinnom หรือ Ge-Ben-Hinnom สถานที่กษัตริย์อิสราแอลหลายคนเผยบุตรของตนเป็นเครื่องบูชาแก่พระเท็จเทียม (2พศด 28:3; 33:6)
o สถานที่ดังกล่าวนี้ถูกถือว่าเป็นที่ชั่วช้า ที่ที่สาปแช่ง (ยรม 7:31-34; 19:1-13) แต่ในที่นี้กล่าวถึงลักษณะของชีวิตหน้า หลังความตาย หรือสภาพอวสานกาล ซึ่งสรุปความจริงคือ
o เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า มีความเชื่อในพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร

• เพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ
o ความหมายของการดองด้วยไฟนั้นมีความยากที่จะอธิบาย แต่ให้เราดูคุณสมบัติของเกลือ
o เกลือโดยธรรมชาติใช้เพื่อ รักษา ถนอมอาหารไม่ให้เสีย ใช้เพื่อเยียวยา และเพิ่มรส
o คุณภาพของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องมีคุณภาพตามธรรมชาติ และไม่สูญเสียธรรมชาตินั้นไป

• จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น
o ความหมายที่ว่าจงมีเกลือในท่าน นั้นหมายความว่าอะไรกันแน่
o ตรงนี้ยากที่จะอธิบาย แต่อันที่จริงนั้นมีคำอธิบายอยู่ในประโยคถัดมาทันที “จงอยู่กับผู้อื่นอย่างสันติ”
o นั่นคือความหมายของบรรดาศิษย์ที่แท้จริง เพื่อจะอยู่กับผู้อื่นอย่างสันตินั้น ต้องมีคุณสมบัติของเกลือคือ รักษา ถนอม เยียวยา???

การไตร่ตรอง
• ใครบ้างที่เป็นคนธรรมดาที่อยู่รอบข้างเรา??
• เราปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเราในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเจ้า??
• บางครั้งเราเป็นอุปสรรค หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นล้มบ้างไหม ด้วยชีวิต แบบอย่าง คำพูด และการกระทำ??
• เราเป็นเกลือชนิดที่มีคุณภาพอย่างไร??
• ถ้าคุณสมบัติของเกลือที่พระเยซูเจ้ากล่าว “จงมีเกลือในตัวท่าน” ชีวิตของเราเป็นอย่างไร อยู่อย่างสันติกับผู้อื่นไหม??
• ครอบครัว(พระศาสนจักร)ของเราได้รับการทะนุถนอม รักษา และเพิ่มรสชาติ จากชีวิตของเราแต่ละคนเพียงใด???
• พระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตนิรันดรมีค่าต่อเราเพียงใด เรากล้าแลกด้วยชีวิตของเราหรือไม่ ถ้าใช่ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตเราอุทิศตัวเพื่อความรอดนี้เพียงใด สำหรับตัวเรา และเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนพี่น้องคริสตชน???

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1 ทธ 6:3-12) ลูกที่รักยิ่ง ถ้าผู้ใดสอนแตกต่างจากนี้ และไม่สอนพระวาจาที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับความเคารพรักพระเจ้า ผู้นั้นก็เป็นคนจองหองและไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เขาคอยแต่ตั้งปัญหาถามและโต้เถียงเกี่ยวกับถ้อยคำซึ่งก่อให้เกิดความอิจฉาริษยา การทะเลาะวิวาท การกล่าวร้าย และความไม่ไว้ใจมุ่งร้ายต่อกัน รวมทั้งการถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ทำเช่นนี้เป็นคนไร้ปัญญาและขาดความจริง และคิดว่าความเคารพรักพระเจ้าเป็นทางหากำไร...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...
วันพุธที่ 20 กันยายน 2023 ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ น.เปาโล...
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2023 นักบุญยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1 ทธ...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์