"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
มก 8:14-21…
14บรรดาศิษย์ลืมนำขนมปังไปด้วย และในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียว 15พระองค์ทรงกำชับเขาว่า “จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด” 16บรรดาศิษย์จึงพูดกันว่า “นี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปัง”

17พระเยซูเจ้าทรงทราบ จึงตรัสว่า “ทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือ ท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือ 18มีตา แต่ไม่เห็น มีหู แต่ไม่ได้ยินหรือ ท่านจำไม่ได้หรือว่า 19เมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง” เขาตอบว่า “สิบสองกระบุง” 20”เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า” เขาทูลตอบว่า “เจ็ดตะกร้า” 21แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “จงระวังเชื้อแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด”
o บรรดาศิษย์ได้ยินพระวาจานี้ พวกเขาคิดถึงเรื่องขนมปัง พวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่ได้นำขนมปังติดมาพอเพียงขณะเดินทางกับอาจารย์ พวกเขาคิดว่าพระองค์ตรัสหมายถึงอาหารที่พวกเขาจะมีไม่พอ จนลืมไปว่าพระองค์ทรงเลี้ยงประชากรสองครั้งสองคราด้วยขนมปังไม่กี่ก้อน แต่เลี้ยงคนได้สี่พันหรือห้าพันคน..
o พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ แต่พระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงเชื้อแป้งของฟาริสีและเฮโรดนั้นคือเชื้อแป้งที่ทำให้ฟูซึ่งความชั่วร้ายและความหน้าซื่อใจคดต่างหาก
• พ่อถามตัวเองว่า พระวาจาที่ตรัสเมื่อประมาณสองพันปีก่อนนั้น “จงระวังเชื้องแป้งของฟาริสีและเชื้อแป้งของเฮโรด” นั้นจะมีความหมายเป็นคำเตือนสอน และตักเตือนพวกเราในปัจจุบันหรือไม่ มีความหมายอะไรสำหรับเราในปัจจุบัน... พ่อคิดถึงสิ่งนี้ครับ...

• ฟาริสี พวกฟาริสี หรือชาวฟาริสี คือ
o กลุ่มคนศาสนาที่เคร่งครัดกับธรรมเนียมของบรรพบุรุษ เคร่งครัดกับธรรมบัญญัติของโมเสส เคร่งครัดจนดูเหมือนบ้าคลั่งเหลือเกินกับเรื่องธรรมบัญญัติ และประกาศตนจากความเคร่งครัดธรรมเนียมมากมายจริงๆ ประกาศว่าตนเป็นคนแสนดี คนรักพระเจ้า คนศรัทธาในพระเจ้ามากๆแบบโดดเด่น (จำเรื่องฟาริสีภาวนาให้พระวิหารได้ไหม เขายื่นด้านหน้า ภาวนา โอ้อวดพระเจ้าว่าเขาจำศีลบ่อย เขาทำดี เขาบริจาค เขาศรัทธา และก็ไม่วายในคำภาวนายังไปเปรียบกับคนเก็บภาษีคนนั้นที่คุกเข้าไม่กล้าเงยหน้ามองพระวิหารเพราะสำนึกตนว่าเป็นคนบาป และขอความเมตตา...)
o ฟาริสีเป็นอริกับพระเยซูเจ้าเสมอ เพราะพระองค์สอน พระองค์ทำเครื่องหมายอัศจรรย์ พระองค์ลงไปเคียงบ่าเคียงไหล่หรือเรียกว่าเสด็จลงไปใกล้ชิดกินอาหารร่วมโต๊ะกับคนเก็บภาษี กับคนบาป... ฟาริสีคอยตำหนิ จับผิดพระเยซูเจ้าตลอดเวลา... คอยหาช่องตำหนิหรือเอาให้ถึงตายกับพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ละเมิดธรรมบัญญัติ..
o สรุปว่าฟารีสีคือตัวแทนของความ “หน้าซื่อใจคด มือถือสากปากถือศีล พวกเอาหน้าในสังคม พวกข้างนอกสุกใสข้างใสเป็นโพรงหรือหลุมศพที่ทำสวยภายนอก พวกที่จิตใจสกปรกมากๆแต่ทำตัวได้สะอาดเนียนเกรียนไปเรื่อย” พ่อก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรต่อดี เขียนต่อไปก็หาคำอธิบายได้ไม่หมด
o ภาษาเปรียบเทียบ (Analogy) กับยุคสังคมไทยของเราเราก็มีคนแบบฟาริสีหรือเฮโรดมีมาก เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้า เป็นผู้ปกครองแบบชั้นแนวหน้า พ่อคิดว่าเราพิจารณาเปรียบเทียบได้...

• ชื้อแป้งของฟาริสี
o คนศาสนาแบบฟาริสี มีในทุกๆศาสนา แม้แต่พวกเราพระสงฆ์นักบวชของศาสนาต่างๆ คนของศาสนาหรือคนแบบพ่อนี่เองที่ได้รับความนับถือ ยกย่องว่าเป็นคนขอพระเจ้าเป็นคนศาสนา แต่บางทีเราก็เป็นแบบฟาริสีไปด้วย
o บางทีเราสอนเรื่องความซื่อสัตย์ เรื่องทางสายธรรมสมถะ สอนความยากจน ความบริสุทธิ์ แต่บางทีบ่อยครั้งบางคนก็เป็นแบบฟาริสีเช่นกัน บางทีก็ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงหรือเป็นเหมือนหลุมศพ...
o บางทีเราก็โลภ ร่ำรวยสะสมมากมายหรือแม้แต่อาจจะโกงด้วยความเนียเกรียนเช่นกัน บางทีก็เล่นพรรคพวก ร่ำรวยจนเกินสามัญชนคนธรรมดาจะรวยได้เพราะการเล่นเงิน เล่นหุ้น หรือแม้แต่ยักยอกเรียกเก็บเชิงนโยบาย และก็ไม่ได้เป็นของจริง ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี
o บางทีคนแบบเราคนศาสนาก็เอาเหมือนกัน ในศาสนาต่างๆ หลายวัดก็สะสมกันเป็นสิบๆ ร้อยๆ หรือพันๆล้าน หรือแม้แต่ที่เราได้ยินจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือบทวิเคราะห์ บางทีคนศาสนา วัด นิกายใหญ่คนนับถือเยอะก็ร่ำรวยเป็นหมื่นล้าน อาศัยความได้เปรียงทางจิตวิญญาณและความลุ่มหลงของประชาชน...

• เชื้อแป้งของเฮโรด

o คือคนของการเมือง อำนาจ การปกครอง ที่ฉ้อโกงสังคมการเมือง พวกนี้ก็อาการหนักมาก กษัตริย์เฮโรดเป็นคนหวงอำนาจมาก กอบโกยมาก บ้างคลั่งการก่อสร้างรากฐานและกิจการเพื่อตนเอง เพื่อเอาใจคอการเมือง เอาใจจักรพรรดิโรมันแต่ก็พร้อมจะทรยศตลอดเวลา ไม่ได้มีความจริงใจใด เอาแต่อำนาจ... ทำร้าย ฆาตกรรม ทุกคนที่เฮโรดระแวงแบบอุ้มฆ่าทำได้เสมอ...
o ลูกชายของตนเองสามคนเฮโรดก็ฆ่าหมดเพราะเกรงจะมาแย่งอำนาจ คนใกล้ตัวที่ถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาก็ฆ่าหมดเช่นกัน... เฮโรดเป็นตัวแทนของอำนาจทางสังคมการเมืองที่เลวร้ายและฉ้อโกงที่สุด
o เชื้อแป้งของเฮโรด มีในทุกยุคทุกสมัย... การเมือง สังคม พวกที่ดูเป็นใหญ่เป็นโต เรื่องนี้พ่อก็ไม่อยากเขียนเยอะเพราะเชิงประจักษ์มันชัดหมดแล้ว.. ความร่ำรวยของพรรคการเมืองใหญ่ที่ได้อำนาจไปที่ผ่านมาก็โกงกินสารพัดจัดเต็มกันเสียขนาด รวยยกตระกูล อำนาจนับถือ เวลาหาเสียงนะครับ เดินไหว้คนทั่วบ้านทั่วเมือง ยากมือไหว้แม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงออกน้อมถ่อมตน... เขาว่ากันว่าเดินผ่านสุนัขยังแทบเผลอยกมือไหว้..
o แต่ความจริงในชีวิตที่ผ่านมา... พ่อได้เห็นนักการเมือง เป็นใหญ่เป็นโต ได้อำนาจบริหารจัดการ ก็เป็นเจ้านายละทีนี้ เป็นใหญ่และคาดหวังว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ ต้องเรียก “ท่าน ฯพณฯท่าน และก็ท่านนายก ท่านรัฐมนตรี ท่านนั่นท่านนี่ กลายเป็นว่าทุกคนต้องยกมือไหว้ ทั้งๆที่เขาเคยเดินไปหาแม้ค้าแม่ขายชาวบ้านแม้แต่ตามสลัม เดินถึงเดินหา ยกมือไหว้ สัญญามากมาย...
o แต่พอได้อำนาจ... อย่าฝันเลยว่าจะได้เข้าไปถึงตัวท่านอีก รายรอบด้วยบอดี้การ์ด (พวกนี้กลัวโดนทำร้ายที่สุด เพราะมักจะกลายเป็นที่เกลียดชังเพราะความฉ้อโกงคอรัปชั่นสุดๆ และไม่ได้เห็นคนหรือความดีส่วนรวมอยู่ในสายตาอีกเลย...) บ่อยครั้งภาพทั้งหลายก็น่าตำหนิจริงๆ แต่ตำหนิไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมากนั้น

• พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเตือนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ระวังเชื้อแป้งของเฮโรดแลเชื้อแป้งของฟาริสี... มีความหมายอย่างไรสำหรับเรา
o พ่อเห็นแล้วว่าพระองค์สอนสุดยอด เพราะเชื้อแป้งมันมีพลังทำให้เติบโตพอฟู... ความชั่วร้ายของคนที่เป็นนักศาสนาหรือนักการเมืองทั้งสองมิตินั้นถ้าไม่ดี หรือทำตัวเลวร้าย ความประพฤติเช่นนี้เป็นเหมือนเชื้อแป่งที่จะติดต่อเติบโตไปในสังคม พวกนี้จะเดินตัวพองเลยครับ ตรงนี้เราคงเข้าใจ คุ้นเคยนะครับ พรรคพวกของความคนคนเลวก็ขยายพรรคขยายพวกหาแนวร่วมกระจายสู่ท้องถิ่นกินกันทั่วหัวระแหง...
o ถ้าเป็นคนศาสนาที่ไม่ดีหรือโลภก็ไม่ต่างกัน ขยายกลุ่มเพิ่มประชากรเพื่อเงินบุญเงินทานสร้างความร่ำรวยแทนที่จะสร้างสติ สร้างความดี แต่กลับ... เดินทางไปทั่วเพื่อหาประโยชน์จากศรัทธาและความดีของประชาชน ประชนแสนดีแสนซื่อก็กลายเป็นเหยื่อที่น่าชื่นชมและฝันเฟื่องเรื่องรางวัลสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่ากันไป

• เราคงต้องตัดสินใจเลือก “เชื้อแป้งแท้แห่งพระเจ้า” คือ พระวาจา คำสอนของพระองค์ เพื่อทำให้ชีวิตของเราได้ฟูขึ้นในทางดี กระจายความดีและข่าวดีไปยังเพื่อนพี่น้อง เราต้องเข้าใจ ต้องเรียนรู้เชื้อแป่งเลวร้ายของฟาริสีและเฮโรด และกลับใจมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเชื้อแป้งแห่งชีวิต เชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า คือความยุติธรรม ความดี ความรักเมตตา และช่วยกันทำให้สังคม ครอบครัว สังคมศาสนาของเรา ฟูขึ้นด้วยความสะอาดปราศจากเชื้อราและเชื้อร้ายใดๆ นอกจากพระศาสนจักรที่สวยงามด้วยศรัทธาแท้ และสังคมที่สวยงามด้วยความดีเพื่อส่วนรวมแท้จริงครับ
• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ใส่เชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรสวรรค์และร่วมกันทำให้สังคมและโลกได้ฟูขึ้นกันให้มากๆ เติขโตขึ้นในความรักของพระเจ้าครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์