"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา
มก 2:1-12…

1ต่อมาอีกสองสามวัน พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ประทับอยู่ในบ้าน 2ประชาชนจำนวนมากจึงมาชุมนุมกันจนไม่มีที่ว่างแม้กระทั่งที่ประตู พระองค์ประทานพระโอวาทสอนประชาชนเหล่านั้น 3ชายสี่คนหามคนอัมพาตคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ 4แต่เขานำคนอัมพาตนั้นฝ่าฝูงชนเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้ เขาจึงเปิดหลังคาบ้านตรงที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วหย่อนแคร่ที่คนอัมพาตนอนอยู่ลงมาทางช่องนั้น

5เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของคนเหล่านี้จึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” 6ที่นั่นมีธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ด้วย เขาคิดในใจว่า 7“ทำไมคนนี้จึงพูดเช่นนี้เล่า เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า ใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น” 8ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาด้วยพระจิตของพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไม 9อย่างใดง่ายกว่ากัน การบอกคนอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว’ หรือบอกว่า ‘ลุกขึ้น แบกแคร่เดินไปเถิด’ 10แต่เพื่อให้ท่านรู้ว่า บุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้” พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า 11“เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด” 12เขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”
o ถ้อยคำของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ในบ้านที่คาเปอรนาอุมที่พระองค์ได้ตรัสกับคนที่อัมพาตที่อยู่บนแคร่ที่คนสี่คนแบกมา พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ทางประตูเพราะมีคนจำนวนมากจริงๆ พวกเขาลงทุนมากขึ้นไปบนหลังคาบ้าน (บ้านแถวคาเปอรนาอุม ริมทะเลสาบกาลิลีในสมัยพระเยซูทำด้วยหินก่อขึ้นไป และหลังคาก็เป็นวัสดุที่สามารถยกออกหรือเปิดได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือทางปาล์มหรือหนังสัตว์บางส่วน)
o ภาพความพยายามของพวกเขานี้ทำให้เห็นว่า พวกเขามีความปรารถนาจะเข้าไปหาพระเยซูเจ้า พวกเขาหวัง พวกเขาเชื่อ คนที่เป็นอัมพาตนั้นเชื่อศรัทธาและปรารถนาจะเข้าไปให้ถึงพระองค์ ภาพนี้ช่างเป็นภาพที่มีความเชื่อเสียจริงๆ

• พระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขา...ทันทีพระองค์ตรัสวาจาที่พ่อยกมาเป็นประโยคแรก
o “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” พระองค์ตรัสเพียงพระวาจา “ยกบาป” นี่เป็นถ้อยคำที่แสนอ่อนโยน “ลูกเอ๋ย” พ่ออ่านประโยคนี้แล้วพ่อชอบจริงๆ

• พี่น้องที่รัก วันนี้พออยากจะเน้นถึงเรื่องถ้อยคำยกบาปที่แสนอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษ และพระศาสนจักรก็ได้ใช้อำนาจและถ้อยคำยกบาปเช่นนี้ในศีลอภัยบาป ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอำนาจจริงๆ อำนาจแห่งความรักที่สุดคือการให้อภัย ประสบการณ์ของพ่อครับ...
o พ่อเคยนั่งฟังแก้บาปเสมอในฐานะพระสงฆ์ พี่น้องเองก็เคยไปรับศีลอภัยบาปและสารภาพบาป พี่น้องครับ..นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ไปรับศีลอภัยบาปครับ...
o เวลาพ่อฟังแก้บาปโอกาสพิเศษเช่นพระคริสตสมภพ ปัสกา ฯลฯ จะมีคนมาแก้บาปเยอะมากกว่าปกติครับ... และพ่อเรียนตรงๆ บ่อยครั้งเราคริสตชนก็แก้บาปโอกาสสำคัญๆ ปีละครั้งและหรือน้อยกว่านั้น หรือมากกว่านั้น...
o พี่น้องทราบไหมครับพ่อมักจะพูดอะไรเวลาที่คนมาสารภาพบาปและบอกพ่อว่าไม่ได้แก้บาปมานานๆ... คำพูดที่พ่อชอบพูดกับลูกของพระที่น่ารักที่เดินมาสารภาพบาป พ่อจะพยายามพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนที่สุด พยายามพูดกับเขาด้วยความรักที่สุดดุจบิดาพูดกับบุตรที่กลับมาบ้าน... พ่อยอมรับว่าเวลาฟังแก้บาป เวลาเตือนในการให้คำสอนเขา พ่อชอบแบบนี้จริงๆ

• คำที่พ่อนิยมใช้จากใจจริงเวลาที่มีคนได้แก้บาปมานานๆและเข้ามาขอแก้บาป วันนี้พ่อจะเปิดเผยคำพูดของพ่อให้ฟัง เป็นคำพูดที่พ่อตั้งใจพูดจากหัวใจลึกๆของพ่อเอง คือ
o “ลูกรัก พ่อดีใจที่วันนี้ลูกตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าพระบิดาในศีลอภัยบาป
o วันนี้เป็นวันที่วิญญาณของลูกได้รับการสวมกอดกับพระเจ้าพระบิดาในศีลอภัยบาป...
o พ่อดีใจ เพราะลูกได้ประกาศกับพระองค์ กับพ่อ และกับทุกคนว่า ลูกรักพระองค์ ลูกเสียใจและปรารถนาจะคืนดีและรับการสวมกอดกับพระบิดา...
o ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจเป็นหลายเดือนหรือปี หรือหลายปี.. ลูกรู้ไหมว่าความเชื่อของเราสอนว่า พระเจ้าพระบิดาทรงรักลูกและรอคอยลูกให้กลับใจและนำวิญญาณของลูกมาสวมกอดเป็นลูกของพระองค์ พระองค์พร้อมจะอภัยลูกเสมอ....”

• และพ่อมักจะเสริมสำหรับคนที่มารับศีลอภัยบาปเพียงปีละครั้งว่า
o “ลูกรัก สำหรับพ่อ พอคิดว่า หนึ่งปี...สองปี... (ตามเวลาที่เขาไม่ได้รับศีลอภัยบาป) พ่อคิดว่านานเกินไป และน่าเสียดายโอกาสที่ลูกไม่ได้มีโอกาสได้รับการสวมกอดด้วยความรักและให้อภัยจากพระเจ้า...
o พ่อแนะนำลูกนะ ให้ลูกรับศีลอภัยบาปบ่อยขึ้น เพราะทุกครั้งที่ลูกมารับศีลอภัยบาป วิญญาณของลูกได้รับการสวมกอด การคืนดี การให้อภัย และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

• พี่น้องที่รัก พ่อสังเกตว่า... ขณะที่พ่อพูดกับผู้ที่มารับศีลอภัยบาป พ่อสังเกตว่าทุกคนตอบรับ พยักหน้า หรือตอบค่ะหรือครับ อย่างน่ารักเกือบทุกคน... และพ่อมั่นใจว่า ส่วนใหญ่พวกเขาจะพยายาม ตั้งใจ และปรารถนาจะรับศีลอภัยบาปบ่อยขึ้นไม่มากก็น้อย..
• พ่อเองยอมรับว่า... การให้อภัย ความรัก ความอ่อนโยน ในศีลอภัยบาป เป็นเสน่ห์แห่งความรักของพระเจ้าที่มีในพระศาสนจักรของเราจริงๆ... พ่อคิดว่า เวลารับศีลอภัยบาปเป็นเวลาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจริงๆ
o พ่อเรียนตรงๆว่า ลูกของพระเจ้าหลายคนเข้ามาแก้บาป เมื่อได้ยินคำเตือนที่อ่อนโยนและประกาศถึงความรักของพระเจ้า พวกเขาจำนวนไม่น้อยเลยที่สะอื้นร้องไห้... พ่อได้ยินและรู้สึกได้ถึงน้ำตาแห่งความรักเสมอจริงๆ

• พระวรสารวันนี้ทำให้เราได้เห็นอำนาจการยกบาปของพระเยซูเจ้า แน่นอนที่สุดครับมีข้อมูลจากพระคัมภีร์ที่เราเห็นได้ชัดเจน…..
1. พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าทรงมีอำนาจให้อภัยบาป ซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของพระเจ้า (อสย 1:18)
2. พระองค์จะทรงใช้อำนาจนี้บ่อย ๆ ในช่วงเวลาที่ทรงเทศน์สอนประชาชน ทรงอธิบายว่าอำนาจนี้สืบเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (มธ 20:28) เป็นเสมือนพระโลหิตแห่งพันธสัญญา (มธ 26:28)
3. อำนาจอภัยบาปนี้เป็นผลจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เช่น ใน กจ 2:38; 3:19; 10:43; 13:38; รม 3:21-26, 24; 5:6-9; อฟ 1:7; 4:32; คส 1:14; 3:13; ฮบ 9:26; 1 ยน 1:7; 2:12; วว 1:5
4. พระเยซูเจ้ายังทรงมอบอำนาจนี้ให้กับบรรดาศิษย์โดยสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงรับรองคำตัดสินของเขา (มธ 16:19; 18:18; ยน 20:23)

• ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนให้พี่น้องได้รักและตอบความรักของพระเยซูเจ้า ตอบรับอำนาจแห่งความรักที่แสนอ่อนโยนในการให้อภัยบาปของเราเสมอครับ พระองค์ตรัสพระวาจาแสนอ่อนโยนจริงๆของพระเยซูเจ้า...
o หมั่นไปรับศีลอภัยบาปเป็นประจำนะครับลูกของพระเจ้าครับ... แน่นอนพ่อไม่ได้บอกว่าต้องบ่อยๆ ขนาดทุกอาทิตย์ซึ่งอันที่จริงก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น แต่ขอให้เสียงมโนธรรมแสนดีของเราได้ตอบรับและแสวงหาพระเจ้าจริงๆ ตระหนักและสำนึกจริงๆ ในยามที่วิญญาณของเราเจ็บป่วย หรือกระทำบาปผิดต่อพระเจ้าและต่อพี่น้อง ขอให้เราแสวงหาการคืนดี การให้อภัย และให้วิญญาณของเราได้สวมกอดกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องนะครับ
o การรับศีลอภัยบาป ต้องเป็นการกระทำจากความสำนึกผิดและเสียใจจริงๆ เสียใจในความผิดบาปที่เราได้กระทำ ดังนั้น พี่น้องครับหมั่นไตร่ตรองพิจารณามโนธรรมดีๆ อย่าเพียงแต่ไปเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำแบบซ้ำเพื่อได้ถือว่าทำหน้าที่... พ่อยอมรับว่า มีพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่มาแก้บาปแล้ว พ่อยอมรับว่าน่ารักมาก อ่อนโยน ถ่อมตนมากๆ จนน่ารักจริงๆนะครับ
o เราจะฝึกอย่างไร... ก็ไม่ยากครับ ดูพระเยซูสิครับพระองค์ต้อนรับ อ่อนโยนมากต่อผู้ที่เชื่อและเข้ามาหาพระองค์ “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” ถ้อยคำที่แสนอ่อนโยน และที่สุดอัศจรรย์แห่งความรักก็เกิดขึ้น... “เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด” เขาก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย”

• พี่น้องที่รัก สรุปแล้วครับ พระวาจาวันนี้เมื่อได้อ่านแล้ว
o พ่ออยากเชิญชวนให้เรารับศีลอภัยบาปด้วยความรักเสมอ พี่น้องทราบไหมว่าเมื่อรับศีลอภัยบาปแล้ว วิญญาณของเราจะเป็นอิสระ ไม่ต้องนอนบนแคร่หรือเป็นอัมพาตเพราะขาดความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องอีก
o พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราจะได้เห็นเรียนรู้คำสอนทรงอำนาจของพระเยซู คือ การยกบาป และพวกเราจะได้สรรเสริญความรักของพระเยซูเจ้ามากขึ้นเสมอครับ...

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์