"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
มธ 10:24-33…

24“ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย 25ถ้าศิษย์เท่าเทียมกับอาจารย์ และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่า ‘เบเอลเซบูล’ เขาจะเรียกลูกบ้านร้ายกว่านั้นสักเท่าใด”
26“อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้น จะไม่มีใครรู้ 27สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน”


28“อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก 29นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ 30ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว 31ดังนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”
32“ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ 33และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์ด้วย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พ่อเขียนบทเทศน์นี้ในเวลาเช้าวันศุกร์ ก่อนเดินทางไปร่วมมิสซาอำลามารดาของคุณพ่อสมาชิกในครอบครัวสงฆ์กรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญอันนาท่าจีน เมื่อคืนพ่อกลับมาบ้านดึกกว่าทุกวัน ออกจากบ้านผู้หว่านมาตอนสี่ทุ่มเศษ ปกติจะเขียนเวลากลางคืน แต่เมื่อคืนดึกเกินไป... พ่อเพิ่งปิดคอร์สพระคัมภีร์ ผู้หว่านรุ่นที่สอง พ่อรู้สึกดีใจที่มีซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ภารดาคณะเซนต์กาเบรียลรุ่นใหม่ ฆราวาส สามสิบกว่าคนมาอยู่เรียนด้วยกัน 40 วันเต็ม และเมื่อคืนเรามีงานเลี้ยงส่งไปประกาศข่าวดี พวกเขาจัดกันเอง.. น่ารักมากๆ

• พ่อทัศไนย์อยู่ตั้งแต่ห้าโมงกว่าๆจนจบงาน.. แต่สิ่งที่พ่อจะเล่า คือ ในงานเลี้ยงอำลากลุ่มเรียนพระคัมภีร์นี้ พระอาจารย์ของพ่อ “คุณพ่อทัศไนย์” ท่านกำลังอายุจะแปดสิบปีในเดือนหน้า... ท่านได้ยินดีมาร่วมงานด้วย... พ่อก็คิดว่า ท่านคงไม่อยู่ตลอดงานหรอกครับ เพราะเกรงใจคุณพ่อ ท่านอาวุโส และปกติก็ไม่นอนดึก แต่ที่ไหนได้ ท่านอยู่ตลอด เริ่มจากการเปิดงาน ชมการแสดงแห่งมิตรภาพของสมาชิก ท่านอยู่ตลอดและมีความยินดีบนใบหน้าตลอด ยิ้มตลอด ปกติท่านจะไม่อยู่ดึกๆแบบนี้

• แต่เพราะนี่คือ “งานพระคัมภีร์” พระคัมภีร์คือชีวิตจิตใจขอพ่อทัศไนย์.. สมาชิกทุกคนรักและชื่นชมที่พ่ออยู่ด้วย ท่านไม่ได้สอนมากนักในกลุ่มนี้เพราะความที่พ่อเกรงใจ และท่านก็อายุมาก พ่อสอนเป็นส่วนใหญ่ พ่อทัศไนย์ สอนเพียงวันเดียว แต่ท่านก็มานั่งฟังพ่อ มาอยู่ด้วยบ่อยๆ พ่อยอมรับ เมื่อคืนเราคุยกัน ท่านชื่นชมกิจกรรมพระคัมภีร์ที่เราทำ และท่านปรารภบ่อยๆว่า ต้องสอนให้มาก ต้องให้มีคนเรียนพระคัมภีร์ให้มาก และท่านถามพ่อบ่อยๆว่าจะจัดอีกเมื่อไร และย้ำว่า ทำอีก ทำอีก คอร์สนแบบนี้จำเป็นมากๆ

• พี่น้องที่รัก...พ่อเริ่มเล่าเรื่องนี้ ประสบการณ์นี้ เพราะพระวาจาของพระเจ้า ในพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้ “ขณะที่พระเยซูเจ้าอบรมบรรดาอัครสาวกให้ไปเป็นธรรมทูต” วันนี้เรามาถึงตอนที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย ถ้าศิษย์เท่าเทียมกับอาจารย์ และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้ว” พ่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ถ้อยคำเหล่านี้ของพระเยซูเจ้า... พ่อยอมรับว่า พ่อนั่งอยู่กับพ่อทัศไนย์ พ่อคิดไตร่ตรอง จะทำอย่างไรๆ พ่อก็ไม่สามารถเทียบเทียมท่านได้เลย ความรู้ ความอดทน ชีวิต ความพยายามแปลพระคัมภีร์ ความรักต่อพระวาจา และความสุภาพถ่อมตน... พ่อไม่สามารถเปรียบกับท่านได้เลย... พ่อโดยส่วนตัวยอมรับพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นความจริง “ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์” 

o พ่อคิดว่าความรัก ความให้เกียรติกันและกัน โดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นเป็นความงดงาม เพราะการให้เกียรติ และสำนึกกว่าจริงๆว่าเราไม่มีทางแซงท่านได้เลย เพราะพวกท่านอาวุโสกว่าเรา อายุของเราคงไม่มีทางวิ่งแซงได้เป็นอันขาด ภาษาที่ว่า “อาบน้ำร้อนมาก่อน” คือ ประสบการณ์ และสิ่งที่ผู้อาวุโส อาจารย์ สะสมมา

o พ่อคิดว่า ในหมู่คณะ ครอบครัว เราพี่น้อง เราควรให้เกียรติกัน ให้คุณค่าแก่กันและกันเสมอ พ่อก็พูดเล่นๆกับพี่น้อง พ่อมีพี่ 13 คน พ่อมีน้อง 1 คน.. พ่อจึงมีคนที่โตกว่าที่พ่อต้องเคารพให้เกียรติมากจริงๆ และพวกเขาก็โตกว่าพ่อ ส่วนใหญ่เคยอุ้ม เคยจูงพ่อ เคยป้อนนมป้อนข้าวพ่อ แน่นอน... แล้วพ่อจะเหนือพวกเขาได้อย่างไร...

• วันนี้ พ่อเก็บพระเด็นแรกประเด็นเดียว พ่อคิดว่า ชีวิตถ้าฟังพระเยซูเจ้า และการออกไปประกาศข่าวดี ต้องไม่เหนือพระเยซูเจ้า เราประกาศพระองค์ เราทำเพื่อพระองค์ เราทำกิจการของพระองค์ ไม่ใช่กิจการของเรา ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่ทั้งหมดของพระองค์ และเพื่อพระองค์ “พระอาจารย์เจ้าแต่เพียงผู้เดียว”

• พระองค์เป็น “พระเจ้าแท้” พระองค์ไม่ใช่ “เบเอลเซบูล” ไม่ต้องกลัวเลย พระองค์ไม่มีความไม่ดีใดๆ เราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า.. พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ดังนั้น ชีวิตคริสตชนเราต้องดี ต้องดีจริงๆนะครับ


• อย่าทำตัวเป็นลูกผีเด็กขาด... และเราต้องมั่นใจ ไม่กลัว


• พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์วันนี้ เพื่อออกไปประกาศข่าวดี เราต้อง ไม่กลัว โดยเด็ดขาด กล้าหาญที่สุดที่จะเผชิญกับการเบียดเบียนใดๆก็ตาม พระองค์ตรัสว่า...

o “อย่ากลัวมนุษย์เลย”

o “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก”

• เหตุผลที่เราคริสตชน ศิษย์พระเยซูเจ้า เหตุผลที่เราต้องไม่กลัวเลย ก็เพราะ...

o “นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ 

o ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว ดังนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”
• สรุปก็คือ พระเจ้าพระบิดาทรงดูแลเรา ขนาดนกกระจอง ผมทุกเส้น พระองค์เก็บไว้ในพระประสงค์ของพระองค์... เราอยู่ในความดูแลของพระองค์ ไม่ต้องกลัวอะไร... พ่อคิดถึงเพลงหนึ่งที่พ่อร้องบ่อยๆ... “จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดเลย.. มีพระเจ้าเพียงพอ”

• ที่สุด... คำตอบคือ “ยอมรับกันเถอะครับ”

o ยอมรับให้เกียรติบิดมารดา

o ยอมรับให้เกียรติครูอาจารย์

o เหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูเจ้าตรัส... “ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์”

• สรุป ก็คือว่า สบายใจเถอะครับ รักให้เกียรติเถอะครับ สังคมไทยเราสอนให้รักให้เกียรติผู้ใหญ่ ให้เกียรติครูบาอาจารย์อยู่แล้ว... ชีวิตที่ให้เกียรติพี่น้อง ถวายเกียรติพระเจ้า คือความงดงาม จำไว้อย่างหนึ่งครับ... การให้เกียรติ คือ “ความรัก” พระเจ้าของเราเลยครับ “พระเจ้าองค์ความรัก”


• ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่าน... รัก ให้เกียรติกันเสมอนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์