"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 127

ความวางใจในพระญาณเอื้ออาทรa

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณที่สอนว่าความสำเร็จในการประกอบกิจการ หรือการที่สามีภรรยาจะมีบุตรสืบสกุลนั้นไม่เป็นผลจากความพยายามของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นของประทานจากพระเจ้า สดด บทนี้มิได้ต่อต้านความพยายามหรือการงานของมนุษย์เลย เพียงแต่ประณามท่าทีโอหังของมนุษย์ ที่คิดว่าตนจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า โลกปัจจุบันของเราอยู่ในอันตรายที่จะลืมความจริงประการนี้ และคิดว่ามนุษย์เรามีความสามารถพอที่จะสร้างบ้านเมือง และสร้างครอบครัวของตนหรือของนานาชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า ความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ ถ้ามนุษย์ไม่เคารพกฎของพระเจ้า และให้กฎนี้ควบคุมกิจการต่างๆของตน คริสตชนจึงมีพันธะที่จะดำเนินชีวิตเป็นแบบฉบับแก่โลก เพื่อเตือนให้ระลึกถึงความจริงประการนี้

บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ซาโลมอน

1      ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ทรงสร้างบ้าน

            ช่างก่อสร้างก็ทำงานไร้ผล

        หากพระยาห์เวห์ไม่ทรงพิทักษ์รักษานครไว้

            ยามที่เฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

2      ไม่มีประโยชน์ใดที่ท่านทั้งหลายจะรีบตื่นแต่เช้ามืด

            เข้านอนเวลาดึก

        และทำมาหากินด้วยความเหน็ดเหนื่อย

            พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักb แม้เขากำลังหลับ

3      บุตรเป็นมรดกที่พระยาห์เวห์ประทานให้

            บุตรหลานเป็นบำเหน็จรางวัลจากพระองค์

4      บุตรที่เกิดมาเมื่อบิดายังหนุ่ม

            เป็นเหมือนลูกธนูในมือของนักรบ

5      บุรุษที่มีลูกธนูเต็มแล่งเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

            เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อต้องแก้คดีกับคู่ความในศาลc

127 a ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยเหลือ มนุษย์จะตรากตรำทำงานสักเท่าใดก็ไร้ผล อาหารประจำวันและลูกหลานล้วนเป็นของประทานจากพระเจ้าทั้งสิ้น

b "ผู้ที่พระองค์ทรงรัก" อาจหมายถึงกษัตริย์ซาโลมอน (เทียบ 2 ซมอ 12:25) ดังที่คำขึ้นต้นสันนิษฐานว่า สดด บทนี้เป็นของกษัตริย์ซาโลมอน

c "ในศาล" แปลตามตัวอักษรว่า "ที่ประตูเมือง" ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมาชุมนุมกันเพื่อพบปะและประกอบธุรกิจต่างๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก