"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 64

ขอพระเจ้าทรงลงโทษผู้ใส่ร้ายa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนอีกบทหนึ่งของผู้ที่ต้องรับความทุกข์จากคนชั่วที่คอยรังแกคนชอบธรรม อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์มีความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงบันดาลให้คนชั่วได้รับความทุกข์ยากที่เขาวางแผนจะให้คนชอบธรรมได้รับ แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ และจะได้สรรเสริญพระองค์ ในฐานะคริสตชนเราคงไม่หวัง และแน่นอนเราคงไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วที่เบียดเบียนเราในทันที เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบฉบับของพระเยซูเจ้า โดยให้อภัยและภาวนาสำหรับผู้ที่ทำร้ายเรา แล้วมอบทุกสิ่งไว้ให้พระเจ้าทรงจัดการเอง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  เพลงสดุดี  ของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าคร่ำครวญ

            โปรดทรงปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าจากศัตรูที่ข่มขู่ข้าพเจ้า

2    โปรดทรงซ่อนข้าพเจ้าจากแผนร้ายของคนอธรรม

            จากกลุ่มอันธพาลที่ก่อการร้าย

3    เขาลับลิ้นของตนให้คมประดุจมีดดาบ

            กล่าวถ้อยคำด่าแช่งเหมือนยิงลูกธนู

4    ยิงจากที่ซุ่มไปยังผู้บริสุทธิ์

            ยิงทันทีโดยไม่กลัว

5    เขาสนับสนุนกันในกิจการชั่วร้าย

            เขาตกลงกันที่จะวางกับดักซ่อนไว้

            พูดว่า "ใครจะมาเห็นเรา"

6    เขาวางแผนชั่วร้ายและพูดว่า "เราวางแผนอย่างดี

            คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ"b

7    แต่พระเจ้าทรงยิงเขาเหล่านั้นด้วยลูกธนูของพระองค์

            เกิดเป็นแผลบาดเจ็บขึ้นในทันใด

8    ทรงบันดาลให้เขาล้มลงcเพราะลิ้นของเขา

            ทุกคนที่เห็นเขาก็โคลงศีรษะ

9    แต่ละคนจะตกใจกลัว

            ประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

            และเข้าใจพระราชกิจของพระองค์

10   ผู้ชอบธรรมจะยินดีในพระยาห์เวห์

            จะลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

      ผู้มีใจซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค์

64 aการพูดใส่ร้ายเปรียบได้กับลูกธนูของคนชั่ว (ข้อ 3) แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาประดุจทรงยิงธนูของพระองค์ (ข้อ 7)

b "คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ภายในของมนุษย์และใจลึก" บางคนจึงแปลว่า "ความคิดในใจมนุษย์นั้นลึกล้ำ"

c "ทรงบันดาลให้เขาล้มลง" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทั้งหลายทำให้ลิ้นของตนสะดุดล้มทำร้ายตนเอง"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก