"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 52

ชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจ

สดด บทนี้มีเนื้อหาเป็นคำกล่าวโทษคนยโสที่กล่าวเท็จทำลายชื่อเสียงของเพื่อนบ้าน ผู้ประพันธ์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงขจัดเขาไปจากแผ่นดินของผู้เป็น แล้วนั้นบรรดาผู้ชอบธรรมก็จะมีความยินดีและสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงขจัดศัตรูเช่นนี้ออกไปได้ คริสตชนจะต้องอ่าน สดด บทนี้ในบริบทของข้อความที่นักบุญยากอบกล่าวไว้ โดยเฉพาะในเรื่องผลร้ายของคำพูด (ยก 3:6) เรารู้ดีว่าคำพูดใส่ร้ายอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่มีวันจะแก้ไขได้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อโดเอคชาวเอโดมเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูล ทูลให้ทรงทราบว่าดาวิดได้ไปที่บ้านของอาคีเมเลค

1       ท่านผู้ทรงอำนาจเอ๋ย ทำไมท่านจึงภูมิใจในความชั่ว

              และลบหลู่aความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ทุกวัน

2       ลิ้นของท่านวางแผนทำลาย

              และคมเหมือนมีดโกน คอยแต่จะหลอกลวง

3       ท่านรักความชั่วมากกว่าความดี

              รักความเท็จมากกว่าความจริง

                                                              (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4       ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย  ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำลาย

5       แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป

              จะทรงทำลายท่าน

         และกระชากท่านออกจากกระโจมที่อาศัย

              จะทรงถอนท่านออกจากแผ่นดินของผู้เป็น

                                                              (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6       บรรดาผู้ชอบธรรมจะเห็นและจะตกตะลึง

              จะเยาะเย้ยเขาพูดว่า

7       "สาสมแล้วผู้ที่ไม่ยอมพึ่งพระเจ้า

              แต่กลับวางใจในความมั่งคั่งมากมายของตน

                  และสร้างอำนาจจากอาชญากรรม"

8       แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดอยู่ในบ้านของพระเจ้า

              วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ

9       ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปสำหรับสิ่งที่ทรงกระทำ

              ข้าพเจ้าหวังในพระนามของพระองค์

              และจะประกาศความดีแห่งพระนาม

                  ต่อหน้าผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

52 a "ลบหลู่" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีคำนี้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก