"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงคร่ำครวญอาลัยถึงเจ้านายของอิสราเอลa

    19. 1บัดนี้ท่านจงร้องเพลงคร่ำครวญอาลัยถึงเจ้านายแห่งอิสราเอลเถิด 2ท่านจงพูดว่า

          “มารดาของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไร

เป็นเหมือนแม่สิงโตในฝูงสิงโต

ที่นอนอยู่ในหมู่สิงโตหนุ่ม

และเลี้ยงดูลูกๆ

3แม่สิงโตเลี้ยงลูกตัวหนึ่งให้เติบโตขึ้น

จนเป็นสิงโตหนุ่ม

มันหัดฉีกเหยื่อ

และกินคน

4นานาชาติได้ยินเรื่องสิงโตหนุ่มตัวนี้

จึงขุดหลุมพรางจับมันไว้ได้

ใช้ขอเกี่ยวลากไป

ยังแผ่นดินอียิปต์b

5เมื่อแม่สิงโตเห็นว่าต้องคอยอยู่เป็นเวลานาน

และหมดความหวัง

จึงนำลูกอีกตัวหนึ่ง

เลี้ยงให้เป็นสิงโตหนุ่ม

6ลูกสิงโตตัวนี้ใช้ชีวิตอยู่ในฝูง

เติบโตเป็นสิงโตหนุ่ม

หัดฉีกเหยื่อ

และกินคน

7มันทำลายป้อมปราการทั้งหลายc

ทำให้เมืองต่างๆพังพินาศ

แผ่นดินและผู้อาศัยในแผ่นดินก็ตกใจกลัว

เมื่อได้ยินเสียงคำราม

8นานาชาติเข้ามาโจมตี

จากแคว้นต่างๆโดยรอบ

เขาทั้งหลายกางข่ายคลุมมัน

มันก็ถูกจับอยู่ในหลุมพราง

9เขาใช้ขอเกี่ยวมันไปขังไว้ในกรง

แล้วนำมันไปยังกษัตริย์แห่งบาบิโลน

เขาขังมันไว้ในป้อมปราการd

เพื่อจะไม่ได้ยินเสียงของมันอีก

บนภูเขาแห่งอิสราเอล

10มารดาของท่านทั้งหลายเป็นเสมือนเถาองุ่นeในสวนองุ่น

ที่ปลูกไว้ริมน้ำ

มีผลดกและแตกแขนงมากมาย

เพราะมีน้ำบริบูรณ์

11องุ่นเถานี้มีกิ่งแข็งแรง

เหมาะที่จะเป็นคทาของกษัตริย์

องุ่นเถานี้เติบโตสูงขึ้นมากกว่าต้นอื่นๆ

ทุกคนชมความสูงและกิ่งก้านมากมายของมัน

12แต่เถาองุ่นนี้ถูกถอนขึ้นด้วยความเกรี้ยวกราด

ถูกทิ้งไว้บนพื้นดิน

ลมตะวันออกทำให้เหี่ยวแห้ง

เขาเด็ดผลออกไปหมด

กิ่งก้านที่แข็งแรงก็เหี่ยวแห้ง

ถูกไฟเผา

13บัดนี้ องุ่นเถานี้ถูกถอนไปปลูกไว้ในถิ่นทุรกันดาร

ในแผ่นดินแห้งแล้งกันดารน้ำ

14ไฟออกมาจากกิ่งก้าน

เผากิ่งอื่นๆและผลจนหมด

จนไม่มีกิ่งก้านแข็งแรงเหลืออยู่อีก

ไม่มีคทาสำหรับผู้ปกครอง”

     นี่เป็นบทเพลงคร่ำครวญ และใช้เป็นบทเพลงคร่ำครวญ

19 a บทประพันธ์บทนี้เป็น ‘qinah’ หรือ “เพลงคร่ำครวญ” ที่มีจังหวะพิเศษคือมีจำนวนบาทไม่เท่ากันในแต่ละบท – เทียบ 26:17-18; 27:3-9,25-36 – เพลงคร่ำครวญบทนี้เป็นอุปมานิทัศน์ (allegory) แต่ก็ไม่ง่ายที่จะอธิบายองค์ประกอบแต่ละประการ – “แม่สิงโต” ได้แก่อิสราเอล ส่วน “ลูกสิงโต” ได้แก่กษัตริย์ของอิสราเอล

b หมายถึงกษัตริย์เยโฮอาหาสที่ทรงถูกพระเจ้าฟาโรห์เนโคนำไปยังอียิปต์ในปี 609 ก.ค.ศ.

c “ทำลายป้อมปราการทั้งหลาย” – แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูตามตัวอักษรว่า “รู้จักบรรดาแม่หม้ายของเขาทั้งหลาย” – ข้อความนี้อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงกษัตริย์เยโฮยาคีนซึ่งทรงถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนในปี 597 ก.ค.ศ. – ประกาศกไม่กล่าวถึงกษัตริย์เยโฮยาคิม (609-598 ก.ค.ศ.) ซึ่งสิ้นพระชนม์ตามอายุขัย จึงไม่เป็นบทสอนอะไรสำหรับกษัตริย์เศเดคียาห์และประชากรร่วมสมัยกับพระองค์

d “ในป้อมปราการ” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ในกับดัก”

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเพิ่มวลีว่า “ในเลือดของท่าน” – นี่ก็เป็นอุปมานิทัศน์อีกเรื่องหนึ่ง เถาองุ่นคือชาติอิสราเอลที่เคยรุ่งเรือง แต่ก็จะถูกทำลายในไม่ช้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก