"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

การให้ยืมa

    29. 1ผู้ให้เพื่อนบ้านยืมก็แสดงความเมตตากรุณาb

          ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

          2จงให้เพื่อนบ้านยืมเมื่อเขาขัดสน

 จงคืนให้เพื่อนบ้านตามกำหนดเวลา

          3จงรักษาคำสัญญา จงซื่อสัตย์ต่อเขา

          ทุกครั้งที่ท่านขัดสน ท่านจะพบสิ่งที่ท่านต้องการ

          4หลายคนคิดว่าการได้ยืมเป็นโชคดีc

          แต่เขาทำให้ผู้ที่ช่วยเหลือต้องลำบาก

          5ก่อนจะรับ เขาจูบมือผู้ให้ยืม

          พูดด้วยความถ่อมตนถึงความร่ำรวยของผู้ให้ยืม

          แต่เมื่อถึงวันที่จะต้องคืน เขาก็ผัดวันประกันพรุ่ง

          อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อแก้ตัวว่ายังคืนให้ไม่ได้

          6แม้เขาจะคืนให้ได้ ผู้ให้ยืมจะได้คืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังยาก

          ได้เท่านั้นก็นับว่าโชคดีแล้ว

          ถ้าผู้ยืมคืนไม่ได้ ผู้ให้ยืมก็สูญเงินไปเปล่าๆ

          และยังจะมีศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นของแถมd

          ผู้ยืมจะด่าสาปแช่งเป็นการตอบแทน

          จะคืนการสบประมาทแทนความเคารพนับถือ

          7หลายคนไม่ยอมให้ยืมมิใช่เพราะใจร้ายe

          แต่เพราะเกรงจะถูกโกงโดยไร้เหตุผล

การให้ทาน

            8จงมีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ขัดสน

          อย่าให้เขาต้องรอคอยรับทานจากท่าน

          9จงช่วยเหลือคนยากจนตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้

          เมื่อเขามีความต้องการ อย่าไล่เขากลับไปมือเปล่า

          10จงสละเงินเพื่อพี่น้องและมิตรสหาย

          อย่าเอาเงินซุกซ่อนไว้ใต้ก้อนหินให้เป็นสนิมเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

          11จงใช้ทรัพย์สมบัติของท่านตามที่พระผู้สูงสุดทรงบัญชา

          ท่านจะได้ประโยชน์มากกว่ามีทองคำ

          12จงสะสมการให้ทานของท่านไว้เหมือนเก็บพืชผลไว้ในยุ้งฉาง

          ทานเหล่านี้จะช่วยท่านให้พ้นจากเหตุร้ายทั้งปวง

          13ทานเหล่านี้จะป้องกันท่านจากศัตรู

          ดีกว่าโล่แข็งแกร่งและหอกหนัก

การให้ประกัน

            14คนดีย่อมเป็นประกันให้เพื่อนบ้าน

          ผู้ที่ไม่รู้จักอับอายเท่านั้นจะทอดทิ้งเขา

          15อย่าลืมบุญคุณของผู้เป็นประกันให้ท่าน

          เพราะเขามอบชีวิตของเขาเพื่อท่าน

          16คนบาปล้างผลาญทรัพย์สมบัติของผู้ให้ประกัน

          ผู้เนรคุณจงใจทอดทิ้งผู้ที่ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้น

          17การให้ประกันทำให้ผู้มีทรัพย์หลายคนต้องล่มจม

          ทำให้เขาต้องโคลงเคลงดุจคลื่นในทะเล

          18การให้ประกันทำให้ผู้มีอำนาจต้องเนรเทศตนเอง

          ต้องเร่ร่อนไปในหมู่ชนต่างชาติ

          19คนบาปที่เสนอตัวเป็นประกันเพราะหวังกำไร

          กลับจะต้องขึ้นศาล

          20จงช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามความสามารถของท่าน

          แต่จงระวัง มิฉะนั้นท่านจะล่มจม

การขออาศัยในบ้านคนอื่น

            21ปัจจัยจำเป็นเพื่อประทังชีวิตคือน้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม

          และบ้านเพื่ออยู่เป็นสัดส่วน

          22มีชีวิตยากไร้ในกระท่อมมุงจากของตน

          ดีกว่ากินเลี้ยงหรูหราในบ้านของคนอื่น

          23จะมีมากหรือน้อยก็จงพอใจ

          แล้วท่านจะไม่ได้ยินญาติพี่น้องบ่นว่าท่านf

          24การออกจากบ้านหนึ่งเข้าไปอีกบ้านหนึ่งอยู่เสมอเป็นชีวิตน่าอนาถ

          จะไปพักอยู่ที่ใดก็ไม่กล้าเปิดปาก

          25เมื่อเป็นแขกแปลกหน้า แม้ท่านจะรินน้ำให้ดื่มก็จะไม่ได้รับการขอบใจ

          ทั้งยังจะได้ฟังถ้อยคำที่ทำให้เจ็บใจอีกด้วย

          26ว่า “เจ้าคนแปลกหน้า มานี่ จงจัดโต๊ะ

          มีสิ่งใดก็เอามาให้ข้ากินบ้าง”

          27“เจ้าคนแปลกหน้า จงไปให้พ้น

          จงให้ที่แก่แขกที่สำคัญกว่าเจ้า

พี่น้องของข้าจะมาเยี่ยม

          ข้าต้องการบ้านให้เขาอยู่”

          28ผู้มีปัญญาย่อมรู้สึกว่าสถาพเช่นนี้รับได้ยาก

          เมื่อถูกคนในบ้านตำหนิg และถูกเจ้าหนี้เหยียดหยาม  

29 a ธรรมบัญญัติกำหนดให้ชาวอิสราเอลให้พี่น้องร่วมชาติยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย (อพย 22:24; ลนต 25:35-37; ฉธบ 15:7-11; เทียบ สดด 37:21,26; มธ 5:42)

b แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ผู้แสดงความเมตตากรุณาจะให้เพื่อนบ้านยืม”

c “โชคดี” – แปลตามตัวอักษรว่า “เหมือนพบบางสิ่งโดยบังเอิญ”

d “เป็นของแถม” – แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตัวบทภาษากรีกที่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “โดยไม่มีเหตุผล”

e “มิใช่เพราะใจร้าย” – แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีกหลายฉบับ และตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน – ตัวบทภาษากรีกทื่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “เพราะความชั่วร้าย(ของผู้ยืม)”

f สำนวนแปลโบราณภาษาละตินว่า “อย่าปล่อยให้เขาทำกับท่านเหมือนเป็นคนแปลกหน้า”

g “ถูกคนในบ้านตำหนิ” – สำนวนแปลโบราณภาษาละตินว่า “ถูกตำหนิว่าเป็นคนแปลกหน้า”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก