"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

   23. 1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและเจ้าชีวิตของข้าพเจ้า

          ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ยั้งคิด

          และอย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องได้รับความเสียหายเพราะคำพูด

          2ใครเล่าจะใช้แส้เฆี่ยนความคิดของข้าพเจ้า

          ใครจะอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าให้มีปรีชาญาณ

          โดยไม่ปรานีต่อความหลงผิดของข้าพเจ้า

          ไม่ปล่อยให้บาปของข้าพเจ้าพ้นโทษไปได้

          3เพื่อมิให้ความหลงผิดของข้าพเจ้าทวีขึ้น

          และบาปของข้าพเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้น

          แล้วข้าพเจ้าจะอยู่ในอำนาจของศัตรู

          และศัตรูจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้า

          4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้า

          ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้ามีความเย่อหยิ่ง

          5ขอทรงขจัดตัณหาไปให้พ้นข้าพเจ้า

          6ขออย่าให้ความโลภอาหารและกามารมณ์มาครอบงำข้าพเจ้า

          ขออย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าให้ทำตามความปรารถนาที่น่าอับอาย

การสาบาน

            7ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนเรื่องการรู้จักใช้คำพูดเถิด

          ผู้ที่ปฏิบัติตามจะไม่ถูกจับผิด

          8คนบาปติดกับaเพราะปากของตน

          ผู้กล่าวร้ายและผู้เย่อหยิ่งก็ติดกับเพราะคำพูดด้วย

          9อย่าสาบานจนเป็นนิสัย

          อย่าออกพระนามของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จนเคยตัว

          10ทาสที่ถูกนายควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจะไม่พ้นถูกโบยตีbฉันใด

          ผู้ที่สาบานและออกพระนามพระเจ้าพร่ำเพรื่อก็จะไม่แคล้วจากบาปไปได้ฉันนั้น

          11คนที่สาบานพร่ำเพรื่อก็ยิ่งทวีความชั่ว

          บ้านของเขาจะไม่พ้นโทษ

          ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคำสาบานc บาปก็จะตกอยู่กับเขา

          ถ้าเขาสาบานโดยไม่คิด เขาก็ทำบาปสองเท่า

          ถ้าเขาสาบานเท็จ เขาจะแก้ตัวไม่ได้

          บ้านของเขาจะรับภัยพิบัติอย่างมาก

คำพูดหยาบคายd

          12วิธีพูดแบบหนึ่งควรรับโทษถึงตาย

          อย่าให้การพูดเช่นนี้พบได้ในเชื้อสายของยาโคบเลย

          เพราะผู้ยำเกรงพระเจ้าจะขจัดการพูดเช่นนี้ให้ห่างไกล

          เขาจะไม่กลิ้งเกลือกอยู่ในบาป

          13อย่าให้ปากของท่านเคยชินกับคำพูดหยาบคายไร้มรรยาท

          ถ้อยคำเหล่านี้เป็นเหตุให้ทำบาป

          14จงระลึกถึงบิดามารดาเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่เจ้านาย

          เกรงว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้านาย ท่านจะลืมตัวeพูดจาเหลวไหลตามนิสัย

          แล้วอาจจะคิดว่า ถ้าไม่เกิดมาก็จะดีกว่า

          และสาปแช่งวันที่ท่านเกิดมาเสียด้วย

          15คนที่พูดหยาบคายจนเป็นนิสัย

          จะไม่มีวันแก้ไขนิสัยนี้ได้เลยตลอดชีวิต

การเป็นทาสกามารมณ์

            16คนสองประเภททำบาปมากยิ่งขึ้นf

          คนประเภทที่สามนำพระพิโรธมาสู่ตน

          17ตัณหาร้อนแรงเป็นเหมือนไฟที่ลุกโพลง

          จะไม่ยอมดับจนกว่าจะสมหวัง

          คนที่ทำตามความใคร่ของร่างกาย

          จะไม่หยุดยั้งจนกระทั่งไฟจะเผาผลาญเขา

          คนลามกคิดว่าอาหารทุกอย่างอร่อย

          เขาจะกินไม่รู้จักอิ่มจนตาย

          18ชายที่นอกใจภรรยาพูดกับตนเองว่า “ใครจะเห็นฉัน

          ความมืดอยู่รอบฉัน กำแพงกั้นฉันไว้

          ไม่มีใครเห็นฉัน จะกลัวไปทำไม

          พระผู้สูงสุดจะไม่ทรงจดจำบาปของฉันไว้”

          19สิ่งเดียวที่เขากลัวคือการที่คนอื่นจะเห็นเขา

          เขาไม่รู้ว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึงหมื่นเท่า

          พระองค์ทรงเห็นการกระทำทั้งปวงของมนุษย์

          ทรงสังเกตลึกลงไปในซอกที่เร้นลับที่สุดด้วย

          20พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเนรมิตขึ้นมาg

          และเมื่อทรงเนรมิตเสร็จแล้วด้วยh

          21คนนี้จะรับโทษต่อหน้าธารกำนัล

          จะถูกจับได้ในเวลาที่เขาคาดไม่ถึง

หญิงผิดประเวณี

            22หญิงที่นอกใจสามีก็เช่นเดียวกัน

          นางให้ทายาทที่เกิดจากชายอื่นแก่สามี

          23ประการแรก นางได้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด

          ประการที่สอง นางทำผิดต่อสามี

          ประการที่สาม นางผิดประเวณีโดยการเป็นชู้

          และนำบุตรจากชายอื่นเข้ามาในบ้าน

          24นางจะต้องถูกนำมาต่อหน้าที่ประชุม

          และจะถูกสอบสวนเรื่องบุตรของนางด้วย

          25บรรดาบุตรของนางจะไม่มีราก

          กิ่งก้านของนางจะไม่เกิดผล

          26ผู้ที่ระลึกถึงนางก็จะสาปแช่ง

          ความอับอายของนางจะไม่มีวันถูกลบล้างเลย

          27ชนรุ่นหลังจะรู้ว่า

          ไม่มีสิ่งใดดีกว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

          ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีมากกว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์i (28)

23 a “ติดกับ” แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ – ตัวบทภาษากรีกที่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “ถูกทอดทิ้ง”

b “ถูกโบยตี” – แปลโดยคาดคะเน -- การโบยตีนี้อาจเป็นการทรมานเพื่อสอบสวนเค้นคำสารภาพจากผู้ต้องหา

c ในข้อนี้ผู้เขียนพิจารณาการสาบานใน 3 กรณีที่มีความผิดค่อยๆเพิ่มขึ้น คือ (1) เต็มใจสาบาน แต่ต่อมาไม่ปฏิบัติตาม (2) สาบานพล่อยๆ และ (3) สาบานเท็จ

d “คำพูดหยาบคาย” – หลังจากประณามการสาบานที่มีความผิด ผู้เขียนประณามผู้ที่ไม่รู้จักบังคับคำพูดของตน พูดหยาบคายจนเป็นนิสัย คำพูดเช่นนี้จะนำมาก็แต่ความเสื่อมเสีย

e “ท่านจะลืมตัว” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ลืม(เขา)” – ส่วนสำนวนแปลโบราณภาษาละตินว่า “พระเจ้าทรงลืมท่าน”

f สุภาษิตข้อนี้เป็น “สุภาษิตใช้ตัวเลข” (เทียบ สภษ 30:15 เชิงอรรถ e) กล่าวถึงคน 3 จำพวกที่เป็นทาสของกามารมณ์ คือ (1) การมีเพศสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิด ตามความเข้าใจของบางคนที่คิดว่าสำนวน “ความใคร่ของร่างกาย” ในข้อ 17  ซึ่งตามตัวอักษรว่า “ความใคร่ในร่างกายของเนื้อหนังของตน” นั้นหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิด (2) การมีเพศสัมพันธ์สำส่อน จากสำนวน “อาหารทุกชนิด” และ (3) การเป็นชู้ผิดประเวณี (ในข้อ 18-27)

g ความรู้ของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกก่อนทรงเนรมิตคือ “พระปรีชาญาณ” ของพระองค์ (เทียบ สภษ 8:12 เชิงอรรถ f)

h หลังจากทรงเนรมิตโลกแล้ว พระองค์ยังทรงดูแลสิ่งสร้างทั้งมวลต่อไปด้วยพระญาณเอื้ออาทร

i สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสำนวนแปลโบราณภาษาละตินเสริมข้อ 28 ว่า 28การติดตามพระเจ้าเป็นเกียรติสูงส่ง การเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ทำให้มีชีวิตยืนนาน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก