"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญรับการอบรมพระคัมภีร์
สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ
หัวข้อ “หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
โดย: คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์   คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ทุกวันเสาร์ที่ 7,14,21 และ 28 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ NCC) สามพราน
สนใจติดต่อได้ที่ : คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ โทรศัพท์  0-2429-0124 ถึง 33
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท  (รวม 4 ครั้ง)
::: ดูรายละเอียด :::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก