"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

 

กรณีเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าชมได้
เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 16-23 ส.ค. 2015
เว็บไซต์ของคณะกรรมการฯแผนกพระคัมภีร์ www.thaicatholicbile.com
ได้ถูกผู้ไม่หวังดี (hacker) บุกทำลายฐานข้อมูลและแทรก script แปลกปลอม
ทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายและทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ทางผู้ดูแลจึงได้พยายามแก้ไขและกู้ข้อมูลกลับมาได้ในบางส่วน
ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์(บางส่วน)ไม่สามารถใช้งาน/แสดงผลได้เป็นปกติ
จึงเรียนมาเพื่อขออภัยเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะกรรมการฯ
หากมีความผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ยินดีรับฟังคำแนะนำเสมอ
ขอบคุณครับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก