"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เปาโลกำชับทิโมธีa

4 1ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเฉพาะพระพักตร์พระคริสตเยซูผู้จะทรงพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตายb โดยอ้างถึงการสำแดงพระองค์และพระอาณาจักรของพระองค์ 2จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดยพร่ำสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่ 3จะถึงเวลาหนึ่งที่ผู้คนจะไม่ต้องการฟังคำสอนที่ถูกต้อง แต่จะแสวงหาผู้สอนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้สอนสิ่งที่ตนอยากฟัง 4เขาจะไม่ยอมฟังความจริง แต่จะเปลี่ยนไปฟังเทพนิยาย 5ส่วนท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำงานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิบัติศาสนบริการให้สำเร็จc

บั้นปลายแห่งชีวิตของเปาโล

6ชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วd ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไป 7ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดี วิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว 8ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้น และไม่ใช่เพียงให้ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่จะประทานให้ทุกคนที่มีความรักเฝ้ารอคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันe

คำแนะนำสุดท้าย

9จงรีบมาพบข้าพเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 10เดมาสได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพราะเขารักโลกนี้ และไปที่เมืองเธสะโลนิกา ส่วนเครสเซนซ์ไปยังแคว้นกาลาเทียf และทิตัสไปยังแคว้นดาลมาเธีย 11เหลือเพียงลูกาgที่ยังอยู่กับข้าพเจ้า จงพามาระโกhมากับท่านด้วย เพราะเขามีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการ 12ข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัส 13เมื่อท่านจะมา จงนำเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสติดมาด้วย รวมทั้งม้วนหนังสือ โดยเฉพาะม้วนที่ทำด้วยหนังสัตว์ 14อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงทำร้ายข้าพเจ้าไว้มาก องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา 15จงระวังเขาด้วย เพราะเขาต่อต้านคำพูดของข้าพเจ้าอย่างมาก

16ในการสู้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้าi ไม่มีใครเป็นพยานให้ข้าพเจ้าเลย ทุกคนละทิ้งข้าพเจ้าไปหมด ขออย่าให้พวกเขาถูกลงโทษเลย 17มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้ 18องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุษร้ายทั้งสิ้น และจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัยj ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทอญk อาเมน

คำอำลาและคำอวยพร

19ขอฝากความคิดถึงปริสคา อาควิลลา และครอบครัวของโอเนสิโฟรัส 20เอรัสทัสยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ ข้าพเจ้าให้โตรฟิมัสอยู่ที่เมืองมิเลทัสต่อไป เพราะเขากำลังป่วย 21จงรีบมาพบข้าพเจ้าให้ได้ก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัสและคลาวเดีย ตลอดจนพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงท่าน 22ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าlสถิตกับจิตใจของท่าน ขอพระหรรษทานสถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ

 

4 a คำกำชับเชิงขอร้องที่เปาโลให้กับศิษย์ในตอนท้ายจดหมายนี้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย อาจจะเปรียบได้กับคำปราศรัยที่เมืองมิเลทัส (กจ 20:18-36) แต่มีลีลาการเขียนที่แตกต่างกันออกไป มีความคิดสำคัญคล้ายกันคือเปาโลค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่า ความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ และพระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จมา เปาโลจึงมอบหมายให้ทิโมธีทำภารกิจที่เปาโลมอบให้นั้นต่อไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

b พระคริสตเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคน ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์จะเสด็จมา และผู้ที่จะกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ (ดู มธ 25:31 เชิงอรรถ e; ยน 5:26-29; 1 ธส 4:15-17) คำยืนยันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งของ “คำประกาศข่าวดี” (Kerygma) ในสมัยแรกอย่างแน่นอน (กจ 10:42; 1 ปต 4:5) และถูกนำเข้ามารวมไว้ใน “บทข้าพเจ้าเชื่อ”

c ฉบับภาษาละติน (Vulg) เสริมว่า “จงรู้จักประมาณตน”

d การหลั่งเหล้าองุ่น น้ำหรือน้ำมัน บนพื้นดินหรือบนแท่นบูชา เป็นพิธีถวายบูชาทั้งของชาวยิวและคนต่างชาติ (ดู อพย 29:40; กดว 28:7)

e เปาโลแน่ใจว่า ตนได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว ทุกคนที่ได้รับข่าวดี ก็จะได้รับมงกุฎเป็นรางวัลพร้อมกับเขาด้วย (ฟป 4:1; 2 ธส 1:7, 10)

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า “แคว้นโกล” ในสมัยนั้น ชื่อ “กาลาเทีย” หมายถึง จังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมันในแคว้นอาเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งรกรากของพวกทหารนอกราชการชาวโกล

g น่าจะหมายถึงลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร (ดู คส 4:14)

h น่าจะหมายถึงมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร (กจ 12:12 เชิงอรรถ d) เปาโลคงได้ลืมเรื่องบาดหมางในอดีตแล้ว (ดู กจ 15:37-39)

i คงหมายถึงการสู้คดีครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นโอกาสที่เปาโลประกาศความเชื่อได้ด้วย (ข้อ 17; กจ 9:15 เชิงอรรถ h)

j หรือ “ทรงรักษาข้าพเจ้าไว้สำหรับพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์”

k ให้สังเกตว่า บทสรรเสริญถวายพรมุ่งถึงพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดพ้น (ดู รม 16:25 เชิงอรรถ l; กท 1:5)

l สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “พระเยซูคริสตเจ้า” และในตอนจบเสริมว่า “อาเมน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก