"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

อันตรายที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

3 1จงรู้เถิดว่า ยุคสุดท้ายจะมีช่วงเวลาความยุ่งยากเกิดขึ้น 2มนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงินทอง อวดดี ยโสและหยาบคาย ดื้อด้านต่อบิดามารดา เนรคุณ ไม่นับถือศาสนา 3ไร้มนุษยธรรม ไม่ยอมให้อภัย นินทาว่าร้าย เสเพล เข้ากับใครไม่ได้ เกลียดชังความดี 4ทรยศ ไม่คำนึงถึงผู้อื่น หยิ่งผยอง รักสนุกมากกว่ารักพระเจ้า 5นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกa แต่ไม่ยอมให้ศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิต จงอย่าคบกับพวกนี้เลย

6พวกนี้บางคนแฝงตัวเข้าไปตามบ้าน เพื่อหลอกลวงหญิงด้อยปัญญา บาปหนา เป็นทาสของกิเลสตัณหาต่างๆ 7หญิงเหล่านี้อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ แต่ไม่รู้จักความจริงเลย 8ยันเนสและยัมเบรสต่อต้านโมเสสbฉันใด คนหลอกลวงเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้น เป็นคนที่ใช้ปัญญาทางชั่วร้ายและมีความเชื่อที่ไร้ประโยชน์ 9แต่พวกเขาจะทำเช่นนี้ต่อไปได้อีกไม่นาน ความโง่เขลาของเขาจะปรากฏชัดแจ้งแก่ทุกคน ดังที่เกิดขึ้นกับสองคนนั้นมาแล้ว

10แต่ท่านติดตามเรื่องของข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด รู้คำสอน ความประพฤติ ความตั้งใจ ความเชื่อ ความพากเพียร ความรัก ความอดทน 11การเบียดเบียน ความทุกข์เช่นที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่เมืองอันทิโอก อิโคนิยุมและลิสตรา ท่านรู้เรื่องการเบียดเบียนที่ข้าพเจ้าได้รับ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นได้ทุกครั้ง 12ทุกคนที่ต้องการดำเนินชีวิตด้วยความเคารพเลื่อมใสพระคริสตเยซู จะถูกเบียดเบียนอย่างแน่นอน 13ส่วนคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะยิ่งเลวร้ายลง ทั้งหลอกลวงคนอื่นและถูกหลอกลวงด้วย

14จงมั่นคงในคำสอนที่ท่านได้เรียนและมีความเชื่อมั่น ท่านก็รู้ว่าท่านเรียนรู้จากผู้ใดc 15ตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์d ซึ่งช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู 16ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์eเพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 17คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง

 

3 a ข้อความนี้ชวนให้คิดถึง “ประกาศกปลอม” ที่มีกล่าวไว้ใน มธ 7:15; 24:4-5, 24 การที่คนส่วนมากไม่นับถือศาสนา เป็นลักษณะหนึ่งของยุคสุดท้าย (ดู 1 ทธ 4:1 เชิงอรรถ a)

b ยันเนสและยัมเบรสเป็นชื่อนักมายากลชาวอียิปต์ที่ต่อต้านโมเสส ชื่อทั้งสองนี้ไม่ปรากฏใน อพย 7:11-13, 22 แต่พบได้ในข้อเขียนของชาวยิว ข้อเขียนเหล่านี้ยังกล่าวว่าทั้งสองคนเป็นศิษย์หรือแม้กระทั่งบุตรของบาลาอัม (กดว 22:2 เชิงอรรถ b)

c ครูเหล่านี้คือโลอิส ยูนิส (1:5) และโดยเฉพาะเปาโล

d “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” สำหรับชาวยิวและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่หมายถึงหนังสือต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม (ดู 1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c; รม 12:9; 2 คร 3:14 เชิงอรรถ f)

e หรืออาจแปลตามฉบับภาษาละตินว่า “พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าใช้สอน…” (Vulg) อาศัยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังนี้เองที่คริสตชนจะหล่อเลี้ยงความเชื่อและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม (ข้อ 15-17)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก